0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Tehdit, Hakaret, İftira vb. Ceza Hukukuna da Konu Olabilecek Durumlardan Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davalarının Takibi

Olma olasılığı kuvvetle muhtemel olmakla birlikte çeşitli nedenlerden dolayı söz konusu olabilecek tehdit, hakaret, iftira vb. ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi işlemleri için hukuki destek alınması öngörülmekle birlikte suç durumunun değerlendirilmesiyle farklı kazanımlar alınabilmektedir. Haksız bir şekilde zarara uğratılacağının kişiye bildirilmesi olan tehdit suçu birçok farklı yol ile yapılabilmektedir. Davranışlarla gösterilmesinin yanı sıra tek bir söz ile meydana gelmesi de mümkün olmaktadır. Hakaret ve iftira ile farklı kanallarla yapılan ceza hukukuna dair suçlamalar arasında bulunmaktadır. Tehditle birlikte çok daha kapsamlı ve yüksek boyutlu durumlarda ise şantaj suçunun işlenmesi de ihtimaller arasında değerlendirilmektedir.

Tehdit, Hakaret, İftira Suçlarında Hukuki Nitelikler

Tehdit suçu sadece gerçek kişiler için geçerli olmakla birlikte şirket, vakıf, dernek gibi tüzel kişilerin bu suça uğrama kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmamaktadır. Tehdit suçu ile kişilerin manevi dünyasına bir saldırı olmasından dolayı böyle bir durum bulunmakla birlikte hakaret veya iftira gibi durumlarda ise çok daha kapsamlı bir süreç bulunmaktadır. Herhangi bir sebepten ötürü kişinin maddi ya da manevi zarara uğratılmasına sebebiyet verilmesinden dolayı bu ceza hukukuna konu olan durumlarda tazminat hakları saklı tutulmaktadır. Mala zarar verme durumlarında şikayet için geçerli süresi tehdit için 6aay olurken tüm ağır hallerde ise şikayet zorunlu tutulmamaktadır. Dava zamanaşımı süresi ise 8 yıl içinde kullanılabilmektedir.

Ceza Hukuk Davaları İçin Şartlar

Tehdit, hakaret, iftira vb. ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi için suç vasfının oluşması gerekli olurken buna bağlı olarak sıralanan hususlar aşağıdadır;

-Tehdit edilen kişinin zarara uğratılacağının mağdura belirtilmesi

-Kişinin özgür hareket etme durumunun kısıtlanması,

Suçları işleyen kişinin bilerek ve isteyerek zarar verme durumu olması

-Hakaret ve iftiranın kişisel hakları saldırı olarak nitelendirilebilmesi,

Maddi veya manevi anlamda mağdur kişinin kayıplar yaşaması veya yaşama ihtimalinin ciddi bir şekilde bulunması.

Basit ve Nitelikli Suçların Cezaları

-Ciddiyetle bir kişinin yaşam hakkının elinden alınacağının belirtilmesi halinde 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezaları bulunmaktadır. Başta tehdit olmak üzere çeşitli durumlarda karşılaşılması söz konusu olmakla birlikte basit bir sözlü durumda dahi geçerlidir.

-Malvarlığı üzerine yapılan tehdit içerikli sözlerde ise 6 aya kadar hapis cezasının yanı sıra adil para cezası da bulunmaktadır. Kişilik haklarına saldır durumları içinde aynı cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

-Çok daha ağır olmakla birlikte nitelikli olarak ifade edilen suçlarda ise 2 ile 5 yıl arasında değişen cezalar verilmektedir. Tehdit, hakaret, iftira vb. ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının takibi sırasında nitelikli suçlamalarda ceza avukatı sıfatı kullanılmaktadır.

-Örgütlü suçlar kapsamında olunması ve periyodik olarak belirtilen suçların işlenmesi halinde ise cezalar katlanarak artmaktadır.

Call Now Button