Maltepe İşçi Avukatı

Maltepe İşçi Avukatı olarak Hukuk Büromuz İşçilerin yaşadığı tüm hukuki sorunların çözülmesinde yardımcı olmaya çalışmaktadır. İşçilerin yaşadığı hukuki sorunların başında tazminatlarının hiç ödenememesi veya eksik ödenmesi, SGK primlerinin eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesi, işyerinde yapılan bayram ve fazla mesai çalışmalarının karşılığının alınamaması, haksız baskı ile işten çıkartılmalar gelmektedir.

Maltepe İşçi Avukatı Aile Mahkemelerinde Açacağınız Davalar hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Bize 0 532 051 26 08 Nolu Numaramızdan Ulaşabilirsiniz.

1-) Kıdem ve İhbar Tazminatı Esas Alınacak Ücret Nedir Nasıl Hesaplanır ?

Maltepe İşçi Avukatlığı yapan hukuk büromuz müvekkillerimizin yaşadığı güncel sorunlardan birisi ise kıdem ve ihbar tazminatı ücretinin gerçek ücretleri üzerinde hesaplanmadan eksik yatırılmasıdır. Bu gibi durumlarda ödeme alınarak ibraname imzalanmış olsa dahi eksik kalan kıdem ve ihbar tazminatı farklarınız için dava açılabilecektir.  01.07.2012 Türk Borçlar Kanunun 132. maddesinde ve 420. maddesinde işçi için ibranamenin sınırlı geçerli olabileceğinden bahsedilmiştir. İbranamenin geçerli olabilmesi için 1-) yazılı olması 2-) İbra Tarihi İle Sözleşmenin sona erdiği tarih arasında bir ay olması 3-) İbra Konu alacağının türü ve miktarının belli olması 4-) Ödenecek miktarın eksiksiz bir şekilde bankaya yatırılması şartlarına uygun olmayacak ibranameler geçersiz olacaktır.

Kıdem ve İhbar Tazminatının hesaplanabilmesi için elinizde birkaç veri bulunması gerekmektedir. Bunlardan birinci gerçek ücretiniz yani elinize aylık net geçen rakam gerekmektedir. Aylık ücretinize ek olarak yemek ve yol yardımı, prim, giyim veya yakacak yardımları da brüt ücrete giydirilecektir. İş vereninizin yanında ne kadarlık kıdeminiz olduğu da hesabın içerisine katılacaktır. İhbar tazminatı alabilmeniz için ise öncelikle işvereninizin sizi işten çıkartmış olması ve iş akdinizin sona erdirileceğini ihbar sürelerine uymadan bildirmiş olması gerekmektedir. Böyle bir durumda 4857 Sayılı İş Kanunun 17. Maddesi ihbar sürelerini şu şekilde açıklamaktadır.

Madde 17- Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri;

a-) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b-) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c-) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d-) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır.

Bu süreler asgari olup sözleşme ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

2-) 3600 Prim Günü 15 Yılı Doldurdum Kıdem Tazminatımı Almak İçin Ne yapmam Gerekir ?

Bir diğer sorun ise 3600 gün ve 15 Yılı doldurmuş işçilerin emeklilik nedeniyle istifa ederek kıdem tazminatlarını talep ettiklerinde yaşanan hak kayıpları. Öncelikle işçinin 08.09.1999 tarihinden önce sigorta başlangıcının yapılmış olması gerektiğini unutmamız gerekmektedir. 1475 Sayılı İş Kanunun Geçici 14. Maddesi gereği gerekli şartlara haiz işçileri SGK başvurarak 3600 Gün ve 15 Yıl şartlarına sahip oldukları belgeyi alabileceklerdir. Bu belgeyle beraber işçi işyerine emeklilik nedeniyle istifa ettiğine dair dilekçesini vererek iş akdini sona erdirebilecektir. Yargıtay 9. hukuk Dairesinin verdiği kararlarda işçi bu hakkını kullandıktan sonrada işe girmiş olsa dahi kıdem tazminatının ödenmesi gerektiğine karar verilmiştir.

3-) Fazla Mesai Ve Genel Tatil Çalışmalarımı Dava Açarsam Alabiliriyim ?

İşçilerin  Fazla Mesai Ücretleri ile Bayram çalışmalarının karşılıklarının ödenmemesi ve yaşanan hak kayıpları. İşvereniniz size bordro örneğinizi imzalatıyor ve bu bordroda fazla mesai ücreti ile bayram çalışma ücreti ödemeleri gözüküyorsa mutlaka ki imzalarken itirazi kayıt koymanız gerekecektir.  İtiraz edilmeden imzalanan bordrodaki ödemelerin aksini sadece yazılı delil ile ispatlanabilecektir. Bu nedenle bordrolarınızı düzenli olarak kontrol etmeniz ve gerçeğe aykırı olması halinde itirazı kayıt eklemeniz gerekecektir. Ayrıca fazla mesai ve genel tatil ücretlerinde zamanaşımı 5 yıldır.

4-) Yıllık Ücretli İzin Nasıl Hesaplanır ?

Yıllık izin ücretlerinin 4857 Sayılı İş Kanunun 59. maddesinde düzenlenmiştir. İşçi 1-5 yıl arası çalışıyor ise 14 gün, 6 ile 14 yıl arasında 20 gün, 15 yılın üstünde ise 26 gün yıllık izin verilmektedir. Ödenmeyen yıllık izin ücretlerinde zaman aşımı 01.07.2012 tarihli Borçlar Kanunundan önce 5 yıl iken sonrasında 10 yıla çıkartılmıştır. Bu sebeple 01.07.2012 tarihinden önce yıllık izin ücreti alacakları 5 yıllık zaman alımına tabi olacaktır.

5-) İşe İade Davası Açmanın Şartları Nelerdir ?

İşçilerin işe iade hükümlerinden yararlanabilinmesi için gerekli şartlar

1-) İş verenin bünyesinde en az 30 Sigortalı çalışanının olması gerekmektedir.

2-) İşçinin en az 6 aylık kıdemi olması gerekmektedir.

3-) İşçinin iş akdi fesih edildikten itibaren 1 ay içinde işe iade davası açması gerekmektedir.

4-) İş akdinin geçerli bir nedene dayanmadan fesih edilmesi gerekmektedir.

5-) İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekillerinden olmamak gereklidir.

Yukarıda saydığımız şartların olması halinde işçi işe iade hükümlerinden yaralanabilecektir. İşçinin çalıştığı iş yerinde 30 dan fazla çalışan olmaması veya işveren kötü niyetli olarak işçisinin 6 aylık kıdemi dolmadan işten çıkarılması halinde ise kötü niyet tazminatı talep edilebilecektir.

6-) Sigorta Primlerim Eksik Yatırılıyor Ne Yapmam Gerekir ? (Hizmet Tespiti)

İşçilerin yaşadığı bir diğer büyük sorun ise sigorta primlerinin gerçek ücreti üzerinden ödenmemesi veya sigorta bildirimin yapılmamasıdır. Bizim öncelikle müvekkillerimize tavsiyemiz e devlet şifresi alarak düzenli olarak sigorta prim ödemelerini takip etmeleridir. Bununla birlikte eğer primleri eksik veya ödenip ödenmediğini rahatlıkla takip edebileceklerdir. Böyle bir durum tespit edildiği anda ilk olarak yapmanız gereken Alo 170 hattını arayarak başvuruda bulunmak olmalıdır. İşvereniniz sizin sigorta bildiriminizi yapmaması halinde iş akdiniz sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde hizmet tespiti davası açılabilecektir. Ancak eksik primler için açılacak hizmet tespiti davasında ispat yazılı delil koşulu ile mümkün olabilmektedir.

7-) İş Kazası Geçirdim Tazminat Davası Açmak İçin Ne Yapmam Lazım ?

Ülkemizde iş yerlerinde iş güvenliği koşulları düşük seviyededir. Bunun en önemli nedeni ise insan hayatının hiçe sayılması ve denetim mekanizmasının çalışmamasıdır. İşçi olarak iş kazası geçirdiğiniz genelde işçiler şu yanılgıya düşmektedirler. Ben iş kazası geçirdim polis ifademi aldı artık yapılacak bir işlem kalmadı zannetmektedir. Birinci olarak işverenin iş kazasını kuruma bildirmesi gerekmektedir. Salt hastaneye polisin gelmesi ve ifade alması iş kazası bildirimi yapıldığı anlamına gelmemektedir. Bununla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna iş kazası geçirdiğinizi ve olayla ilgili soruşturma yapılarak maluliyet ve kusur raporu düzenlenmesi talep edilmelidir. Başvurunuzu yapmanız neticesinde azami 1 yıllık süreçte raporunuz hazırlanmış olacaktır. Kusur ve maluliyet raporunuz hazırlanması ile iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davanızı açılabilecektir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kadikoy-sahrayicedit-mahallesi-isci-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kidem-tazminati-nedir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/fazla-mesai-davasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/ihbar-tazminati-nedir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/fazla-mesai-hesaplama-2019.html

“Maltepe İşçi Avukatı” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara