Yedieminliği Suistimal | Yedieminliği Suistimal Cezası 2024

Sizin de bildiğiniz gibi yediemin hacizli veya rehinli olan ürünleri korumakla görevli olan kişidir. Ama ne yazık ki günümüzde neredeyse her iş dalında olduğu gibi yedieminliği suistimal de yaygındır. Bu nedenle 2005’te yürürlüğe giren bir yasa yedieminlik görevini icra eden kişilerin vazifelerini suistimal etmesinde hangi türlü cezalar kalacağını belirler. Biz de bu yazıda sizin için yedieminliği suistimal etme, bunun cezası ve yapılması gerekenlere yer verdik.

Yedieminliği Suistimal Yargıtay Kararları

Yedieminliği suistimal konusu içerisinde daha önce alınan Yargıtay kararlarına yakından göz atalım. Bu kararların TCK 249 sayılı maddesine uygun olarak gerçekleştiğini göreceksiniz. Bu konu diğer iş ve görevlerden ayrı olarak Türk Ceza Kanunu’nda özel olarak kendisine yer alır. 249 sayılı maddeyi yakından inceleyecek olursak yalnızca yedieminleri kapsadığını görürüz.

Suistimal kapsamında yedieminlerin üç aydan iki yıla kadar hapis cezası alır. Buna ek olarak 3 bin güne kadar Adli para cezası da işlemiş oldukları suça dahil olur.

Bu muhafaza görevini üstlenen yetkili kişiler hiçbir şekilde söz konusu malları kendi tasarruflarına aktaramaz. Neredeyse her çalışma alanında olduğu gibi Türk Ceza Kanunu yedieminleri de kapsar.

Yedieminliği Suistimal Cezaları

Suistimal eden kişiler ilgili kanunda yer alan cezalar uyarınca hırsızdır. İşlemiş oldukları suçun oranına göre bir ceza alır. 17 04 2013 tarihinde gerçekleşmiş olan bir olay örnek niteliği taşır. 2011 yılında alacağına karşılık olarak borçlu kişinin elinde bulunan mallarını haciz eden alacaklı 2013 yılının 4 ayında hacizli malları teslim almak için gittiğinde bu malların yerinde yok.

Bu nedenle ilgili makamlara Suistimal kapsamında başvuru yapmış. Ancak o dönemlerde yürürlükte olan İİK’nun 106. ve 110. maddesi göz önünde bulundur olunca söz konusu malların bir yıl boyunca satışı gerçekleşmediği için hacizin ortadan kalktığını anlaşılıyor. Bu nedenle gerçekleşen olay yedieminliği suistimal konusu içerisine girmeyip muhafaza görevini üstlenen yediemin beraat etmiş. Tekrar edecek olursak yedieminliği suistimal olayının meydana gelebilmesi için belirtilen dönem içerisinde ilgili malların satışı gerçekleşmelidir.

Yedieminliği Suistimal Cezası 2023

Yedieminliği suistimal konusu Türk Ceza Kanunu’nda özel bir başlık altında yer alır.  Üç aydan iki yıla kadar hapis cezası var. Yediemin söz konusu malları kendi çıkarları doğrultusunda kullanma, izin zimmetine geçirme veya bunlardan tasarruf etme hakkı yok. Bu eylemlere kalkışırsa bu suçun karşılığı 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası olacaktır.

Yedieminliği suistimal kanunu olan TCK 249 yakından incelenecek olursa söz konusu suçun gerçekleşmesine neden olan malı henüz kovuşturma başlamadan önce teslim eden yedieminlerin cezası 5’te 4 oranında iner. Aynı şekilde bütün gerçekleşmesine neden olan mal ortadan kaybolduysa ve teslim edilemiyorsa bu durumda yedieminliği suistimal eden kişi tasarrufuna geçirmiş olduğu malın bedelini öder. Ve aynı indirim olur. Korumak ve saklamak ile yükümlü olduğu malın herhangi bir şekilde zarar görmesine neden olan yedieminler ilgili kanunda belirtildiği gibi adli para cezası öder.

Yedieminliği suistimal konusu içerisinde korumakla yükümlü olduğu malı amacı dışında kullanan yedieminler bir yıla kadar hapis cezası ile yargılanır. Buradan da anlayabileceğiniz üzere yedieminliği suistimal konusu sadece zimmete geçirme, tasarruf veya ortadan kaybetme değil aynı zamanda onu korumayı da kapsar.

Korumakla yükümlü olduğu malın zarar görmesine doğrudan veya dolaylı olarak neden olan kişiler yedieminliği suistimal kanunu çerçevesinde cezalandırıp yargı karşısına çıkartılır. Eğer yedieminliği suistimal konusu içerisinde zimmete geçirilmiş olan mal yedieminin kendisine aitse burada söz konusu olan ceza da yarı yarıya indirme gidilir. Diğer bir deyiş ile açıklayacak olursak yedieminin kendi zimmetine geçirmiş olduğum mal kendisine ait ve haciz, el koyma ya da icra yolu ile daha öncesinde ondan alınmışsa bu durumun cezası uygulamada yer alan cezaların yarısı olacaktır.

Yedieminliği Suistimal Şikayet Dilekçesi

Eğer siz de yedieminliği suistimal konusu ile karşılaştıysanız dilekçe yazın. Yedieminlerin peşinden koşmak ya da kanunsuz yöntemlere başvurmak yerine adli makamlarla sorunu çözün. Suistimal konusunda mahkemede daha iyi bir şekilde temsil edebilmek için uzman avukattan yardım alın.

Sizin de bildiğiniz gibi avukatlar ilgili kanunlar hakkında yeterli bilgiye sahip olup mahkemede en iyi şekilde temsil edilebilmenize olanak tanır. Bir avukattan yardım alabileceğiniz gibi eğer yasal konular hakkında yeteri kadar bilginiz varsa yedieminliği suistimal davaları için kendi başınıza da başvuruda bulunabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilk şey size yakın olan bir ceza mahkemesine başvuruda bulunup söz konusu olayı tanımlayan dilekçeyi iletmektir. Yedieminliği suistimal konusunda hazırlanması gereken bu dilekçeleri sizin yerinize vekiliniz olacak avukatınız oluşturur.

Eğer kendiniz başvuru yapacaksınız da dilekçe hazırlarken mutlaka yer alması gereken önemli noktaları size verelim. Dilekçeye ilk olarak hangi mahkemeye başvuruda bulunduğunuzu belirterek başvurmanız gerekir. Daha sonra şikayetçi olan kişi yani siz ve şikayetçi olduğunuz kişinin isimleri ile adresini doldurarak devam edin. Eğer varsa vekilinizi yani avukatınızı ve de onun adresini ekleyin. Yedieminliği suistimal kapsamında hangi suçun işlendiği, suçun ne zaman meydana geldiği ve konusunu kısa ve öz bir şekilde açıklayın. Sonrasında ise dilekçede yer alacak olan açıklama kısmına ile devam edip burada yedieminliği suistimal kapsamına giren olayı detaylı bir şekilde açıklayarak dilekçeyi tamamlayın.

Eğer varsa kanıt niteliği taşıyan tanıklar, kamera kayıtları, belgeler ya da diğer delilleri dilekçe ile birlikte ek olarak sunun. Dilekçenin geçerlilik taşıyabilmesi ilgili makamlarca ciddiye alınması için Türk Ceza Kanunu’nda yer alan 249. maddeyi yani yedieminliği suistimal konusunu açıklama, konu ve işlenen suç satırında belirtin. Bir avukat ile anlaştıysanız yedieminliği suistimal konusunda size lazım olacak bu dilekçeyi hazırlayıp ilgili makamlara onlar sunacaktır.

Yedieminliği Suistimal Zamanaşımı

Yedieminliği suistimal konusunda zamanaşımı 8 yıldır.  Bu süre içerisinde söz konusu olayı soruşturma imkânı vardır. Yedieminliği suistimal konusu şikâyete bağlı bir suç değildir. Zira başvuruda bulunabilmek için herhangi bir süre sınırı yoktur. Başka bir deyişle yedieminliği suistimal kapsamına giren olayı ilgili makamlara iletmek için süre yok.

Sonuç olarak başınıza böyle bir olay geldiği takdirde başvuruda bulunmak için hiçbir zaman geç değildir. Suçun gerçekleşmiş olduğu tarihten itibaren dilediğiniz zaman başvuru yapın.  Suistimalkapsamında bulunan davalarda belirlenmiş olan bir sınır bulunmaz.  Yedieminlik anayasada bulunan oldukça ciddi suçlar arasında yer alır. Ve özellikle hakimler tarafından oldukça ciddiye alınan konulardandır.

Muhafız olarak nitelendirildiği için yedieminler üzerine zimmetli olan malı korumak ile yükümlüdür. Bu malı herhangi bir sebepten ötürü zimmetine geçirmeleri suçtur.  Tasarruf etmeleri ya da ortadan kaybolmasına göz yummaları da yasaktır. Türk Ceza Kanunun 249. maddesine göre bir suç olarak belirlenmiştir. Oldukça ciddiye alınan yedieminliği suistimal suçu genellikle kısa süre içerisinde sonuçlanır. Sonuç olarak süre aşımı olur. Yedieminliği suistimal görüldüğü tarihten itibaren 8 yıllık bir zamanaşımı süresine sahiptir. Suistimal davaları toplamda 8 yıl boyunca sürer. Eğer iyidir avukata sahipsiniz bu davaların sonuçlanması daha kısa sürecektir.

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Yargıtay Kararı

Muhafaza görevini kötüye kullanma ya da yedieminliği suistimal konusunda Yargıtay pek çok karar kalır. Sizin için örnek niteliği taşıyan kararı inceledik. İlk başvuranın çalınan bilgisayar kasası, ekranı, klavyesi ve yazıcısı için olduğunu görebiliriz. Haciz yöntemi ile el konulan mallar var. Bu malları kişi muhafaza görevini üstlenecek olan yediemine verdi. Ve geri almak için incelendiğinde mallar orada yok.

Bu nedenle suistimal eden kişi hakkında kamu davası açılıp ilgili mahkemeye başvuru yapılmıştır. Yedieminliği suistimal eden muhafız savunmada bilgisayar kasası, ekranı, klavyesi ve yazıcısını tamire gönderdiğini söylemiştir. Bu nedenlerden ötürü elinde bulunmadığını ekleyip beraat alabilmek için başvuru yapar. Dava esnasında ve sonrasında ortadan kaybolan bu bilgisayar parçalarının gerçekten var olup olmadığını araştırmamıştır. Mahkeme dosya konusu yakından incelenince suçu işlediği söylenen yediemini yükümlülüklerine aykırı davranış sergilemediğine karar verilmiştir.

Yedieminliği Suistimal Hakkında Örnekler 

Sanığın iş yerinde önceden kiracı olan vefat eden F.K’nın vergi borcu olduğunu görüyoruz. Bu vergi borcu nedeniyle satışı gerçekleştirilemeyen işyerindeki mallar aynı zamanda mirasçılar tarafından da kabul edilmemiş. Sanık ilgili kurumlara sözlü olarak başvurduğu bulunduğunda ise herhangi bir karşılık alamamış. Daha sonrasında işyeri boşaltmak amacı ile hacizli olan bu malların satışını gerçekleştirmiş.

Sanığın gerçekleştirmiş olduğu olayı yedieminliği suistimal olarak nitelendiren mahkeme hırsızlık suçu ile yargılar. Ve kendisini savunabilmesi için talep etmiş olduğu ek süreyi verir. Yargıtay sanığın yedieminliği suistimal konusu içerisine giren herhangi bir suç işlemediğine karar verir. Çelişki oluşturması nedeniyle kararın bozulmasına karar vermiştir. İlk örnekte korumakla yükümlü olduğu malları onarmak için tamirciye gönderen yedieminin ceza almadığını görebiliriz.

Mahkeme tarafından verilen kararın Yargıtayda geçersiz kılınıp düşürüldüğünü eklememiz gerekir. İkinci olarak meydana gelmiş olan olayda mahkemede verilmiş olan hüküm geçersiz olur. Bunun nedeni verilen kararın çelişki oluşturmasıdır. Sonuç olarak iş yerinde bulunan eşyaları boşaltmak amacıyla satan yediemin görev suistimalı olur. Gerekli makamlara ve kişilere başvurularda bulunduktan sonra herhangi bir yanıt alamayınca satışını gerçekleştirmiş. Hırsızlık olarak nitelendirilen bu olay ise yedieminliği suistimal kapsamına girmeyip verilen hüküm çekilişli oluşturduğu için beraat edilmesine karar verilmiş.

Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Şikayet Dilekçesi

Muhafaza görevini kötüye kullanma veya diğer ismi ile suistimal demektir. Türk Ceza Kanununun 249. maddesine göre bir suçtur. Olayın gerçekleştiği fark edildiği andan itibaren dilekçe ile Ceza Mahkemelerine başvuru yapın. Hazırlanacak olan dilekçe için avukata danışın. Nitekim avukatınız gerekli olan başvuruları ve hazırlanacak dilekçeleri sizin için düzenler. Ve bölgenizde bulunan ceza mahkemelerinde sizin adınıza gerekli işlemleri yürütür.

Yedieminliği suistimal konusunda hazırlayacağınız dilekçeye öncelikle hangi mahkemenin savcılığına başvuruda bulunacaksınız başlık olarak belirtmeniz gerekir. Ve başvuruda bulunan kişi ya da suçu işlemiş olan kişi adını ve adresini dilekçeye eklemelisiniz. İkinci  ise TCK 249. maddeyi belirterek hangi suçun işlenip suçun konusunun ne olduğunu yazmalısınız.

Yedieminliği Suistimal Suçlar

Yedieminliği suistimal kapsamına giren suçlarda delilleri, belgeleri ve tanıkları dilekçe ile birlikte sunmalısınız. Daha sonrasında ise size yakın olan Ceza Mahkemesine başvuruda bulunmanız şart.  Dilekçeyi ilgili bölüme ibraz ederek dava sürecini başlatın.

Aynı zamanda yedieminliği suistimal kapsamına giren suçu işleyen kişinin cezayı almasını sağlar.  Ve de zararın tazmin edilmesine yardımcı olacaktır.

TCK 249 

TCK 249 ya da diğer adı ile suistimal kanunu var.  Sadece yediemin vazifesi yürüten ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerle ilgilidir. Mesela üçte biri ile yarısı oranına iner.

Buna ek olarak TCK’nın 249. maddesi sadece yedieminleri kapsar. Diğer yandan Türk Ceza Kanunun sadece 249. maddesi değil. Diğer 247 ve 248. maddesi de bu konuyu kapsar. Bu ceza 5 yıldan 12 yıla kadar hapistir. Böyle durumda ceza artırılır. Mesela yedieminliği suistimal kapsamında işlemiş olduğu cezadan ötürü olayın açığa çıkmasını engelleyebilecek hileli davranışlar olur. Bu halde başvuran kişilerin toplam cezaları bu davranıştan sonra 15 yıl olacaktır.

TCK Yedieminlik 

  1. madde suistimal ile ilgilidir. Bu tamamen hakimin ve mahkemenin inisiyatifine kalmış bir durum. Ve zimmete geçirilen malın herhangi bir zarar görüp görmediğine bağlıdır. 248. madde ise zimmete geçirilen malın iade edilmesiyle ilgili.

Etkin pişmanlık içerisinde bulunan 248. maddede kanun var. Bununla birlikte eğer zimmete geçirilen malda herhangi bir zarar mevcutsa bunun da tazmin edilmesi gerekir. 249. madde ise  suistimal kapsamında daha az ceza gerektiren zimmete geçirme olayları var.  Zimmete geçirme değeri az olan mallarda gerçekleşmişse ceza az olur.

Yedieminliği Suistimal Şikayete Bağlı mı?

Suistimal şikâyete bağlı suçlar içerisinde değildir. Muhafaza görevini kötüye kullanma suçu kovuşturmanın başlatılabilmesi için herhangi bir şikâyet gerekmez. Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir şikâyet dilekçesi yazarak ilgili zimmete geçirme olayı ile ilgili başvuru yapın. Dilekçeyle  Suistimal kapsamında zimmete geçirme suçunu işleyen muhafızların ceza görülmesi mümkündür.

Türk Ceza Kanunu Suistimal konusunu şikâyete bağlı suçlar içerisinde tutmayıp özel olarak nitelendirir. Zimmete geçirme suçu olarak da bilinen 247, 248 ve 249. madde yedieminleri kapsar. Günümüzde oldukça yaygın olarak görülen muhafızlık görevini kötüye kullanma durumu kanunda var. 2005 yılından beri yürürlükte olan kanun ile çözüm bulur.

Yedieminliği Suistimal Maddeleri

Yer alan bu kanunlara göre farklı maddeler var. Yediemin vazifesini yürüten kişiler korumakla yükümlü oldukları malları herhangi bir nedenden ötürü kendi tasarrufuna geçiremez. Bu takdirde işlemiş olduğu suçun ölçüsüne uygun olacak bir düzeyde ceza alır. Ayrıca  Suistimal kanunlu sadece yedieminlerin kendi zimmetine geçirmiş oldukları malları değil. Kendileri aracılığı ile bir başkasının zimmetine geçmiş olan malları da kapsar.

Diğer bir deyişle malları herhangi bir çıkar gözetip gözetmeksizin bir başkasına veren ceza alır. Sonuç olarak yedieminler aynı kapsam içerisinde ceza görecektir.  Suistimal kanunu etkin pişmanlık, daha ağır cezayı gerektirecek durumlar var.

Suistimal kanunu 247. madde de var.  Zimmete geçirme suçudur. Ve bu madde de 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası var.

  1. maddede ise Suistimal konusunda etkin pişmanlık maddesi var. İşlemiş olduğu suçtan dolayı pişman olanla ilgilidir. Ve bunu telafi etmek için gerekli olan yükümlülükleri yerine getiren kişilerin cezasında indirime gidileceğini söyler.

Maddi olarak az biçilen mallar zimmete geçirme durumu oluştuğu takdirde daha az ceza alır. Suç ne olursa olsun işletildiği takdirde bir avukat aracılığı ile başvuru yapar.  Suistimal kapsamında zimmet geçiren kişinin gerekli cezayı alması mümkün olur.

Yedieminliği suistimal cezası ne kadar?
Yediemin cezası, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla bulunur. Para cezası olarak ödeneceği takdirde de3000 TL Adli para cezası ile cezalandırılır.
Yedieminliği suistimal suçunda şikayet nereye yapılır?
Yedieminliği suistimal suçunda, şikayet dilekçesi oluşturularak bu dilekçe savcılığa iletilmeli.
Yediemin sorumluluğu ne zaman biter?
Yediğimin sorumluluğunun ne zaman biteceğine dair net bir durum belirtilmez. Bu sürecin sorumluluğa göre farklılık gözetir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kadinlik-gorevinin-yerine-getirilmemesi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/erkeklik-gorevini-yerine-getirmeme-nedeniyle-bosanma.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/beykoz-pasabahce-mahallesi-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/icra-hukuku-avukati-istanbul.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuzla-is-kazasi-avukati.html

“Yedieminliği Suistimal | Yedieminliği Suistimal Cezası 2024” üzerine 2 yorum

  1. Merhaba.Evimizden tahliye edildik.İcra bizi zorla çıkardı.Depeya alınan eşyalarımız mahvoldu bazılarıda kayıp.Bu konu hakkında ne yapabiliriz?

    Yanıtla

Yorum yapın

Hemen Ara