Anlaşma Boşanma Davaları Hakkında Süreçler

Anlaşmalı olarak talep edilen boşanma davaları, 4721 sayılı kanun bazında 166. Maddesi ile ele alınarak geçerli sayılır. Burada geçen boşanma davası süreçleri belirli şartların yerine getirilmesini gerektirmektedir. Davanın genel süreci, evi olan kişilerin anlaşmalı olarak boşanmaya karar vermesine paralel olarak, hakimin gerekli kararın neticesini vermesiyle son bulmaktadır. Özellikle de hakim, her iki tarafında boşanmalarının kendi istekleri ile yapmaları durumuna bakar. Ayrıca yine verilen ilgili boşanma kararının kişi lehine, serbest ve özgür irade üzerinden verilmesi de yine anlaşma boşanma davalarında etkili olan süreçler arasındadır. İstanbul’da Maltepe boşanma avukatı olarak, yaşanabilecek tüm boşanma hususları adına sizler için hizmet vererek çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasının Şartları

Her iki tarafında kendi iradeleri ile anlaşarak boşanma taleplerini mahkemeye verilmesi durumu anlaşmalı boşanma süreçlerinin işlem görmesini sağlar. Temelde aile birliğinin devamının sağlanması ve korunmasına yönelik olan bu süreç, Türk Medeni Kanunu şartlarına göre uyarlanarak düzenlenmiştir. Bunun için doğrudan anlaşmalı boşanma süreçlerinin oluşabilmesi adına bazı bir takım şartların mutlaka bulunması gerekiyor. Bunlar;

 • Evliliğin geçerli süresinin en az 1 yıl sürmesi gerekir,
 • Eşlerden birinin değil, her ikisinin de boşanma talebini birlikte gerçekleştirmesi gerekiyor,
 • Hâkim her iki tarafı da dava sürecinde dinleyerek, genel durumu analiz etmektedir,
 • Geçerli olan tüm süreçlerin yasalar bağlamında sonuca çıkartılması,
 • Anlaşmaya konu olan hususların yine anlaşılan şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin tespitleri

gibi bir dizi aşamalarda kendini gösterir. Mutlaka tarafların birbiri ile anlaşmaları ve dava süreçlerinde çelişki oluşturabilecek durumların gelişmemesi de gerekiyor. Taraflardan birinin var olan şartların birini yerine getirmemesi, davanın Çekişmeli Boşanma Davası durumuna gelmesine neden olabilir. Eğer ki evlilik 1 yıl kadar sürmemişse, o zaman dava doğrudan iptal edilebilme durumu vardır. Mutlaka gereken süreçlerin ve adımların doğru şekilde ilerlemesi de gerekmektedir.

Sağlıklı bir şekilde boşanma davasının sürdürülebilmesi için iki tarafın mutlaka özgür iradeleri baz alınır. Her iki tarafın kesin şekilde boşanmak için bildirimde bulunması ve bunu hakim önünde belirtmesi elbette davanın iyi neticelenmesi bakımından önemli olacaktır. Tüm koşulların yerine getirilmesi, ilgili şartlar ve yapılması gereken diğer işlemler ise Maltepe avukatı olarak hukuk büromuz tarafından karşılanmaktadır. 2006 senesinden beridir aktif olan Helvacı Hukuk Bürosu, sizlerin doğru temsil edilebilmesini sağlar. Profesyonel hizmet ve tecrübe ile harmanlanan avukatlık hizmetlerinde, anlaşmaya başlı boşanma davası süreçleri en başından sonuna kadar yakından takip edilerek, uygun adımlar atılmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Genel Süreçler Nasıl İşliyor?

Anlaşmalı boşanma davalarında bir takım maddi ve manevi çeşitli etkenler meydana gelebiliyor. Bunun içinde iyi bir Maltepe boşanma avukatı tarafından bunların görüşülmesi ve ileride oluşabilecek problemlerin önüne geçilmesi bu bağlamda oldukça önemlidir. Özelikle;

 • Çocukların kimde kalacağı konusu,
 • Nafaka ile tazminatlar,
 • Var olan davaya ilişkin giderler,
 • Evin ya da diğer malların neler olacağı,

gibi bir takım hususlar ön plana çıkar. Mutlaka tecrübeli Maltepe avukatı nezdinde bunların müvekkil adına profesyonel bir çıkarım üzerinden ele alınması gerekmektedir. Doğru şekilde tüm protokollerin ele alınması, boşanma davasının istenilen formata uygun olarak sonuçlanmasını da sağlayacaktır. Ayrıca, davaya paralel olarak süreçlerine de bakıldığında, bir takım adımların atılması da gerekmektedir.

 • Davanın ortak bir şekilde boşanmak isteyen kişiler tarafından dilekçe ile açılması,
 • Davaya ilişkin protokol şartlarının belirlenmesi
 • İradeli bir şekilde kişilerin hakime boşanmak istemelerini aktarması

Tüm bu süreçler boşanmaya ilişkin adımların atılmasıyla, sürecin sağlıklı ve olumlu bir şekilde tamamlanmasını sağlayacaktır.

En hızlı bosanma ne kadar sürer?
En hızlı boşanma, anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanmalar taraflar karşılıklı olarak her konuda anlaşmaya varmış ise bir gün içerisinde sonuçlanabilir.
Boşanma süreçleri nelerdir?
Boşanma süreçleri dava türüne göre farklılık gözetir. Anlaşmalı boşanmada herhangi bir süreç bulunmaz. Tek bir gün içerisinde dava dosyası kapanabilir. Ancak çekişmeli boşanmada ispatlar, deliler, tanık beyanı izlenimler gibi birçok süreç yer edinir.
Boşanma kararı verilen davası hangi dava türüne girer?
Anlaşmalı boşanma davalarında direkt olarak boşanma kararı verilebilir. Ancak çekişmeli boşanma davalarında 7-8 celseye kadar süreç uzayıp sonrasında boşanma kararı verilir.
Boşanma kararı iptal edilir mi?
Kişiler boşanmak istedikten sonra bu durumdan vazgeçtikleri zaman boşanma kararı iptal edilebilir. Bunun için görevli olan mahkemeye tebligat bildiriminde bulunulup, boşanmanın iptali gerçekleşir.

İlginizi Çekebilir;

Boşanma Davalarında Süreçler

Çekişmeli Boşanma Davalarında Prosedürler ve Süreçler Nelerdir?

Karlıktepe Mahallesi Kira Hukuku Avukatı

Boşanma Türleri Nelerdir?

Cumhuriyet Mahallesi Kira Hukuku Avukatı

Yorum yapın

Hemen Ara