0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İcraya İtiraz

Borcunuzdan dolayı icralık olduysanız bu icralara itiraz etme hakkına da sahip olursunuz. Borca yapılmış olan itirazlar aslında takibin niteliğine göre de değişkenlik gösterecektir. En çok başvurulan icraya itiraz durumları başlıca şunlardır:

  • İlamsız icra takiplerinde borca itiraz
  • İlamlı icra takiplerinde borca itiraz
  • Çek ve senet takiplerinde borca itiraz
  • Kira sebebiyle icra takiplerinde borca itiraz

İtiraz Süreleri Ne Kadar Olur?

Genel olarak icralık olan kişinin 7 gün içerisinde ödeme emrine itiraz etme hakkı doğar. Bu itirazdan sonra icra takibi kendiliğinden durmuş olur. Bu aslında borçlu olana karşı oluşturulmuş olan bir savunma yoludur. Çünkü alacaklıya icra emri araştırılmadan gönderilir ve borçlunun haklı olup olmadığı bu 7 içinde itiraz etmesi halinde araştırılır.

Takibin durmasından sonra borçlu olana iki farklı yol tanınır. Bunlardan biri borçlunun icra iptali için mahkemeye dava açmasıdır. Bir diğeri de borçlunun itirazın kaldırılması için icra mahkemesine başvurmasıdır. İcraya itiraz edilmesi durumunda bu tanınan iki haktan birini borçlu uygulamalıdır.

İtiraz Sebepleri de İkiye Ayrılıyor

İtiraz ettiğiniz zaman borca itiraz ve imzaya itiraz olarak iki farklı şekilde itiraz edebileceğinizi söyleyebiliriz. İlk olarak imzaya itirazı açıklamak gerekirse genelde takip dayanağının adi senet gibi evraklar olması durumunda kullanılan bir itiraz olduğunu söyleyebiliriz. Borçlu bu evrak üzerindeki imzanın kendi imzası olmadığını söyleyerek itiraz eder.

Diğer bir itiraz şekli olan borca itiraz aslında çok genel bir tanımdır. Bu nedenle en kısa şekilde anlatmak gerekirse imza itirazının dışındaki tüm itirazların borca itiraz başlığında toplandığını söyleyebiliriz. Ayrıca borçlu, borca itiraz ederken tüm sebepleri detaylı bir şekilde belirtmek zorunda da değildir.

İtiraz Hukuka Uygun Bir Şekilde Nasıl Yapılır?

İcra için ödeme emrine uymak istemeyen ve buna itiraz etmek isteyen borçlu ödeme tebliğinden sonra 7 gün içerisinde itirazını sunmalıdır. İcra dairesine bildirilen bu itirazların süresini geçirmemek son derece önemlidir. İcra dairesi yerine icra mahkemesine gitmemelisiniz. İtirazlar icra dairesine yapılır.

Borçlu itirazını icra dairesine hem sözlü hem de yazılı olarak yapabilir. Bu itirazı yapmak için icra dairesi sizden herhangi bir harac almayacaktır. Bu nedenle 7 gün içerisinde muhakkak itirazınızı yapmalı ve diliyorsanız konuyla ilgili uzman bir avukat bularak onunla görüşmelisiniz.

Borçlular Gecikmiş İtiraz Yapabiliyor

İcraya itiraz işleminde istisna durumlardan biri olan gecikmiş itiraz, bir engel nedeniyle zamanında itiraz edememiş kişilere tanınan bir haktır. Buna bir örnek vererek anlatmak gerekirse borçlunun ağır bir hastalığı varsa ve 7 gün içerisinde itiraz edemeyecek bir vekil bulamadıysa, iyileştikten sonra üç gün içerisinde icra borcu için itiraz edebilir. Gecikmiş itirazın yukarıda saydığımız gibi daha birçok farklı sebebi olabilir ve bu istisna bir hak olduğu için detayları avukatınızdan da öğrenebilirsiniz.

Borçlu Olmadığını Düşünen Kişi İcra Takibinde Ne Yapmalıdır?

İlamsız icra takibinde borçlu kişi icra dairesinin kendisine göndermiş olduğu ödeme emrine 7 gün içerisinde itiraz edebilir. Eğer bu bir haftalık süreçte itirazda bulunursa takip durur. Eğer borçlu olduğu söylenen kişi itiraz süresini geciktirirse icra kesinleşmiş olur. İtiraz süresinin hesaplanması için kişiye gönderilen tebligatın tarihi esas alınır ve bu belgeye göre hesaplanır. Ödeme emrine itiraz etmek için ödeme emrini gönderen icra dairesine başvurmak gerekecektir. Nöbetçi icra dairesi de bu başvuruyu kabul eder. Ödeme emrini göndermiş olan icra dairesi başkanı başka başka bir yerdeyse bu yola gidilir. Örnek vererek anlatmak gerekirse İstanbul Anadolu yakasında bulunan bir borçlu kişi İstanbul Avrupa yakasından gelen ödeme talebini kendisine daha yakın olan bir adliyeden değil, doğrudan talebin geldiği adliyeye yapar. Yetki itirazı ve borca itiraz aynı anda yapılmalıdır.

Eğer borçlunun itiraz ettiği konu imza ise, yani sahte imza kullanıldığını söylüyorsa o zaman imzanın kendisine ait olmadığını açıkça belirtmek durumundadır. Eğer borçlu 7 gün içerisinde imzaya ya da diğer durumlara itiraz etmezse mal beyanında bulunmakla yükümlü olacaktır. İtiraz talebinden sonra borçlunun haklılık ya da haksızlık durumu araştırılmaz. Alacaklı borçlunun itirazını bertaraf etmek için de bazı işlemlerde bulunmalıdır. İtirazın kaldırılması için icra mahkemelerine 6 ay içerisinde, genel mahkemelere de bir sene içerisinde başvuru yapabilecektir. Bu neden sürenin dolmaması için dikkat edilmeli ve zamanında itirazın kaldırılması için başvuru yapılmalıdır.

Call Now Button