0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

2020 Yılı Kıdem Tazminatı Hesaplama

İşçilerin kıdem tazminatı alma hakkı yasal olarak bulunmaktadır. Ancak her yıl kıdem tazminatının ne kadar olacağı yeni düzenlemelerle değişmektedir. 2019 yılında da tavan ve taban rakamlarda değişiklikler olmuş ve kıdem tazminatı ücret miktarları değişmiştir. 2019 yılı kıdem tazminatı hesaplama yeni belirlenen rakamlara göre yapılabilmektedir. Kıdem tazminatının hesaplanmasını etkileyen faktörler şöyledir;

  • İşe giriş ve işten çıkış tarihleri
  • Yıllık brüt maaş
  • Ek ödeme kümülatif gelir vergisi matrahı
  • Yıllık brüt kazanç

Her işçinin çalışma süresi, aldığı yardımlar, bürüt maaşı farklı olacağından alacağı kıdem tazminatı da farklı olacaktır. Kıdem tazminatının hesaplanması için yukarıda belirtilen verilerin net olarak bilinmesi gerekmektedir. Daha net açıklamak gerekirse 15 yıl boyunca ne kadar bürüt maaşla toplam kaç gün çalışıldığına göre kıdem tazminatı hesaplaması yapılmaktadır. Kıdem tazminatının ne kadar olacağını kıdem tazminatı tavan ve taban rakamları etkilemektedir.

Kıdem Tazminatı Neye Göre Belirlenir?

Kıdem tazminatıyla ilgili yasal düzenlemeler 475 Sayılı İş Kanunun 14. Maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanunda açıklanmıştır Kıdem tazminatı hakkı sigortalı çalışan işçilerin faydalanabileceği yasal bir haktır. Tazminat miktarı yüksek ücret alanlarla düşük ücret alanlarda farklı hesaplanmaktadır. Yüksek ücret alanların tazminatı kıdem tazminatı tavan ücretine göre belirlenir. Düşük ücret alanlarda ise kıdem tazminatı normal bürüt ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

2019 yılı kıdem tazminatı tavan miktarı 6 bin 17 TL olarak belirlenmiştir. Tavan ücretlerinin artması ve enflasyon oranları kıdem tazminatının belirlenmesini etkileyen faktörlerdir. Kıdem tazminatında çalışma süresinin hesaplanması önemlidir. Bir işçinin bir yıl içinde aktif çalışma süresine göre ve işe başladığı tarih temel alınarak kıdem tazminatı hesaplaması yapılmaktadır. 2019 yılı kıdem tazminatı hesaplama çalışanın son aldığı bürüt ücret üzerinden yani rakam oranlarıyla yapılacaktır.

Kıdem Tazminatı Almanın Şartları Nelerdir?

Kıdem tazminatı almaya hak kazanmak için işten çıkarılmak gerekmektedir. Pirim gün sayısını dolduran işçiler de kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Emeklilik yaşını doldurmuş kişilerinde kıdem tazminatı alma hakkı vardır. Kendi isteği ile işten ayrılanların kıdem tazminatı alma hakkı yoktur. Kıdem tazminatı almak için işten çıkarılırken iş süresince herhangi bir kabahatin işlenmemiş olması gerekmektedir. Kıdem tazminatı tavan rakamları ve ücret oranları her yıl değişmektedir . Bu nedenle 2019 yılı kıdem tazminatı hesaplama da yeni rakamlara göre değişmiştir. Kıdem tazminatı hesaplarken çalışma süresi ve bürüt ücret en etkili faktörlerdir.

Call Now Button