Çekişmeli Boşanma Davalarında Prosedürler ve Süreçler Nelerdir?

Boşanma durumlarında temel alınan iki farklı unsur var. Bunlardan ilki eşlerin anlaşarak boşanmaya karar vermesidir. Diğerinde ise birinin boşanmak istemesi ve diğer eşin boşanmayı reddetmesi durumlarıdır. Bir tarafın kabul edip, bir tarafın kabul etmediği davalar Çekişmeli Boşanma Davası olarak tanımlanır. Davaların içerisine giren birçok husus vardır ve bunlar maddi-manevi etkenlere sahiptir.

Burada önemli olan davanın tüm kapsamının iyi şekilde ilerletilebilmesini sağlamaktır. Bunun içinde Maltepe boşanma avukatı olarak faaliyetlerimizi vermekte ve tüm sürecin verimli-profesyonel bir avukatlık çalışma ile sonuçlandırılması adına çabalamaktayız. Buradaki önemi durum eşler arasındaki yaşanan ve yaşanabilecek problemlerin müvekkil adına davalarda çözümlenebilmesini sağlamaktır.

Davanın Açılması ve İstenilen Şartlar Nelerdir?

Davaların açılmasında tek tarafın mahkemeye dilekçe ile başvurması yeterli bir sebep olarak gösterilir. Böylece boşanma için gereken duruşma günü verilir ve dava için gereken altyapı hazırlanmaya başlanacaktır. Ayrıca boşanma için mutlaka geçerli bir yasal sebebin mutlaka olması gerekiyor.

Keyfi nedenlere bağlı olarak herhangi bir boşanma davası açabilme durumu bulunmamaktadır. Buna ek olarak boşanma için verilen sebebin de mutlaka mahkeme tarafından kabul edilmesi ve bunun ispatının da sağlanması gerekiyor. İspat sağlanıp, mahkeme tarafından kabul edilmesiyle, boşanma davası için yasal süreçlerde başlamış olacaktır.

Bir takım sebepler boşanma davasının sağlanabilmesi adına gereklidir. Bunun için ise çekişmeli boşanma davalarında bir takım haklı gerekçelerin sunulması, davanın kazanımı açısından önemli olmaktadır. Fakat davaların uzama durumu da olabilir. Davaların uzama sebepleri, boşanmak istemeyen kişinin karşı dava ile cevap vermek istemesi gibi durumlardan kaynaklanabilir.

Boşanma Davasının Tek Taraflı Açılması ve Gelişmeleri

Bir eşin tek başına boşanma davası açması, boşanma nedeni değildir. Boşanmaların gerçekleşmesinde bir takım gerekçeler ön plana çıkar. Ortaya çıkan gerekçelerin en somut örneklerinden bir tanesi ise eşlerden birinin diğerine göre daha az kusurlu olmasıdır. Eğer boşanmak isteyen kişi, eşinin kusurlu olduğunu ispat edebilirse boşanma hali gerçekleşebilir.

Fakat bunun ispatı sağlanamadığında mahkeme tarafından ret alınabilir. Ret kararının alınmasından sonra eğer halen daha çiftler ortak bir hayatı paylaşamıyorlarsa, evlilik birliğinin temelden sarsılmış olduğu belirlenir. Eşlerden birinin tekrardan başvurması halinde boşanma hali onaylanır. Fakat tek başına kusurlu olma halinin yanı sıra boşanmalar gerçekleşebilir. Her iki eşinde mahkemede bağımsız ve özgür iradeleri ile boşanmayı istiyorlar ise o zamanda boşanma hali gerçekleşebilecektir.

Çekişmeli Boşanma Davaların Uzun Sürmesinin Nedenleri?

Davaların uzamalarına ilişkin bir takım sebepler vardır. Fakat biz bu sebepleri bilerek ona karşı hazırlıkları sağlayan Maltepe avukat hizmetini sunuyoruz. Böylece önceden hazırladığımız çalışmalar ve buna bağlı gelişen süreçler, iyi süreçlenen kısa süreli davaların halledilmesini sağlayacaktır.

Aynı zamanda uzamasına en büyük etkenlerden bir tanesi diğer eşin kusurlu olduğunun beyanının ispatıdır. İspatın alınması zaman alabildiğinden davanın çeşitli nedenler ile uzamasına neden olabileceği de unutulmamalıdır. Aynı zamanda boşanmak istemeyen eş tarafının karşı dava açması da ilgili sürecin uzamasına neden olabilir.

Çekişmeli Boşanma Davaları Nasıl Kısa Sürebilir?

Maltepe boşanma avukatı davaların kısa sürmesi için sizlere en temelden yol gösteren adımları atar. Helvacı Hukuk Bürosu olarak sağladığımız bu çalışmalar, daha kısa süreli ve müvekkil adına sonuçlanabilecek davalar adına önemli bir yer tutacaktır.

Bu sebeple davaların kısa sürmesi için mahkemeye doğru ispatların sunulması adına çalışmaktayız. Boşanmadaki sebep ne ise onun deliller ile sunulması ve kanıtlanma aşaması ne kadar çabuk olursa, davanın sonuçlanması da bir o kadar kısa sürecektir.

Çekişmeli boşanma davası kaç celsede biter?
Çekişmeli boşanma davası en fazla 8 celseye kadar sürer. Davanın ilerleyişine göre 5 celsede bitmesi de mümkün.
Çekişmeli bosanma davası ne kadar sürer 2022?
Çekişmeli boşanma davası bir buçuk yıla kadar sürebilir. Sürecin daha aza indirgenmesi kişilerin karşılıklı olarak dava ilerleyişlerine göre farklılık gözetir.
Çekişmeli bosanma davasında hakim neler sorar?
Çekişmeli boşanma davasında hakim çocuklara kimin baktığını, maliye duruma, tanıklara, tanıkların beyanlarına ilişkin belirli sorular sorar.

İlginizi Çekebilir;

Boşanma Süreci ve Uygulanması Gereken Prosedürler

Boşanma Davalarında Süreçler

Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Avukat

Anlaşma Boşanma Davaları Hakkında Süreçler

Ölümlü İş Kazası

“Çekişmeli Boşanma Davalarında Prosedürler ve Süreçler Nelerdir?” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara