0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanma Davası Ücreti Masrafları 2020 2021 Yılı

Boşanma davası ücreti masrafları bölgeye göre il il değişebilir. Boşanma davası için ödenecek toplam ücret miktarı, davanın karmaşıklığına bağlıdır. Ödenen ücretler avukatınızın davanız üzerinde çalışma zamanına bağlıdır. İstişareler, yazışmalar, telefon görüşmeleri, belgelerin hazırlanması ve mahkeme masrafları için sizden ücret alınır. Dosyalama, hizmet ve uzman bilirkişi ücretleri ile değerlendirme, vb. gibi davanızı işleme koyma masraflarından siz sorumlu olacaksınız.

İçerisinde bulunan konular:

 1. Boşanma Davası Avukatlık Ücreti ve Masrafları
 2. Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatlık Ücreti ve Masrafları
 3. Çekişmeli Boşanma Davası Avukatlık Ücreti ve Masrafları
 4. Boşanma Davası Ücreti Şehirlere Göre Değişir mi
 5. Boşanma Davası Ücreti Hakkında Yargıtay Kararları

1-) Boşanma Davası Avukatlık Ücreti ve Masrafları

Aile Mahkemelerinde görülmekte olan boşanma, velayet, nafaka davalarında vekalet ücreti ve masrafların maliyeti,  davanın konusu, mevcut mal varlığı ve zorluğu ile doğru orantılıdır.

Boşanma davanız için avukatlarımız ile yapacağınız görüşmede, davanız için talep edilecek vekalet ücreti ve dava masrafları tarafınıza bildirilecektir. Ücretlendirme oranları rekabetçi piyasaya bakılmaksızın ön görülen ücretler üzerinden hesaplanır.  2020  Yılında boşanma davası için başvuru harcı 45,90 TL. olarak kararlaştırılmıştır. Bununla birlikte davanın posta ve müzekkere masrafları için 100 TL. gider avansı talep edilecektir. Ayrıca ücretler için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200102-3-1.pdf dosyasını inceleyebilirsiniz.

Davanın türüne bağlı olarak işleyiş şeklinde farklılıklar olduğu için, konunun mahkemeye götürülmesinin muhtemel maliyet sonuçları da sizinle birlikte incelenecektir.

İki tür boşanma davası vardır. Birincisi “anlaşmalı” boşanma; tarafların evlilik içi mülkiyetlerin ve borçların bölüştürülmesi, müşterek çocukların velayeti, çocuklar için iştirak nafakası ve eş desteği “yoksulluk nafakası” da dahil olmak üzere her iki tarafın boşanma ile ilgili tüm konularda hemfikir olduğu ve anlaşmanın protokole dönüştürüldüğü kısa sürede sonuçlanacak tartışmasız rahat bir boşanmadır.

İkincisi “çekişmeli” boşanma; eşlerin boşanma konularında anlaşamadıkları alanlar bulunur ve mahkemeye çıkarak hâkimin kendileri için bu kararları vermesini isterler.

2-) Anlaşmalı Boşanma Davası Avukatlık Ücreti ve Masrafları

Taraflar, anlaşarak boşanma kararlarını ortak başvuru ile Aile Mahkemesine taşımaktadırlar. Bu durumlarda boşanma için aynı isteklerde bulunabilirsiniz:

 • Eşlerin, çocukların velayeti, çocuk bakımı(velayet), yoksulluk nafakası, mülklerin nasıl bölüneceği vs. dahil olmak üzere boşanmanın sonuçları konusunda anlaşmış olmaları gerekmektedir.
 • Taraflar Mahkemenin boşanma için belirleyeceği duruşma gününde ve tüm hususlarda anlaşmış olmaları gerekmektedir.
 • Tarafların anlaşmalı boşanma davası açabilmesi için, eşlerin en az bir yıldır evli olması gerekmektedir.
 • Eşler aynı avukatla çalışıyorsa, aynı avukat boşanma sözleşmesini ve diğer belgeleri hazırlamışsa, her iki eşe de tavsiyede bulunmalı ve adil davranmalıdır. Başka bir deyişle, bir eşin diğerinden üstün olmasını önlemelidir.

Çekişmeli boşanmaya göre daha az masraflı olan anlaşmalı boşanmada tek celsede tamamlanan davalar çoğunluktadır. Ancak, masrafları farklı hususlar da belirler;

 • Davanın başvuru harcı,
 • Dava dilekçesi ücreti,
 • Protokolün hazırlanma ücreti,
 • Boşanma davası avukatlık ücreti.

3-) Çekişmeli Boşanma Davası Avukatlık Ücreti ve Masrafları

Çekişmeli boşanma davasında tarafların ve avukatların , davanın sonuçlanıp boşanabilmeleri için çok sayıda adımı tamamlamaları gerekmektedir.

 • Boşanma dilekçesini hazırlamak veya hazırlatmak ve sunmak (boşanma için yasal evrak işidir ve evliliğin bitmesindeki gerekçelerini belirtmek adına yapılır)
 • Davalı taraftan gelecek cevap dilekçesine cevap vermek.
 • Eşinizin ve üçüncü kişi durumundaki şahitlerin (ör. Yazılı sorular, mahkeme celbi ve tazminat davaları gibi) çeşitli yasal işlemleri yürütürken bilgi toplama süreci,
 • Yargılama öncesi yasal işlemlerin, eksiklerin giderilmesi ve duruşmaya hazırlanma,
 • Uzlaşma teklifleri ve avukatlar arasındaki müzakereler,
 • Uzlaşma başarısız olursa, duruşmaya hazırlanma,
 • Pedagog, Aile Uzmanı görüşme sağlanması vs.,
 • Duruşmaların takip edilmesi, tanıkların hazırlanması,
 • Kararın lehinize olması halinde boşanmanın kesinleştirilmesi veya aleyhe olan kararını istinaf itirazının hazırlanması

Bu gibi süreçler nedeniyle masraf ve ücretler de artış gösterir. Hem maliyet hem de zaman açısından bolluğa ihtiyacınız vardır.

Hangi Nedenlerle Masraflarda Artış Olabilir ?

 • Tarafların birbirlerine karşı haklılıklarını ispatlamak için deliller sunması – bu davayı karmaşıklaştırır ve masrafları arttırır.
 • Çekişmeli boşanmada avukata çok fazla iş düşer ve bu nedenle ücreti anlaşmalı boşanmaya göre bir miktar fazladır.
 • Çocukların velayeti, nafakanın belirlenmesi gibi konularda anlaşmazlık devam ettiği sürece masraflar da artacaktır.

4-) Boşanma Davası Ücreti Şehirlere Göre Değişir mi

Boşanma davası ücretleri şehirlere göre değişiklik gösterebilecektir. Her şehir barosu kendi tavsiye nitelindeki avukatlık ücret tarifesini yayınlamaktadır.

Örneğin, İzmir Barosu’na göre:

Avukata sözlü danışma ücreti: 880 TL

Dava dilekçesi yazılması: 2010 TL

Yıllık farklılıklar söz konusudur.

Her yıl %10 ila %20 artış görülür. Örneğin İzmir’deyseniz, avukata 1 saat danıştıktan sonra 660 TL ödeme gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Bir saat yeterli gelmediyse her 15 dakikada bir ise 275 TL ödeme yapmanız gerekecek. Fakat avukatınızla yapmış olduğunuz anlaşmaya bağlı olarak bu miktar değişebilmektedir.

İstanbul’da avukata bir saatlik danışma: 935 TL

Ankara’da avukata bir saatlik danışma: 1100 TL

Yazılı danışma: 1320 TL

Çağrı üzerine sözlü danışma: 1045 TL

Dava dilekçesinin hazırlanması: 2010 TL

Boşanma İçin Ücretler

Anlaşmalı boşanma: 4675 TL

Çekişmeli boşanma: 6650 TL -10400 TL

Maddi ve Manevi Tazminat İçin Ücretler

Çekişmeli davalarda 6050 TL’den aşağıda olmamak kaydıyla değerin %15’i alınır.

Diğer Davalar İçin Ücretler

Nafaka davaları için 3870 TL,

Nişan bozulmasından dolayı açılan davalarda 4675 TL’den az olmamakla birlikte değerin %15’i.

5-) Boşanma Davası Ücreti Hakkında Örnek Yargıtay Kararları:

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/21314

K. 2013/6993

T. 14.3.2013

 • Vekalet Ücreti İstemi (Boşanma Davası İçinde İstenen Boşanmanın Feri Niteliğindeki Nafaka ve Tazminat Taleplerinin Kabul veya Ret Durumuyla Boşanmaya Neden Olan Olaylardaki Tarafların Kusur Dağılım ve Derecesi Vekalet Ücretine Esas Alınamayacağı)
 • BOŞANMA DAVASI (İçinde İstenen Boşanmanın Feri Niteliğindeki Nafaka ve Tazminat Taleplerinin Kabul veya Ret Durumuyla Boşanmaya Neden Olan Olaylardaki Tarafların Kusur Dağılım ve Derecesi Vekalet Ücretine Esas Alınamayacağı- Vekalet Ücreti İstemi)
 • TARAFLARIN KUSUR DAĞILIM VE DERECESİ (İle Boşanma Davası İçinde İstenen Boşanmanın Feri Niteliğindeki Nafaka ve Tazminat Taleplerinin Kabul veya Ret Durumu Vekalet Ücretine Esas Alınamayacağı- Vekalet Ücreti İstemi)

1136/m.164

ÖZET: Dava, boşanma davasındaki vekalet ücreti istemine ilişkindir. Boşanma davalarında vekalet ücreti, davada asıl talep olan boşanma talebinin kabul veya ret durumuna göre takdir edilir. Boşanma davası içinde istenen boşanmanın feri (eki) niteliğindeki nafaka ve tazminat taleplerinin kabul veya ret durumuyla boşanmaya neden olan olaylardaki tarafların kusur dağılım ve derecesi vekalet ücretine esas alınamaz. Bu nedenlerle; davacı-davalı (koca)’nın boşanma davası kabul edildiği halde, karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince koca lehine maktu vekalet ücreti takdiri gerekir.

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı (koca ) tarafından; kusur belirlemesi, nafakalar, tazminatlar, velayet, vekalet ücreti ve birleşen nafaka davasının kabulü yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği düşünüldü:

KARAR:

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-davalı (koca)’nın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Boşanma davalarında vekalet ücreti, davada asıl talep olan boşanma talebinin kabul veya ret durumuna göre takdir edilir Boşanma davası içinde istenen boşanmanın feri (eki) niteliğindeki nafaka ve tazminat taleplerinin kabul veya ret durumuyla boşanmaya neden olan olaylardaki tarafların kusur dağılım ve derecesi vekalet ücretine esas alınamaz. Bu nedenlerle; davacı-davalı (koca)’nın boşanma davası kabul edildiği halde, karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince koca lehine maktu vekalet ücreti takdiri gerekirken tarafların kusur dağılım ve derecesi esas alınarak davalı yararına vekalet ücreti takdiri usul ve yasaya aykırı olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple vekalet ücreti yönünden BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/13700

K. 2013/829

T. 17.1.2013

 • BOŞANMA DAVASINDA VEKALET ÜCRETİ (Boşanma Talebinin Kabul veya Ret Durumuna Göre Takdir Edildiği/Tarafların Boşanmadaki Kusur Dağılımının Vekalet Ücretine Esas Alınamayacağı- Koca Tarafından Açılmış Dava Kabul Edildiği Halde Koca Kusurlu Olduğundan Kadın Lehine de Takdir Edilemeyeceği)
 • VEKALET ÜCRETİ(Boşanma Talebinin Kabul veya Ret Durumuna Göre Takdir Edildiği- Tarafların Boşanmadaki Kusur Dağılımının Vekalet Ücretine Esas Alınamayacağı/Koca Tarafından Açılan Boşanma Davası Kabul Edildiğine Göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca Lehine Takdiri Gerektiği)
 • KUSUR (Tarafların Boşanmadaki Kusur Dağılımının Vekalet Ücretine Esas Alınamayacağı/Boşanma Talebinin Kabul veya Ret Durumuna Göre Vekalet Ücreti Takdir Edildiği- Koca Tarafından Açılmış Dava Kabul Edildiği Halde Koca Kusurlu Olduğundan Kadın Lehine de Takdir Edilemeyeceği) 4721/m. 166,1136/m. 169

ÖZET: Boşanma davalarında vekalet ücreti, boşanma talebinin kabul veya ret durumuna göre takdir edilir. Tarafların boşanmadaki kusur dağılımı, vekalet ücretine esas alınamaz. Koca tarafından açılmış bulunan boşanma davası kabul edildiğine göre; kendisini vekille temsil ettirdiğinden lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekalet ücreti takdiri gerekir. Kocanın kusurlu olduğu gerekçe gösterilerek davalı-davacı kadın lehine boşanma davası yönünden de vekalet ücreti takdiri doğru değildir.

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı ( koca ) tarafından, kusur belirlemesi, nafakalar, tazminat, vekalet ücreti ve tedbir nafakası davası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: 

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle eşindeki cilt hastalığı nedeniyle eşinden tiksindiğini söyleyerek cinsel ilişkiye yanaşmayan ve eşini baba evine göndermek suretiyle birlikte yaşamaktan kaçınan davacı-davalı kocanın, birlik görevlerini yerine getirmeyen davalı-davacı kadına nazaran daha fazla kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre; davacı-davalı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersidir.

2- Boşanma davalarında vekalet ücreti, boşanma talebinin kabul veya ret durumuna göre takdir edilir. Tarafların boşanmadaki kusur dağılımı, vekalet ücretine esas alınamaz. Davacı-davalı koca tarafından açılmış bulunan boşanma davası kabul edildiğine göre; kendisini vekille temsil ettiren davacı-davalı lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekalet ücreti takdiri gerekirken, davacı-davalı kocanın kusurlu olduğu gerekçe gösterilerek davalı-davacı kadın lehine boşanma davası yönünden de vekalet ücreti takdiri doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, hükmün temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte açıklanan sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 17.01.2013 tarihinde karar verildi.

Avukatınız anlaşmalı boşanma davası için karmaşık tüm hukuki işlemleri sizin için yerine getirecektir.

Call Now Button