0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanma Reddi

Günümüzde evlilik birliği pek çok sebeple yıkılma noktasına gelebiliyor. Bunda tarafların yanı sıra, farklı uyuşmazlıkların, tarafların ailelerinin veya maddi sorunların payı olabiliyor. Bu ve bu gibi durumlarda eşler boşanmayı  bir kurtuluş olarak görüyor. Bir avukat tutup boşanma işlemleri başlatılabilir. Ancak bazı durumlar boşanma reddi gerçekleşebilir. Red bildirimi;

 • Mahkemeden
 • Veyahut taraflardan biri ya da ikisinden birden

gelebilir. Böyle bir durumda boşanma davası askıya alınacak yani ileri bir tarihe ertelenecek ya da dava komple düşecektir. Eğer ortada bir dava yokken boşanma reddi gerçekleşirse, daha zaten açılmamış olduğundan hukuki bir süreç görülmeden taraflar boşanma davasından vazgeçmiş olacaklardır.

Boşanma Reddi Neden Olur

Bu durumun gerçekleşmesinde yukarda belirtilen sebepler yer alabilir. Ancak bunu derinlemesine incelersek mahkemeden yana olacak boşanma reddinin sebepleri olduğuna şahit oluruz. Bu sebepler şöyle sıralanabilir;

 • Boşanma için gerekli olan evrakların tam olmaması,
 • Toplanan evrakların prosedürleri karşılamaması/sağlamaması
 • Boşanma sebeplerinin hukuki olarak ispatının gerçekleştirilememesi.
 • Tarafları, doğru ve onlara yararı dokunacak şekilde temsil edecek bir avukattan yoksun olunması
 • Mahkeme sırasında anlatılan şeylerin mahkeme heyetine tutarsız ya da ispatlanamayacak gelmesi

Bu ve benzeri durumlar davanızın hakim/hakime tarafından reddilmesi ihtimalini doğurabilir. Bu tarz durumlarla karşı karşıya kalmamak için davadan önce muhakkak belgelerin doğruluğu ve eksiksizliği kontrol edilip, avukatla münazaralar sonucunda mahkemeye öyle çıkılmalıdır. Aksi takdirde, beklenmeyen bir şekilde davanız ertelenebilir ya da boşanma reddi gerçekleşebilir.

Red Gerçekleşirse

Eğer davanız hakkında red kararı verilirse (eksik dosya bildirimi, ispatlayamam vb. sebeplerden ötürü) boşanma davası açtığınız yılı takiben 3 yıl boyunca boşanma davası açma hakkından men edilirsiniz. Bu engele takılmamak için boşanma sebebinizi değiştirebilirsiniz. Yani, örneğin ilk davanızı “aldatma” yüzünden açmış ancak ispatlayamamış ve davanız mahkeme tarafından reddedilmişse, 3 sene beklememek için mahkemeye “şiddetli geçimsizlik” sebebiyle tekrar başvuru yapabilirsiniz. Ancak, boşanma sürece her iki taraf ve eğer çocuklar varsa onlar için de oldukça yıpratıcı bir süreçtir. Dolayısıyla, davaya hazırlanırken mutlaka herhangi bir eksik gediğin olmadığına dikkat edilmeli. Bunu sağlayacak kişi ise hiç şüphesiz, işinde uzman bir avukat olacaktır.

Tarafları Vazgeçmesi

Red, sadece mahkemenin vereceği bir karar olmaz. Anlaşmalı veya çekişmeli boşanmalarda da bu gibi redlere sıkça rastlanır. Anlaşmalı boşanma kararı almış taraflar, dava sürerken veya daha dava açılmadan kendilerince sebep ya da sebepler bulup boşanma reddi gerçekleştirebilirler. Anlaşmalı boşanmada boşanma reddi sebepleri şunlar olabilir;

 • Anlaşma prosedürü üzerinde birlik sağlanamaması ya da uyumsuzluk
 • Taraflardan birinin boşanmaktan vazgeçmesi
 • Taraflardan birinin boşandığında maddi manevi zorluk çekeceğini fark etmesi
 • Sorunların dava sürerken ya da dava daha hiç açılmamışken taraflar arasında halledilmesi.

Böyle bir durumda yapılması gereken ise;

 • Boşanmak istemeyen taraf bir şekilde ikna edilmesi için çeşitli yollar aranabilir ve denenebilir
 • Eğer iki taraf da boşanmaya pek gönüllü değilse sorunlar oturulup halledilmeye çalışılır. Taraflar aksini belirtmediği sürece, bu aşamada tarafların avukatlarının yanlarında bulunması daha iyi olacaktır.

İki durum da çözüm vermiyorsa o zaman diğer taraf hala boşanmak istiyorsa dava anlaşmalıdan çekişmeli boşanma davasına dönecektir. Fakat bu durum bireylere hem psikolojik hem manevi olarak zorlayıcı bir durumdur. Dolayısıyla boşanma davalarını hemen halletmek en sağlıklısı olacaktır. Hemen olmasını sağlamak için de evrak ve prosedür işlerinin eksiksiz yapılması, sizi iyi bir şekilde temsil edecek avukatın bulunması davanın sonlanma sürecini maksimum oranda arttıracaktır.

Burada önemli olan, karşı tarafın neden boşanma reddi gerçekleştirdiğini bulmak olacaktır. Bu sebep eğer düzeltilebilecek bir şeyse en kısa zamanda halledilmelidir. Örneğin anlaşmalı boşanma davası sürerken taraflardan birinin hayatına yeni birinin girmesi karşı tarafı öfkelendirebilir ya da intikam hırsına bürünebilir. Böyle bir durumda anlaşma protokolünü bozarak süreci mümkün olduğunca geciktirebilir. Hatta sonunda mahkeme de bir boşanma reddi kararı verebilir. Böyle bir durumda işin çekişmeli boşanmaya dönmesi istenmiyorsa, taraflar başka bir türlü anlaşmaya varmayı ya da oturup konuşmayı deneyebilirler. Ancak bundan bir sonuç alınamazsa yapacak tek şey anlaşmalı boşanma davasının bozularak, davanın şeklinin çekişmeli boşanma davasına dönüşmesi olacaktır. Fakat bu durum oldukça yıpratıcı ve yorucu olacaktır.

Boşanma Reddi Gerçekleşirse Nafaka Ne Olur?

Diyelim ki yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı boşanma davanız 4 5 mahkemeden sonra mahkeme tarafından reddedildi. Ancak önceki duruşmalardan çıkan bir nafaka durumu söz konusu. Böyle bir durumda olabilecek senaryolar şunlardır;

 • Davanın reddedilmiş olsa bile hakim/hakime mutlaka kadın ya da çocuklar yararına bir nafaka verilmesi kararını verecektir
 • Boşanma davanız reddedilirse (mahkeme tarafından), alacağınız nafakanın adı ‘yoksulluk nafakası’ olmayacak, ‘tedbir nafakası’ olacaktır.
 • Hakim/hakime nafaka kararı vermemişse dava temyize götürülebilir. Her davanın temyiz hakkı vardır, meşrudur.
 • Tarafların birbirlerinden ayrı bir hayat sürmelerinden dolayı, önceki duruşmalarda karar verilen nafaka miktarının devamına veyahut nafakanın bir miktar arttırılmasına mahkeme hükmedebilir.

Boşanma Reddinin Hukuki ve Maddi Sonuçları

Eğer hukuki sebeplerden dolayı değil de tarafların kendi aralarında yaşadıkları bir şeylerden ötürü boşanma reddi varsa, böyle bir durumda boşanmak istemeyen taraf hem hukuki hem maddi olarak birçok kayba uğrayabilir. Bunları, avukatı aracılığıyla veya taraflar birbiriyle iletişim kurarak ona mağduriyet yaşatacak bu gibi durumlar bildirilebilir. Hukuki olarak, barışmak isteyen tarafın bir daha dava açma hakkı bulunmaz. Ya da affeden tarafın diyelim. Böyle bir durumda, eğer bir barışma gerçekleşirse ve sonrasında işler tekrar bozulup boşanma raddesine gelirse affeden kişi, ancak karşı tarafın mahkeme açmasını beklemek zorunda kalacaktır. Ki bu da geniş çerçevede düşünüldüğü zaman tarafların pek hayrına olan bir şey gibi durmamaktadır. Çünkü eğer, barışan (affeden) taraf kendisinin boşanma reddi yapacağını bildirdikten sonra (barışma sağlanması veya davanın düşmesi halinde) tekrar bir boşanma davası açma hakkından men edilmiş olacaktır.

İşin hukuki boyutu buyken, maddi boyutu ise yukarıda bahsedilen nafaka ve mal paylaşımı durumudur. Yukarıda da belirtildiği gibi mahkeme yüksek ihtimalle nafakanızın devamına hükmedecek, daha iyi bir ihtimalle (nafaka alan taraf için) ise nafaka miktarını arttıracaktır. Fakat buna razı gelmek doğru mu? Öncelikle, barışmak isteyen taraf (eğer barışma gibi bir durum varsa) nafaka alacak olan tarafsa, bu durum enine boyuna düşünülmelidir. Mal paylaşımı görülmesinden mütevellit onun payına düşecek mallardan hakkını çekmiş olur. Boşanma reddinin buna değip değmeyeceği düşünülerek adım atılmalıdır. Yoksa, her şey için geç olacaktır.

Bütün bu yukarıda bahsedilenler etraflıca düşünülüp tartıldıktan sonra boşanma reddi yapıp yapmamaya karar verilmelidir. Boşanma, tek taraflı bir süreç değil, aksine bir çok boyutu olan fazlaca komplike bir süreçtir. Bu sebeple, atılacak her adıma dikkat edilmeli, neyin neden olduğunun farkına varılmalı ve her şey ona göre planlanmalıdır. Yoksa, işler çığırından çıkıp iki tarafın da istemediği şekilde sonlanabilir.

Boşanma reddi,  mahkeme tarafından verilen bir karar ise, bu gibi bir durumda da bütün belgeler ve evraklar tekrar gözden geçirilmeli, avukatla oturulup neler yapılması gerektiği tartışılmalı ve ona göre bir yol belirlenmelidir. Ve mahkemeye de öyle çıkılmalıdır. İspat gerektiren bir durum varsa, bu ispat mahkemeye sunulmadan dava açılmamalıdır. Aksi takdir davanızın boşanma reddi yeme ihtimali yüksek olacaktır.

İstanbul boşanma avukatı ile iletişim kurarak tüm sorularınızı sorabilirsiniz.

Call Now Button