Sanığın Sorgusundan Önce Yapılacak İtirazlar

Sanığın sorgusundan önce yapılacak itirazlar anayasada düzenleniştir. Sanık sorgulanmadan önce mahkemenin bazı sorunları çözmesi gerekmektedir. Sanık sorgulanmadan önce ortaya çıkabilecek sorunlardan birisi mahkemenin yetkisiz olduğu itirazıdır. Yetkisizlik itirazı sanık sorgulanmadan evvel yapılabilir. Bir başka sorun da hakimin tarafsızlığını şüpheye düşüren durumların varlığı nedeni ile yapılan itirazdır. Eğer hakimin tarafsızlığını şüpheye düşüren bir durum var ise hakimin reddi talep edilebilmektedir. Bir başka çözülmesi gereken sorun da eğer sanığın sorgu sırasında savunmasını Türkçe dışında bir dil ile yapacak ise mahkemede tercüman bulundurulması gerekmektedir.  Sanığın sorgusundan önce yapılacak itirazlar özet olarak bunlardır.

[safir_mainheading title=”Sanığın Sorgusundan Önce Yapılacak İtirazlar Nelerdir?” icon=”soru”]

Sanığın sorgusundan önce yapılacak itirazlar nelerdir? Sanık duruşmadan önce yetkisizlik itirazı yapabilmektedir. Eğer mahkemenin soruşturma için yetkisi olmadığını sanık iddia ediyor ise yetkisizlik itirazında bulunabilmektedir.

Sanığın sorgusundan önce yapılacak itirazlar kısaca hakimin itirazı ve yetkisizlik itirazı olarak söylenebilir. Duruşmaya bakan hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durum var ise sanık duruşmadan önce hakimin reddini talep edebilmektedir.

[safir_mainheading title=”Yetkisizlik İtirazı ” icon=”arti”]

Sanığın sorgusundan önce yapılacak itirazlar arasında yetkisizlik itirazı yer almaktadır. Yetkisizlik itirazı ilk itirazlardandır ve bu itiraz sanığın duruşmasını yapılmadan önce yapılması gerekmektedir. Yetkisizlik itirazı süresinde yapılmış ve itiraz reddedildi ise bu karara karşı itiraz yoluna gidilebilir. Bu konuda verilecek karar aleyhine ise ancak esas hükümle temyiz yoluna başvurması esnasında diğer nedenler ile birlikte gidilebilir. Yetki kuralına uyulmamış olması mutlak bozma nedeni olduğu için yetkili mahkeme suçun işlendiği yer mahallesi olmalıdır.

[safir_mainheading title=”Sanığın Sorgusundan Önce Hakimin Reddi Talebi” icon=”kalem”]

Sanığın sorgusundan önce yapılacak itirazlar arasında hakimin reddi de yer almaktadır. Eğer hakimin tarafsız olmasını şüpheye düşürecek bir durum söz konusu olduysa duruşmadan önce ya da sanığın sorgusu başlayınca yapılabilir. Sonradan öğrenilen ya da sonradan ortaya çıkan durumlar nedeni ile soruşturma devam ederken eğer hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durum var ise reddi talep edilebilir. Sonradan ortaya çıkan durumlarda ret talebi şüpheye düşürecek nedenin öğrenilmesinden itibaren 7 gün içerisinde yapılması şartı bulunmaktadır.

CMK yetki itirazı
CMK’nın yetki itirazı için ret sebebinin bildirilmesi ve yedi gün içinde itiraz edilmesi şartı vardır. İtirazın nedenleri, sebebi ve ileri sürülen gerekçenin doğruluğuna yönelik ispatlar da CMK’nın yetki itirazının sağlanmasında etkili olacak hukuki yöntemdir.
CMK YETKİSİZLİK kararına itiraz
CMK yetkisiz itiraz karara varılmadan, yani sorgu başlamadan ve dava görülmeden önce yapılması gerekmektedir. CMK kararına yetki itirazı değil, daha sonra karara itiraz ve yetkinsizlik itirazına yönelik işlemler yapılabilir.
Yer yönünden yetkisizlik iddiası ne zamana kadar ileri sürülebilir
Yetkisizlik iddiasına ilişkin karar, ilk derece mahkemesinde verilmektedir. İnceleme raporu, duruşma sırasında duruşmanın hemen sonunda da itiraz etme hakkı vardır.

İlginizi Çekebilir;

İstanbul’da İşçi ve Tüketici Avukatı

Sanığın Kimliğinin Tespiti ve İddianamenin Okunması

Duruşmada Ses, Foto Veya Video Kaydı Alma Yasağı

Ticari İşletmelerin Hizmetlerine İlişkin Uyuşmazlıklar Nasıl Çözülür?

İşe İade Davası

Yorum yapın

Hemen Ara