0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Hangi Hallerde Vasiyetname İptal Edilebilir?

Vasiyetname, miras bırakan kişinin ölmeden önce isteklerini, arzularını ve geride bırakacağı mirasının dağıtım esaslarını belirlediği belgeye verilen isimdir. Vasiyetname, miras bırakan tarafından kendi el yazısı ile kaleme alınabileceği gibi ayrıca herhangi bir noter veya hâkim gibi resmi bir memur aracılığı ile sözlü olarak da işleme sokulabilir. Yaşanan bazı olaylar sonucu hazırlanan vasiyetnamenin iptali gerçekleşebilir. Hangi hallerde vasiyetname iptal edilebilir?

Vasiyetnamenin İptali

Türk Medeni Kanunu’nda vasiyetname ve miras hukuku belirli şartlara göre belirlenmiştir.

Madde 495: Miras bırakanın birinci derece mirasçıları onun altsoyudur. Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. Miras bırakandan önce ölmüş olan ana ve babanın yerlerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Bir tarafta hiç mirasçı bulunmadığı takdirde, bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.

Madde 497: Altsoyu, ana babası ve onların altsoyu bulunmayan miras bırakanın mirasçıları, büyük anaları ve büyük babalarıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar. Miras bırakandan önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların yerlerini her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Ana veya baba tarafından olan büyük ana ve babaların ikisi de altsoyları bulunmaksızın miras bırakandan önce ölmüşlerse bütün miras diğer taraftaki mirasçılara kalır.

Madde 499: Evlilik dışında doğmuş ve soybağı, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulmuş olanlar, baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olurlar.

Madde 500: Evlatlık ve altsoyu, evlat edinene kan hısmı gibi mirasçı olurlar. Evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olmazlar.

Madde 514: Miras bırakan, tasarruf özgürlüğünün sınırları içinde, mal varlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle tasarrufta bulunabilir.

Bazı durumlarda yapılan vasiyetnameler, açılan davalar sonucunda hükümsüz sayılabilmektedir. Hangi hallerde vasiyetname iptal edilebilir?

Vasiyetname İptalinin Şartları

Bazı şartlarda miras bırakan kişi tarafından hazırlanan vasiyetnameler geçersiz sayılabilmekte ve bu vasiyetnamelerin iptali sağlanabilmektedir. Bu şartlar:

  • Miras Bırakanın Ehliyet Durumu: Vasiyetnameyi kaleme alan kişinin bazı yetersizlikleri vasiyetnamenin iptali davasına konu olabilir. Vasiyetnamenin hazırlandığı dönemde kişinin yaşı küçükse, akıl sağlığı tam olarak yerinde değil ise ya da sarhoşsa bu durum vasiyetnamenin iptaline yol açar. Bu ehliyetsizliği sunan kişiye gereken süre verilir ve bu durumun kanıtlanması istenir.
  • Miras Bırakanın İradesinin Sakatlanması: Çeşitli yollarla vasiyetnameyi hazırlayan kişinin kendi iradesi dışına çıkarılması da bir vasiyetname iptali nedenidir. Miras bırakan kişiye kimi çevrelerce aldatılarak, tehdit edilerek ya da zorlanarak hazırlatılan vasiyetnameler dava sonucu geçersiz sayılır.
  • Hukuk ve Ahlaka Aykırılık Durumu: Vasiyetname hazırlanılırken oluşturulan içerik, hukuksal kurallara ya da bazı çerçeveler içinde ahlaki değerlere aykırı ise bu durum açılan dava sonucunda vasiyetnamenin iptaline neden olabilir.
  • Şekil Yönünden Aykırılık: Vasiyetnameler hazırlanırken hukuki ve ahlaki kurallara uyulmasının yanı sıra kanuni şekillere de önem göstermek gerekir. Şekil yönünden sorunlu bir vasiyetnamenin iptal edilme riski söz konusudur.
Call Now Button