0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

İcra Hukuku Takibi

İcra takibinin oluştuğu 2 organ, asli ve yardımcı organlar olarak adlandırılır. Asli organların görevi sadece icra ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamaktır. Bunlar için, icra ve iflas daireleri görevlidir. Yardımcı organlar ise, cumhuriyet savcılıkları, genel mahkemeler ve polis gibi devlet kurumlarından oluşmaktadır.

İcra Daireleri Ve İcra Mahkemeleri Ne İş Yapar?

İcra daireleri, icra müdürü yönetiminde görev yaparlar. Ve icra işlerinde ilk derecede görevli olan makamdır. İcra takip işlemlerinin takibi ve yürütülmesi ile ilgili takip işlemlerinin yürütülmesini sağlarlar, icra dairesinde yapılan işlemler içinde, icra dairesine başvuruda bulunulduğu zaman, ödeme emri düzenlenir, tutanaklar hazırlanır ve ne tip bir ödeme yapılacaksa kabulü sağlanır.

Daha önceki yıllarda, İcra mahkemeleri ise, icra tetkik mercii olarak bilinmekteydi. 2004 yılında 5092 sayılı kanın ile birlikte adı değiştirilerek İcra Mahkemelerine dönüştü. İcra mahkemelerinin en önemli görevleri arasında icra dairesinde gerçekleşen işlemlere yönelik yapılan şikâyetler incelenmektedir. İcra dairesine yapılacak herhangi bir itiraz var ise, bu itirazlar incelenir.

İlamlı Ve İlamsız takip Ne Demektir?

İcra hukukunda geçen ve bu şekilde açıklaması yapılabilecek olan icra hukukunda takip, borçlunun mevcut borcunun devlet zor ile ödetilmesine yönelik gerçekleştirilmekte olan işlemler olarak söylenebilir.

Farklı 2 yol üzerinden alacaklı alacağını alma yoluna başvurabilir. Bunlarda ilamlı ve ilamsız takiplerdir. İlamlı takipte, mahkemeden önce bir ilan alınır davalar buna yönelik olarak izlenir. İlamsız takipte ise, alacaklı herhangi bir mahkeme ilamı elinde bulundurmadan hareket eder. Direkt olarak yetkili icra dairesine başvuruda bulunarak, borcunu halka ödememiş olan borçlu için ödeme emri çıkartma yoluna gider. İlamsız takibe verilen bir diğer ad ise adi haciz denmektedir.

İcra Dairesinde Yetki

Alacaklı icra takibi ile ilgili çeşitli yerlerdeki icra dairelerine başvuruda bulunarak, icra takibi sürecini bu dairelerden yürütür. İlamlı takiplerde alacaklı, Türkiye içinde bulunan her icra dairesine başvuruda bulunma hakkına sahiptir. para ve teminat borcu ile ilişkili olarak da sözleşmenin bulunduğu yerdeki icra daireleri yetkilidir. Para borçları götürülecek türden borçlar olduğu için, yer alacaklının ikametgâh adresi olmaktadır.

Call Now Button