Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu ve Cezası

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 235. ve 236. Maddelerinde yer alan bilgiye göre; kamu kurumu ya da kuruluşları, kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşları ve bunların teşvikleriyle kurulmuş olan şirketler ile kendi altyapısında faaliyet gösteren vakıflar, kamu yararına faaliyet gösteren kooperatifler ya da derneklere karşı taahhüt altına girilen Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu olarak tanımlanır.

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu ve Cezası kapsamında, kamu kurumları ya da kuruluşları adına yapılan işlemler de (ürün, hizmet alımı, satımı ya da kiralama) ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi veya taraf 3 ila 7 yıla kadar hapis cezası alır.

İhale kararının kesinleşmesi sonucu ihaleyi yapan kurum ile istekli taraf arasında sözleşme imzalanır ve ardından edimin iflası süreci başlar.

Türk Ceza Kanunu’nda ihale dönemi sürecinde ele alınan kimi fiiller 235. Madde kapsamında olup, edimin iflasının devamı durumunda bazı fiiller için ise 236. Madde suç olarak yaptırıma bağlanmıştır.

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu ve Cezası – 235. Madde Kapsamı

Aşağıdaki durumlarda İhaleye Fesat Karıştırma;

 • Hileli davranış sergilerken,
 • İhaleye katılma şartlarına uygun kişi veya tarafların ihale sürecine katılmalarını engellemek,
 • İhaleye katılma şartlarına uygun olmayan kişi veya tarafların ihale sürecine katılmasını sağlamak,
 • Teklif edilen ürünlerin veya malların, şartnamesinde açıklanan özelliklere sahip olmasına rağmen ihale sürecinde devre dışı bırakmak,
 • Teklif edilen ürünlerin veya malların, şartnamesinde açıklanan özelliklere sahip olmamasına rağmen ihale sürecinde uygunmuş gibi göstermek.
 • İhale teklifleriyle alakalı durumların gizli olarak kalması gerekirken, başkalarına ulaşılmasını sağlamak.
 • Cebir veya tehdit kullanarak ihaleye katılacak olan kişi ya da taraflara tehdit uygulamak. Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu ve Cezası kapsamında, cebir veya tehdit kullanmak acıyla yapılan işlemin temel cezanın alt sınırı 5 yıldan az olamaz.
 • İhaleye fesat karıştıran bundan dolayı da menfaat elde etmeye çalışan görevli hakkında suç hükmüne göre cezalandırılması talep edilir.

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu ve Cezası – 236. Madde Kapsamı

Kamu kurumları ya da kuruluşları adına yapılan işlemler de (ürün, hizmet alımı, satımı ya da kiralama) ihaleler ile yapım ihalelerine fesat karıştıran kişi veya taraf 3 ila 7 yıla kadar hapis cezası alır.

 • İhalenin kararında ya da sözleşmesinde evsafı belirtilen üründen başka bir ürünün teslim veya kabul edilmesi
 • İhalenin kararında ya da sözleşmesinde belirtilen ürün miktarı dışında ürünün teslim veya kabul edilmesi
 • Edimin ihale kararında veya sözleşmesinde belirtilen süre zarfında teslim edilmemesine rağmen süresinde teslim edilmiş gibi gösterilmesi
 • Hizmet niteliğinde olan edimin, ihalenin kararında ya da sözleşmesinde belirtilen şartlara göre verilmemesi veya eksik olarak verilmesine rağmen kabul edilmesi

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu Mevzuatı

Türk Ceza Kanunu’nun 236. Maddesine esasen konu olan edimin ifasına fesat karıştırma suçu ve cezası seçimlik hareketli suç olarak tanımlanmıştır. İhale hukukuna göre temel mevzuatlar;

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı her türlü ihalelerde, temel kuralları belirleyen kanuna “kamu ihale kanunu” denir ve 4734 Sayılı kanunda yer almaktadır.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı ihalelerin nasıl yapılacağına ve teslim edileceği dair temel esasları işleyen kanuna “kamu ihale sözleşmeleri kanunu” denir ve 4735 Sayılı kanunda yer almaktadır.
 • Kurum ve kuruluşların genel bütçeye bağlı olarak alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa ve taşınma işlemlerinin yapıldığı kanuna “devlet ihale kanunu” denir ve 2886 Sayılı kanunda yer almaktadır.
Edimin ifası dava sonuçları
Edimin ifası dava sonuçlarında kişilere 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilir. Verilen bu cezanın adli para cezasına çevrilebilme fırsatı bulunuyor. Bunun yanında hükmün açıklamasının geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi gibi durumlarla da karşılaşılabilir.
Tck Mevzuat
Türk Ceza Kanunu mevzuat bilgi sistemi güncel olarak yayınlanan tüm kanunların ve geçerli olan tüm yasaların içerisinde yer alındığı tek parça haline getirilmiş metindir.
Edimin ifası Yargıtay Kararları
Edimin ifası davalarında Yargıtay kararları; suça yardım etme ya da azmettirme, işin teknik şartnameye uygunluğunun denetlenmesi, resmi evrakta sahtecilik, kesin hesap yapılması, kamu görevlisi memurun suça dahil olması ve benzeri durumlarda verilir.
Edimin ifası davası
Edimin ifası davası iki kişi arasında yapılmış olan borç anlaşmasının, borçlu tarafından ödenmeyeceğinin belirtilmesi ile açılan dava türüdür. Bu durumda borçlunun borcunu ödemesi için belirli bir süre verilir.

“Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu ve Cezası” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara