Çekişmeli Boşanma Hakkında Merak Edilenler

Ülkemizde her yıl yaklaşık 130.000 adet boşanma davası ele alınmaktadır. Kabaca bir hesapla bunun iki katı alındığında 260.000 kişiyi doğrudan, ve bir milyona yakın kişiyi de dolaylı yoldan etkilediğini söylemek yanlış olmaz. Bu süreci yaşıyorsanız veya ihtimaller dahilindeyse en az zararla atlatmak adına Maltepe boşanma avukatı desteği almanızı önererek yazımıza devam edelim.

Boşanma davalarında alınan sonuçlar aynı olsa da davanın usulü ve görüş şekli farklılık gösterebilir. Bu bağlamda anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki farklı boşanma davası tipinden bahsedebiliriz.

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Evliliğin içinde sayılabilecek konulardan bir ya da birkaç tanesinde bir anlaşmazlık yaşanıyorsa, bu tip davalar çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılır. Anlaşmalı boşanma davalarında göre daha uzun sürer ve daha yorucu olabilirler.

Boşanma süreci son derece ağır olabilir. Özellikle iş maddi konulara geldiğinde, hayatınızı paylaştığınız kişinin hiç görmediğiniz bir yüzü ile karşı karşıya gelebilirsiniz. Bunun yaşattığı hayal kırıklığı bir yana size ekonomik bir darbe de vurabilir. Bu yüzden Maltepe avukat seçeneğini değerlendirmeniz her şeyden önce daha az yorulmanız anlamına gelecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davalarının genelinde olduğu gibi burada da başvuru yeri aile mahkemesidir. Bulunduğunuz yerde aile mahkemesi yoksa, asliye hukuk mahkemesine dilekçenizi sunabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma davalarında farklı olarak burada Maltepe avukat aracılığıyla da dava için başvuru oluşturulabilir. Vekalet verdikten sonra dilekçenizin işleme konulması avukatın takibinde gerçekleşir.

Çekişmeli boşanma davası açmak için başvuru yaparken hazırlanacak dilekçede şunlar yer alır.

  • Davayı oluşturan sebebin detaylı şekilde izahı.
  • Eğer geçmişe atıfta bulunulacaksa, olayların şahitleri ya da kanıtları olduğu,
  • Belirtilen sebeplerin evliliğin temelin kökünden sarsan olaylar olduğu ve kararın rıza ile alınmış olduğu.

Çekişmeli Boşanma Davası Konuları Nelerdir?

Ülkemizde en çok karşılaşılan boşanma sebebi şiddetli geçimsizliktir. Bunu sırasıyla mülkü terk etme ve zina takip eder. Ancak konu ne olursa olsun, davayı açan tarafın iddiasını ispatlaması gerekir. Çekişmeli boşanma davalarını oluşturan bazı konuları şu şekilde açıklayabiliriz.

Nafaka: Eşlerden birisi eğer boşanma sonrasında ekonomik durumunun bozulacağını ifade ediyorsa, diğer taraftan nafaka istemiyle dava açabilir. Burada tarafların gelir durumları, aileleri ile olan ilişkileri ve çocuk sayısı gibi birçok etmen devreye girer. Nafaka ödenmesi genel de aylık ücretlere bağlanarak karara varılan bir öğedir.

Velayet: Taraflar, çocuğun kimde kalacağını netleştirememişse hakimden konuya müdahale etmesi istenir. Boşanma davalarında karar genelde anneden yana çıkar. Ancak eğer annenin çocuğa bakamayacak şekilde bir yaşam sürdüğü ve annelik melekelerin sahip olmadığı iddia ediliyorsa, durumun ispati ile velayetin babaya ya da mahkeme tarafından atanacak bir vasiye verilmesi söz konusun olabilir.

Mal Paylaşımı: Evli kalınan süre zarfında edinilen malların kime ait olacağı konusu da sık rastlanan dava konularından biridir. Bu noktada hakim, bahsi geçen mala nasıl sahip olunduğuna ve bu mülkün aile birliği açısından nasıl bir öneme sahip olduğuna bakarak karar verir.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Avukat Tutmak Önemli Midir?

Maltepe boşanma avukatı tutularak dahil olunan davalar, birçok yönden daha farklı ilerler.

Avukatların hukuki bilgisi ve mesleki tecrübeleri sayesinde olaylara yaklaşımı da farklı olur. Özelikle psikolojik olarak yeterli seviyede olamayacak kişilerin göremeyeceği bazı şeyleri önceden kestirerek olası bir zararın önüne geçer.

Avukat tutmak size zaman kazandırır. Ayrıca delillerin zamanında teslim edilmesi ya da itirazların zamanında yapılması gibi konular dava sürecini hızlandırır.

Çekişmeli boşanma davaları kaç sene sürüyor?
Çekişmeli boşanma davaları 7-8 celsede sonuçlanır. Bunun için süreçte yaklaşık 1 ila 1,5 yıl arasında değişkenlik sağlar.
Çekişmeli boşanmada avukat şart mı?
Çekişmeli boşanma davalarında kesinlikle avukata ihtiyaç duyulur. Avukat kişinin dava sürecinde birçok kazanım elde edebilmesi adına yol göstericiliği sağladığı gibi rehberlik görevi de yapar.
Çekişmeli bosanma davasında ilk duruşma nasıl olur?
Çekişmeli boşanma davalarında ilk izlenimler incelenip, ilk konuşmalar taraflar adına dile getirilir. Aynı zamanda diğer duruşmalardaki delilerde ilk izlenimleri göre şekillenir.
Kadın boşanmak isterse erkek istemezse ne olur?
Kadın boşanmak istediği takdirde erkek bu durumu reddederse dava çekişmeli boşanma olarak ilerleme sağlar. Burada kesinlikle bir avukata ihtiyaç duyulur.

İlginizi Çekebilir;

Maltepe Avukat

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Çekişmeli Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Çekişmeli Boşanmalarda Nafaka Almak

Kıdem Tazminatı Nedir

“Çekişmeli Boşanma Hakkında Merak Edilenler” üzerine 4 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara