İş Kazası Avukatı İstanbul

İş kazası ile karşılaşılması durumunda hem işverenin hem de işçinin bazı yükümlülükleri bulunur. Bu yükümlülükler kapsamında tazminat alınması ve gerekli işlemlerin yapılması için iş kazası davası açılması gerekebilir.

İş kazası avukatı, olası bir iş kazası durumunda sizlere hukuki olarak yardımcı olan ve tazminat hesaplanması gibi durumlarda yardımcı destek sunan kişilerdir. Olası bir iş kazası durumunda hukuk büromuza başvuruda bulunarak tüm bilgileri edinebilir ve hakkınızı alabilirsiniz.

İş Kazası

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş yerinde ya da iş veren tarafından yönlendirilmiş bir alanda işçinin herhangi bir zarar görmesine neden olacak durum ile karşılaşılması durumu iş kazası olarak isimlendirilir.

Bir kazanın iş kazası olarak bildirebilmesi için bazı noktalara dikkat edilir. Bu noktalar şu şekilde özetlenebilir;

 • İş kazası için işçinin işe gelirken ya da işten dönerken gibi iş ile bağlantılı yolculuklarda olması gerekir.
 • İşçinin işi ile doğrudan ya da dolaylı bir işlem yaparken kazayı geçirmiş olması gerekir.
 • Eğer işçi iş alanında değilse ve işçinin iş alanı dışında işlem yapması için işverenin etkisi varsa burada yaşanan kazalar da iş kazası olarak nitelendirilir.

İş Kazası Bildirim

İş kazasının yaşanması durumunda bu kazanın Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmesi önemli bir konudur. 3 gün içerisinde iş kazasının bildirimi yapılmaz ise işveren kişiye güncel miktara bağlı olacak şekilde para cezası verilir.

İş kazalarının bildirilmesi kanunen gerekli bir durum olarak belirlenmiştir. Böylece işçi olan kişilerin güvenliği konusunda büyük bir önlem alınması sağlanır.

İş Kazası Tazminat

İş kazası ile karşılaşılması durumunda kişilerin iş kazasından aldıkları hasara bağlı olarak tazminat hakları bulunur. Ağır yaralanma, geçici ya da kalıcı güç kaybı yaşanması ve ölüm gibi durumlarda iş kazası tazminatı alma hakkı mağdur olan işçi için mümkün olacaktır.

İş kazası tazminatı için mutlaka tutanak tutulması ve bildirimin sağlanması gerekir. Kişinin karşılaşmış olduğu iş görememezlik durumuna göre ise tazminat içerisinde yer alan miktar artış gösterecektir.

İş Kazası Tutanağı

İş kazasının gerçekleşmesinin ardından bu kazanın kayıt altına alınması amacı ile iş kazası tutanağı tutulur. Bu tutanak içerisinde kazayı geçiren kişi, SGK sicil numarası, görev yaptığı birim ve benzeri birçok farklı bilgi yer alır.

İş kazası tutanağı hem işveren hem de işçi için işlemlerin çok daha kolay olması sağlanacaktır. Tutanağın SGK tarafından kullanılan geçerli bir yapısının olması gerekir. Aksi takdirde yapılan tutanak işlemi istenilen kadar etkili olan bir durum olmayacaktır.

İş Kazası Bildirim Süresi

İş kazası yaşanmasının ardından bildirim yapılması için 3 gün bulunur. 3 iş gününün ardından kişilerin iş kazasının bildiriminin yapılmasını sağlayamaz. 3 gün ardından olay konusunu kapatır ve tüm bilgilere ulaşım sağlanamaz.

İş kazasının ardından bildirim yapmayan firmalarda daha sonra çok yüksek kayıpların var olduğu görülebilir. Bu bildirinin belirlenmiş süre içerisinde yapılması son derece önemlidir.

İş Kazası Raporu

İş kazası raporu, karşılaşılan bir iş kazasının ardından işçinin hastanede olması gibi durumlarda dahi kazanın bildirilmesini sağlayan rapordur. Bu raporun tutulması sağlanarak kaza sırasında işverenin ve işçinin suç oranı hesaplanarak işçimin mağduriyetine dair bir tazminat davası açılabilir.

İş kazası raporunun en kısa sürede sigorta kurumuna iletilmesi gerekir. Tüm bu rapor süresi için ise kazazede olan işçi maaş almaya devam eder.

İş Kazası Tanımı

İş kazası tanımınca dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunuyor. Bir kazanın iş kazası olarak tanımlanabilmesi için;

 • Kazanın iş alanında ya da işveren tarafından yönlendirilmiş alanda olması gerekir. Bunun yanında iş servisinin kaza yapması gibi durumlar da iş kazası olarak isimlendirilebilir.
 • Kazanın iş ile bağlantısının bulunması gerekir. İş ile herhangi bir bağlantısı bulunmayan kazalarda herhangi bir iş kazası durumundan bahsedilmesi mümkün olmayacaktır.

İş Kazası Sorgulama

İş kazası sorgulama işlemi için günümüzde e-devlet kapısının kullanımı mümkün olacaktır. Sorgulama işleminiz için Sosyal Güvenlik Kurumu ve iş kazası – meslek hastalığı e-bildirim hizmetlerinden yararlanmanız mümkün olacaktır.

Sorgulama işleminizin ardından ise gerekli durumlarda iş kazasına yönelik olarak tazminat davasının açılması mümkün olacaktır.

İş Kazası Tazminat Hesaplama

İş kazası için tazminat hesaplama işlemi sırasında dikkat edilen farklı birkaç husus bulunuyor. Bu hususlar şu şekilde listelenebilir;

 • Kaza nedeni ve durumuna bakıldığında işçi ve işverenin kaza için ne kadar kabahatli olduğu bulunur.
 • Yaşanan kaza sonucunda kazazede olan işçinin yaşamış olduğu sağlık sorununun ne kadar yüksek olduğuna bakılır.
 • İş kazası için uygun durumun oluşup oluşmadığına bakılır. Kimi iş kazalarının tanıma uygun olmadığı görülür.
 • Kaza ile oluşan zarar arasında bir bağlantı olmalıdır. İşçinin kaza sonucunda çalışmasını etkileyecek bir durum ile karşılaşılmış olması beklenir.

İş Kazası Zamanaşımı

İş kazalarında tazminat ve diğer davaların açılabilmesi için belirlenmiş olan zaman aşımı süresi 10 yıl şeklindedir. Bu 10 yıl kazanın yaşanmış olduğu günden itibaren hesaplanan bir süredir. Ölüm ya da yaralanma durumu olmasında da 10 yıl zaman aşımı süresi bulunur.

İş Kazası Geçiren İşçiye İşveren Maaş Öder Mi

İş kazası tanımına uygun olarak yaşanan durumlarda işveren kişinin hastanede kalması ve benzeri durumlarda maaşını ödemeye devam eder. Burada önemli olan nokta kişinin iş kazası raporuna sahip olmasıdır.

İş kazası durumunda eğer kişinin raporu var ise SGK tarafından iş kazası maaşı verilir. Bu işlem zorunlu olarak sürdürülür.

İş Kazası Nedenleri

İş kazası nedenleri içerisinde sıklıkla ihmal, işçinin güvenliğinin sağlanmaması, çalışma ortam koşulları, zamanında ve yeterli bakım yapılmaması ve insani faktörlerin göz ardı edilmesi gibi durumlar yer alıyor.

Bunun yanında uygun eğitimin alınmamış olması ve benzeri durumlar da kazaların oluşmasına neden olmaktadır.

İş Kazası Ve Meslek Hastalığı

İş kazası bir iş yerinde farklı nedenlerden kaynaklı oluşabilen ve genel olarak tek bir işçiyi etkileyen kazalardır. Meslek hastalığı ise bu mesleğe sahip olan tüm bireyleri etkileyen ve tamamen yürütülen işten kaynaklı olarak oluşan hastalıklardır.

İş Kazası Yetkili Mahkeme

İş kazası için yetkili olan mahkeme iş kazasının yaşandığı yerin bağlı olduğu yerel mahkemedir. Eğer bir iş yerinin farklı şubeleri varsa tüm şubelerin bağlı olduğu yerel mahkemeler geçerli olarak kabul edilecektir.

İş Kazası İstatistikleri

İş kazası istatistiklerine bakıldığı zaman oluşan hasarların büyük bir çoğunluğunun insanlardan oluştuğu söyleyebilir. 2019 yılında yapılan SGK başvuru verilerine göre 1 yılda toplam 400 binden fazla kaza ile karşılaşıldı. Bunların ise %99’u insan kaynaklı olarak oluşan kazalardı.

İş Kazası Davası

İş kazasının ardından bildirinin yapılmaması ve çalışanın mağdur edilmesinin yanında tazminat gibi farklı birçok davanın açılması mümkün olacaktır. İş kazası tanımına uygun olarak gerçekleşmiş tüm kazalar için dava açılması beklenebilir.

İş Kazası Kanunu

İş kazası kanunu 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu kapsamında belirlenmiştir. Bu kanun içerisinde iş kazasının tanımı, işveren ve işçinin görevleri, açılabilecek davalar ve benzeri hususlar belirtilmiştir.

İş Kazası Sayılan Haller

İş kazası sayılan hallerin içerisinde işçinin sigortalı olarak çalışıyor olması, 5510 sayılı kanun içerisinde yer alan 13.madde kapsamında bir kazanın yaşanması, kaza ile kişinin işinin arasında bağlı olması ve benzeri durumlar iş kazası olarak belirlenmiştir.

İş Kazası Geçiren İşçinin İşten Çıkarılması

İş kazası durumunda ilk olarak kazazede olan işçinin ne kadar dinlenmesi gerektiği belirlenir. Bu süre doktorlar tarafından yaşanan kaza durumuna uygun olarak belirlenir. Bu rapor süresince kaza geçiren işçinin işten çıkarılması mümkün olmayacaktır.

Ancak işçinin izin süresinin bitmesinin ardından 6 haftalık ihbar süresini geçmesi durumunda tazminatı ödenmek şartı ile işçi işten çıkarılabilir.

İş Kazası Dava Dilekçesi

İş kazası için dava açılması isteniyor ise kişinin mutlaka davaya yönelik olarak dilekçe yazması gerekir. Dava dilekçesi yerel mahkemeye hitaben olacak şekilde yazılır. Dava dilekçesinin yanında doktor raporu, heyet raporu, iş kazası tutanağı ve benzeri bilgilerin bulunuyor olması da önemlidir.

İş Kazası Tespit Davası

İş kazasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan zorunlu bildiri ile aslında yaşanan kazanın tespiti yapılmış olacaktır. Ancak bildirinin yapılmaması gibi durumlarda kişiler arabulucu ya da doğrudan dava hizmeti alarak iş kazası tespit davası açabilir.

İş Kazası Arabuluculuk

Belirlenmiş olan ilgili kanunlara göre iş kazasında arabuluculuk zorunlu bir işlem değildir. Ancak iş kazası davasını açmadan önce kişiler dilerse arabulucu hizmeti alarak davasında istediği yönlendirmeleri yapabilir.

İş Kazası Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

 1. HUKUK DAİRESİ
 2. 2014/17319 K. 2015/373 T. 19.1.2015
 • Murisin İş Kazasında Ölümünden Kaynaklı Maddi Ve Manevi Tazminat ( Kurumca Yapılmış İş Kazası Tahkikatı Bulunmadığı – Mahkemece Öncelikle Zararlandırıcı Olaya Dair Tahkikat Yapılıp ve Şartların Oluşması Halinde İş Kazası Sigorta Kolundan Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması İçin Davacıların Kuruma Müracaatının Sağlanacağı )
 • Maddi Ve Manevi Tazminat Davası ( Murisin İş Kazasından Kaynaklı – Kurumca Yapılmış İş Kazası Tahkikatı Bulunmadığı/Mahkemece Öncelikle Zararlandırıcı Olaya Dair Tahkikat Yapılması Gerektiği )
 • BEKLETİCİ MESELE ( Murisin İş Kazasında Ölümünden Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat – Kurumca Yapılmış İş Kazası Tahkikatı Bulunmadığı/Mahkemece Öncelikle Zararlandırıcı Olaya Dair Tahkikat Yapılacağı – Olayın İş Kazası Kabul Edilmemesi Halinde İşveren Aleyhine “İş Kazası Tespit” Davası Açması İçin Davacılara Önel Vererek Tespit Davasını İşbu Dava İçin Bekletici Sorun Yapılacağı
 • İş Kazası Tespit Davası Açmak İçin Davacıya Önel Verme ( Murisin İş Kazasında Ölümünden Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat – Kurumca Yapılmış İş Kazası Tahkikatının Bulunmadığı/Mahkemece Öncelikle Zararlandırıcı Olaya Dair Tahkikat Yapılacağı – Olayın İş Kazası Kabul Edilmemesi Halinde İşveren Aleyhine “İş Kazası Tespit” Davası Açması İçin Davacılara Önel Verileceği )

Tüm bu açıklamalardan sonra yargılamaya konu zararlandırıcı olay sebebiyle Kurumca yapılmış bir iş kazası tahkikatının bulunmadığının anlaşılmasına göre yapılacak iş; öncelikle 13.10.2007 tarihindeki zararlandırıcı olaya dair tahkikat yapılıp ve şartlarının oluşması halinde iş kazası sigorta kolundan hak sahiplerine gelir bağlanması için davacıların Kuruma müracaatını sağlamak. Kurumun iş kazası tahkikatı neticesinde yargılama konusu olayın Kurumca iş kazası olarak kabul edilmemesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ve hak alanını etkileyeceğinden dolayı işveren aleyhine “iş kazası tespit” davası açması için davacılara önel vererek tespit davasını işbu dava için bekletici sorun yapmak. Anılan olayın iş kazası olduğunun belirtilen usulle kesin olarak ortaya konulması sonrasında davacılara iş kazası sigorta kolundan bağlanan bir gelir var ise bu gelirin ilk peşin sermaye değerlerini Kurumdan öğrenmek, akabinde güncel verilere göre davacıların maddi zararlarını yeniden hesaplatıp hesaplanan bu zarardan hak sahiplerine bağlanan gelirlerin ilk peşin sermaye değerlerinin rücuya tabi kısımlarının düşülerek çıkacak sonuca göre tüm delilleri bir arada değerlendirip karar vermekten ibarettir.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

T.C.

YARGITAY

 1. HUKUK DAİRESİ
 2. 2015/4362 K. 2015/18808 T. 20.10.2015
 • Maddi Ve Manevi Tazminat Davası ( İş Kazası Nedeniyle/İş Kazası Olduğu İddia Edilen Olayın Sosyal Güvenlik Kurumu’na Bildirilmediğinin Anlaşıldığı – Davaya Konu Olayın İş Kazası Olup Olmadığının Tespit Edilmesinin Gerektiği/Akabinde Maddi Zararın Yeniden Tespit Edileceği )
 • İş Kazasının Tespiti ( Kurumca Hak Sahibine Gelir Bağlanabilmesi İçin Öncelikle Zararlandırıcı Olayın İş Kazası Niteliğince Olup Olmadığının Tespitinin Ön Sorun Olduğu/Zararlandırıcı Olaya İlişkin Tahkikatın Yapılarak İş Kazası Olup Olmadığının Tespit Edileceği – Yargılama Konusu Olayın İş Kazası Olarak Kabul Edilmemesi Halinde İş Kazası Tespit Davasının Açılacağı ve Bekletici Mesele Yapılacağı/İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası )
 • İş Kazasının Tespiti Davası ( İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası/İş Kazasının Tespiti İçin Davacıların Kuruma Başvurmasının Gerektiği – Kurumun İş Kazası Tahkikatı Neticesinde Yargılama Konusu Olayı İş Kazası Olarak Kabul Etmemesi Halinde İş Kazası Tespiti Davası Açılacağı
 • Maddi Zararın Tespiti ( Olayın İş Kazası Olduğunun Kesin Olarak Ortaya Konulması Sonrasında Davacılara İş Kazası Sigorta Kolundan Bağlanan Gelir Var İse Bu Gelirin İlk Peşin Sermaye Değerlerinin Kurumdan Öğrenileceği/Güncel Verilere Göre Maddi Zararın Yeniden Hesaplanarak Sahiplerine Bağlanan Gelirlerin İlk Peşin Sermaye Değerlerinin Rücuya Tabi Kısımlarının Düşüleceği – Davalı Yan Yararına Oluşan Usuli Kazanılmış Hak Durumunun Gözetileceği )

Somut olaya gelince; iş kazası olduğu iddia olunan 25.12.2008 tarihli olayın Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmediği anlaşılmaktadır. Kurumca hak sahibine gelir bağlanabilmesi için öncelikle zararlandırıcı olayın iş kazası niteliğince olup olmadığının tespiti ön sorundur. İş kazasının tespiti ile ilgili ihtilaf ise Sosyal Güvenlik Kurumunun hak alanını doğrudan ilgilendirmekte olup tazminat davasında Kurum taraf değildir.

Tüm bu açıklamalardan sonra yargılamaya konu zararlandırıcı olay nedeniyle Kurumca yapılmış bir iş kazası tahkikatının bulunmadığının anlaşılmasına göre yapılacak iş; öncelikle 25.12.2008 tarihindeki zararlandırıcı olaya dair tahkikat yapılıp ve şartlarının oluşması halinde iş kazası sigorta kolundan hak sahiplerine gelir bağlanması için davacıların Kuruma ( SGK ) müracaatını sağlamak. Kurumun iş kazası tahkikatı neticesinde yargılama konusu olayın iş kazası olarak kabul edilmemesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna ve hak alanını etkileyeceğinden dolayı işveren aleyhine “iş kazası tespit” davası açması için davacılara önel vererek tespit davasını işbu dava için bekletici sorun yapmak. Anılan olayın iş kazası olduğunun belirtilen usulle kesin olarak ortaya konulması sonrasında davacılara iş kazası sigorta kolundan bağlanan bir gelir var ise bu gelirin ilk peşin sermaye değerlerini Kurumdan öğrenmek, akabinde güncel verilere göre davacıların maddi zararlarını yeniden hesaplatıp hesaplanan bu zarardan hak sahiplerine bağlanan gelirlerin ilk peşin sermaye değerlerinin rücuya tabi kısımlarının düşülerek çıkacak sonuca göre tüm delilleri bir arada değerlendirip özellikle ilk kararı davacıların temyiz etmemesine göre davalı yan yararına oluşan usuli kazanılmış hak durumunu da gözeterek yeniden karar vermekten ibarettir.

O halde davalı Ş. Ç. vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

İş kazasının uygun koşulları karşılaması durumunda kazazede olan işçi tazminat davası açabilir. Tazminat davası durumunda ilk olarak yaşanan durum incelenir ve kazada suçlu olan taraf bulunur.

Kişinin yaşamış olduğu kayba bağlı olarak da tazminat davasının açılması mümkün olacaktır.

İş Kazası Sebepleri

İş kazası sebepleri arasında sıklıkla ihmal ve yetersiz eğitim geliyor. Kontrollerin zamanında yapılmaması, dikkatsiz olarak yapılan işlemler ve güvenlik için yeterli ekipmanın sağlanmaması gibi durumlarda iş kazalarının en büyük nedenleridir.

İş Kazası Sonrası Sgk Tarafından Sağlanan Haklar

İş kazası sonrasında SGK kazazede olan kişinin korunması adına bazı haklar sunar. Bu haklar kazazede olan kişiye bağlı olarak değişir. Yalnızca yararlanan kişilere geçici iş görmezlik ödeneği sağlanırken kişinin durumuna göre kalıcı ödenek sağlanabilir. Ölüm durumunda ise ölen sigortalının hak sahiplerine ödenek sağlanır.

İş Kazası Sayılmayan Haller

İş ile bağlantısı olan her durum iş kazası olarak nitelendirilmeyecektir. Bir kişinin kendi aracı ile ya da toplu taşıma kullanarak işe gitmesi – işten dönmesi sırasında kaza yaşaması durumu iş kazası olarak nitelendirilmeyecektir.

İş Kazası Ödeneği

İş kazası yaşanmasının ardından SGK tarafından kazazede olan kişiye ya da kişinin yakınlarına ödenek sağlanır. Bu ödeneğin sağlanması için kişinin güncel maaşı ele alınırken kazazede olan kişinin kaza sonrasında almış olduğu hasarın geçici ya da kalıcı olmasına dikkat edilir.

İş Kazası Manevi Tazminat

İş kazası sonrasında kişinin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda olayın detaylarına bağlı olarak manevi tazminat alınması mümkün olabilir. Kişinin karşılaşmış olduğu durum kapsamında toplum içerisinde ya da bireysel olarak yaralanması mümkün olacaktır.

İş Kazası Yönetmelik

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamında kişilerin meslek risklerinin önlenmesi, çalışma süresince işten kaynaklı oluşabilecek sağlık ve güvenliğin korunması, risk – kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması adına alınmış olan kararlar bulunur. SGK bunun için 2020 yılında bir yönetmelik yayınlamıştır.

İş Kazası İşverenin Sorumluluğu

İş kazasının ardından işverenin ilk sorumluluğu iş kazası bildiri formunun doldurulması ve en kısa sürede iletiminin sağlanmasıdır. Yapılan incelemeler ile kaza nedeni ve benzeri durumlar tespit edilir. İşveren eğer iş kazasında ağır kusurlu ise gerekli hukuki hakları işçiye sağlamalıdır.

İş Kazası Şartları

İş kazası şartları içerisinde çalışanın sigortalı olması, kazada ağır kusurlu olmaması, kaza iş yeri olarak belirlenen ya da iş ile bağlantılı bir yerde oluşması olması gibi durumlar yer alır. Ayrıca kaza sonrası oluşan durum ile kazanın doğrudan bir bağlantısının olması gerekir.

İş Kazası Hakları

İş kazasının ardından kazazede çalışamadığı için ödenek alma hakkına sahip olacaktır. Kişinin yaşanan iş görememezlik durumun kalıcı ya da geçici olmasına bağlı olarak belirli bir süre için veya tamamen ödenek alması mümkün olacaktır.

İş Kazası Maluliyet Oranı Tespiti

İş kazasının sonucunda kazazedeye destek sağlanması için maluliyet oran tespiti yapılır. Bunun için kazanın durumu incelendikten sonra kaza geçiren işçinin ne kadar kazanma gücü kaybettiğine bakılır. En az %60 kayıp durumunda kişi malul olarak kabul edilir.

İş Kazası Cevap Dilekçesi

İş kazası durumunda dava yazılı olarak sürdüğünden olası bir dosya paylaşımında davacı ya da davalının cevap dilekçesi yazması gerekir. Bu nedenle de özellikle tazminat tutarı ve deliller cevap dilekçesi bölümünde oldukça önemli bir yeri alır.

İş Kazası Ve Meslek Hastalığından Doğan İdari Yaptırımlar

İş kazası ve meslek hastalığı durumunda malul olan kişilerin haklarının korunması için bazı detaylar bulunur. Bu kişilere sağlanan ödeneğin yanında eğer haklı nedenler ile tazminat talep edilirse tazminatın sağlanması beklenir.

İş Kazası Maddi Tazminat Hesaplama

İş kazasının ardından maddi tazminat için bazı durumların göz önünde bulundurulması gerekir. Varsa hastane ya da cenaze masrafları, kişinin iş gücünden kayıp yaşamasının ardından hayat şartlarının düşecek olması ve benzeri durumlar hesaplama için aktif olarak hesaplanmalıdır.

İş Kazası Oranları

Ülkemizde yaşanan iş kazalarına bakıldığı zaman her 100 bin işçiden birinin iş kazası ile karşılaştığını görüyoruz. Ülkemiz en yüksek iş kazaları yaşanan ülkeler arasında ilk 10 içerisinde yer alıyor. İş kazası günümüzde oldukça yüksek oranlara sahiptir.

İş Kazası Parmak Kopması

İş kazası sonrasında parmak kopması durumu ile karşılaşılır ise kaza sonrası uzuv kaybına bağlı olarak tazminat davası açılması mümkün olacaktır. Bu durumda kişinin kopan parmak sayısı ve parmağın genel durumuna bakılarak uygun bir tazminat hesaplaması yapılır.

İş Kazası Geçirenlerin Hakları

İş kazası geçiren kişilerin olası hastane ek masrafları işveren tarafından karşılanır. Ayrıca kişinin çalışamayacağı sürede kaza geçiren kişilerin iş görememezlik ödeneği alma hakkı bulunuyor. Bunun yanında kişinin bu süreçte işten çıkarılması ise kanunlar ile uygun şekillerde düzenlenmiştir.

İş Kazası Uzuv Kaybı Tazminatı

İş kazasının ardından uzuv kaybı yaşanması durumunda ilk olarak bu uzuv kaybının kişinin iş gücünü ne kadar etkilediğine bakılır. Eğer kişi uzuv kaybı ile herhangi bir iş yapamayacak hale gelmiş ise tazminat %100 üzerinden hesaplanır.

Uzuv kaybı tazminatında eğer kişinin bakmak ile yükümlü olduğu kişiler var ise bu kişiler için de ekleme yapılır.

İş Kazası Ücreti

İş kazası ücreti kişinin geçici süre iş göremez hale gelmesi durumunda verilen ücrettir. Yatarak tedavilerde her günlük ücretin yarısı ödenek olarak verilir. Ayakta tedavi durumunda ise kişinin günlük kazancının üçte ikisi ödenir.

İş Kazası Kapsamı

İş kazası kapsamında olayın iş ve işyeri ile ilgili olması gerekir. Kişinin iş yerinde ya da iş için yönlendirildiği alanda, şirket aracında ya da servisinde iken yaşanan kazalar iş kazası kapsamına dahil olacaktır.

İş Kazası Emeklilik

Sürekli iş görememezlik durumunda kişilerin malulen emekli olması durumu söz konusu olacaktır. Bu durumda bir kişinin malul sayılması ve emekli olması için en az %60 iş kaybının oluşması gerekir. Maluliyet derecesi arttıkça kişinin alacağı haklarda artış görülür.

İş Kazası Unsurları

İş kazası unsurları içerisinde dikkatsiz davranmak ve yetersiz önlem almak geliyor. Gerekli ekipmanların sağlanmaması, çalışma ortamı ve benzeri durumlar iş kazalarının oluşması için farklı unsurları oluşturuyor.

İş Kazası Kusur Oranı

İş kazasında kazazedenin farklı haklara sahip olması için işveren kusur oranının yüksek olması gerekir. Eğer iş kazasında üçüncü kişilerin ya da işçinin bir kusuru var ise bu kusurların oranı 100’den düşülür ve işverenin kusuru belirlenir.

İş Kazası Çeşitleri

İş kazası çeşitleri içerisinde tedavi gerektirmeyen kazalar, ayakta tedavi gerektiren kazalar, üç ve üç günden daha az tedavi gerektiren kazalar, üç günden fazla tedavi gerektiren kazalar ve ölümlü kazalar şeklinde bir gruplandırma yapılabilir.

İş Kazası Maddi Tazminat Belirsiz Alacak Davası

Maddi tazminat davası iş kazasının ardından belirsiz alacak davası şeklinde açılabilir. Bu davalarda yapılan bilirkişi incelemelerine göre davanın değeri belirlenecektir. Daha sonra dava artık belirsiz alacak davasından çıkarak normal bir tazminat davası şeklinde sonlandırılır.

İş Kazası Önlemleri

İş kazasında alınabilecek farklı birçok önlem bulunuyor. Öncelikle işçilerin bu konuda iyi bir şekilde eğitilmesi önemlidir. Bunun yanında doğru ekipmanların sağlanması, gerekli kontrollerin zamanında yapılması da alınabilecek bir başka iş kazası önlemleri arasında yer alıyor.

İş Kazası Adli Tıp Kusur Raporu

İş kazasının ardından davanın talep etmesi üzerinde adli tıp üzerinden incelemeler gerçekleştirilir. Bu durumda kişinin durumu için inceleme yapılırken kazanın genel oluşumuna yönelik de tespitler oluşturulur. Adli tıp kusur raporu ile kusur hesaplaması net bir şekilde yapılabilir.

İş Kazası Manevi Tazminat Yargıtay Kararları

T.C.

YARGITAY

 1. HUKUK DAİRESİ
 2. 2014/13652 K. 2015/2175 T. 11.2.2015
 • İş Kazası Sonucu Maluliyet ( Maddi ve Manevi Tazminat İstemi – İmzası Noterlikçe Onaylı İbranameye Göre Davacı İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminatlarının Karşılığını Alarak İşvereni İbra Ettiği/Ödemenin Tazminatlar Arasında Eşit Bölüştürüleceği – Mahkemece Ödemenin Tamamının Maddi Tazminata İlişkin Olduğu Kabul Edilmesinin İsabetsizliği )
 • Gerçek Ücret Tespiti ( İş kazası sonucu maluliyetten kaynaklı maddi ve manevi tazminat istemi/ses teknisyeni olarak çalışma – Davacı İşçinin Asgari Ücretle Çalışmayacağı Kabul Edilerek İlgili Meslek Kuruluşundan Benzer İşyerlerinde Çalışan ve Emsal İşi Yapanların Ücretlerini Araştırılmak Suretiyle İşçinin Gerçek Ücreti Belirleneceği )
 • Manevi Tazminatın Bölünmezliği İlkesi ( İş kazası sonucu maluliyetten kaynaklı  manevi tazminat

istemi imzası noterlikçe onaylı ibranameye göre davacı iş kazası nedeniyle manevi tazminatını alarak

işvereni ibra ettiği/davacı manevi zararına karşılık yapılan ödemeyi kabul ederek ibraname verdiği göz ardı edilerek istemin kabulü doğru olmadığı

 • İşvereni İbra Etme ( İş Kazası sonucu maluliyetten kaynaklı maddi ve manevi tazminat istemi – davacı iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminatlarının karşılığı alınarak işvereni ibra ettiği/mahkemece yapılan ödemenin tamamının maddi tazminata ilişkin olduğu kabul edilmesinin doğru olmadığı – ödemenin tazminatlar arasında eşit bölüştürüleceği )
 • Maddi Ve Manevi Tazminat İstemi ( iş kazası sonucu maluliyetten kaynaklı – mahkemece belirlenen gerçek ücretle sigortalının maddi tazminatı hesaplatılacağı/hesaplanan zarardan kurumca bağlanan gelirlerin ilk peşin değerinin rücu edilebilecek kısmını indirilerek karar verileceği )

KARAR : 

Dava 13.10.2002 tarihinde meydana gelen trafik iş kazası sonucu % 20,20 oranında sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece davacının maddi tazminat isteminin kabulüne, manevi tazminat isteminin ise kısmen kabulüne karar verilmiş ve bu karar davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.

Uyuşmazlık davalı işverenin yaptığı ödemenin ne kadarının maddi tazminata, ne kadarının manevi tazminata ilişkin olduğuna ve tazminatın hesaplanmasına esas ücrete ilişkindir. Mahkemece ibraname konusu ödemenin tamamının maddi tazminata karşılık yapıldığının ve davacının Sinema Emekçileri Sendikası tarafından bildirilen ve asgari ücretin 4 katı düzeyinde ki ücretle çalıştığının kabulü ile maddi tazminatın belirlenmesi yoluna gidilmiş ise de varılan bu sonuç hatalı olmuştur.

Gerçekten dava konusu iş kazası nedeniyle imzası noterlikçe onaylı 23.10.2002 tarihli ibranameye göre, davacının 13.10.2002 tarihindeki iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminatlarına karşılık 1.000,00-TL alarak davalı işvereni ibra ettiği anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca da ibranamede açıkça iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminatlara karşılık ödemenin kabul edildiğinin yazılı bulunmasına, tarafların yapılan ödemenin maddi ve manevi tazminatlara bölüştürülmesi konusunda anlaşamamış bulunmalarına ve ödemenin dağılımı konusunda başkaca bir delil de ileri sürülmemesine göre, 1.000,00-TL’lik ödemenin maddi ve manevi tazminatlar arasında eşit olarak bölüştürülerek, 500,00TL’sının maddi tazminata ve 500,00-TL’sinin da manevi tazminata karşılık alındığının kabulü gerekirken ödemenin tamamının maddi tazminata ilişkin olduğunun kabul edilerek sonuca gidilmesi hatalı olmuştur.

Öte yandan, hukuka aykırı bir eylem yüzünden çekilen elem ve üzüntüler, o tarihte duyulan ve duyulması gereken bir haldir. Başka bir anlatımla üzüntü ve acıyı zamana yaymak suretiyle, manevi tazminatın bölünmesi, bir kısmının dava konusu yapılması kalanın saklı tutulması olanağı yoktur. Niteliği itibariyle manevi tazminat bölünemez. Bir defada istenilmesi gerekir. Yargıtay H.G.K’ nun 25.9.1996 gün ve 1996/21-397-637 karar ile 13.10.1999 gün ve 1999/21-684-818 sayılı kararı da bu doğrultudadır. Hal böyle olunca davacının manevi zararına karşılık yapılan ödemeyi kabul ederek ibraname verdiği göz ardı edilerek manevi tazminat talebinin reddi yerine, manevi tazminatın bölünmeyeceği göz ardı edilerek yazılı şekilde manevi tazminata karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Tazminatın hesaplanmasına esas alınacak ücrete gelince; İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik nedeniyle sigortalının maddi tazminatının hesaplanmasında, gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Öte yandan, gerçek ücretin ise; işçinin kıdemi ve yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre işçiye ödenmesi gereken ücret olduğu, işyeri veya sigorta kayıtlarına geçmiş ücret olmadığı Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir. Davacının yaptığı işin fiili olarak ses teknisyenliği olduğu dosya içerisindeki bilgi ve belgelerden belli olmaktadır. Yapılan iş vasıflı bir iş olup vasıflı işçinin asgari ücretle ya da bu civarda bir ücretle çalışmasının hayatın olağan akışına ve yaşam deneyimlerine uygun düşmeyeceği açıktır. Bu nedenle yerel mahkemece, davacın asgari ücretin üzerinde bir ücret ile çalışacağının kabulü ile olay tarihinde davacının emsali işçilerin ücretinin araştırılmasına gidilmesi isabetlidir. Ancak tanık beyanları ve Sinema Emekçileri Sendikasının bildirdiği ücretler dikkate alınmak suretiyle gerçek ücretin belirlenmesi hatalı olmuştur. Gerçekten davalı işyerinde sendika ve toplu iş sözleşmesi uygulamasının söz konusu olmadığından sendika tarafından bildirilen emsal ücretlerin tazminat hesabında esas alınması mümkün değildir. Öte yandan tanık beyanlarının asgari ücretin üzerindeki ücret iddiasını kanıtlamada tek başına yeterli olamayacağı da ortadadır. Hal böyle olunca tanık beyanları ve Sinema Emekçileri Sendikası tarafından ücretlerle tazminatın hesaplanmasının hatalı olduğu açık ve seçiktir.

Yapılacak iş, davacı işçinin fiili olarak yaptığı işin özelliği dikkate alındığında, tecrübeli bir ses teknisyeni olduğu ve bu nitelikteki bir işçinin asgari ücretle çalışmayacağı kabul edilerek, ilgili meslek kuruluşundan, benzer işyerlerinde çalışan ve emsal işi yapanların ücretlerini araştırılmak suretiyle işçinin gerçek ücretini belirlemek, belirlenen bu gerçek ücretle sigortalının maddi tazminatını yeniden hesaplatmak, hesaplanan bu zarardan Kurumca bağlanan gelirlerin ilk peşin değerinin rücu edilebilecek kısmını indirmek, usuli kazanılmış haklar gözetilerek sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde, davalı vekilinin bu yönleri temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

iş kazası maddi tazminat yargıtay kararları

T.C.

YARGITAY

 1. HUKUK DAİRESİ
 2. 2014/16128 K. 2015/6662 T. 30.3.2015

Dava, 21.11.2007 tarihinde maruz kaldığı iş kazası sebebiyle %35 oranında sürekli iş göremezliğe maruz kalan sigortalının maddi ve manevi zararının giderilmesi istemlerine ilişkindir.

Mahkemece, iş gücü kaybına dayanan maddi tazminat olarak 110.964,98 TL’nin 8.000,00 TL’sine olay tarihi olan 21.11.2007 tarihinden kalanını ıslah tarihi olan 20.03.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine. Yapılması muhtemel masraflarla ilgili olarak ilgili taleplerle diğer taleplerin reddine karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden, 21.11.2007 tarihindeki zararlandırıcı sigorta olayının iş kazası olduğu, iş kazasının oluşumunda davacının %20 oranında müterafik kusurunun bulunduğu, hükme esas alınan hesap raporunda Kurum’un davacıya iş kazası sigorta kolundan yaptığı ödemenin hesaplanan tazminattan tenzil edilmediği, Mahkemece Kurum tahsislerinin düşülmeden maddi tazminat davası bakımından neticeye gidildiği ayrıca davacının iş kazası sebebiyle talep ettiği maddi tazminat için olay tarihinden faiz istediği anlaşılmıştır.

Kurumu tarafından karşılanmayan zararın ödetilmesine dair davalarda (iş kazasına dayanan maddi tazminat tazminat davaları) haksız zenginleşmeyi ve mükerrer ödemeyi önlemek için Kurum tarafından sigortalıya veya ölüm halinde hak sahiplerine iş kazası sigorta kolundan bağlanan bir gelirin bulunup bulunmadığının tespiti ile var ise bu gelirin B.K’nun 55.maddesi de gözetilerek ilk peşin sermaye değerlerinin rücuya tabi kısmının hesaplanan tazminattan tenzili gerekir.

Bunun yanında İş kazasının Borçlar Hukuku yönünden bir haksız fiil olduğu, zararın ve dolayısıyla tazminat alacağının olay anında ortaya çıktığı, haksız fiillerde temerrütün olay tarihinde gerçekleştiği gözetilerek hüküm altına alınan tazminata zararlandırıcı olayın (iş kazasının) gerçekleştiği tarihten itibaren yasal faiz yürütülmesi gerekir.

Dosya kapsamındaki kayıt ve belgelerden anlaşıldığı üzere davaya konu zararlandırıcı olayın iş kazası olduğu tartışma konusu değildir. Tartışma konusu olan Kurumun iş kazası sigorta kolundan davacı sigortalıya yaptığı ödemenin hesaplanan maddi tazminatlardan tenzil edilmeden neticeye varılmasının doğru olup olmadığıdır. Yukarıda da belirtildiği üzere iş kazalarından kaynaklanan maddi tazminat davaları nitelikçe Kurum tarafından karşılanmayan maddi zararların karşılanmasına dair davalardır. Buna göre davacılara Kurumun iş kazası sigorta kolundan yaptığı bir ödeme var ise bunun rücuya tabi kısmının hesaplanan maddi tazminatlardan düşülmesi esastır. Bunun yanında iş kazasından doğan tazminat davalarında esas olan hüküm altına alınan tazminatlara kaza tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasıdır.

Bu açıklamalar kapsamında somut olayda, davacının maluliyet oranı da gözetildiğinde iş kazası sigorta kolundan sürekli iş göremezlik gelirine hak kazandığı, ayrıca Kurumun davacıya iş kazası sigorta kolundan yaptığı ödemenin rücuya tabi olduğu hususları açıktır. Hal böyle olunca davacı için hesaplanan maddi tazminattan Kurumun bu sigortalıya yaptığı sürekli iş göremezlik gelirinin ilk peşin sermaye değerinin öğrenilerek bunun rücuya tabi kısmının hesaplanan maddi zarardan tenzili yerine mükerrer tahsile neden olacak şekilde karar verilmesi doğru olmadığı gibi yine Mahkemenin kabul ve uygulama şekli bakımından hüküm altına alınan tazminatın tamamına olay tarihinden faiz uygulanması yerine kısmen olay kısmen ise ıslah tarihinden faize karar verilmesi de hatalı olmuştur.

Yapılacak iş; davacının maddi zararının tespiti bakımından güncel verilere göre yeniden hesap raporu almak, davacıya anılan iş kazası sebebiyle iş kazası sigorta kolundan Kurumca bağlanan gelirin ilk peşin sermaye değerini sormak, buraca bildirilen Kurum tahsisi ile geçici iş göremezlik ödemesinin rücuya tabi kısmını( Rücuya tabi kısım=Kurumun sigortalıya iş kazası sigorta kolundan bağladığı sürekli iş göremezlik gelirinin ilk peşin sermaye değeri ile geçici iş göremezlik ödemesi tahsislerinin sigortalının kusuruna denk gelen miktarlarının bu tahsislerin toplamından tenzili ile ortaya çıkan değerler) düşmek, bakiye zarar kalmışsa olay tarihinden işleyecek yasal faiziyle tahsile karar vermekten ibarettir.

O halde taraf vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır

İş Kazası Faiz Başlangıcı

İş kazasının oluşmasının ardından istenecek olan maddi ve manevi tazminata faiz uygulaması yapılabilir. Bunun için ise başlangıç olarak olayın yaşanmış olduğu gün kabul edilebilir. Ancak faiz yürütülmesine ilişkin kanunlara dikkat edilerek bir işlem uygulanmalıdır.

İş Kazası Kusur Raporuna İtiraz Dilekçesi

İş kazası için belirlenmiş olan kusur raporuna 15 gün içerisinde itiraz edilmesi mümkün olacaktır. Bu itiraz durumunda kusur raporu yüksek mahkemelerce incelenir. Gerekli durumlarda bilirkişi incelemeleri yapılarak kusur hakkında net bir sonuca ulaşılabilir.

İş Kazası Özel Hastane Masrafları

İş kazası sonrasında yapılan tüm tedavilerin masrafları işveren ya da kurum tarafınca ödenir. Bu durumda kişinin özel hastane masrafları ya da ekstra çıkan ödemeleri gibi durumlarda hastane masrafları işverence karşılanacaktır.

İş Kazası Faiz Oranı

İş kazası sonrasında yaşanan haksız duruma bağlı olarak bir faiz uygulaması yapılabilir. Bu nedenle iş kazasının oluşma tarihinden itibaren kanunu faiz uygulaması dosyanın durumuna göre değişiklik gösterecektir.

İş Kazası Aktüerya Hesabı

İş kazası sonrasında kişinin olası kayıpları göz önünde bulundurularak aktüerya hesabı yapılır. Böylece her senaryonun sonuçlarına bakılır ve he kişi hem de kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik uygun bir tazminat hesaplaması yapılır.

İş Kazası Harç Hesaplama

İş kazasının ardından harç hesaplama işlemi için ilk olarak davanın ne kadar değerde olduğunun belirlenmesi gerekir. Bu davalarda harç dava büyüklüğüne ve tutarına göre değişiklik gösterir. Net bir harç hesaplama durumu bulunmaz.

İş Kazası Uzlaşma

Yaşanan iş kazasının ardından uzlaşma işlemi gerçekleştirilir ise işveren işçiye vermesi gereken tazminat tutarını sağlayarak davanın sonlandırılmasını sağlayabilir. Ancak uzlaşma yolu ile sağlanan sonuçlandırmalarda kazazede tazminat davası açma hakkını kaybedecektir.

İş Kazası El Kesilmesi

İş kazası sırasında el kesilmesi durumunda ilk olarak bu kaybın ne kadar büyük bir iş gücü kaybına yol açtığına bakılır. El genel olarak tüm işlerde kullanılan bir organ olduğundan kişinin tazminat davası açma hakkı olacaktır. Kişinin kalan zamanda iş göremezlik durumuna bağlı olarak ödenek sağlanır.

İş Kazası Zamanaşımı Yargıtay

T.C.

YARGITAY

 1. HUKUK DAİRESİ
 2. 2014/17376 K. 2014/23948 T. 17.11.2014
 • İş Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat Davası ( Kaza tarihinde 818 sayılı borçlar Kanunu’nun ve karar tarihinde 6098 sayılı borçlar kanunun yürürlükte olduğu – her iki kanuna göre zamanaşımı süresinin 10 yıl olduğu )
 • On Yıllık Zamanaşımı( İş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davalarında zamanaşımının 10 yıl olduğu )

ÖZET : Dava, iş kazası nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararların tazminine ilişkindir. Gerek kaza tarihinde yürürlükte olan 818 sayılı B.K.’nın 125. maddesi, gerekse de karar tarihinde yürürlükte bulunan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 146.maddesi hükmüne göre iş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi zararın giderilmesine ilişkin davalarda zamanaşımı süresi işveren veya işveren vekili yönünden 10 yıldır. 10 yıllık zamanaşımı süresi dolmadan davanın zamanaşımı gerekçesine dayanılarak reddine karar verilemez.

Dava : Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir. Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi:

Karar : Dava, iş kazası nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararların tazminine ilişkindir. Mahkemece zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir. Gerek kaza tarihinde yürürlükte olan 818 sayılı B.K.’nın 125. maddesi, gerekse de karar tarihinde yürürlükte bulunan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 146.maddesi hükmüne göre iş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi zararın giderilmesine ilişkin davalarda zamanaşımı süresi işveren veya işveren vekili yönünden 10 yıldır.

İncelenen dosyada iş kazasının 29.12.2004 tarihinde cereyan ettiği, davacının maddi ve manevi tazminat istemli iş bu davayı işverenine karşı 11.09.2013 tarihinde ve henüz 10 yıllık zamanaşımı süresi dolmadan açıldığı görülmektedir. Hal böyle olunca Mahkemece davalı işveren şirket aleyhine açılan davanın zamanaşımı gerekçesine dayanılarak reddine karar verilmesi hatalı olmuştur.

O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

İş Kazası İlliyet Bağı

İşverenin bir iş kazasında suçlu olabilmesi için çalışanın yapmış olduğu iş ile çalışana zarar veren durum arasında illiyet bağının olması gerekir. Yani kaza sonucu oluşmuş olan durum ile kişinin işte yaptığı işlemin ne kadar bağlantılı olduğu kaza için önemli bir durumdur.

İş Kazası Görevli Mahkeme

İş kazalarının manevi ya da maddi tazminat davalarının açılacak olduğu görevli mahkemeler İş Mahkemeleri’dir. İş mahkemeleri ile iş kazalarına ve iş ile ilgili tüm durumlara ilişkin olarak dava açılabilir.

İş Kazası Ölüm Aylığı

İş kazasının ardından ölüm ile karşılaşılmış ise kişinin hak sahiplerine aylık verilir. Aylık hesaplaması için ise kişinin aylık olarak aldığı son maaş, ölmeseydi kaç yıl daha çalışabilecek olduğu ve benzeri durumlara bakılarak aylık hesaplaması yapılır.

İş Kazası Olduğunda Yapılması Gerekenler

İş kazası durumunda ilk yapılacak olan işlem bildirinin sağlanmasıdır. Eğer yaralanma durumu var ise acil yardım çağırılmalıdır. Tüm kazanın ise 2 gün içerisinde Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı içerisinde yer alan ilgili birimlere bildirisinin sağlanması gerekir.

İş Kazası Islah Zamanaşımı

İş kazasında ıslah zamanaşımı 10 yıl olarak belirlenmiştir. Bu 10 yıl kazanın gerçekleşmiş olduğu günden ve saatten itibaren hesaplanmaya başlanır. Zaman aşımının ardından kişinin herhangi bir hakkı olmayacaktır.

İş Kazası Şantiye Şefinin Sorumluluğu

Şantiye şefi, kendi şantiyesi içerisinde yer alan tüm çalışanlara işveren konumundadır. Yani şantiye şefi asıl iş veren olmasa da onun yetkilerine sahip olacaktır. Bu durumda da tüm bildiri ve diğer işlem şantiye şefine ait olacaktır.

İş Kazası Olarak Kabul Edilen Durumlar

Bir kazanın iş kazası olarak kabul edilmesi için farklı durumlar bulunur. Kişinin çalışırken yapmış olduğu işten kaynaklı zarar görmesi, iş servisinin kaza yapması ve benzeri birçok durum iş kazası olarak kabul edilir.

İş Kazası İle İlgili Sorular

İş kazası durumunda aklınıza takılan herhangi bir soru için büromuzdan hukuki danışmanlık alabilirsiniz. Tüm sorunlarınızın profesyonel bir şekilde yanıtlanmasını sağlarken hizmetimiz olarak tüm haklarınızı almanızı sağlıyoruz.

İş Kazası Şikayetçi Olmak

İş kazası sonrasında işveren kendi üzerine düşen görevleri yerine getirmiyor ise işçi şikayetçi olarak hakkının alınmasını sağlayabilir. Bu durumda işverenin bildiri sağlaması ve benzeri durumlar elde edilebilir. Ancak iş kazası şikayete bağlı bir dava türü değildir.

İş Kazası Şikayetten Vazgeçme

İş kazası sonrasında uzlaşma sağlanması durumunda kişi şikayetten vazgeçebilir. Bu durumda şikayetten kaynaklı olarak işleme alınan tüm durumlar durdurulur. Uzlaşma ve arabuluculuk gibi durumlar ile dava çok daha kısa sürede çözülebilir.

İş Kazası Islah – Örneği

İş kazası ıslak örneği içinde ilk olarak iş mahkemesi hakimliğine başlık atılır. Davacı, davalı ve vekil bilgileri yazıldıktan sonra esas değer, artış ya da azalma hakkında bilgiler ve bilgilerin değişimine ilişkin kanıtlar konulur. En alt bölüme sonuç ve istem yazılır.

İş Kazası Olmaması İçin Alınması Gereken Önlemler

İş kazası olmaması için alınacak önlemler içerisinde ilk olarak denetimler geliyor. Hem kullanılan ekipmanların hem de iş ortamının profesyonel kişilerce denetleniyor olması gerekir. Bunun yanında işçilere verilen görevler konusunda dikkatli olunması gerekir.

İş Kazası Delil Listesi

İşyeri kayıtları, fesih bildirimi, işe giriş bildirgesi, SGK’dan celp ve tetkik edilecek belgeler, sözleşmeler, savunma talep yazısı, olay ile ilgili diğer çalışanların beyanı ve fesih bildirimi posta alıntısı gibi durumlar iş kazası delilleri olarak sayılabilir.

İş Kazası Fiziksel Riskler

İş kazasının oluşmasına neden olan fiziksel risk etmenleri arasında gürültü, titreşim, ışık, termal konfor şartları, toz, basınç farklılıkları ve radyasyon gibi durumlar yer alıyor. Bu risklerin azaltılması için önlemler alınmalıdır.

İş Kazası Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iş kazası bildirimleri sağlanırken kazazede olan kişilerin mağdur olmaması için bazı haklar sunulur. Bu bakanlığımız doğrudan çalışma güvenliği ve kazaları üzerine kanunlar çıkararak işçilerin kaza durumlarındaki haklarını korur.

İş Kazası Zorunlu Dava Arkadaşlığı

İş kazası ya da meslek hastalığı birden çok kişiyi kapsıyor ise zorunlu dava arkadaşlığı durumu ortaya çıkabilir. Bu durumda kazazede olan tüm çalışanların tek bir dava ile tazminat ve benzeri haklara sahip olması sağlanır.

İş Kazası Çalışan Hakları

İş kazası geçiren bir işçinin hakları kapsamında ilk olarak ödenekler geliyor. Bunun yanında kişinin geçici bir iş görememezlik durumu var ise işverenlerin çalışanı bu süreçte işten çıkarma hakkı alınıyor. Kişinin karşılaştığı duruma göre hem maddi hem de manevi haklar sağlanıyor.

İş Kazası Bildirmeme Cezası 2022

İş kazası oluşmasının ardından eğer işveren kazayı bildirmez ise 2022 yılında ceza olarak ödeyeceği tutar 6 bin 966 TL olarak belirlenmiştir. Bunun yanında işveren ceza öderken iş kazasını da zorunlu olarak bildirecektir.

İş Kazası Geçirilen Gün İçin İşveren Sigorta Primi Ödeyecek Mi

Kişinin iş kazası geçirmiş olması o kişinin işten çıkmasına neden olmayacaktır. Bu nedenle iş kazası geçirmiş olan kişinin çalışması devam ettiği gibi çalışmadığı günler boyunca da sigorta primlerinin işveren tarafınca ödenmeye devam etmesi gerekir.

İş Kazası Çalışma Gücü Kaybı

İş kazası sonrasında kişinin karşılaşmış olduğu durumlara bağlı olarak çalışma gücü kaybı ortaya çıkar. Çalışma gücü kaybı için kişinin yapmış olduğu mesleğe bağlı olarak kaza sonrasında yaşamış olduğu kayba bakılır. Örneğin uzuv kaybı ya da bazı uzuvların gücünü yitirmesi gibi durumlar çalışma gücünü etkiler.

İş Kazası Üst İşverenin Sorumluluğu

İş kazası durumunda yetkili olan kişi alt işveren olacaktır. Alt işveren himayesinde gerçekleşen bir kaza durumunda ise tüm sorumluluklar alt işverene yönelik olacaktır. Alt işverene bir şey olması durumunda ise üst işveren sorumlu olarak kabul edilebilir.

İş Kazası Görme Kaybı Tazminatı

İş kazasının ardından kişi görme kaybı ile karşılaşmış ise tazminat %100 oranında hesaplanır. Çünkü bir kişinin iki gözünün de görme yetisini kaybetmesi kişinin çalışma gücünü ortadan kaldırır. Ancak tek gözde görme kaybı ya da geçici görme kaybı gibi durumlarda farklı tazminatlar uygulanabilir.

İş Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama

İş kazasının ardından ölüm ile karşılaşılırsa, ölen sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler destekten yoksun kalma tazminatı alabilir. Bu tazminatın alınması için ilk olarak hak eden bir kişi olması gerekir. Kişinin son maaşı ve ileride alması beklenen maaşlarına yönelik bir hesaplama yapılır.

İş Kazası Islaha İtiraz

İş kazası davasında yapılan ıslah talebine 15 gün içerisinde itiraz dilekçesi yazılabilir. Bu itiraz dilekçesinde hangi konulara neden itiraz edildiği açık bir şekilde belirtilir. Böylece ıslaha itiraz ile yapılacak olan değişiklikler kaldırılabilir.

İş Kazası Islah Harcı Hesaplama

2022 yılında iş kazası için ıslah hesaplama durumunda ilk olarak toplam ıslah miktarı belirlenmelidir. Toplam miktarın binde 63,31’inin dörtte biri olacak şekilde hesaplaması yapılır ve bu ıslah tutarı mahkemeye ödenir.

İş Kazası Çok Olan Bir İşyerinde Yapılması Gerekenler

Böyle bir iş yerinde ilk olarak çalışmanın durdurulması gerekir. Kaza geçiren kişilere genel bir kontrol yapılır ve çevre güvenliği oluşturulur. En kısa sürede sağlık desteği alınır ve kaza hakkında rapor oluşturulur.

İş Kazası Üçüncü Kişinin Kusuru

Eğer kazanın oluşmasında üçüncü bir kişinin kusuru var ise bu kusur işverenin kusur oranında düşülür. Ancak yapılan işlemin kasten mi yoksa kazara mı olduğuna yönelik bir işlem yapılır. Bu kusur için yine işveren sorumlu olacaktır.

İş Kazası Ceza Davası Bekletici Mesele

Bazı mahkemelerde bilirkişinin raporunun alınması, hakimin talepleri ve benzeri durumlarda bekletici meseleler ile karşılaşması mümkün olur. Normalde tazminat davası için ceza davasının beklenmesi zorunlu değildir.

Iş Kazası Avukatı Nedir?
İş kazası avukatları, bir işyerinde meydana gelmiş olan kazalarda kişilerin haklarını korumakla yükümlü olan kişilerdir. Bu davalarda kişiler maddi olduğu gibi manevi zararlarda alabilmektedir, bu sebeple kişilerin mağduriyetinin kanıtlanmasında iş kazası avukatları görevli konumundadır.
Iş Kazası Nereye Şikayet Edilir?
İş kazası geçiren bir kişi ALO 170 numaralı hattı arayarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na şikâyetlerini dile getirebilmektedir. ALO 170 İş kanununa bağlı olarak çalışan bir kurumdur. Bu sebeple kişilerin şikâyetlerini buraya etmeleri yeterli olacaktır.
Iş Kazasında Tazminat Alınır Mı?
İş kazalarında ödenecek olan tazminatın bedeli kişilerin sorumluluk paylarına ve aldıkları hasarlara bağlı olarak değişim gösterebilmektedir. Bu noktada haklılığını kanıtlamış olan kişilere işverenleri tarafından tazminat verilmesi zorunlu bir durumdur.
Iş Kazası Tutanağı Tutulmazsa Ne Olur?
İş kazası tutulması resmi bir zorunluluktur. Bu sebeple iş kazası tutanağını tutmayan işverenlere idari para cezası uygulanmaktadır. İşveren konumunda olan kişilerin 3 gün içerisinde SGK’ye başvuru da bulunarak bu tutanağı tutması gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir;

Ramazanoğlu Mahallesi Ölümlü Trafik Kazası Avukatı

Batı Mahallesi Ölümlü Trafik Kazası Avukatı

İş Kazalarında Manevi Tazminat Davaları

Trafik Kazasında Maddi ve Manevi Tazminat Davası

Ölümlü İş Kazası

“İş Kazası Avukatı İstanbul” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara