0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Ceza Hukukunda Mahsup (TCK 63)

Türk ceza hukukunda mahsup (TCK 63) bir suçlunun hüküm kesinleşmeden önce kişinin özgürlüğünün kısıtlanması sonucunda doğan tüm haller nedeni ile geçirilen sürenin hüküm kesinleştikten sonra mahkum olunan süreden indirilmesini ifade etmektedir.

Ceza Hukukunda Mahsup (tck 63) Nedir?

Ceza hukukunda mahsup (tck 63) ne demek pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Ceza hukukunda mahsup kavramını kısaca şu şekilde açıklayabiliriz. Bir kişinin kesin hüküm giymeden önce özgürlüğünün kısıtlanması ve tutuklu yargılanmasının ardından, tutuklu kalınan sürenin kesin hüküm süresinden indirilmesi anlamını taşımaktadır.

Ceza Hukukunda Mahsup (TCK 63) Örnekleri

Ceza hukukunda mahsup (tck 63) örnek vererek açıklayalım. Bir kimse herhangi bir suçtan dolayı tutuklu yargılanıyor varsayalım. Kişinin özgürlüğünün kısıtlanması nedeni ile ortaya çıkan durumda kişinin hükmolunan hapis cezasından tutuklu kalınan gün sayısı indirilir. Örneğin 12 ay ceza alan bir kimse 1 ay tutuklu kaldıysa cezası 11 ay olarak indirilir.

Ceza hukukunda mahsup (tck 63) örnekleri arasında hükmolunan cezanın adli para cezasına hükmedilmesi sonucunda ne olur merak edilen bir konudur. TCK 63’e göre “Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş süreler, adlî para cezasına hükmedilmesi durumunda cezadan indirim yapılır. Özgürlüğünün kısıtlandığı her bir gün yüz Türk Lirası sayılmak üzere, bu cezadan indirim yapılır.

Tutukluluk, Gözaltı vb. Sürelerin Adli Para Cezasından Mahsubu

Türk ceza hukukunda mahsup (TCK 63) bir kişinin özgürlüğünün kısıtlandığı tutukluluk, gözaltı vb. süreler hükmolunan adli para cezasından indirim yapılmaktadır. Kişinin tutuklu kalınan süre boyunca doğan durum nedeni ile 1 gün 100 TL sayılmak üzere cezadan indirim yapılmaktadır.

Örnek vererek açıklayacak olursak bir kişinin 3 gün gözaltında 17 gün tutuklu kaldığını varsayalım. Sanık adli yargılama sonucunda 2000 TL adli para cezasına çarptırıldığında bu cezadan tutuklu kalınan süre cezası indirilir. Toplam 20 gün özgürlüğü kısıtlanan kişi 2000 TL ceza indirimi ile adli para cezasını karşıladığından hükümlünün adli para cezası infaz edilmiş sayılacaktır. Örneğin 5000 TL adli para cezası verilmiş olsaydı bu sefer sanık 2000 TL indirim ile 3000 TL adili para cezası ödeyecekti.

Call Now Button