0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Ticaret Hukukuna Göre Rehin İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir?

Ticaret hukuku tek bir branş altında incelenebilecek bir hukuk alanı değildir. Bu hukuk dalı hakkında tam olarak fikir sahibi olabilmek için hem ülkemizde geçerli olan kanunlara hem de uluslararası kanunlara ve sözleşmelere hakim olmanız gerekmektedir. Ancak bu biçimde davalarda güncel bir bakış sahibi olabilirsiniz. Ülkemizde bağlı bulunduğumuz uluslararası sözleşmelerden bazıları şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması
 • Sınai Mülkiyetin Korunmasına Dair Paris Sözleşmesi
 • Marka Kanunu anlaşması
 • Nis Anlaşması

Ayrıca Ekonomik İşbirliği Örgütü, G20, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler tarafından benimsenmiş olan esaslara uygun olarak işlem gerçekleştirilmesi gerektiği de ülkemiz tarafından kabul edilmiş olan hususlardan bir diğeridir. En iyi ticaret hukuku avukatı konu başlığı altında hizmet alabileceğiniz kişiler zaten gerekli olan ulusal ve uluslar arası bağlayıcılıkların da farkındadır.  Bir ticaret hukuku davasını gözden geçirirken bu tür detaylara göz atarak sürecin işletilmesi çok daha sağlıklı sonuçlar ortaya koyacaktır.

Rehin İşlemi Nedir? Hukuki Olarak Nasıl Temellendirilir?

İş yerlerinde meydana gelen rehin işlemlerinin hukuki temellere dayandırılarak gerçekleştirilmesi istenmektedir. 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu göz önünde bulundurularak süreç yönetilirse hukuki boyutta kişilerin bir sorun ile karşılaşmayacakları temin edilmektedir. Gerekli olan bütün bilgiler uzman avukatlar tarafından size aktarılırsa rehin ve satış gibi adımların ticaret hukuku konseptine nasıl oturtulacağını da daha net anlamış olursunuz. Bu konuda dikkate alınması gereken noktalardan bazıları;

 • Rehin borçlusu hem gerçek bir kişi hem de tüzel bir kimlik olabilir. Ortaya koyulan prosedürlerde bu noktaya göre değişime uğrayacak bir detay bulunmamaktadır.
 • Rehin denildiği zaman akla sadece bir işletmenin üretmiş olduğu ürünler ya da sahip olduğu mekan gelmemelidir. Bunun yanı sıra marka, sınai haklar ve ticaret unvanı da rehin olarak ortaya koyulabilecek olan alt başlıklardan bir tanesidir.
 • Bir işletme içerisinde yer alan makineler ve diğer bilumum araç ve gereçler işletmenin menkul tesisatı olarak nitelendirilmektedir. Bu materyallerin her biri rehine tabi olabilecek noktalardandır.
 • Rehin işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kesinlikle noter huzurunda ve noter tarafından onaylanmış bir sözleşmenin ortaya koyulması gerekmektedir. Noter onaylı bir sözleşme sunmazsanız rehin hukuki bir zeminde değerlendirilmeyecektir.

En iyi ticari avukatlar kategorisi altında en iddialı adaylardan biri olan Helvacı yapmış olduğu yayınlar ile bu konu hakkında ne denli donanımlı olduğunu ortaya koyan uzmanlardandır.

Rehin Sözleşmesinde Eksikler Varsa Ne Yapılmalıdır?

Sözleşmenin hazırlanmasından sonra prosedürler ile alakalı ya da kanunlar ile uyum sağlama konusunda sıkıntılar meydana gelirse, sözleşmenin noter tarafından düzenlendiği günden itibaren 10 gün içerisinde bu eksikliklerin tamamının giderilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde ortaya koyulmuş olan rehin sözleşmesi geçerli olacaktır. Verilen 10 gün içerisinde gerekli düzenlemeleri ortaya koymazsanız rehin sözleşmeniz hükümsüz kılınacaktır. Ticari avukat nedir sorusu da tam da bunun gibi detay işlemlerinde önem kazanmaktadır. Ticaret hukuku konusunda yetkin olan bir avukattan destek aldığınız müddetçe rehin ya da alım satım gibi işlemler sizin için çok daha güvenli bir biçimde gerçekleşecektir.

Sınai Haklar Nedir? Rehin Sözleşmesinde Sınai Haklara Yer Verilebilir Mi?

Rehin denildiği zaman aklınıza gelmesi gereken durum şudur; bir miktar borcuz var ve bu borcu ödeyememe gibi bir durum söz konusu olursa teminat olarak ortaya koymuş olduğunuz güvencedir. Nasıl bir mal varlığını teminat olarak ortaya koyacağınız sizin inisiyatifinizdedir. Fakat bu sistemin sorunsuz işlemesi için noter tarafından onaylanmış bir yapı ortaya koymanız gerekmektedir. Noter tarafından onaylanmamış olan rehin gösterme işlemlerinde hukuki boyutta hiçbir problem çıkmamaktadır.

Ticaret hukuku avukatları Maltepe ilçesinde de rehin işlemleri ile oldukça yakından ilgilenmektedir. Özellikle son dönemlerde sınai hakların ne demek olduğu ve rehin işlemlerinde sınai hakların nasıl tanımlandığı konusunda birçok soru gelmektedir. Bir firmanın sahip olduğu marka, model ve resim gibi her türlü varlık sınai haklar kapsamında değerlendirilmektedir. Bu varlıkların her biri de rehine tabi tutulabilmektedir.

Ticaret hukuku kapsamında sınai haklar ile alakalı da gerekli olan bütün düzenlemeler net olarak ortaya koyulmuştur. Bir markanın rehin göstermiş olduğu ürünlerin kesin olarak ayırt edilebilecek şekilde tanımlanması gerekmektedir. Özellikle; marka, model, renk gibi konu başlıklarında gerekli olan nitelendirmeler yapılmazsa uygulama kapsamında sıkıntılar meydana gelebilir. Bu ayırt edici özellikler zaten noter tarafından da ayrıca denetlenecektir.

Ticari Mümessillik Nasıl Sona Erer? Sona Erdiren Haller Nelerdir?

Bir işletmeyi idare etme görevi ile donatılmış olan kişi ticari mümessil olarak nitelendirilmektedir. Rehin söz konusu olduğu zaman da ticari işletmenin birebir temsilcisi olarak karşımıza ticari mümessiller çıkmaktadır. Tabi bu temsilciliği bitiren bazı durumlar da söz konusudur. Hukuki olarak incelendiği zaman ticari mümessilliğin sonlanmasına sebebiyet veren noktaların başında şu kriterler gelmektedir;

 • İşletmenin farklı bir kişi ya da kuruma devredilmesi
 • Görevden azledilmek
 • İşletmenin iflasını ilan etmesi
 • Görevden istifa
 • Ticari mümessilin ölümü

Bu gibi durumlar söz konusu olduğu zaman ticari işletmenin sorumluluğu mümessilden alınmaktadır. Ticaret hukuku avukatı nedir sorusuna yanıt olarak tüm mümessillikten tutun devir ve iflas süreçlerine kadar her konularda sizi aydınlatabilecek ve maddi haklarınızı sonuna kadar savunan uzman şeklinde bir tanımlama yapılabilir.

Avukatınızın bu konu üzerine ihtisasının ne derece kuvvetli olduğu ile alakalı olarak ya da bu konu hakkında kaç adet dava alıp kaçından başarılı sonuç aldığı konusunda net bilgi sahibi olmalısınız. Helvacı bu konuda güven veren bir kariyer çizgisi sunmaktadır. Ticaret hukuku ve bunun kapsamında değerlendirilebilecek olan iş hukuku gibi ek alanlarda da ne denli bilgi sahibi olduğunu ve ihtisasının ne derece güvenilir olduğunu kanıtlamış öne çıkan avukatlardandır. İşletmeniz ile alakalı olarak bir sorunuz olduğu zaman ortaya koyulacak olan bütün sözleşmelerin ya da kontratların noter onayından geçmesi de ek bir tavsiye olarak size sunulmaktadır.

Konunun Uzmanlarına Nereden Ulaşabilirim?

Ticaret hukuku avukatı İstanbul ilinde farklı açılardan ve disiplinlerden ele alınmaktadır. Fakat yardım alacağınız kişinin konu hakkında tecrübeli olmasını istiyorsanız ve ortaya koyulacak olan dava sürecinin kesinlikle lehinize sonuçlanmasın talep ediyorsanız Mehmet Ali Helvacı tarafından kurulmuş olan hukuk bürosu ile iletişime geçebilirsiniz. Dava konunuz ne olursa olsun gerekli analizler yapıldıktan sonra size bilgi verilecek ve haklarınız en iyi şekilde koruma altına alınacaktır. Sadece ticaret hukuku konusunda değil aynı zamanda iş hukuku ile de çalışmalar ortaya koyan Helvacı sorunlarınızın çözümlenmesi için gerekli olan adımları atacaktır.

Telefon ile ya da e-mail ile hukuk bürosuna erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca internet sitesi kapsamında yer alan bilgilendirici yazılara da bir göz atabilirsiniz. Farklı alanlarda nasıl çalışmalar ortaya koymuş olduğu farklı örnekler üzerinden incelenmektedir. Ticaret hukuku ile alakalı olarak aklınızı karıştıran bir durum olursa ya da kendinizi içerisinde çıkılmaz bir davada bulduysanız Helvacı Hukuk Bürosu size gerekli olan desteği verebilecek kapasitededir.

Rehinli alacağın kapsamında yer alan unsurlar nelerdir?
Rehinli alacağın kapsamında yer alan unsurlar anapara, gecikme faizi, akdi faiz ya da takip masrafları olarak bulunur.
Rehin hakkı nelerde tesis edilir?
Rehin hakkı birleşen ya da karışan çeşitli taşınır varlıklar üzerinde yer edinir. Bir taşınırın diğer bir taşınır ile birlikte bütünleyici olacak şekilde birleşmesi durumunda rehin hakkı diğer taşınır varlığı üzerinden tesis edilebilir.
Hangisi üzerinde rehin hakkı kurulamaz?
Bir fıkrada yer edinen taşınır varlıkların borcu belirli etmenlere göre karşılandığı takdirde işletmenin tüm üzerinden rehin kurma gibi bir etmeni yer edilmez.
Ticari işletme rehni ne demektir?
Ticari işletmenin rehni, ticari sicil ile yapılan tescilli alacak ve teslim edilmeksizin yapılan rehin durumudur. İşletme sahibi borçlandığı takdirde çeşitli ürünlerini teslim etmeden rehin edebilir. Burada ticari faaliyetinin devam etmesi adına da olanağına kavuşur.

İlginizi Çekebilir;

Ticaret Hukukuna Göre Rehin ve Devir Mevzuatı

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu | 6769 Sayılı Kanun Mevzuat

Bir İşletmenin Sorunsuz Şekilde Açılması için Nelere Dikkat Edilmelidir?

TİCARET HUKUKU AVUKATI

Sülüntepe Mahallesi Boşanma Avukatı

 

Call Now ButtonHemen Ara