Vasiyetname Nasıl İptal Edilebilir?

Kişinin ölümü sonrasında iradesinde olan mal üzerinde isteklerinin belirtildiği belgeye vasiyetname adı veriliyor. Vasiyetname kişinin el yazısı ile hazırlanarak yapılabilir. Bunun yanı sıra sözlü ve resmi vasiyetname ise bu vasiyetnameden tamamen farklıdır. Hangi hallerde vasiyetname iptal edilebilir, sorusundan önce resmi vasiyetnamenin nasıl hazırlandığı detayına değinmek yararlı olacaktır.

Resmi Vasiyetname Nasıl Hazırlanır?

Resmi vasiyetnamenin hazırlanabilmesi için öncelikle iki tanığın katılması ve resmi memur tarafından düzenlenmesi gerekir. Miras bırakacak olan kişi isteklerini resmi memura iletir. Bunun sonrasında vasiyetname resmi memur tarafından yazılabilir ya da yazdırılabilir. Miras bırakan kişi yazılı olan belgeyi okuduktan sonra imzalar. Resmi memur vasiyetnameye tarih atar. Sonrasında iki tanığın ve resmi memurun huzurunda miras bırakan belgeyi okuduğunu ve onayladığını sözlü olarak ifade eder. Resmi vasiyetnamenin noterde yapılması mümkün olup evde de imzalanabilir.

Sözlü Vasiyetname Nedir?

Sözlü vasiyetname zorunlu görüldüğü ve diğer iki vasiyetnamenin hazırlanmasının mümkün olmadığı durumlarda hazırlanır. Sözlü vasiyetnameye konu olan miras, mirası bırakacak olan kişi tarafından iki kişiye aynı anda aktarılır. Tanıklardan biri sözlü olarak alınan bu vasiyetti yazar. Sonrasında iki tanık kendilerine aktarılan mirasın nerede, hangi tarihte olduğunu yazar ve sonrasında imza atarak en yakın Sulh ya da Asliye Mahkemesine sunar. Kişilerin mirastan yararlanacak kişiler olmaması gerekir. tanıklar sözlü olarak alınan vasiyet için sözlü olarak da mahkemeye başvurabilirler. Bu durumda tanıkların verdiği ifade zapta geçer. Diğer vaziyetlerden bir diğer farkı ise bu vasiyetnamede miras bırakan kişinin bir ay içinde ölmesi durumunda geçerliliği olup. Sağlığın devamlılığı neticesinde ise sözlü vasiyetname için iptal edilme davası açılmadan kendiliğinde geçersiz hale gelir.

Kimler Vasiyetname İptali İçin Dava Açabilir?

Hangi hallerde vasiyetname iptal edilebilir sorusu için öncelikle miras ile ilgili olarak alacağın bulunması ya da mirasçı olunması gerekliliği vardır. Buna göre menfaati bulunan mirasçı tarafından ya da vasiyet alacaklısı olan kişi tarafından iptal davası açılabilir.

Vasiyetnamenin iptali davasında vasiyetnamenin tamamına yönelik ya da bir kısmına ilişkin olarak dava açılabilir.

Mirasa konu olan vasiyetnameye mirasçıların tamamının itirazı zorunlu değildir. Sadece tek bir mirasçı kendi yönünden tek başına iptal isterken diğer mirasçılar için hüküm geçerliliğini sürdürebilir.

Vasiyetname İptal Edilebilme Sebepleri Nelerdir?

Hangi hallerde vasiyetname iptal edilebilir, ile ilgili olarak vasiyetnamenin iptal edilme sebeplerine bakılabilir.

  • Mirası bırakan vasiyetçi vasiyetnameyi hazırladığı ve imzaladığı sırada bu tasarrufta bulunacak ehliyetinin bulunmaması
  • Mirasın hazırlanması ve imzalanması sırasında vasiyet sahibinin korkutulması, zorlanması, aldatılması ve yanıltılması sonucunda yaptırılan vasiyetnameninim iptali
  • Miras olarak vasiyetçi tarafından bırakılan tasarrufların içeriği, tasarrufların bağlandığı koşullar sebebi ile ahlaka aykırı, hukuka aykırı olması durumlarında
  • Mirasa konu olan vasiyet hükümlerinin kanunda öngörülen şekiller dışında yapılmış ise iptali için dava açılabilir.
Vasiyetname Ne Zaman İptal Olur?
Doktor raporu ile kişilerin davranış ehliyetinin olmadığını ya da kişilerin korku, tehdit gibi durumların altında kalarak vasiyetnamelerinin yazıldığını ispat etmesiyle kişilerin vasiyetnameleri iptal edilebilir.
Vasiyetname Açılmadan İptal Davası Açılabilir Mi?
Kişilerin vasiyetnamelerinin açılmasından sonra iptal davaları açılabilmektedir. Bunun sebebi kişilerin vasiyetnamelerde ne yazdığını bilmediklerinden ve açıldıktan sonra öğrenmelerinden kaynaklanabilmektedir.
Vasiyete Nasıl İtiraz Edilir?
Vasiyete itiraz etmek isteyen kişilerin gerekli kurumlara başvuruda bulunarak bu kararlara itiraz edebilmektedir. Bu hususta kişilerin resmi bir şekilde başvuruda bulunmaları gereken kişiler Sulh Hâkimleri, dolayısıyla Sulh Mahkemeleri olmaktadır.
Vasiyetnamenin İptali Nerede Açılır?
Vasiyetnameler hakkında iptal davaları açmak isteyen kişilerin vasiyetnameler okunduktan sonra yaklaşık 1 yıl içinde Sulh Mahkemeleri’ne giderek iptal davalarını açabilmektedir.

İlginizi Çekebilir;

Kimler Vasiyetnamenin İptali İçin Dava Açabilir?

Vasiyetnamenin İptali Davası Nasıl Açılır?

Vasiyetnamenin İptali Davası Ne Zaman Açılabilir?

Kimler Vasiyetnamenin İptali İçin Dava Açabilirler?

Hangi Hallerde Vasiyetname İptal Edilebilir?

“Vasiyetname Nasıl İptal Edilebilir?” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara