İcra Hukuku Avukatı İstanbul

Takip hukuku olarak da adlandırılan icra hukuku, devletin zor kullanma gücünü ifade etmektedir. İcra hukuku avukatı İstanbul içerisinde çok sayıda davaya bakmaktadır. Borçlarını zamanında ödemeyen, yükümlülüklerini hiçbir şekilde üstlenmeyenlere karşı devlet yardımıyla alacakların alınması durumuna icra denmektedir. Bu alanda düzenlenmiş olan pek çok kanun ve hüküm vardır.

Cebri icra hukukunda zor kullanma yetkisinin sadece devlete ait olduğunu bilmeniz gerekir. Alacaklıya yardım etmek için bu gücü kullanan devlet, borçlunun mallarını haczetme yetkisine sahip olur. Bu mallar satılarak paraya çevrilir ve para alacaklıya karşılık olarak ödenir.

Haciz Yöntemleri Nelerdir?

İcra iflas kanunu bazı prosedürler gereği haciz yöntemlerini ayırmıştır. Uygulanan haciz yöntemleri de şu şekildedir:

  • İlamlı icra yöntemi: Bir mahkeme kararına göre icra yapmaktır.
  • İlamsız icra yöntemi: Herhangi bir belgeye dayanmadan açılabilen takip yöntemine ilamsız icra denilmektedir.
  • Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip: Alacaklının elinde borçluya ait bir mal rehin olarak alınmışsa, rehnin paraya çevrilerek takibe başvurmak anlamına gelmektedir.
  • İhtiyatlı haciz: Geçici hukuki koruma yönteminin bir adıdır. Alacağı teminat altına almak için düzenlenmiştir.
  • Konkordato yöntemi: Genellikle şirketleri korumak adına düzenlenen bir uygulamadır.
  • Uzlaşma yolunda yeniden yapılandırma yöntemi: Alacaklıların uzlaşmasını ve borcunu ödemeye devam etmesini sağlayan bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz.
  • İptal davası: Borçlunun malları haczedilmeden önce mallarını satarsa iptal davası açabilir.

İcraya İtiraz Süresi Ne Kadardır?

İcra hukuku avukatı İstanbul içerisinde anlaşma sağlayarak açılmış olan icraya itiraz etmek için belirli bir süreniz olduğunu unutmamalısınız. Tüm bu işlemleri avukatınızla daha detaylı konuşabilirsiniz. Genel olarak icraya itiraz süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. Şikayet süresi işlemin öğrenildiği günden itibaren başlar.

Ancak bazı durumların şikayetin herhangi bir süreyi kapsamadığını da bilmeniz gerekiyor. Bunlardan biri de sebep belirtilmeden durumun sürüncemede bırakılmasıdır. Böylesi zamanlarda her zaman şikayet hakkı doğar. Ya da kamu düzenini bozacak ve aykırı olacak işlemler yapılırsa da şikayet prosedürü her zaman uygulanabilir olacaktır.

İcra Takibi Hangi Durumlarda Ertelenir?

İcra takibi bazı sebeplerle ertelenebilmektedir. Bunlardan ilki de borçlunun yakınlarından birinin vefat etmesi durumudur. Böylesi bir durumda takip sadece 3 gün ertelenir. Eğer borçlunun kendisi vefat ederse ve mirasçı da tüm mirası kabul etmişse yine takip 3 gün ertelenecektir. Ancak mirasçılar mirası açık bir şekilde kabul etmemişse o zaman 3 ay boyunca icra takibi ertelenir. Borçlunun asker olması durumunda da icra takibi ertelenir. Borçlunun çok ağır bir hastalık geçirmesi halinde de icra ertelenecektir. Borçlu tutukluysa da tutukluluk süresine göre yeni bir icra tarihi belirlenecektir. Bunun için genelde bir yıl baz alınarak karar verilir. İcra hukuku avukatı İstanbul içerisinde size en uygun hizmeti verecek ve davanıza deneyimleriyle bakacaktır.

En iyi icra avukatları
İcra hukuku başlığı altında hizmet gösteren en iyi icra avukatları içerisinde, Avukat Mehmet Ali Helvacı da bulunur. Avukat Mehmet Ali Helvacı’nın gerekli irtibat kanalları üzerinden irtibata geçebilirsiniz.
İstanbul Anadolu Yakası icra avukatları
İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden vatandaşlar, icra davalarında bir avukata ihtiyaç duydukları takdirde çeşitli arayışlar da olabilirler. İcra avukatları içerisinde hizmet gösteren Avukat Mehmet Ali Helvacı çoğunluğun tavsiyesindedir.
İcra avukatları
İcra avukatları, icra hukuku başlığı altında bulunan davalarla ilgilenir. Buradaki davalar kendi içerisinde de ayrıştırılır.

İlginizi Çekebilir;

Borca İtiraz Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

İcraya İtiraz

Maltepe İcra Avukatı

Meskeniyet Davaları Nedir?

İcra Takiplerinde Alacaklı Ya da Borçlunun Ölümü

“İcra Hukuku Avukatı İstanbul” üzerine 4 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara