Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evliliği devam eden bir çiftin, eşlerden birinin ya da ikisinin talep etmesi üzerine Aile Mahkemelerince boşanma davası açılır. Boşanma davasında eşlerin anlaşma durumuna bağlı olarak anlaşmalı ve çekişmeli boşanma türlerine başvurulur.

Boşanma davası nasıl açılır; bu dava türünün açılması için öncelikle dava açmak isteyen eşin bir vekile sahip olması gerekir. Vekil, dava için gerekli dilekçe hazırlanması ve davanın takibi gibi tüm konular ile ilgilenir.

Boşanma Davası Açma

Boşanma davası açmak isteyen kişilerin ilk olarak yapması gereken şey boşanma dilekçesi ve protokolü hazırlamak olacaktır. Bu protokol ve dilekçe içerisinde boşanma nedeni, boşanma sonrasında yapılacak mal paylaşımı, velayet ya da benzeri açıklamalı bir şekilde yer alması gerekir.

Dilekçe ve diğer evraklar olması gibi gerektiği hazırlandıktan sonra eşlerden en az bir tanesinin Aile Mahkemesi ya da Aile Mahkemesi haklarına sahip olan Asliye Mahkemelerine giderek dava açma talebinde bulunabilir.

Dava açma sırasında dava dosya masrafları sizden belirli bir miktarda ücret ödemeniz beklenir. Gerekli ödemeleri yaparak dilekçenizi teslim ettikten sonra dava açma süreciniz tamamlanmış olur.

Boşanma davası nasıl açılır; yetkili mahkemeye yapacağınız talebin ardından davanız değerlendirilir. Yapılan değerlendirmenin ardından taraflara gün ve saat hakkında bilgi verilerek mahkemenin resmi hale ulaşması sağlanır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Anlaşmalı boşanma davası, evlilik halinde bulunan çiftin iki taraflı olarak boşanma istemesi durumunda açılan dava türüdür. Bir boşanma davasının anlaşmalı olarak sayılabilmesi için yalnızca eşlerin boşanmayı kabul etmesi beklenmemelidir.

Boşanma Davası Açılır Video

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için evliliğini sonlandırmak isteyen çiftin her konuda anlaşması beklenir. Velayet, mal paylaşımı, çocuğun geleceğe yönelik planı ve benzeri tüm konuların değerlendirilmesi ve iki eşin de alınmış kararları onaylaması gerekir.

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır;

 • İlk olarak eşler boşanma kararına varır. Bu boşanma türü başvurusunda bulunan kişilerin genellikle dava öncesinde evliliklerinin fiilen bittiği görülür.
 • Boşanma dilekçesi ve protokolü hazırlanır. Dava başvurusunda bulunmak isteyen eş neden boşanmak istediğini ve eşinin de boşanma konusunda onay verdiğini içeren bir dilekçe hazırlamalıdır.
 • Daha sonra hazırlanmış olan dilekçe ve protokol Aile Mahkemesi’ne verilerek dava sürecinin başlatılması sağlanır.
 • Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için eşlerin ikisinin de dilekçe yazmasına ya da başvuru anında mahkemede bulunmasına gerek yoktur. Yalnızca bir eş dilekçeyi teslim ederek davanın başlatılmasını sağlayabilir. Ancak iki eş de orada olursa ya da dilekçe verirse herhangi olumsuz ya da olumlu bir etki oluşmayacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır

Çekişmeli boşanma davası, eşlerin boşanma ya da boşanmaya yönelik konularda anlaşamaması durumunda açılan dava türüdür. Bu davada her iki taraf da boşanmaya yönelik taleplerini ileterek boşanma sürecinin kendi lehine ilerlemesini amaçlar.

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına oranla daha güç ve uzun sürer. Özellikle eşler kendi arasında ne kadar anlaşmaya varamaz ve farklı kararlar üzerinde durursa mahkemenin süresi ve zorluğu artar.

Çekişmeli boşanma davası açmak için diğer eşin boşanma hakkında herhangi bir onayına gerek yoktur. Bir eş istediği bir zamanda kendi dilekçesini yazarak boşanma davası talebinde bulunabilir.

Çekişmeli boşanma davası açılırken uygulaması gereken adımlar şu şekildedir;

 • Çekişmeli boşanma davalarında avukata sahip olmak son derece önemlidir. İyi bir avukat boşanma sürecinde hangi haklara sahip olduğunuz konusunda sizi detaylı olarak bilgilendirir ve yardım eder.
 • Avukat ile anlaşma yapmanızın ardından dilekçe ve protokol yazılmaya başlanmalıdır. Dilekçede boşanmaya neden olacak tüm kanıtlar sunulmalıdır. Protokolde ise mal paylaşımı, velayet, nafaka ve benzeri konularda talep edilen nitelikler yazılır.
 • Dava dilekçesi hazırlandıktan sonra ilgili Aile Mahkemesine teslim edilir. Teslim işleminin ardından gün ve saat belirlenir. Belirlenmiş olan mahkeme detayları taraflara tebligat ile iletilir.

Boşanma Davası Açma İçin Avukat Tutmak Gerekir Mi

Boşanma davası nasıl açılır; boşanma talebini ileten bir dilekçe yazılması gerekir. Bu dilekçe boşanmaya yönelik tüm ayrıntıları ve ekleri içermelidir. Davanın daha ilk adımında teslim edilen bu dilekçe ne kadar beklenilen nitelikte olursa davanın hızla sizin lehinize sonlanması beklenir.

Boşanma davası açmak isteyen kişilerin mutlaka avukat tutmasına gerek yoktur. Hukuki olarak davanızı başlatmak ve sürdürmek için avukat tutulması zorunluluğu yoktur. Ancak davanızda avukat desteğini almanız;

 • Dava sürecinizin çok daha hızlı sonlanmasını sağlar. Hazırlanmış doğru belgeler ve kanıtlar sayesinde dava türünüz ne olursa olsun 1 ila 3 celsede boşanma fırsatı yakalarsınız.
 • Davanızın sonucu sizin beklediğiniz gibi sonuçlanır. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında avukatlar gerekli tüm hukuki detaylara sahip olduğu için hakkınız olan protokolü almanıza yardımcı olur.
 • Davanızın dilekçesinden sonlanmasına kadar tüm süreçte avukatınız size öncülük ve takip işlemi gerçekleştirir. Dilekçenin tesliminden protokolde belirtilen sonuçların size teslim edilmesine kadar tüm süreçte takip işlemi sağlanır.
 • Avukatlar hukuki gerekçeler ile boşanmak isteyen çiftin anlaşmasına yardımcı olur. İki tarafın da anlaştığı dava anlaşmalı dava türüne çevrilerek kısa sürede sonuçlandırma işlemi gerçekleştirilir.

Boşanma Davası Açma Dilekçesi

Boşanma davası nasıl açılır; boşanma davası talebinde bulunmak isteyen bir kişi, boşanma talebini içeren bir dilekçe yazarak ilgili Aile Mahkemesi’ne teslim etmelidir.

Boşanma davası dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir;

 • Boşanma dilekçesinin en üst bölümüne yetkili mahkemeye hitaben bir başlık atılmalıdır.
 • Başlığın hemen altına ilk olarak davacı, davacının adresi yazılır. Varsa davacının vekili ve vekil adresi de eklenmelidir. Davacı bilgilerinin altına ise davalı olunan kişinin bilgileri yazılmalıdır.
 • Davacı ve davalı bilgilerinin hemen altına konu ve açıklamalar yazılır. Açıklamalar bölümünde davacı olan kişi boşanma davası gerekliliklerini yazar.
 • Gerekliliklerin yanında protokol hazırlanır ve dilekçeye ek olarak konulur.
 • Son bölümde ise talepler ve sonuç bölümü yer alır. Bu bölümde davacı olan kişi, davalıdan hangi taleplerde bulunduğunu yazar.

Dilekçe hazırlama, davanın en büyük parçasını oluşturan bölümdür. Bu bölümde yapacağınız açıklamalar ve detaylandırmalar davanın ana konusu olarak kabul edilir. Bu nedenle yazdığınız bilgilerin tam, eksiksiz ve doğruluğu yansıtır şekilde olması gerekir.

Anlaşmalı boşanma davalarında taraflardan yalnızca birinin dilekçe hazırlaması ve iki tarafın da imzalaması yeterli olarak görülür. Ancak çekişmeli davalarda öncelikle davacı olan kişi davasını sürer. Eğer davalı olan kişi oluşturulmuş olan dava ve şartlarının yanlış ya da haksız olduğunu düşünüyor ise kendi gerekçeleri ile dilekçesini oluşturarak itiraz davası açmalıdır.

Boşanma Dava Dilekçesinde Tüm Gerekçeleri Bildirmeli Miyim

Boşanma davası dilekçesi hazırlanırken dilekçe içerisine açıklamalar bölümü yazılır. Bu bölümde davayı açan kişinin hangi gerekçelere dayanarak bu davayı açtığını anlatması beklenir. Bu bölümde tüm gerekçe ve kanıtlara yer vermeniz durumunda;

 • Mahkeme sırasında davanızı değerlendiren hakim birçok gerekçe ve kanıt ile boşanma davanızı çok daha hızlı sonlandırabilir.
 • Gerekçelerinizin var olması, dava içerisinde bulunduğunuz taleplerin haklılık nedenlerini ortaya koyar. Belirtmiş olduğunuz gerekçelere bağlı olarak isteklerinizin gerçekleştirilmesi sağlanır.
 • Hakim davanızı incelerken ilk olarak size söz hakkı vermeden dosya içerisinde yer alan belgeleri inceler. Tüm dosyanızın temelini sunduğunuz gerekçeler oluşturur.
 • Boşanma davası türünüz anlaşmalı da çekişmeli de olsa mutlaka gerekçelerinizi eksiksiz sunmanız size dava içerisinde avantaj sağlar.
 • Gerekçelerinizin kanıtlanabilir olması durumunda dava içerisinde nedeniniz hakimin dava için doğru karar almasına yardımcı olur.

Boşanma Davası Nerde Açılır (Yetkili ve Görevli Mahkeme)

Boşanma davasının açılması için kişilerin Aile Mahkemesi’ne başvuruda bulunması gerekir. Tüm boşanma işlemleri Aile Mahkemesi tarafınca düzenlenir ve sonuçlandırılır. Diğer mahkeme türlerinin boşanma davası için herhangi bir yetkisi bulunmaz.

Ancak Türkiye’de tüm illerde Aile Mahkemesi bulunmamaktadır. Eğer ikamet ettiğiniz ilde herhangi bir Aile Mahkemesi bulunmuyor ise Aile Mahkemesi yetkilerinin bulunduğu özel olarak görevlendirilmiş Asliye Mahkemelerine dava başvurunuzu yapabilirsiniz.

Dava başvurusu için hazırlanmış olan dilekçede hangi mahkemeye başvuracağınızın yazılmış olması önemlidir. İlgili mahkemeye başlık atarak hazırladığınız dilekçe resmi olarak geçerlilik taşıyacaktır. Aksi takdirde dilekçenizin yürürlüğe konulması imkansız hale gelir.

Boşanma Davası Açma Masrafları Ne Kadardır

Boşanma davası açarken sizleri iki türlü masraf karşılar;

 • Avukatlık ücreti: Boşanma davanızın içerisinde size kolaylık ve kesinlik sağlaması amacı ile avukat danışmanlığı almanız önerilir. Avukatlık hizmetleri günümüzde bulunduğunuz il ve ilin barosuna göre değişiklik gösterebilir. Boşanma davaları için belirlenmiş ortalama tutar 4.000 TL ila 10.000 TL arasındadır.
 • Dosya masrafları: Mahkeme içerisinde davanızın açılabilmesi için kağıt ve diğer masraflar sizden alınır. Boşanma davası için yaptığınız başvurunuzda ortalama olarak ödeyeceğiniz tutar 450 TL ila 550 TL arasında değişiklik gösterecektir.

Genel çerçevede bakıldığında masraflarınızın değişmesine neden olacak kriterler şu şekildedir;

 • Boşanma davanızın türü: Boşanma davanızın anlaşmalı ya da çekişmeli olduğu ödeyeceğiniz avukatlık ücretini etkiler. Çekişmeli boşanmalar daha zorlu ve uzun olduğu için ödemeleri daha yüksek olurken tek ya da iki celsede tamamlanan anlaşmalı boşanmalarda ödemeler daha düşüktür.
 • Boşanma davanızın uzunluğu: Boşanma davanız uzadıkça ve taraflar anlaşmakta güçlük çektikçe davanızın masrafları da uzayacaktır.

Boşanma Davası Açma Ücreti

Boşanma davası açmak için mahkeme kalemine ödenecek başvuru harcı yalnızca 45 TL’dir. Ancak dava açma sürecinde sizden yalnızca harç değil masraflar ve giderler için de para talebinde bulunacaklardır.

Ortalama olarak ödenen tüm maddi talepler 450 TL ila 550 TL arasında değişiklik gösterir. Ancak bu ücret içerisinde bulunduğunuz yıla, farklı masrafların oluşup oluşmamasına ve davanızda bulunacak niteliklere bağlı olarak değişiklik görülebilir.

Boşanma davası için dilekçe teslimi sırasında sizlere ödemeniz gereken tutar belirlenerek iletilir. Özel kalemlerden yapacağınız ödemenin sonrasında ise dilekçeniz yürürlüğe konularak dava açılma süreci başlatılır.

Boşanma davası nasıl açılır; uygulamanız adımların içerisinde dava masraflarının ödenmesinin yeri son derece büyüktür. Ödemesi yapılmayan davaların başlatılması gibi bir konu söz konusu olamaz.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer- Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Boşanma davanızın ne zaman tamamlanacağı davanızın içeriğine göre değişiklik gösterecektir. Ortalama olarak çekişmeli boşanma davaları 8 ila 12 ay içerisinde, anlaşmalı boşanma davaları ise 1 ila 4 ay içerisinde sonuçlanır.

Boşanma davanızın süresinin uzunluğuna etki edecek faktörler şu şekildedir;

 • Mahkemenin yoğunluğu: Mahkemenin yoğun olduğu dönemlerde duruşma için tarihler uzatmalı olarak verilir. Bu durumda davanızın uzaması kaçınılmaz olacaktır.
 • Tarafların anlaşması: Davanın sonlandırılabilmesi için tarafların anlaşması gerekir. Aksi takdirde dava, taraflar anlaşmaya varıncaya kadar devam edecektir.
 • Davanın kanıtlanması: Dava içerisinde talep ya da öne sürülen durumların kanıtlanması için belirli bir araştırma süresi geçer. Kanıtlanması zor olan durumların paylaşılması ve arkasından kanıt incelemesinin gerçekleştirilmesi davanızın uzamasına neden olabilir.
 • Hâkim: Hakim, davanızın değerlendirilmesini ve sonuçlanmasını sağlayan kişidir. Hakimin görüşleri ve vereceği kararlar dava içerisinde doğrudan geçerli olarak kabul edilir. Hakim, gerekli gördüğü durumlarda davayı uzatma yetkisine sahiptir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nasıl Yazılır

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır; tarafların her ikisinin de onayladığı dilekçe ve protokolün ilgili mahkemeye teslimi ile açılır. Anlaşmalı boşanma davasının içerisinde protokolün önemli bir yeri vardır.

Dava için protokol hazırlanırken içerisinde bulunması gereken durum ve konular şu şekildedir;

 • Mal paylaşımı: Çiftin, evlilikleri süresince edindikleri malları hangi yöntemlerde ve hangi oranla paylaşacaklarını belirtmeleri gerekir. Mal paylaşımı istenirse daha sonraya bırakılabilir. Ancak daha sonra mal paylaşımının yapılabilmesi için kişilerin yeniden dava talebinde bulunması gerekecektir.
 • Velayet: Eğer çiftin evliliğinden bir ya da birden çok çocuğu var ise 18 yaşından küçük olan her bir çocuk için velayet alacak ebeveyn belirlenmelidir. Velayet belirlenmesinde çocuğun öncelikleri ve iyiliği önemsenmelidir. Bunun yanında çocuklar tek seferde dava ile talep olmadığı sürece yalnızca 1 kişinin velayetinde kalabilir.
 • Nafaka: Boşanma işleminin ardından kadın eğer nafaka almak istiyor ise almak istediği nafaka ve nedenini protokolün içerisine belirletmelidir.
 • Çocuk harcamaları: Eğer çiftin evliliklerinden çocuk ya da çocukları varsa gelecekteki sigortası, ihtiyaçları ve eğitimi gibi harcamaların nasıl yapılacağına yönelik belirlemenin oluşturulması gerekir.
 • Beyan: Anlaşmalı boşanma protokolünde çiftin boşanma işlemini ve protokol içerisinde yer alan şartları ikisinin de kabul ettiğini belirten bir beyan yazması gerekir. Herhangi bir beyan olmayan protokoller kabul edilmeyecektir.

Protokol yazılırken dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir;

 • Alınan kararların çiftin durumuna uygun nitelikte olması gerekir. Çift, hiçbir şekilde partnerinden şartların tersine bir istekte bulunamaz.
 • Mal paylaşımı sırasında eşler karşılıklı onay veriyor ise paylaşım istenilen şekilde yapılabilir.
 • Çocuk velayeti için mutlaka genel durum incelenmelidir. Hangi kişinin çocuğuna daha iyi bakım sunabileceğine doğru şekilde karar vermelidir. Bunun için boşanma sonrasında yaşanacak ev, boşanma sonrası geçimin nasıl sağlanacağı, boşanma sonrasında yeniden evlenme ve benzeri durumlara bakılması gerekir.
 • Çocuğun velayetini almayan kişinin çocukla iletişiminin kesilmemesi ve temel haklarının alınmaması için diğer ebeveyn ile görüşmesini sağlamalısınız. Özellikle bayramlar, özel günler ya da hafta sonu gibi zamanlarda çocuk diğer ebeveyn ile görüşmelidir.
 • Protokol içerisine yazılan tüm durumların neden böyle bir karar ile belirlendiği açıklanmalıdır. Mal paylaşımında ve tüm detaylarda boşanma sonrası eşlerin karşılaşacağı hayat göz önünde bulundurulmalıdır.

Doğru bir şekilde boşanma davası nasıl açılır; tüm hazırladığınız protokolün en doğru şekilde olması için uzman bir avukattan destek almanız önerilir. Protokol içerisine yazılmış olan durumlar, dava başladıktan sonra yalnızca yeni davalar ya da itirazlar ile değiştirilebilir. Bu durum da davanızın çekişmeli davaya dönmesine ya da davanızın çok daha uzun sürede tamamlanmasına neden olur.

Boşanma Davasında Duruşmaya Katılmak Zorunda Mıyım

Boşanma davası içerisinde duruşmaya katılma durumunuz dava türünüze göre değişiklik gösterecektir. Aşağıdaki durumlarda duruşmaya katılmanızda herhangi bir zorunluluk yoktur;

 • Eğer boşanma davası için avukat bir vekiliniz bulunuyor ise davaya yalnızca vekilinizin katılması yeterli olacaktır. Ancak herhangi bir vekiliniz bulunmuyor ise davaya sizin katılmanız zorunludur.
 • Anlaşmalı boşanma davasında vekilin olup olmaması önemli değildir. Bu dava türünde vekiller duruşmaya katılsa dahi tarafların davaya katılması zorunludur.

Boşanma davanızın içerisinde duruşmaya katılma zorunluluğunuz olmasa da katılmanız tavsiye edilir. Size karşı sunulan durumlar ve alınan kararlarda duruşma içerisinde bulunmanız sizin lehinize sonuç doğuracaktır.

Boşanma Davasında Tanıklarımı Hangi Aşamada Bildirmeliyim

Boşanma davalarında en önemli delil olarak sayılan tanıkların dava sırasında bildirilmesi önemlidir. Tanıkların bildirilmesi ve onların görüşlerinin alınması dava sürecinizin çok daha hızlı tamamlanmasına yardımcı olacaktır.

Tanıkların bildirilmesi dava açılma sırasında ya da davanın açılışının bir süre sonrasında yapılabilir. Daha dava açılmadan tanıkların iletilmesi, tanıkların dava başından itibaren tanınması ve kabul edilmesine yardımcı olur.

Davanın açılmasından sonra ise ön inceleme duruşmasının ardından kişilerin tanık belirtmek için 2 hafta süresi bulunur. 2 haftalık sürenin tamamlanmasının ardından kişilerin tanık bildirme hakkı ortadan kalkar. Yargılama ve inceleme süreçlerinde kişilerin tanık bildirmesi mümkün değildir.

Davacı ve Davalı Duruşmaya Katılmaz İse Ne olur

Boşanma davası içerisinde belirlenmiş duruşmaya davacı ya da davalının katılması için bir engel olursa uygulanacak işlem şu şekildedir;

 • Davacı duruşmaya katılmaz ise: Davacı duruşmaya haklı bir nedenden kaynaklı katılamaz ise duruşma tarihi 3 ay ileriye alınır. Ancak kişi herhangi bir neden belirtmeden duruşmaya katılmaz ya da vekilinin katılmasını sağlamaz ise dava düşecektir.
 • Davalı duruşmaya katılmaz ise: Davalı kişi boşanma davası duruşmasına katılmaz ise kişinin dava içerisinde alınmış olan kararlara itiraz etme hakkı elinden alınacaktır.

Boşanma davanızın sizin lehinize sonuçlanmasını istiyorsanız uygulamanız gereken iki önemli nokta vardır;

 • Avukat: Boşanma davanızda bir avukat vekilinizin olması tüm davanızın özenle takip edilmesine yardımcı olacaktır. Davanızın içerisinde alınacak kararlara hukuki yönden yaklaşılarak hakkınızın alınması sağlanır.
 • Duruşmalara katılmak: Duruşmalara katılmanız hem kararlara etki edebilmek hem de kendinizi dilediğiniz anda savunabilmek için büyük avantaj sağlar.

Taraflardan Birisi Boşanmak İstemiyor İse Dava Sonucu Ne Olur

Boşanma davası içerisinde taraflardan biri boşanmak istemiyorsa, boşanma davasının neden açıldığına dikkat edilir. Eğer aile birliği temelinden sarsılmış ise diğer tarafın boşanmak istemiyor olması davanın reddedilmesine neden olmaz. Boşanma işlemi karşıdaki kişi istemese de gerçekleştirilir.

Taraflardan birin boşanmak istememesi yalnızca boşanma davasının çekişmeli boşanma davası olarak açılmasına neden olur. Bu durum da davanın çok daha uzun sürede sonuçlanmasına neden olur. Taraflardan birinin boşanmak istememesi davanın iptal edilmesi için geçerli bir neden değildir.

Taraflardan birinin boşanmak istememesi durumunda boşanma davası nasıl açılır; boşanmak isteyen eş gerekçeleri ile boşanma davasının açılması için dilekçe vermelidir. Dilekçenin ardından duruşma için gün ve saat belirlenir. Bugün ve saat davacı ve davalıya tebligat olarak iletilir.

Açılmış bir davanın duruşmasına davalı boşanmak istemediği için katılmaz ise boşanma davası içerisinde elde edebileceği itiraz haklarını kaybeder.

Boşanma Sebepleri

Boşanma davasının açılması ve boşanma gerçekleştirilerek evliliğin resmi bir şekilde sonlandırılabilmesi için kişilerin bazı sebeplere sahip olması gerekir.

a-) T.M.K. 161 Zina Nedeniyle Boşanma

Zina, eşlerden birinin diğer eşi aldatması olarak tanımlanan durumdur. Eğer eşlerden biri zina faaliyetini gerçekleştirirse diğer eş boşanma davası açarak evliliklerini sonlandırabilir. Zina nedeni ile açılan boşanma davaları boşanma işleminin gerçekleştirilmesi ile sonuçlandırılır.

Zina davasının açılabilmesi için haklı olan eşin zina faaliyetini öğrendikten sonraki ilk 6 ay içerisinde dava açması gerekir. Kişi zina fiilinin üzerinden sonraki 5 yıl içerisinde dava açma hakkına sahiptir. 5 yıl sonra fark edilen durumlarda haklı eşin dava açma gibi bir hakkı bulunmuyor.

b-) T.M.K. 162 II. Hayata Kast, Pek Kötü Veya Onur Kırıcı davranış

Eğer bir eş diğer eşin bilinçli bir şekilde hayatına kastedecek davranışta bulunmuşsa haksız davranışa maruz kalan eşin boşanma davası açma hakkı bulunuyor. Affedilemez olarak bulunan bu davranışın kanıtlanması durumunda boşanma işlemi kısa sürede tamamlanır.

Bu davranışın yanında bir eşin diğer eşe psikolojik şiddet uygulaması, onurunu ve gururunu ağır şekilde yaralayıcı davranışlarda bulunması da haksız fiile maruz kalan kişinin boşanma davası açması için geçerli bir nedendir.

Bu davranışların kanıtlanabilmesi için kişilerin tanıklara sahip olması son derece önemlidir. Aksi takdirde boşanma davasının nedeninin kanıtlanması zor olacaktır.

c-) T.M.K. 163 Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

Evliliğin devamında iki eşin de birbirini küçük düşürecek hareketlerde ve suçlarda bulunması istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle eşlerden biri büyük ya da küçük bir suç işlerse diğer eşin onunla birlikteliğini sonlandırma hakkı vardır.

Eşin suç işlemesinin yanında haysiyetsiz bir hayat sürmesi ve eşinin bu durumdan etkilenmesi durumunda eşten birlikteliğe devam etmesi beklenmez. Bu durumdan rahatsız olan eş boşanma davası açarak evliliğini sonlandırabilir.

Eşin suç işlemiş olması durumu hukuki olarak kolay kanıtlanabilir bir durumdur. Haksız fiile maruz kalmış olan eş, polis tutanakları ve kayıtlarını kullanarak boşanma davası açabilir.

Haysiyetsiz yaşam durumunun kanıtlanabilmesi için ise kişilerin tanıklara sahip olması önemlidir. Bunun yanında kişinin bağımlılıklarının olması, eşine ve çevresine kötü davranması gibi durumların kanıtlanabilirliği bulunur. Darp raporu, kart ekstreleri ya da benzeri evraklar kanıt niteliğinde sunulabilir.

d-) T.M.K. 164 Terk

Evlilik içerisinde bir eşin diğerini terk etmiş olması boşanma için haklı olarak görülen nedenlerden biridir. Terk işleminin ardından, terk etmiş olan eşin belirli bir süre geri dönmesi bu davanın iptal olması için geçerli değildir.

Ancak terk eden eş geri döndükten sonra davacı olan kişi davasından vazgeçerek boşanma işlemini sonlandırabilir. Bu durumda kararı veren kişi davacı olacaktır. Eğer davacı eş geri dönse de boşanmaya devam etmek isterse dava boşanma ile sonuçlandırılır.

e-) T.M.K. 165 Akıl Hastalığı

Eşlerden birinin akıl hastalığına sahip olması durumunda diğer eş boşanma davası açarak evliliğin bitirilmesini sağlayabilir. Ancak akıl sağlığının bozulması nedeni ile açılacak davalarda aranan kriterler şu şekilde olmalıdır;

 • Yapılan araştırmalar ve tedaviler sonrasında kişinin akıl hastalığının tedavi edilemez nitelikte olduğu kanıtlanmalıdır. Bu kararın alınmasının öncesinde ise kişinin uzun süre hastalığının giderilmesi için tedavi aldığına yönelik bir medikal geçmişi olmalıdır. Hastane yapılan tedavilerin ardından hastaneden onaylı rapor alınması gerekir.
 • Kişinin akıl hastalığının diğer eş için hayatı çekilmez bir hale getiriyor olması gerekir. Eğer kişinin akıl hastalığı eşin onurunun kırılmasına yönelik davranışlar sergilemesine neden oluyor ya da eş bu hastalıktan kaynaklı diğer eşe şiddet uyguluyor ise haklı olan eş boşanma davası açabilir.

f-) T.M. K. 166 Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması

Evliliğin temel birliktelik nedeni kişilerin ev içerisinde aile olması ve topluma faydalı kişiler haline gelmeleridir. Bu konu dahilinde de eşlerden belirli bir birliktelik göstermesi beklenir.

Ancak bazı nedenlerden kaynaklı kişilerin aile birlikteliği temelinden sarsılabilir. Bu durumda eşlerde öncelikle fiili boşanma gerçekleşir. Fiili boşanmada eşler, eş görevini yerine getirmez ve aynı evde ya da yatakta uyumazlar. Bu durumda kişilerin aile birlikteliğini sürdüremediğine karar verilir.

Genellikle ev içerisinde çatışmaların oluşması, kişilerin karşılıklı güven duygusunu yitirmesi ve benzeri nedenler ile oluşan bu durumda kişiler aile birliğini yeniden elde edemez ise boşanma davası ile evliliklerini sonlandırabilir.

Bu durumun kanıtlanabilmesi için kişilerin tanıklara sahip olması önemlidir. Aksi takdirde kişiler aile bütünlüğünün bozulduğunu kanıtlamakta güçlük çekilebilir.

Bu dava türünde genellikle anlaşmalı boşanmalar yaşanır. Anlaşmalı boşanma içerisinde her iki eş de boşanmak istediği için delillerin fazla olmasına gerek duyulmaz. Ancak çekişmeli bir şekilde dava açılacak ise kişilerin fazla delile sahip olması avantajına olacaktır.

Çalışmıyorum Mahkeme Müşterek Çocuğu Bana Verir Mi

Çocuk vekâletinin verilmesi durumunda öncelik çocuğun anneye ya da babaya olan bağlılığıdır. Annelerin çocuklar için çok daha iyi olduğu düşünüldüğü için velayet genellikle anneye verilir. Annenin çalışmıyor olması bu durumda önemli değildir, kadın istediği zamanda çocuğunun giderleri için boşandığı eşinden nafaka alabilir.

Bazı durumlarda ise çocuk anneye değil babaya verilir;

 • Anne çocuğun velayetini almak istemeyebilir. Eğer anne velayeti istemez ise baba velayeti alacaktır.
 • Anne çocuğa karşı şiddet uyguluyor ise çocuğun velayeti babaya verilir.
 • Annenin fiil ehliyeti alamayacak bir durumda olması çocuğun babaya verilmesine neden olur.
 • Anne kötü alışkanlıklara ve haysiyetsiz bir yaşama sahip ise çocuğun iyiliği için velayet babaya verilir.
 • Annenin akıl hastalığının olması durumunda çocuğa yeterli bakımı sağlayamayacağı için velayet babaya verilecektir.

Bu nedenlerden hiçbirinde maddi bir durum ortada yoktur. Çünkü evlilikten ortaya çıkmış müşterek çocuğun sağlığı, eğitimi ve tüm ihtiyaçları boşanmış olsalar dahi hem anne hem de babanın üzerindedir.

Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Ve Nafaka

Bir boşanma davasında çocuğun velayetinin kimde kalacağının belirlenmesi önemlidir. Bu velayet işlemi gerçekleştirilirken uygulanması ve dikkat edilmesi gereken kurallar şu şekildedir;

 • Velayet işlemi sırasında çocuğun iyiliği göz edilmelidir. Çiftler kendi isteklerine göre değil çocuğun hangi koşulda daha iyi bakım göreceğine yönelik velayet işlemini gerçekleştirmelidir.
 • Velayeti almayan ebeveynin mutlaka çocukla iletişimi kesmemesi için görüşme düzenlenmelidir. Bunun için özel günlerde, hasta sonlarında ve velayet eden kişinin karar verdiği günlerde çocuk ya da çocuklar diğer ebeveyn ile görüşmelidir.
 • Velayet işleminin ardından çocuğun ilerideki sağlık, eğitim ve benzeri ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı belirlenmelidir.
 • Çocuğun yaşı, ihtiyaç durumu ve babanın gelirine bağlı olarak kadın, eski eşinden nafaka talebinde bulunabilir.
 • Velayet işlemi yalnızca bir ebeveyne verilir. Çocuğun 9 yaşına kadar annesinde kalmasına, 9 yaşından sonra babasına verilmesine gibi bir velayet kararı alınamaz. Ancak gerekli görülmesi durumunda velayet sahibi olmayan kişi velayet davası açarak çocuğun velayetini kendi üzerine alabilir.
 • Velayet işleminde çocuğun yaşı önemlidir. Eğer çocuk çok küçük yaşta ise anne bakımına muhtaç olacağından öncelik annede olacaktır.
 • Velayet için genel olarak öncelik annededir. Ancak annenin istememesi, bakım için iyi şartlar sunamayacak olması ve benzeri nedenler ile velayet babaya verilebilir.

Boşanma Davasında Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanma davası içerisinde kusurlu / az kusurlu olan taraf kusurlu olarak kabul edilen eşten maddi manevi tazminat talep edebilir. Bu durumda öncelikle eşlerin kusurları belirlenmelidir.

Eşin diğer eşten maddi manevi tazminat talep edebilmesi için şu nedenlerin olması gerekir;

 • Şiddet: Eğer eşlerden biri diğerine ev içi şiddet uyguluyor ise boşanma işleminin tamamlanmasının ardından maddi manevi tazminat davası açılarak haksız fiile maruz kalan eşin mağduriyetinin giderilmesi sağlanır. Bu durumda haksız fiile neden olan eşin maddi durumunun nasıl olduğuna dikkat edilmez.
 • Gurur kırıcı hareket: Bir eşin diğerine kötü ve gurur kırıcı hareket uygulaması halinde haksız fiile maruz kalan eş tazminat talebinde bulunabilir.

Boşanma davası sonucunda maddi ve manevi tazminat alınabilmesi için kişilerin evlilik içerisinde yaşanan boşanma nedenine bağlı olarak zarar görmesi gerekir. Örneğin eşin kötü alışkanlıkları ve bağımlılıkları nedeni ile kadının maddi gücünü sarsacak zemin doğurması maddi tazminat için geçerli bir neden olarak kabul edilebilir.

E-devlet Boşanma Davası Açma

Bir boşanma davasının açılabilmesi için kişilerin doğrudan mahkemeye giderek ıslak imzalı dilekçesini teslim etmesi gerekir. Bu nedenle e-devlet üzerinden kişilerin kendi başlarına bir boşanma davası açma hakkı yoktur.

Boşanma davasının açılması için hazırlanan dilekçenin tesliminin yanında masraflar ve diğer giderler ödenerek davanın başlatılması sağlanır. Başvurunuzu yaptıktan ve dava açıldıktan sonra ise davanızın güncel durumunun genel bilgilerine e-devletten ulaşabilirsiniz.

İnternet üzerinden boşanma davası nasıl açılır; eğer avukat vekiliniz bulunuyor ise mahkemeye gitmeden boşanma davası açmanız mümkündür. Avukatınız UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden davanızın açılmasını sağlayabilir. E-devlet UYAP ile beraber hazırlanan e imzalı dilekçe oluşturarak davanızı açabilirsiniz.

Davanızın eksiksiz ve doğru bir şekilde açılabilmesi için avukatınızın olması gereklidir. Hukuki olarak yetkiye ve bilgiye sahip olan avukatınız davanızın hızla açılması ve sonlandırılması için gerekli tüm adımları gerçekleştirir.

Boşanma Davası Açma Süresi

Boşanma davasının açılma süresi boşanma davasının nedenine göre değişiklik gösterebilir. Zina, hayata kast, onur kırıcı hareket ve benzeri dava nedenlerinin dava açılması süresi fiilinden sonra 6 ay, tüm koşullarda 5 yıldır. Aile birliğinin bozulması ya da benzeri nedenlerde ise kişiler boşanma kararı aldıklarında dava açabilirler.

Açılmış bir boşanma davasının tamamlanması için ise verilen süre 1 yıldır. Davanız açıldıktan sonra 1 yıl içerisinde uzlaşma sağlanamaz ve boşanma gerçekleştirilemez ise davanız düşerek geçerliliğini yitirir. Bu durumda kişilerin yeniden boşanma davası açması gerekir.

Boşanma Davası Açma Aşamaları

Boşanma davası nasıl açılır; boşanma davasının açılabilmesi için belirli adımların uygulanması gerekir.

 • İlk adım dilekçenin hazırlanması olacaktır. Bu aşamada boşanma davası açmak isteyen kişi boşanma davası türüne uygun bir dilekçe hazırlamalıdır. Dilekçenin altında çekişmeli ise dava açmak isteyen kişinin anlaşmalı ise her iki tarafın da ıslak imza ile imzalanmış olması gerekir.
 • İkinci adım avukat ile görüşülmesi olmalıdır. Çekişmeli ya da anlaşmalı dava türü fark etmeksizin bir avukata sahip olmanız tüm işlemlerinizi kolaylaştıracaktır. Hazırlamış olduğunuz dilekçenizi sunarak hazırlanması gereken ekstra belgeler ve detaylar için yardım alabilirsiniz.
 • Dilekçenizi Aile Mahkemesi ya da ilgili yetkili mahkemeye teslim etmeniz gerekir. Eğer avukatınıza vekalet vermişseniz avukatınız davanızı sizin adınıza teslim edebilir.
 • Dilekçe tesliminin ardından size dava duruşması için gün ve saat belirlenir. Gün ve saat size özel hazırlanmış tebligatlar ile iki tarafa da iletilir.

Yeniden Boşanma Davası Açma Süresi

Boşanma davasının reddedilmiş ya da zamanaşımına uğramış olması durumunda eşlerin yeniden boşanma davası açması hakları vardır. Ancak bu boşanma davası sonuçlanan davanın hemen ardından açılamaz.

Bir eşin yeniden boşanma davası açabilmesi için sonuçlanmış davanın üzerinden 3 yıl geçmiş olması ve bu süreçte eşlerin bir araya gelmemiş olması şartı aranır. Eğer eşler boşanma davasının ardından belirli bir süre sonra bir araya gelmiş olsa da dava açmak için şartlara uyması beklenir.

Eğer boşanma davanızın reddedilmesini istemiyorsanız sonuçlanmış davanıza itiraz edebilirsiniz. Bu durumda davanız yeniden incelenir ve gerekli görülmesi ile dava kararı değiştirilebilir.

Boşanma Davası Açma Kadın Hakları

Boşanma davasının içerisinde kadınlara sunulan haklar bulunur. Bu haklar kadınlar ve erkeklerin boşanma konusunda eşit hale getirilebilmesi için verilen haklardır.

 • Ayrı yaşama hakkı: Boşanma davası sonuçlanana kadar ve sonuçlandıktan sonra kadının ayrı yaşama hakkı vardır.
 • Çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı: Kadın, annesi olduğu çocuk ile boşanma sürecinde ve sonrasında ilişki kurma hakkına sahiptir.
 • Kadın / çocuk için tedbir nafakası: Kadın kendi ve müşterek çocuğu için nafaka talebinde bulunarak temel ihtiyaçlarını karşılayabilir.
 • Kadın eşin manevi tazminat hakkı: Aile içerisinde kadına şiddet, onurunu kıracak hareket, zina ve benzeri bir hareket oldu ise kadın manevi tazminat isteme hakkına sahiptir.
 • Ziynet eşyası alacağı hakkı: Kadın evlilik sürecinde alınmış olan ziynet eşyalarından alma hakkına sahiptir.
 • Mal paylaşımının da alacak ve haklar: Mal paylaşımında kadın ve erkeğin aynı oranda hakka sahiptir. Bu nedenle evlilik içerisinde satın alınmış tüm malların eşit oranda ya da tarafların kabul ettiği şekilde düzenlenmesi gerekir.
 • Ücretsiz avukat talep etme hakkı: Boşanma davası açan kadın eğer haklı sebeplere sahipse ücretsiz olarak avukat talebinde bulunabilir.
 • Velayet/iştirak/yoksulluk nafakası ve maddi tazminat: Kadın çocuk üzerinde velayet hakkına sahiptir. Bunun yanında kadın karşılaştığı durumlara bağlı olarak maddi tazminat ve nafaka isteme hakkına sahiptir.
 • Kendi eşyalarını talep etme: Kadın kendi adına olan tüm eşyaları doğrudan talep etme hakkına sahiptir.

Bu hakların yanında kadınların içerisinde bulunduğu duruma bağlı olarak birçok hakkı bulunur. Boşanma davanızda haklarınızın neler olduğunu öğrenmek ve hakkınız olan her şeyi talep etmek için uzman bir avukat ile görüşmeniz gerekir.

Boşanma Davası Açma Hakkı Yenilik Doğuran Hak Mıdır

Yenilik doğuran haklar temel olarak ikiye ayrılır. Bunlar kurucu yenilik doğuran haklar ve bozucu yenilik doğuran haklardır.

Kurucu yenilik doğuran haklara örnek verilmek gerekir ise evlenmek kurucu yenilik doğurur. Evlenme sonrasında kişinin medeni hali değişir ve temel olarak bütünlüğe yöneliktir.

Bozucu yenilik doğuran haklar içerisinde ise boşanmak yer alır. Boşanmak medeni hali bozan ve ailenin bütünlüğünü hukuken ortadan kaldıran bir durumdur.

Bunların dışında değiştirici yenilik doğuran haklar da bulunur. Bu haklara örnek verilmesi gerekirse alınmış olan defolu bir malın yeniden değiştirilmesi ve yerine sağlam olanın alınması denilebilir.

Kusurlu Eşin Boşanma Davası Açma Hakkı

Boşanma davası açarken dava talebini oluşturan kişinin kusurlu ya da kusursuz olunmasına bakılmaz. Boşanma davasının açılabilmesi için eşlerden birinin boşanma kararı vermiş olması yeterlidir.

Kusurlu eş tarafından boşanma davası nasıl açılır; kusurlu ya da kusursuz eşin dilekçe yazması ve boşanma talebini oluşturması yeterlidir. Boşanma dilekçesi hazırlanırken açıklamalar bölümüne boşanma nedeni detaylı bir şekilde yazılmalıdır.

Dava içerisinde eşlerin kusur oranına yalnızca tazminat gibi konularda bakılır. Tazminat ve diğer hakların talebinde kusursuz olan kişiler daha çok hak talep edebilir. Davanın başında önemli olmayan bu durum davanın değerlendirme aşamasında önemli hale gelebilir.

Ancak davayı kusurlu kişinin açmış olması kişinin kusur oranının düşmesine yardımcı olmayacaktır. Bu davalarda önce taraflar kendi arasında anlaşma sağlamalıdır. Daha sonra hakim son kararı belirleyerek davayı sonlandırır.

Karşı Boşanma Davası Açma Süresi

Boşanma davasını açan bir eş, kendi dilekçesinin içerisine gerekçe olarak gördüğü nedenleri yazarak dava sürecini başlatabilir. Bu dilekçe ile işleme konulan boşanma davasında tarafın belirttiği gerekçeler incelenecektir.

Davalı olan taraf, tebliğin ona ulaşması ve incelemeyi yapmasının ardından dava içerisinde belirtilen konuları haksız ya da yanlış bulabilir. Davanın tek bu yönden değerlendirilmesini istemeyen kişi kendi dilekçesini ve gerekçelerini hazırlayarak karşı dava açar.

Karşı davanın açılabilmesi için belirlenmiş olan süre tebliğin davalıya ulaşmasının sonrasındaki 15 gündür. 15 gün içerisinde kişi davaya karşı dava açarak kendi gerekçelerini belirtir.

Karşı dava genellikle çekişmeli boşanma davalarında görülen bir dava türüdür. Dava içerisinde hazırlanmış dilekçe ve gereklilikler kişilerin daha sonra alacakları mal paylaşımı ve tazminat gibi konuları etkiler.

Bu nedenle haksız gerekçeler gösterilerek yapılan dilekçelere haklılık bulunur ise karşı tarafın daha fazla mal ya da tazminat talebi istemesi hakkı doğacaktır. Bu durumun engellenmesi için karşı dava açılır.

Boşanma Davası İnternet Üzerinden Açma

Davalar UYAP ismi verilen ve tüm Türkiye tarafından kullanılan sistem üzerinden açılabilir. UYAP dışında herhangi bir alanda dava başlatılması ya da hukuki süreç yürütülmesi gibi bir durum mümkün değildir.

Bu nedenle internet üzerinden dava açmak isteyen kişilerin öncelikle UYAP sistemine giriş yapacak yetkiye sahip olması gerekir. E-devlet üzerinde bulunan ve kişinin yalnızca e-imza, e-devlet şifresi ve mobil imza giriş yapabildiği UYAP Vatandaş Portalı’na giriş yapılanmalıdır.

Yapılan girişin ardından yetkili bir kişi tarafından dava açılması sağlanabilir. Ancak bu portala normal vatandaşların erişim sağlaması mümkün değildir. Yalnızca vekaletinizi verdiğiniz avukat tarafından davanız başlatılabilir. Bu işlemde masraflar da online olarak ödenecektir.

Eğer herhangi bir avukata sahip olmadan davanızı başlatmak istiyorsanız dilekçenizi hazırlayarak Aile Mahkemesi’ne başvuru yapmalı ve masraflarınızı ödemelisiniz. Mahkeme tarafından kabul edilen dilekçenizin ardından taraflara tebligat gönderilir.

Açılmış olan davalarınızı takip etmek için ise e-devlet sistemini tercih edebilirsiniz. Ancak bu sistemde yalnızca davanıza ilişkin genel bilgileri görebilirsiniz. Hakim tarafından verilen kararlar, sürülen belgeler ve benzeri bilgiler yalnızca UYAP sistemi üzerinden avukatlar tarafından görülebilir.

Dava sürecinizi her zaman yakından takip etmek ve hakkınız olan tüm detayları boşanma davanızın sonunda almak istiyorsanız avukatlık hizmetinden mutlaka yararlanmalısınız.

“Boşanma Davası Nasıl Açılır?” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara