Boşanma Avukatı Maslak

Yasadığımız gezegende milyonlarca erkek ve milyonlarca bayan hayatını devam ettirmektedir. Doğanın kanunu gereği ve medeni hukuka göre bir araya gelerek mutlu mesut bir hayat yasamak adına hayatını birleştirirler. Ancak her şey düşünüldüğü gibi gitmez. Yaşamlarından memnun olmayan çiftler evliliklerini sonlandırma kararı verirler. Bazı evlilikler küçük nedenlerden bitse bile bazılarında büyük nedenler olsa da devam ettiği görülebilir.

Çiftler genellikle ayrılma kararını verirken eş dost akraba gibi yakın çevrelerine danışabilirken, bazı durumlarda daha net ve güvenilir sonuçlar elde etmek adına boşanma avukatı maslak gibi avukatlarla boşanma durumlarını paylaşabilirler.

Boşanma avukatı nasıl seçilir

Boşanma avukatları kendilerine yakın semtte bulunan kişilere hizmet verir. Bu nedenle boşanmak isteyen kişi araştırmasını semtine yakın yerlerdeki avukatlardan yapmalıdır.

En kolay ve en hızlı boşanma yöntemleri

Boşanmak isteyen kişi boşanma nedenlerini tespit ettikten sonra bu boşanma nedenlerini maddeleyerek ve boşanma neticesindeki taleplerini belirterek bir dilekçe hazırlar. Aile mahkemesine başvuruda bulunur.

Bu işlemleri kendisinin yapamayacağını düşündüğü durumlarda ve çekişmeli durumlar söz konusu ise boşanma avukatı maslak gibi avukatlar ile daha kesin hızlı çözümler elde edilir.

Karşılıklı anlaşmaya dayanan çiftler daha hızlı ve daha çabuk boşanabilir. Mal paylaşımı ve nafaka gibi durumlarda anlaşamama söz konusu olduğunda, boşanma sureci daha sancılı ve daha uzun bir hal alır. Öncelikle: yol ayrımına gidilse bile çiftler bu konularda olumlu anlaşmalıdır.

Boşanma davası türleri

 • Anlaşmalı boşanma davası: Boşanmaya karar veren çiftler; mal paylaşımı, velayet, nafaka ve tazminat gibi konularda da kendi aralarında uzlaşma yoluna giderlerse anlaşmalı boşanmış olurlar.
 • Çekişmeli boşanma davası: Çiftlerden biri boşanmak istemiyor ya da herhangi bir nedenden dolayı boşanma neticesinde doğacak yükümlülükleri kabul etmiyorsa boşanma, çekişmeli boşanma davası olarak sürer. Çekişmeli boşanma davası beraberinde yeni davaları da gerektirebilir.

Türk medeni kanuna göre boşanma sebepleri

Türk medeni kanununa göre boşanmak için birçok neden vardır. Bunlardan birkaç tanesi olabileceği gibi biri de boşanma için yeteri sebep teşkil etmektedir.

Türk medeni kanununa göre boşanma sebeplerinden bazıları şunlardır:

 • Aldatma
 • Hakaret
 • Küçük düşürme
 • Şiddet
 • Baskı ve psikolojik şiddet
 • Eşlerden birinin yüz kızartıcı suç işlemesi
 • Eşlerden birinin akıl hastası olması
 • Eşlerden birinin bu evlilikteki yaşama devam edemeyecek durumda olması
 • Eşlerden birinin terke uğraması
 • Cana kastetme

Bu noktada fark ve tespit edilmesi gereken en önemli nokta, evlilik birliğinin derinden sarsılıp sarsılmadığıdır. Bu da karşımıza şiddetli geçimsizlik olarak ortaya çıkar. Halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak bilinen kavramda asıl olarak evlilik birliği zarara uğramış ve zedelenmiştir.

Boşanma davalarına baktığımızda avukatlardan tarafından boşanma sebebi çoğunlukla şiddetli geçimsizliğe dayandırılmaktadır. Çünkü şiddetli geçimsizlik, davanın nihai karara varmasında ve kolay bitmesinde rahatlık sağlar. Hem de ispatı kolaydır. Ancak; farklı nedenleri de içeren bir boşanma olacaksa bu, tüm delillerin mahkemeye sunulması sürecin hızlanmasına olanak sağlar. Öne sürülen nedenin doğruluğu ve boşanma avukatı maslak gibi bir avukata danışarak daha hızlı ve güvenilir bir boşanmaya sahip olunabilir.

Boşanma beraberinde farklı sorunları da meydana getirecektir. Boşanma dolayısı ile yaşam standardı düşen taraf , maddi durumu iyi olan taraftan nafaka talep edecektir. Bu da her maddi durumu iyi olan kişi için tercih edilir bir seçenek değildir. Bazı boşanmalarda velayet konusu önem arz ederken, bazılarında ise çocuk için alınacak nafaka sorun oluşturmaktadır. Mahkeme, bu sorunlara en iyi şekilde incelemeler yaparak tespitlerde bulunur ve bir karara bağlar. Bağlandığı halde  taraflardan biri bu karara uymamayı talep edemez. Zamanla bu karara uymayacak davranışlar sergiliyorsa boşanma avukatı tarafından tekrar yeni bir dava açma söz konusu olabilir.

Boşanma kesinleştikten sonra meydana gelecek sorunlar

Velayet sorunu

Küçük çocukları olan eşler arasında görülen en önemli anlaşamama durumu çocuğun velayetidir. Bu konuda hakim, hangi tarafın çocuğa daha iyi bakabileceğini yaptığı ince araştırmalar ve avukatın sunduğu deliller ışığında saptamaya çalışır. Yaşam standardı iyi olmayan; alkol, kumar ve uyuşturucu kullanan kişilere 18 yaşından küçük çocukların velayeti verilmez.

Nafaka sorunu

Boşanma neticesinde yoksulluğa düşen ve kendini geçindiremeyen taraf nafaka talebinde bulunabilir. Bunun için karşı taraftan daha az kusurlu olması ya da hiç kusurlu olmaması gerekmektedir. Nafaka almak isteyen taraf; karşı tarafın daha ağır kusurlara haiz olduğunu gerekçe ve delillerle ispatladığı takdirde nafaka almaya hak kazanır. Bu nafaka, nafakayı hak eden kişinin mecburi ihtiyaçlarını karşılayacak kadardır ve nafaka borçlusu tarafın maddi durumuna göre belirlenir. Her yıl artma durumu hakim tarafından belirlenir.

Tazminat sorunu

Evliliğinde yaşadığı sorunlar neticesinde maddi ve manevi kayıplara uğradığını ispat eden taraf tazminat davası açma talebinde de bulunabilmektedir. Bu kapsamda, her türlü fatura, gider, mesaj, mail gibi deliller kullanmalı ve zarara uğradığını kanıtlamalıdır. Bu durum boşanma avukatı maslak avukatı tarafından öncelikle incelenmeli ve talep edilip edilemeyeceği kararına varılır.

Görüldüğü gibi boşanma tek başına boşanma değildir. Boşanma, beraberinde bir takım sorunlar getirir. Çiftler bu sorunları ne kadar aralarında anlaşarak gidermeye çalışırsa o kadar rahat ve çabuk boşanır. Aksi takdirde boşanma, çok sancılı ve kolay olmayan bir süreç ile ilerler.

Bosanma avukati ne kadar?
Boşanma avukatı, boşanma davalarında hizmet gösterir. Kişinin nafaka ya da velayet gibi durumlar hakkında bilgilendirilmesini sağlar. Boşanma davası sürecinde müvekkilinin hukuki boyuttaki kazanımlar elde etmesi adına çalışma sergiler.
Boşanma işlemleri nasıl yapılır?
Boşanma işlemleri için ilk olarak görevli mahkemeye dilekçe verilir. Görevli mahkeme dilekçeyi kabul ettikten sonra boşanma davası mahkeme de görülmeye başlar. Boşanma işlemleri mahkemede yapılır.
Boşanma dilekçesi nereye ve nasıl verilir
Ikametgah edilen bölgeye en yakın aile mahkemesine boşanma dilekçesi verilir. Boşanma dilekçesi içerisinde boşanma sebebi ya da bunun gibi çeşitli etmenler tamamen belirtilir.

İlginizi Çekebilir;

Eşler Arasındaki Anlaşmalı Boşanma Davaları Detayları

Boşanma Davası Açma

Ümraniye Boşanma Avukatı

Yeşilbağlar Mahallesi Boşanma Avukatı

Boşanma Davalarında Nafaka

Yorum yapın

Hemen Ara