İstinaf

İstinaf kanun yolu ilk derece bir mahkeme tarafından verilen karara itiraz etmektir. Bu itirazı bir üst mahkemeye taşımanız gerekir. İstinaf üst dereceli bölge adliye mahkemesi tarafından incelenir.  İstinaf ikinci derecede bir kanun yolu olarak bilinir. Bu kanun sayesinde birinci derecedeki mahkemelerin verdiği hükümler yeniden üst mahkeme tarafından incelenir. Bu inceleme işlemi sonrasında istinaf mahkemesinin kararına göre temyiz yolu için Yargıtay’a gidilebilir.

İstinaf Başvurusu Nasıl Yapılabilir?

İstinaf başvurusu mahkeme tarafından gerçekleştirilmez. Eğer istinaf talebinde bulunmazsanız mahkeme verilen kararı kendi kendisine incelemez.

  • Bu kurala göre 15 yılı geçmiş hapis cezaları için verilmiş olan hükümler için bölge adliye mahkemesi hiçbir talep almadan istinaf incelemesi gerçekleştirir.
  • İstinaf başvurusu yapabilmek için bölge adliye mahkemesine istinaf dilekçesi vermeniz gerekir.
  • Başvuru yapmak için dilekçe verebilir ya da karar veren ceza mahkemesi katibine beyanda bulunup katibin koku ile alakalı tuttuğu tutanağı hakime onaylatarak da yapılabilir.

İstinaf Başvuru Zamanaşımı

İstinaf başvurularının belirli bir zamanaşımı süresi vardır. İstinaf başvuruları başvuru hükmü açıklandıktan sonraki 7 günlük süre içerisinde geçerlidir. Eğer karar açıklanırken sanık mahkemede değilse istinaf başvuru süresi sanığa tebliğ ulaştıktan sonraki 7 gün içinde geçerlidir.

İstinaf başvurusunda bulunmak için dilekçenizi hazırlamanız ve size verilen yasal süreyi aşmamanız gerekir. Aksi takdirde istinaf başvurusu gerçekleştirmeniz mümkün değildir.

İstinaf Başvuru Dilekçesi

İstinaf başvuruları için öncelikle dilekçe oluşturmanız gerekir. Bu dilekçeyi oluşturduktan sonra bölge adliye mahkemesine istinaf başvurusunda bulunabilirsiniz. İstinaf başvuru dilekçesine tarihi, adınızı ve soyadınızı eklemeniz oldukça önemlidir.

İstinaf başvurusu için dilekçeyi sanığın avukatı da gerçekleştirebilir. Avukatın istinaf başvurusu için dilekçe verirken dilekçede gerekçe göstermemesi mahkemenin istinaf incelemesi gerçekleştirmesi için engel teşkil eden bir durum değildir.

İstinaf İçin Hangi Mahkemeye Başvuru Yapılır?

İstinaf başvurusu gerçekleştirmek için bir üst mahkemeye başvuru yapmanız gerekir. Bu mahkeme bölge adiliye mahkemesidir. İlk derece ceza mahkemeleri tarafından verilen kararları bir üst mahkeme olan bölge mahkemesine taşıyabilirsiniz. Bu kararları istinaf mahkemesine taşıyabilmek için mahkemeye dilekçe verebileceğiniz gibi kararın verildiği mahkemenin katibine beyanda bulunmanız gerekir.

İstinaf Mahkemesi Hangi Kararları Verebilir?

İstinaf mahkemesine başvurduktan sonra karar verilmesini beklemeniz gerekir. İstinaf mahkemesi bölge adliye mahkemesidir. İstinaf mahkemelerine başvuru yaptıktan sonra mahkeme şu kararları verebilir;

  • İstinaf başvuru işleminden sonra dosyayı inceleyen mahkeme esastan reddine kararı verilebilir.
  • Düzelterek onama kararı verilebilir.
  • Mahkemenin incelemesi sonrasında hukuka aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde hükmün bozulması ya da dosyanın yeniden karar verilmesi için yerel mahkemeye yollanmasına karar verilebilir.
  • Mahkeme davanın tekrardan istinaf mahkemesi içerisinde görülmesi gibi bir karar verebilir.

İstinaf mahkemesinin verdiği kararlara uymanız gerekir. Mahkemenin verdiği kararlar dosyanızın incelenmesi sonucu verilmiş kararlardır. Bu karlar kısa süre içerisinde verilmez.

Istinaf ne demek?
İstinaf kararı, mahkeme tarafından verilmektedir. Üst derece mahkeme tarafından denetim talebin oluşturulması durumuna verilen hukuki kavramdır. Temyiz istinaf mahkemesi kararı olarak denetime açılması hakkıdır.
Istinaf mi temyiz mi?
Maddi olay bakımından hukuki alanda, Bölge Adliyesi tarafından denetim kararının çıkmasıdır. Temyiz olarak tanımlanmaz ancak temyiz kanun yolunda istinaf hakkının kullanılmasına izin verilir.
Istinaf mercileri nelerdir?
Bölge idari mahkemesi, asliye mahkemesi, idari mahkeme ve Asliye hukuk mahkemesi istinaf kararı mercileri olarak Türkiye Hukuk Sisteminde yer almaktadır. Usul ve esaslar yönünden mahkemenin denetim hakkı bulunur.

İlginizi Çekebilir;

Anlaşmalı Boşanma Hakkında Merak Edilenler

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma (TCK 53)

Yakacık Yeni Mahallesi Kira Hukuku Avukatı

Terk Nedeni İle Nasıl Boşanılır?

Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Boşanma Avukatı

Yorum yapın

Hemen Ara