Boşanma Davası Ücreti Masrafları 2024 2025 Yılı

Maltepe Avukat; İstanbul Pendik bölgesinde boşanma avukatına ihtiyacınız varsa, İstanbul Maltepe avukat hizmetimizden, profesyonel olarak yararlanabilirsiniz. Boşanma davanızın hukuki boyutlarını doğru şekilde yönetecek avukat ekibimiz, yılların vermiş olduğu deneyimle sizlere hizmet sunuyor. Boşanma davası fiyatları, ücretleri ve gerekli masraflar içeriğimizde detaylıca yazılmıştır.

Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası, nafaka davası, tazminat davası gibi birçok farklı dava üzerinde, profesyonel hizmet alarak; dava sürecinizin doğru şekilde ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

Boşanma Davası Açarken Nelere Dikkat Edilir?

Boşanma davaları; eşlerin tek başına ya da birlikte olmak üzere, evlilik akdini bitirmeleri için açılan davalardır. Anlaşmalı ya da çekişmeli olmak üzere iki çeşittir. Aile Mahkemeleri’ne başvuru yapılarak, dava açılır.

 • Anlaşmalı boşanmalarda; anlaşmalı boşanma protokolü ve anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanır.
 • Evlilik akdinin sonlandırma gerekçe ya da gerekçeleri, açık ve net şekilde dilekçede belirtilir.
 • Çekişmeli boşanma davalarında; boşanma sebepleri araştırılır, kusurlu taraf tespit edilir, tanıklar dinlenir ve deliller toplanır.

Çekişmeli boşanmalarda süreç, daha uzundur ve delillerin toplanması, tanıkların dinlenmesi zaman alır. Çoğunlukla 8 ay ile 2 yıl arasında sonuçlandırılabilir. Tarafların anlaşamaması durumunda, bu süre daha da uzar.

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davaları, Aile Mahkemeleri’ne başvuru yapılarak açılır. Eğer tarafların bulunduğu yerde Aile Mahkemesi bulunmuyorsa, Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. Çekişmeli boşanma davalarında; tarafların tazminat, nafaka, vesayet gibi konularda anlaşmaya varılıncaya kadar sürdüğü bilinmelidir.

Anlaşmalı boşanmalar; protokolün doğru hazırlanması, dilekçenin hukuka uygun şekilde hazırlanması gibi unsurlar göz önüne alınarak sürdürülür ve tek celsede biter. Her iki dava türünde de hakların tam olarak alınması ve hukuki açıdan mağdur olmamak için, İstanbul Pendik avukat hizmetlerinden yararlanılmalıdır.

Boşanma Davası İptal Edilebilir mi?

Boşanma davası iptal edilebilir.  Boşanma davasının iptal edilebilmesi için; geri çekme, feragat ya da geri alma şeklinde gerçekleştirilir. Eğer boşanma davasının iptali tek taraflı yapıldığında, davalı ya da mahkeme, bu talebi kabul etmeme gibi bir hakkı yoktur.

Davalının davayı devam ettirmek istiyorsa, yapması gereken yeni bir dava açmaktır. Bunun yanında davayı iptal eden taraf; tekrar mahkeme harçlarını ödeyerek, yeniden dava açma hakkına sahiptir.

Aldatma Yoluyla Boşanma Davalarında Nasıl İspat Yapılır?

Boşanma davalarında aldatma yoluyla açılan davalar da vardır. Eşlerden birinin, diğer tarafın sadakatsizliğinden şüphesi varsa ve bu konu üzerinden boşanma davası açmak istiyorsa, bunu delillerle ispatlamak zorundadır.

Telefon görüşmeleri, resimler, varsa otel kayıtları gibi birçok belge, dava dosyasında hazır bulundurulmalıdır. Ancak bu delillerin yasal olması da önemlidir. Sosyal medya platformları üzerindeki kayıtlar, kişinin rızası olmadan elde edilmişse, bu durumda davacı kişi suçlu duruma düşer ve bu tür belgeler, kanıt olarak kabul edilmez.

Her ne sebeple olursa olsun, açmak istediğiniz boşanma davasının; hukuka uygun ve prosedürler doğrultusunda ilerlemesini istiyorsanız, İstanbul Pendik avukat hizmetlerimizden yararlanmak için, iletişime geçmeniz yeterlidir.

Boşanma davası ücreti masrafları bölgeye göre il il değişebilir. Boşanma davası için ödenecek toplam ücret miktarı, davanın karmaşıklığına bağlıdır. Ödenen ücretler avukatınızın davanız üzerinde çalışma zamanına bağlıdır. İstişareler, yazışmalar, telefon görüşmeleri, belgelerin hazırlanması ve mahkeme masrafları için sizden ücret alınır. Dosyalama, hizmet ve uzman bilirkişi ücretleri ile değerlendirme, vb. gibi davanızı işleme koyma masraflarından siz sorumlu olacaksınız.

İçerisinde bulunan konular:

 1. Boşanma Davası Avukatlık Ücreti ve Masrafları
 2. Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatlık Ücreti ve Masrafları
 3. Çekişmeli Boşanma Davası Avukatlık Ücreti ve Masrafları
 4. Boşanma Davası Ücreti Şehirlere Göre Değişir mi
 5. Boşanma Davası Ücreti Hakkında Yargıtay Kararları

1-) Boşanma Davası Avukatlık Ücreti ve Masrafları

Aile Mahkemelerinde görülmekte olan boşanma, velayet, nafaka davalarında vekalet ücreti ve masrafların maliyeti,  davanın konusu, mevcut mal varlığı ve zorluğu ile doğru orantılıdır.

Boşanma davanız için avukatlarımız ile yapacağınız görüşmede, davanız için talep edilecek vekalet ücreti ve dava masrafları tarafınıza bildirilecektir. Ücretlendirme oranları rekabetçi piyasaya bakılmaksızın ön görülen ücretler üzerinden hesaplanır.  2020  Yılında boşanma davası için başvuru harcı 45,90 TL. olarak kararlaştırılmıştır. Bununla birlikte davanın posta ve müzekkere masrafları için 100 TL. gider avansı talep edilecektir. Ayrıca ücretler için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200102-3-1.pdf dosyasını inceleyebilirsiniz.

Davanın türüne bağlı olarak işleyiş şeklinde farklılıklar olduğu için, konunun mahkemeye götürülmesinin muhtemel maliyet sonuçları da sizinle birlikte incelenecektir.

İki tür boşanma davası vardır. Birincisi “anlaşmalı” boşanma; tarafların evlilik içi mülkiyetlerin ve borçların bölüştürülmesi, müşterek çocukların velayeti, çocuklar için iştirak nafakası ve eş desteği “yoksulluk nafakası” da dahil olmak üzere her iki tarafın boşanma ile ilgili tüm konularda hemfikir olduğu ve anlaşmanın protokole dönüştürüldüğü kısa sürede sonuçlanacak tartışmasız rahat bir boşanmadır.

İkincisi “çekişmeli” boşanma; eşlerin boşanma konularında anlaşamadıkları alanlar bulunur ve mahkemeye çıkarak hâkimin kendileri için bu kararları vermesini isterler.

2-) Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatlık Ücreti ve Masrafları

Taraflar, anlaşarak boşanma kararlarını ortak başvuru ile Aile Mahkemesine taşımaktadırlar. Bu durumlarda boşanma için aynı isteklerde bulunabilirsiniz:

 • Eşlerin, çocukların velayeti, çocuk bakımı(velayet), yoksulluk nafakası, mülklerin nasıl bölüneceği vs. dahil olmak üzere boşanmanın sonuçları konusunda anlaşmış olmaları gerekmektedir.
 • Taraflar Mahkemenin boşanma için belirleyeceği duruşma gününde ve tüm hususlarda anlaşmış olmaları gerekmektedir.
 • Tarafların anlaşmalı boşanma davası açabilmesi için, eşlerin en az bir yıldır evli olması gerekmektedir.
 • Eşler aynı avukatla çalışıyorsa, aynı avukat boşanma sözleşmesini ve diğer belgeleri hazırlamışsa, her iki eşe de tavsiyede bulunmalı ve adil davranmalıdır. Başka bir deyişle, bir eşin diğerinden üstün olmasını önlemelidir.

Çekişmeli boşanmaya göre daha az masraflı olan anlaşmalı boşanmada tek celsede tamamlanan davalar çoğunluktadır. Ancak, masrafları farklı hususlar da belirler;

 • Davanın başvuru harcı,
 • Dava dilekçesi ücreti,
 • Protokolün hazırlanma ücreti,
 • Boşanma davası avukatlık ücreti.

3-) Çekişmeli Boşanma Davası Avukatlık Ücreti ve Masrafları

Çekişmeli boşanma davasında tarafların ve avukatların , davanın sonuçlanıp boşanabilmeleri için çok sayıda adımı tamamlamaları gerekmektedir.

 • Boşanma dilekçesini hazırlamak veya hazırlatmak ve sunmak (boşanma için yasal evrak işidir ve evliliğin bitmesindeki gerekçelerini belirtmek adına yapılır)
 • Davalı taraftan gelecek cevap dilekçesine cevap vermek.
 • Eşinizin ve üçüncü kişi durumundaki şahitlerin (ör. Yazılı sorular, mahkeme celbi ve tazminat davaları gibi) çeşitli yasal işlemleri yürütürken bilgi toplama süreci,
 • Yargılama öncesi yasal işlemlerin, eksiklerin giderilmesi ve duruşmaya hazırlanma,
 • Uzlaşma teklifleri ve avukatlar arasındaki müzakereler,
 • Uzlaşma başarısız olursa, duruşmaya hazırlanma,
 • Pedagog, Aile Uzmanı görüşme sağlanması vs.,
 • Duruşmaların takip edilmesi, tanıkların hazırlanması,
 • Kararın lehinize olması halinde boşanmanın kesinleştirilmesi veya aleyhe olan kararını istinaf itirazının hazırlanması

Bu gibi süreçler nedeniyle masraf ve ücretler de artış gösterir. Hem maliyet hem de zaman açısından bolluğa ihtiyacınız vardır.

Hangi Nedenlerle Masraflarda Artış Olabilir ?

 • Tarafların birbirlerine karşı haklılıklarını ispatlamak için deliller sunması – bu davayı karmaşıklaştırır ve masrafları arttırır.
 • Çekişmeli boşanmada avukata çok fazla iş düşer ve bu nedenle ücreti anlaşmalı boşanmaya göre bir miktar fazladır.
 • Çocukların velayeti, nafakanın belirlenmesi gibi konularda anlaşmazlık devam ettiği sürece masraflar da artacaktır.

4-) Boşanma Davası Ücreti Şehirlere Göre Değişir mi

Boşanma davası ücretleri şehirlere göre değişiklik gösterebilecektir. Her şehir barosu kendi tavsiye nitelindeki avukatlık ücret tarifesini yayınlamaktadır.

Örneğin, İzmir Barosu’na göre:

Avukata sözlü danışma ücreti: 880 TL

Dava dilekçesi yazılması: 2010 TL

Yıllık farklılıklar söz konusudur.

Her yıl %10 ila %20 artış görülür. Örneğin İzmir’deyseniz, avukata 1 saat danıştıktan sonra 660 TL ödeme gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Bir saat yeterli gelmediyse her 15 dakikada bir ise 275 TL ödeme yapmanız gerekecek. Fakat avukatınızla yapmış olduğunuz anlaşmaya bağlı olarak bu miktar değişebilmektedir.

İstanbul’da avukata bir saatlik danışma: 935 TL

Ankara’da avukata bir saatlik danışma: 1100 TL

Yazılı danışma: 1320 TL

Çağrı üzerine sözlü danışma: 1045 TL

Dava dilekçesinin hazırlanması: 2010 TL

Boşanma İçin Ücretler

Anlaşmalı boşanma: 4675 TL

Çekişmeli boşanma: 6650 TL -10400 TL

Maddi ve Manevi Tazminat İçin Ücretler

Çekişmeli davalarda 6050 TL’den aşağıda olmamak kaydıyla değerin %15’i alınır.

Diğer Davalar İçin Ücretler

Nafaka davaları için 3870 TL,

Nişan bozulmasından dolayı açılan davalarda 4675 TL’den az olmamakla birlikte değerin %15’i.

5-) Boşanma Davası Ücreti Hakkında Örnek Yargıtay Kararları:

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/21314

K. 2013/6993

T. 14.3.2013

 • Vekalet Ücreti İstemi (Boşanma Davası İçinde İstenen Boşanmanın Feri Niteliğindeki Nafaka ve Tazminat Taleplerinin Kabul veya Ret Durumuyla Boşanmaya Neden Olan Olaylardaki Tarafların Kusur Dağılım ve Derecesi Vekalet Ücretine Esas Alınamayacağı)
 • BOŞANMA DAVASI (İçinde İstenen Boşanmanın Feri Niteliğindeki Nafaka ve Tazminat Taleplerinin Kabul veya Ret Durumuyla Boşanmaya Neden Olan Olaylardaki Tarafların Kusur Dağılım ve Derecesi Vekalet Ücretine Esas Alınamayacağı- Vekalet Ücreti İstemi)
 • TARAFLARIN KUSUR DAĞILIM VE DERECESİ (İle Boşanma Davası İçinde İstenen Boşanmanın Feri Niteliğindeki Nafaka ve Tazminat Taleplerinin Kabul veya Ret Durumu Vekalet Ücretine Esas Alınamayacağı- Vekalet Ücreti İstemi)

1136/m.164

ÖZET: Dava, boşanma davasındaki vekalet ücreti istemine ilişkindir. Boşanma davalarında vekalet ücreti, davada asıl talep olan boşanma talebinin kabul veya ret durumuna göre takdir edilir. Boşanma davası içinde istenen boşanmanın feri (eki) niteliğindeki nafaka ve tazminat taleplerinin kabul veya ret durumuyla boşanmaya neden olan olaylardaki tarafların kusur dağılım ve derecesi vekalet ücretine esas alınamaz. Bu nedenlerle; davacı-davalı (koca)’nın boşanma davası kabul edildiği halde, karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince koca lehine maktu vekalet ücreti takdiri gerekir.

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı (koca ) tarafından; kusur belirlemesi, nafakalar, tazminatlar, velayet, vekalet ücreti ve birleşen nafaka davasının kabulü yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği düşünüldü:

KARAR:

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-davalı (koca)’nın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Boşanma davalarında vekalet ücreti, davada asıl talep olan boşanma talebinin kabul veya ret durumuna göre takdir edilir Boşanma davası içinde istenen boşanmanın feri (eki) niteliğindeki nafaka ve tazminat taleplerinin kabul veya ret durumuyla boşanmaya neden olan olaylardaki tarafların kusur dağılım ve derecesi vekalet ücretine esas alınamaz. Bu nedenlerle; davacı-davalı (koca)’nın boşanma davası kabul edildiği halde, karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince koca lehine maktu vekalet ücreti takdiri gerekirken tarafların kusur dağılım ve derecesi esas alınarak davalı yararına vekalet ücreti takdiri usul ve yasaya aykırı olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple vekalet ücreti yönünden BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/13700

K. 2013/829

T. 17.1.2013

 • BOŞANMA DAVASINDA VEKALET ÜCRETİ (Boşanma Talebinin Kabul veya Ret Durumuna Göre Takdir Edildiği/Tarafların Boşanmadaki Kusur Dağılımının Vekalet Ücretine Esas Alınamayacağı- Koca Tarafından Açılmış Dava Kabul Edildiği Halde Koca Kusurlu Olduğundan Kadın Lehine de Takdir Edilemeyeceği)
 • VEKALET ÜCRETİ(Boşanma Talebinin Kabul veya Ret Durumuna Göre Takdir Edildiği- Tarafların Boşanmadaki Kusur Dağılımının Vekalet Ücretine Esas Alınamayacağı/Koca Tarafından Açılan Boşanma Davası Kabul Edildiğine Göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Lehine Takdiri Gerektiği)
 • KUSUR (Tarafların Boşanmadaki Kusur Dağılımının Vekalet Ücretine Esas Alınamayacağı/Boşanma Talebinin Kabul veya Ret Durumuna Göre Vekalet Ücreti Takdir Edildiği- Koca Tarafından Açılmış Dava Kabul Edildiği Halde Koca Kusurlu Olduğundan Kadın Lehine de Takdir Edilemeyeceği) 4721/m. 166,1136/m. 169

ÖZET: Boşanma davalarında vekalet ücreti, boşanma talebinin kabul veya ret durumuna göre takdir edilir. Tarafların boşanmadaki kusur dağılımı, vekalet ücretine esas alınamaz. Koca tarafından açılmış bulunan boşanma davası kabul edildiğine göre; kendisini vekille temsil ettirdiğinden lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekalet ücreti takdiri gerekir. Kocanın kusurlu olduğu gerekçe gösterilerek davalı-davacı kadın lehine boşanma davası yönünden de vekalet ücreti takdiri doğru değildir.

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı ( koca ) tarafından, kusur belirlemesi, nafakalar, tazminat, vekalet ücreti ve tedbir nafakası davası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: 

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle eşindeki cilt hastalığı nedeniyle eşinden tiksindiğini söyleyerek cinsel ilişkiye yanaşmayan ve eşini baba evine göndermek suretiyle birlikte yaşamaktan kaçınan davacı-davalı kocanın, birlik görevlerini yerine getirmeyen davalı-davacı kadına nazaran daha fazla kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre; davacı-davalı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersidir.

2- Boşanma davalarında vekalet ücreti, boşanma talebinin kabul veya ret durumuna göre takdir edilir. Tarafların boşanmadaki kusur dağılımı, vekalet ücretine esas alınamaz. Davacı-davalı koca tarafından açılmış bulunan boşanma davası kabul edildiğine göre; kendisini vekille temsil ettiren davacı-davalı lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekalet ücreti takdiri gerekirken, davacı-davalı kocanın kusurlu olduğu gerekçe gösterilerek davalı-davacı kadın lehine boşanma davası yönünden de vekalet ücreti takdiri doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, hükmün temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte açıklanan sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 17.01.2013 tarihinde karar verildi.

Avukatınız anlaşmalı boşanma davası için karmaşık tüm hukuki işlemleri sizin için yerine getirecektir.

Boşanma Davası Açılırken Para Ödenir Mi

Boşanma davası açmak için yeterli bilgiye sahip olmayan birçok kişi vardır. Ancak bir avukat ile görüşerek bu konu hakkında detaylı bilgi almak mümkündür.

Konu boşanma ve dava olduğunda insanların aklına ilk gelen soru boşanma davası açılırken para ödenir mi şeklinde belirmektedir. Boşanma davası açılırken para ödenmektedir. Ayrıca tek bir işlem için değil birçok işlem için para ödenmesi gerekir.

Boşanma davası açılırken para ödenir mi sorusunun cevabı birçok işlemi kapsayan 370 TL şeklinde bir ödeme yapılması zorunludur şeklinde cevaplanır.

Boşanma davası kaç TL’ye açılır?

Boşanma davası açılırken para ödenir mi veya kaç TL’ye açışır konusunda merak edilen cevap toplamda boşanma davası açma ücreti 370 TL şeklindedir. Ancak yalnızca dava için değil birçok işlem için para ödenir ve bu işlemlerin toplamı 370 TL yapmaktadır.

Boşanma davası açıldıktan ne kadar sonra mahkeme olur?

Boşanma davası açıldıktan sonra mahkemenin süresi değişkenlik gösterebilir. Ancak bu durumda kesin cevabı vermek için nasıl boşanma davası açıldığının önemi bulunmaktadır. Anlaşmalı bir şekilde açılan boşanma davaları 1 ila 30 gün içerisinde görülebilirken, çekişmeli boşanma davaları yaklaşık 1.5 yıl kadar sürebilmektedir.

Boşanma dilekçesi elle yazılır mı?

Boşanma dilekçesi yazılması zorunludur ancak her iki tarafın yazabildiği gibi tek tarafın yazdığı dilekçeyi kabul etmek de mümkündür. Medeni Kanunun 166. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen boşanma dilekçesine dair kesin bir materyal ile yazılmasının gerekliliği söz konusu değildir.

Boşanma dilekçesi, el ile tükenmez kalem kullanarak yazılabildiği gibi bilgisayardan çıktı alınarak ya da daktilo ile veri elde edilecek şekilde yazılabilmektedir.

Boşanma davasında mahkeme masraflarını kim öder?

Boşanma davasında mahkeme masraflarını karşılaması gereken taraf davacı olan ve davayı açan taraftır. Ancak bazı durumlarda her iki taraftan da mahkeme masraflarının bir miktarı talep edilebilmektedir.

Avukatsız boşanma davası olur mu?

Boşanma davası için avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ayrıca boşanma davası olması veya başka bir konu ile alakalı dava olması durumu değiştirmez. Ancak kişinin haklarını ve savlarını işinin ehli bir avukat ile çalışarak savunması etkili olacaktır.

Bosanma Davasi Nasil Acilir Ucret Odenir Mi

Evliliklerin arttığı kadar boşanmaların da arttığı günümüzde boşanma davasının nasıl açıldığına dair pek çok merak edilen konu ve soru bulunmaktadır. Boşanma davası açacak kişiler ilk olarak bosanma davasi nasil acilir ucret odenir mi şeklinde sorular sorar.

Bosanma davasi nasil acilir ucret odenir mi sorusunun cevabı evettir ancak her davada olduğu gibi belirli tutarları vardır. Boşanma davası için başvuru harcı 45,90 TL ile davanın posta ve müzekkere masrafları için 100 TL ödenmesi gerekmektedir.

Boşanma davası e devletten açılır mı?

Boşanma davası adliyeye giderek açıldığı gibi e-devlet üzerinden de açılabilmektedir. Bunun sebebi ise adliyelerin çok fazla yoğun olmasıdır. oşanma davasını e-devletten açabilmek için e-devletin bünyesinde bulunan “UYAP Vatandaş Portalı” ziyaret edilmeli ve buradan dökümanlar hazırlanarak e-imza ile imzalanmış boşanma dilekçesi yüklenmelidir.

Boşanma davasina ne kadar para gider?

Bosanma davasi nasil acilir ucret odenir mi veya ne kadar para gider konularına değinmek gerekir ise çekişmeli boşanma davası için toplamda 377,10 TL ödemesi yapılmalıdır. Ödemenin kapsadığı konular başvurma harcı 59.30 TL, peşin harç 59.30 TL, gider avansı 250.00 TL ve vekalet harcı 8.50 TL şeklindedir. Ancak çekişmeli boşanma davasın bilir kişi ile görüşme yapılacak ise bilir kişi için 320 TL ücret ödemesi yapılmalıdır.

Çekişimeli boşanma davasından ayrı olarak anlaşmalı boşanma davası ücreti de toplamda 377,10 TL şeklinde mahkeme veznesine ödenmelidir.

Avukatsız boşanma davası açılabilir mi?

Avukatsız boşanma davası açılabilmektedir. Ancak çiftlerden birisinin adliyeyi ziyaret ederek Aile Mahkemesi’nden boşanma davası açması ve gerekli evrakları teslim etmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma şartları nelerdir?

Bosanma davasi nasil acilir ucret odenir mi konusu ve anlaşmalı boşanma şartları nasıldır konusu boşanmaya karar verilen ilk adımda sorulan sorulardır. Boşanma için en az 370 TL ödenerek dava açılabilmektedir. Anlaşmalı boşanma şartları ise evliliğin en az bir yıldır devam ediyor olması, her iki eşin de mahkemeye başvurması veya açılan davayı kabul etmesi, her iki eşin de tarafsızca hakime boşanma nedenlerini anlatması ve hakimin uygun bulduğu boşanma koşullarını kabul etmesi gerekmektedir.

Boşanma Davası Ücreti

Boşanma davalarına bakan avukatların boşanma davası ücreti; her yıl Türk Barolar Birliği tarafından belirlenerek, resmî gazetede yayınlanır. Boşanma avukatlarının, resmî gazetede yayınlanan ücretin altında avukatlık ücreti alması ise yasal değildir.

Bunun yanında Türk Barolar Birliği dışında; avukatların mensup oldukları barolar tarafından da yıllık olarak avukatlık ücret tarifesi yayınlanır. Böylece avukatların, girdikleri davaların niteliğine göre önerilen avukatlık ücretleri belirlenir.

Ancak diğer avukatlara göre boşanma davası avukatları, mensubu oldukları baroların önerdiği avukatlık ücretine tabi olmaları zorunlu değildir. Tavsiye edilen ücrete uymak, avukatın inisiyatifine bırakılır.

Boşanma Davası Açarken Para Ödenir mi?

Boşanma davalarında dava masrafları ile göre değişkenlik gösterir ve avukatlar, çekişmeli boşanma davası ya da anlaşmalı boşanma davasına göre farklı ücretler alabilir.

Anlaşmalı boşanma davasında masraflar;

 • Dava başvuru harcı
 • Dava dilekçesi maliyeti
 • Protokol hazırlama maliyeti
 • Avukatlık ücreti

Çekişmeli boşanma davasında masraflar;

 • Sunulacak delillerin araştırılması masrafları artırır.
 • Varsa çocukların velayeti, nafakanın belirlenmesi gibi anlaşmazlık içerecek konular, dava masraflarını çoğaltır.

Şehirlere göre de dava masrafları değişkenlik gösterir. Her şehirde bulunan barolar, kendi önerdikleri avukatlık ücreti tarifesiyle hizmet verir.

Boşanma Davasında Mahkeme Masraflarını Kim Karşılar?

Boşanma davalarında ister çekişmeli ister anlaşmalı boşanma olsun, boşanma davası ücreti, mahkeme harcı ücretlerini kimin ödediği önemli bir konudur. Boşanma davalarında mahkeme masraflarını kimin ödeyeceği, davanın gidişatına göre belirlenir. Taraflardan biri ya da her iki taraf da masrafı karşılayabilir.

Anlaşmalı boşanma davalarında, mahkeme masraflarının nasıl ödeneceği, taraflara bağlıdır. Tarafların anlaşmasıyla, tek bir kişi tarafından ödeneceği durumlarda, tarafların bu konuda anlaşmış olması gerekir.

Çekişmeli boşanma davalarında, davanın anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma olup olmadığına göre değişir. Çekişmeli boşanma davalarında; davayı açan taraf masrafları öder. Eğer dava kazanılırsa, dava giderlerinin bir bölümü, karşı tarafın ödemesi gerekir.

Boşanma davalarında avukat tutulmuşsa, avukatlık ücreti, her iki taraf da kendi avukatının parasını öder. Avukata vekalet verilmeden önce, ücretinin ödenmesi şarttır.

Boşanma Davası Ücreti Geri Alınabilir mi?

Boşanma davasında ödenen giderlerin geri alınması mümkündür. Kural gereği, boşanma davasını açan taraf, masrafları öder. Ancak davanın kazanılması durumunda, ödenmiş olan harç ve diğer dava açılırken çıkan masraflar geri alınabilir.

Boşanma Davası Avukat Ücreti Ne Kadardır?

Avukatlık mesleği serbest meslekler arasında yer alır. Bunun yanında Türk Barolar Birliği ve avukatların bağlı olduğu barolar tarafından avukatlık ücreti belirlenir. Boşanma avukatlarının boşanma davası ücreti olarak, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olup olmamasına göre değişkenlik gösterir.

Boşanma davası kaç para 2021?
Boşanma davalarının ücretlendirmeleri 10 bin TL’ye kadar farklılık gözetebilir. Ancak anlaşmalı boşanma davası ya da çekişmeli boşanma davası olmak üzere bu ücret değişir.
Boşanma davası dilekçesi harcı ne kadar?
Boşanma davası açılmadan önce bir başvuru harcı yatırılmalıdır. Başvuru harcının miktarı 44,40 TL’dir. Bu ücretlendirme her yıl farklılık gözetir.
Boşanma davası açarken para ödenir mi?
Boşanma davası açmadan önce boşanma harcı için bir miktar yatırılması gerekir. Bu durum boşanma davası dilekçesi harcı olarak da yer edinir.
Velayet davası harcı ne kadar?
Boşanma davalarında velayet davası için ödenmesi gereken harç, 45 TL’dir. Bununla beraber posta ya da müzekkere masrafları içinde belirli bir gider avansı talep edilir.

İlginizi Çekebilir;

Kira Tespit Davası Masrafları 2022

Kira Tespit Davası Vekalet Ücreti Nedir? Süreç Nasıl İşler?

Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Boşanma Avukatı

Vekalet Ücreti Hesaplama İşlemleri

Ümraniye Ölümlü Trafik Kazası Avukatı

“Boşanma Davası Ücreti Masrafları 2024 2025 Yılı” üzerine 8 yorum

 1. Ben boşanma davası açtım sonra tekrar anlaştık mahkemeye çıkmadan anlaştık şimdi ben avkata ödediğim parayı geri talep edebilirmiyim mahkeme masrafları haric

  Yanıtla
 2. Boşanma davası açtım sonra barıştık avukat 15000tl istiyor davayı çekmek için napmam lazım ama davayı açarken eğer barisirsaniz sadece dosya masrafı ödersiniz dedi şimdi 15000tl istiyor napmaliyim

  Yanıtla

Yorum yapın

Hemen Ara