0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İş Kazası Avukatı Ücreti

İş mevzuatlarında yer alan yetersiz bilgiler ve işçilerin de bilinçsiz olması gibi sayabileceğimiz bazı nedenlerden dolayı iş kazaları ülkemizde sıklıkla görülen kazalardan biri haline gelmiştir. Pek çok mağdur hukuksal anlamda bilgisiz olduğu için hakkını arayamamakta ve mağduriyetini de giderememektedir. İş kazası avukatları sizin tüm hukuksal boşluğunuzu giderecek deneyimlere sahip olduğu için davanızı doğru şekilde yürütecektir. İş kazası avukatı ücreti de avukatların deneyimleri ve iş kazasından doğan mahkeme sürecinin ne kadar devam edeceğiyle alakalıdır.

İş Kazası Sayılabilmesi İçin Şartlar Nelerdir?

Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için bazı şartlar aranır. Bunları kısaca özetleyecek olursak şu şekilde özetleyebiliriz:

  • Kazayı geçirmiş olan işçinin işyerinde sigortalı işçi olarak çalışıyor olması zorunludur.
  • Kazanın gerçekleştiği yer, işyeri olarak belirlenen alan içinde olmalıdır.
  • İşveren tarafından gösterilen bir iş takibi esnasında kazanın olmuş olması gerekir.
  • Kazadan önce işçinin hem fiziksel anlamda hem de ruhani anlamda iyi olması gerekir.
  • İşçinin kaza yapmak için herhangi bir kötü niyetinin olmaması şartı aranır.

İş kazası avukatı ücreti hakkında bilgi alarak yukarıdaki şartları sağlıyorsanız siz de bir an önce vakit kaybetmeden dava açabilirsiniz.

İş Kazasından Sonra Bu Davaları Açabilirsiniz

İş kazasının gerçekleşmesinden sonra işçinin yaralanması ve ölmesi gibi durumlardan sonra ilgili kolluk birimlerine başvurulmalıdır. Cumhuriyet Savcısı gerekli olan soruşturmayı yapar ve ilgililer aleyhine ceza davalarını açar. Ayrıca ölen işçinin mirasçıları, yani aileleri de ceza davaları açabilir. Tazminata yönelik talepler de iş kazalarından sonra sık sık açılır. Maddi ve manevi tazminat davaları genelde iş kazası temelli olur ve iş kazasından sonra kişinin uğramış olduğu zararı temin etmek için açılır.

Yukarıda saydığımız davalar dışında Sosyal Güvenlik Kurumu da rücu davası açma talebinde bulunabilir. Kısaca özetleyecek olursak iş kazalarından sonra açılabilecek davalar şunlardır:

  • Ceza soruşturması ve ceza davaları
  • SGK tarafından açılan rücu davaları
  • Maddi ve manevi tazminat davaları

Maddi Tazminat Davalarında Ölüm ve Yaralanma Değişkenlik Gösteriyor

İş kazası geçirmiş olan kişi bedensel ve ruhsal olarak bazı zararlara uğramış olabilir. Bu zararların giderilmesi için işçinin Türk Borçlar Kanunu gereğince dava açma hakkı vardır. İş kazasına uğrayan işçi, hem cismani zararın karşılanması hem de ruhani anlamda iyileşmek için bazı taleplerde bulunabilir. Ayrıca ölüm ve bedensel zarar durumlarında da maddi tazminat davası açılabilir.

İş kazası avukatı ücreti hakkında bilgi aldıktan sonra iş kazası büyükse alacağınız maddi tazminatın çok daha büyük olacağını anlayabilirsiniz. Örneğin bedensel hasarlı olma durumu halinde tazminat davaları tüm hastane giderlerini karşılamak, kazanç kaybının azalmasından dolayı bu kazancı gidermek olarak karşımıza çıkmaktadır. Ölüm durumunda da cenaze giderleri, ölen desteğinden mahrum kalan aile bireylerinin giderleri gibi masraflar maddi tazminata eklenir.

Call Now Button