Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma (TCK 53)

İnsanlık tarihinin başından beri sayılara göre değişen insan grupları vardı. Bazen bir aile, bazen bir kabile bazen ise bir devlet oldu. Fakat birden fazla insanın bir arada olması günümüze kadar devam ve değişmeyen durumunu korudu.

Artan nüfus ise beraberinde bazı karışıklıkları getirdi. Çünkü nüfusun artması demek aynı zamanda pek çok şeyin işleyişinin karmaşıklaşması demektir. Toplum hayatındaysa her şeyin temeli düzenin sağlanmasına bağlıdır.

Hukukun Varlığı

Göçebe yaşayan toplumlarda sözlü kültür ve ananeler etkili olmuştur. Yerleşik hayata geçenlerse toplumun hassas olduğu konuları karara bağlama yoluna gitmişlerdir. Böylece ilk yazılı kurallar ortaya çıkmıştır. Her bireyin uyması gereken bu kurallar denetlenmiş, ihtiyaca göre şekillenmiş ve devlet güvencesine alınmaya çalışılmıştır. Bugün buna hukuk denmektedir.

Hukukun Tanımı

Kelime anlamı olarak tanımı şöyle yapılmıştır; toplumu düzenleyen, kurallar bütünüyle bu düzeni sağlayan, geçerliliğini günün koşullarına göre sağlayan yasaları oluşturan bir bilim dalıdır.

Modern Hukuk

Hukuk kurallarına uymayan kişilere ise suçun etkisi oranında ceza uygulanmaktadır. Tarih boyunca bu cezaların amaçlarının farklı olduğu görülebilmektedir. Fakat günümüzde, ceza yasaları bireyi topluma geri kazandırma amaçlıdır. Bu sebeple bazı cezalar çeşitli özgürlükleri kısıtlamaya yönelik olabilir. Türk Ceza Kanunu’nda da bunun örneği vardır.

Türk Ceza Kanunu’nda kişinin kasten işlediği suçtan dolayı, suçluya belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma (TCK 53) uygulanmaktadır. Bu cezanın amacı kişiyi sadece hapsederek değil, topluma geri kazandırabilmektir. Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma (TCK 53) uygulaması bu sebeple günümüz şartlarına uygun bir yaptırımdır. Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma (TCK 53) nedir kapsamı ise kanunlarda belirlenmiştir:

  • Kişi, ufak memuriyetlerden TBMM’ye kadar tüm kamu kurumlarında çalışması belirli bir süre ya da süresiz olarak kısıtlanabilir ya da önlenebilir.
  • Bütün siyasi ehliyetlerinden mahrum bırakılır.
  • En az iki kişi olmak şartıyla kurulan bütün tüzel kişilikli kuruluşların kurucusu olmaktan men edilir.
  • Herhangi bir kamu kurumuna bağlı olarak gerçekleştireceği mesleği ile ilgili çalışmalardan da yoksun bırakılmak suretiyle, işine devam etmesine izin verilmez.

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma (TCK 53) maddesinin ilk bendi yukarıdaki gibidir.

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma (TCK 53) süresi ise kesin olarak kişinin mahkumiyeti sonlanana kadardır. Fakat bu yoksun bırakma hali arttırılabilir ya da azaltılabilir, bu durum suçla doğrudan bağlantılıdır.

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma (TCK 53) yolları vardır. Örneğin kişi trafik düzenini bozacak şekilde davranmışsa belirli bir süre ehliyetine el konulabilir. Ya da bir meslek erbabı üç ay ile üç yıl arasında değişen zamanlarda mesleğini yapması yasaklanabilir.

Suçlu hangi haklardan yoksun kalir?
Hapis cezasına mahkum edilmiş kişi, Türkiye vatandaşlığının verdiği seçme ve seçilme hakkından yoksun kalacaktır. Siyasi hakları elinden alınarak, özgürlüğünün de kapsadığı durumlar anayasa’da siyasi sayılan durumlara iştigal ettiğinde kısıtlanır.
TCK 53 1 2 3 maddesi nedir?
TCK, 1. Maddesi kasten işlenmiş suçlardan kaynaklı hapis cezası, 2. Maddesi işlenmiş suç dolayısıyla mahkum olduğu hapis cezasının infazı kanunlarını kapsamaktadır. 3. Maddesi bir yıldan az olan cezanın ertelenmesidir.
Kamu hizmetlerinden yasaklanma ne demek?
Kamu hizmetlerinden, mahkumun yoksun bırakılması kanunu, tadbiri, hükümlü ve süreli olarak kamu görevinden men edilme yasasıdır.

İlginizi Çekebilir;

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma (TCK 53)

Çekişmeli Boşanmalarda Tazminat Durumu Nasıl Belli Olur?

Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Avukat

Trafik Kazaları Ve Tazminat Davaları

Fındıklı Mahallesi Ölümlü Trafik Kazası Avukatı

Yorum yapın

Hemen Ara