0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Boşanma davaları usul ve şekil yönünden farklılık gösteren davalardır. Eşlerin boşanma ile ilgili bütün uzlaşma koşullarını yerine getirdikleri ve bunun sonucunda açılacak dava türü ise anlaşmalı boşanma olarak hukuk literatüründe yerini almıştır.

Anlaşmalı boşanmada konusu geçen, eşlerin sadece tüm konular üzerinde uzlaşmaya varması olarak düşünülmemelidir. Anlaşmalı boşanmalarda gerekli olan şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Anlaşmalı boşanma şartları olarak telaffuz edilen koşullar eğer ki yerine getirilmezse, taraflar anlaşsa dahi anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmeyeceği kararı kesindir.

Boşanmak İçin Nereye Başvurmalı?

Boşanma davaları ile ilgili tüm süreçlerin takibi boşanma davalarına bakmakla görevli olan Aile mahkemesindedir. Eğer bulunulan yerde aile mahkemesi yok ise, bu davalara Asliye Hukuk Mahkemeleri bakar ve süreci bu mahkemeler yönlendirir. Bu şekilde görülen davalar için söylenebilecek şey, Asliye Hukuk mahkemesinde görülen davaların Aile mahkemesi sıfatı ile devam edeceğidir.

Anlaşmalı boşanma için mahkemeye başvuran eşlerde tarafların iradesi esas alındığı için, tarafların aynı doğrultuda ve ortak iradede olduğundan yetki itirazın bulunması, görülen davanın önemi ile örtüşmeyeceği için her yerde açılabilmesi söz konusu olabilir.

Davanın açılabilmesi için gerekli prosedürlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde uygulanması gerekir. Tam aksi bir durum söz konusu olursa, anlaşmalı boşanma için gerekenden çok daha fazla zaman kaybı yaşanacak ya da boşanma davasının reddi ile karşılaşılacaktır.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekenler?

Anlaşmalı boşanmalar için tarafların bu süreç içinde davanın açılabilmesi ve sonuçlandırılabilmesi adına hazırlamaları gereken bir takım belgeler bulunur. Dava açan eşlerin karşılıklı olarak anlamalı olarak boşanma dilekçesi tanzim etmesi gerekir.

Anlaşmalı boşanmalarda, dilekçenin doğru bir şekle hazırlanmış olması, hukuksal çerçevede çok fazla önem taşır. Çünkü açılacak anlamalı boşanma davasında bu dilekçe davanın sağlam temeller üzerine kurulu olması davanın da seyrini etkileyecek en önemli faktörlerden biridir.

Anlamalı boşanmalar için hazırlanacak dilekçelerin uzman bir boşanma avukatı tarafından hazırlanması herhangi bir hak kaybına da engel olabilmek için önem teşkil eder. Belgeler içinde yapılabilecek herhangi bir hata ya da eksiklik boşanma sürecini doğrudan etkileyeceği için uzman kişiler tarafından mahkemeye sunulabilecek nitelikte olması önem taşır.

Boşanma Süreci Nasıl Son Bulur?

Türk medeni kanununda belirtilmiş olan şartların varlığı söz konusu olduğunda boşanma süreci de buna paralel olarak başlar. Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davarlına göre çok daha kısa sürede tamamlanır. Eşlerin hukuki alt yapılarını tamamlamaları bakımından anlaşmalı boşanma davaları genelde tek celsede bir karara bağlanarak, sonuçlanmaktadır.

Uygulama içinde yer alan konular ise, boşanma davası için davanın açıldığı mahkemenin iş yoğunluğuna göre ortalama olarak 1 ya da 2 ay olarak duruşma günü belirlenir. Eğer ki dava bir avukat aracılığı ile açılmışsa ve bu avukat tarafından takip ediliyorsa, yine mahkemenin iş yüküne bağlı olarak, 1-2 hafta içinde sonuçlanması durumu görülebilir.

Hukuk literatürüne boşanma olarak geçen fiil, karı ve kocanın birlikte yaşama iradelerini sonlandırma anlamına geliyor. Bir diğer tabir ile evliliğin bitmesine ve bunun hukuki bir şekilde yapılmasına boşanma deniyor. Bu süreçte en çok merak edilen konuların başında anlaşmalı boşanma geliyor. Çünkü adından da anlaşılacağı gibi bu boşanma süreci, diğer hukuki boşanma türlerine biraz daha farklı. Bu noktada tarafların tam olarak anlaşması gerekiyor.

Anlaşmalı Boşanmada Süreç Nasıl Başlar?

Anlaşmalı boşanma için ilk olarak kadının ve erkeğin her konuda anlaşması gerekiyor. Yani iki tarafın da ayrılmak için uzlaşması şart. Böylelikle süreç başlamış oluyor. Bu süreci hukuki olarak yasal bir zemine taşımak için bir dilekçenin hazırlanması gerekiyor.

Dilekçe Nasıl Yazılır?

  • Yazılacak olan dilekçede iki tarafın beyanı esas alınır
  • İki taraf da boşanmak istediklerini kabul etmek zorundadırlar
  • Bu noktada aynı konu ve ifadelere sahip iki tane dilekçenin yazılması gerekir
  • Dilekçe yazım aşamasında bir avukattan yardım almak daha mantıklı bir hareket olacaktır. Çünkü bu dilekçe resmi kurumlara verilecektir. Bu yüzden dilekçede kesinlikle bir hatanın ya da boşluğun olmaması gerekiyor.
  • Dilekçede tüm durumların ayrıntılı bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Bu durumlara tazminat ve nafakanın yanı sıra, çocuğun velayeti de eklenmelidir. Böylelikle boşanma sonrasında ortaya çıkacak olan fiili durumun da alt yapısı hazırlanmış olur.
  • Dilekçenin yazılmasından sonra kadın ve erkek bu dilekçeye imza atmak zorundadır.
  • Atılan imzaların ardından o günün tarihi konularak dilekçenin yazılması tamamlanmış olur.

Anlaşmalı Boşanma İçin Hangi Mahkemeye Başvurulur?

Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyenlerin gideceği mahkeme Aile mahkemeleridir. Bu tip davalara bakan Aile mahkemesi, hem anlaşmalı hem de çekişmeli boşanma davaları konusunda yetkilidir. Ancak ülkemizde aile mahkemelerinin her yerde bulunmadığını görüyoruz. Bu yüzden aile mahkemelerinin olmadığı yerlerde Asliye Mahkemeleri devreye girmektedir. Asliye mahkemeleri bu konuda, boşanmak isteyen kişilere yardımcı olmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davalarının süresi değişmektedir. Ancak genel olarak çok fazla uzun sürmediğini belirtmek gerekiyor. Davanın seyrine göre 1 aydan 3 aya kadar olan bir zaman dilimi içerisinde bu süreç sona erebilir. Elbette sürenin değişmesinin temel nedeni prosedürlerdir. Eğer yanlış bir şekilde prosedürler uygulanırsa, bir takım belgeler eksik olursa, doğal olarak bu süreç de uzamaktadır. Bu yüzden dava öncesinde tüm belgeleri doğru bir şekilde hazırlamak ve bu sürece dahil etmek gerekiyor.

Yurtdışında Yaşayanlar Dava Açabilirler Mi?

Yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşları, ülkemizde bir ikamet adresleri olmamasına rağmen bu davaları açabiliyorlar. Bunun için büyük şehirleri seçebilir ve bu şehirlerde süreci başlatabilirler. Bu şehirlerin arasında Ankara, İzmir ve İstanbul gibi şehirlerin de yer aldığını görüyoruz

Call Now Button