0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Mahkeme Harç Hesaplama Süreci Nasıl Tamamlanır?

Mahkeme harç hesaplama sürecinde kişilerin mahkeme türlerinden davada yer alan sanık sayısına kadar farklılıklar arz etmektedir. Tabi ki bu sürecin bir de avukat masrafı boyutunun olduğu unutulmamalıdır. Yargı masrafı ile avukat masrafı aynı başlık altında değildir. Hakların muhafaza edilmesi için ve yargı ücreti konusunda da herhangi bir haksızlık meydana gelmemesi adına bu sürecin avukat desteği ile sürdürülmesi sizin için daha verimli olacaktır. Davanın tipine göre hem yargı ücretinde hem de ödenmesi gereken harç miktarında farklılık oluşabilir.

Yargı Harç Çeşitleri

Mahkeme harç hesaplama süreci içerisinde kişilerin mahkeme türüne göre ödemeleri gereken bedelde farklılıklar meydana gelir.

 • İcra ve iflas harçları
 • Başvurma harcı
 • Mahkeme harcı
 • Celse harcı
 • Karar harcı
 • Suret harcı
 • Muhafaza harcı
 • Miras işlemlerine dair olan harçlar
 • Vasiyetname harçları

Örneğin yapılan bir mahkemede keşif ya da bilirkişi raporu istendiği zaman yargı masrafının bir kademe daha artacağının belirtilmesi gerekir Yargıda davanın en net bir şekilde sonuçlandırılması için gerekli olan tüm önlemler alınır. Bu ücretlendirme konusunda da hem devletin hem de tarafların haklarının muhafaza edilmesi için taban fiyatlar belirlenir.

Hesaplama Değişkenleri Nelerdir?

Mahkeme harç hesaplama kapsamında tüm değişkenler hesaplama cetvelinde net bir biçimde verilmiştir.

 • Mahkeme türü
 • Dava değeri
 • Tarafların sayısı
 • Tanıkların adedi
 • Bilirkişi
 • Keşif

Bu miktarın taraflar arasında paylaştırılması gerekir. Ayrıca avukatların ücretlerinin de bireysel olarak taraflara aktarılması gerekir. Yargı sisteminin bu tür masraflar ile hem kişileri mağdur etmemesi hem de yavaşlamaya sebep olmaması için uzlaşma kademesi işleme koyulmuştur. Bir dava açmadan önce kişilerin uzlaşma aşamasından geçip geçmeyeceği de dile getirilir. Bu şekilde sistemin daha hızlı bir biçimde işlemesi ve kişilerin de minimum mahkeme ücretine tabi olması en temel husustur.

Bilirkişi ya da keşif konusunda mahkemenin kararı ile adım atılır. Bu noktada bireysel kararların herhangi bir geçerliliği yoktur. Mahkeme sürecinin selamet şekilde tamamlanması için dönemsel olarak bu tür kararlara da imza atabilmektedir.

Seçilebilecek Mahkeme Çeşitleri Nelerdir?

Kişilerin mahkeme türleri ödenmesi gereken detaylar konusunda farklılık gösterebilmektedir. Mahkeme türleri;

 • Sulh hukuk
 • İcra hukuk
 • Asliye hukuk
 • Aile
 • İş
 • Kadastro
 • Tüketici
 • Ticaret
 • Denizcilik ihtisas

Her bir mahkemenin gereksinimleri ve yargılama usulünün özelde farklı olması sebebi ile bu tür bir ayrıştırma yapılmıştır. Mahkeme çeşitleri sizin için en temel ödeme belirleme kriterleri arasında yer alıyor.

İcra ve İflas Harcı

İcra ve iflas davalarında maddi yükümlülüğün yüksek olması sebebi ile bu konu başlığı farklı bir sistem üzerinde incelenmektedir. İcraya başvurma hakkı dahi 35 TL olarak belirlenmiştir. İşlemlerin tebliğ edilmesi dahi farklı bir ücret kalemidir.

Call Now Button