0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Anlaşmalı Boşanma Hakkında Merak Edilenler

Ülkemizde her yıl binlerce kişi boşanma talebiyle mahkeme koridorlarından yer almaktadır. Bunların birçoğu da anlaşmalı olarak gerçekleşen boşanmaları içerir. Bu tip davalarda bir avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ancak süreci uzatmamak ve kesin sonuç almak adına Maltepe avukat aracılığıyla başvuru yapmanız da ihtimaller dahilindedir. Bu yazımızda anlaşmalı boşanma davalarının genel özelliklerinden bahsedeceğiz.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanma davası sadece adına bakılarak içeriği hakkında fikir sahibi olabileceğiniz davalardır. Yani tarafların evliliklerini yürütemeyeceklerine kanaat getirmeleri sonucunda her konuda fikir birliği sağladıkları boşanma şeklidir.

  • Anlaşmalı boşanma davalarında, çocuk velayeti ve mal paylaşımı gibi konular en ufak ayrıntısına kadar uzlaşı içinde olunarak karara bağlanmalıdır.
  • Hakim tarafından dinlenecek tarafların, evliliği sürdürme konusunda kafasında herhangi bir soru işareti kalmaması gerekir.
  • Boşanma davalarında hakim, her iki eşten birinde sürece zorla dahil edilme ya da tehdit edilme gibi bir konunun var olduğu izlenimine kapılırsa davanın kapsamlı olarak araştırılmasına karar verebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Anlaşmalı boşanma dilekçesinin taşıması gereken özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz.

  • Dilekçede her iki tarafın da ıslak imzası olmalıdır.
  • Evliliğin neden sürdürülemediği detaylı bir şekilde izah edilmelidir.
  • Eğer ortada bir çocuk varsa ve velayetine karar verilmişse bu konu ayrıca beyan edilmeli ve eşlerin arasında mutabakat sağlandığının altı çizilmelidir.
  • Evliğin mali açıdan da her türlü anlaşma sağlanarak bitirilmesinin istendiği açıkça dilekçede yer almalıdır.

Nafaka Konusu: Anlaşmalı boşanma davalarında dilekçede yer almasa bile hakimin inisiyatifine bağlı olarak nafaka konusu gündeme getirilebilir. Eğer boşanma sonrası eşlerden birisi ekonomik gücünü yitirecek ve yoksulluğa düşecekse, talep edilmese bile hakim bir tarafından süreli ya da süresiz olarak nafaka ödemesine karar verebilir.

Konu hakkında detaylı bilgi sahibi değilseniz, dava dilekçesi hazırlamadan önce Maltepe boşanma avukatı size yardımcı olabilir.

Başvuru Nereye Yapılır?

Anlaşmalı boşanma davalarında dilekçenin verileceği yer eşlerden birisinin ikamet ettiği yerdeki aile mahkemesidir. Ancak bazı yerleşim yerlerinde az nüfus olduğu için bu imkan olmayabilir. Bu durumlarda da yetkili merci olarak asliye hukuk mahkemesi görevlendirilmiştir.

Başvuru yaparken imzaladığınız dilekçenin içeriğinde “dava gününün tarafımıza bildirilmesine” şeklinde bir ifadeye de yer verilmelidir. Çünkü mahkeme hemen gün vermeyebilir. Planlamalar dahilinde tarafların her ikisine de yazılı olarak duruşma günü ve saati bildirilir.

Dava Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davalarında eğer büyün protokoller yerine getirilmiş ve evraklar tam olarak teslim edilmişse genellikle bir celsede sonuç alınır. İlk duruşmanın yapılacağı tarih ise mahkemenin yoğunluğuna göre belirlenir. Kalabalık nüfuslu yerlerde ortalama iki ay sonrasına gün verilir. Ancak daha sakin olarak niteleyebileceğimiz mahkemelerde bu süre iki haftaya kadar düşebilir.

İşlerinin yoğunluğundan dolayı takip edemeyeceğini düşünenler, Maltepe avukat seçeneğini değerlendirebilirler.

Anlaşmalı Boşanmalarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Her hukuki süreçte olduğu gibi burada da bazı önemli noktalara dikkat etmek gerekir. Kısa notlar halinde bu noktaları açıklayalım.

En Az 1 Yıl Şartı: Tarafların anlaşmalı olarak boşanabilmeleri için en az 1 yıl evli kalmış olmaları gerekir.

Mahkemede Bulunma Zorunluluğu: Boşanma dilekçesinde imzası olan her iki tarafın da duruşma günü bizzat bulunması gerekir. Dava anlaşmalı nitelikte olduğu için Maltepe boşanma avukatı tarafından takip edilemez.

Davanın Reddi: Eğer hakim herhangi bir sebepten çiftin boşanmasına onay vermezse, yeniden bir dava aşmak için üç yıl bekleme şartı vardır. Sonuç olarak her ne kadar taraflar anlaşma sağlasa da eğer medeni kanunun hükümlerine aykırı bir durum tespit edilirse karar olumlu yönde tecelli etmez.

Call Now Button