Şile Avukat

Şile avukat Mehmet Ali Helvacı ceza ve boşanma hukuku konularında iyi bir avukattır. Boşanma sürecinizdeki tüm aşamalarla ilgili olarak Şile avukat Mehmet Ali Helvacı’dan hukuki destek alabilir, davanızın tüm sürecini profesyonel şekilde yürütebilirsiniz.

Şile Boşanma Avukatı

Boşanma, evlilik birliğinin resmi olarak sona erdirilmesi işlemidir. Boşanma 2 çeşit dava ile gerçekleşir. Birincisi, anlaşmalı boşanma davası, diğeri ise çekişmeli boşanma davasıdır. Şile boşanma avukatı her iki boşanma davası çeşidi ile de ilgilenir. Boşanma davası oldukça geniş prosedürleri olan bir süreçtir. Bu sebeple prosedürlerin hukuki olarak doğru uygulanması çok önemlidir. Dolayısıyla Şile boşanma avukatı ile birlikte açılacak bir boşanma davası davanın seyrinin doğru yönde olması sağlanır. Boşanma davası açıldığı zaman yapılması gereken ilk ve en önemli işlemlerden birisi dava dilekçesinin yazılmasıdır. Davanın açılabilmesi için temel şart dilekçe oluşturmaktır. Dilekçede boşanma gerekçesi ve konusu detaylı olarak yazılmalıdır. Boşanma nedenlerinin Medeni Kanun’da belirtilen detaylara uygun şekilde dilekçeye yansıtılması çok önemlidir. Boşanma nedenlerinin hukuki dil ile yazılması davanın reddedilmemesi için gereklidir. Bu sebeple Şile boşanma avukatı ile birlikte çalışmak dava dilekçesinin doğru şekilde oluşturulması için şarttır. Dilekçenin yazılması sırasında herhangi bir eksiklik yapılması, atlanması ya da yanlış ifade edilmesi birçok hak kaybına neden olabilir. Bu sebeple Şile avukat desteği ile dava dilekçesi hazırlanmalıdır.

Dava sürecinin dilekçe aşamasından sonra da detaylı şekilde takip edilmesi çok önemlidir. Şile boşanma avukatı davanın her aşamasında davayı sıkı bir şekilde takip ederken delillerden tanıklara kadar her unsurun Medeni Hukuk’a uygun şekilde sunulmasını sağlar. Şile boşanma avukatı müvekkilin haklarını davanın en başından sonuna kadar kusursuz bir şekilde savunurken hak kayıplarının önüne geçmek için de çalışır. Şile avukat, davanın başından sonuna kadar her süreçte müvekkili bilgilendirirken duruşmalarda neler olabileceği ve neler yapılması gerektiği ile ilgili müvekkil ile iletişim halinde olur. Bir boşanma davası Şile avukat ile çalışmadan taraflar tek başlarına yürüttüklerinde nafaka miktarları en alt seviyede verilir. Velayet konusunda problemler çıkabilir ve maddi manevi tazminatların alınması konusunda da hak edilen miktarlardan az tutar ile karar verilebilir. Ayrıca dava süreci boyunca talep edilmesi ya da takip edilen süreçlerin bilinmemesi sebebi ile kayıplar da yaşanabilir. Bu sebeple tüm bu olumsuz durumların yaşanmaması ve en önemlisi haklıyken haksız duruma düşmemek için mutlaka Şile avukat ile birlikte yasal süreç takip edilmelidir. Özellikle boşanma türü çekişmeli boşanma davası ise mutlaka Şile avukat desteği alınmalıdır.

Şile Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma demek, tarafların boşanmanın hukuki tüm sonuçları ile ilgili olarak birbiri ile uzlaşarak evlilik birliğini sona erdirmesi demektir. Nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı ve diğer tüm konularda fikir birliğine vararak bunu hakim karşısında belirtirler. Anlaşmalı boşanma için boşanma şartları Medeni Kanun’a uygun olmalıdır. Şile anlaşmalı boşanma avukatı ile birlikte hızlı bir şekilde anlaşmalı boşanma süreci yürütülebilir.

Çekişmeli boşanmaya göre çok daha kısa sürede tamamlanan anlaşmalı boşanma süreci Şile avukat ile hatasız olarak biter. Şile anlaşmalı boşanma avukatı ile eşlerin boşanma şartlarını değerlendirmesi davanın iptal edilmemesi ve doğru yönde ilerlemesi için çok önemlidir. Anlaşmalı boşanma maddeleri kanunlara uygun olmadığı zaman hâkim tarafından dava çekişmeli boşanma davasına dönüştürülebilir. Bu sebeple Şile anlaşmalı boşanma avukatı ile tüm anlaşmalı boşanma süreci doğru olarak ilerler. Anlaşmalı boşanmak için en az 1 yıl evli kalmak gerekir. Aksi takdirde sadece çekişmeli olarak dava açılabilir. Fakat taraflar her konuda anlaştıklarını dilekçe yolu ile mahkemeye bildirdikleri halde dava anlaşmalıya dönebilir. Bu sebeple Şile anlaşmalı boşanma avukatı ile değerlendirme yapılarak süreç yönetilmelidir. Anlaşmalı boşanma ile ilgili olarak her iki eş beraber protokol hazırlayarak maddi ve manevi olarak tüm şartlarda anlaştıklarını belirtmelilerdir. Ayrıca Şile avukat ile birlikte her iki eşin de duruşmaya katılmış olması şarttır. Davada tarafların her ikisinin de imzası kontrol edilecek ve uzlaşmaları hâkim önünde sesli olarak da beyan edilecektir. Ayrıca protokolde yer alan maddeler konusunda hâkimin teyidinin de alınması için tarafların duruşmaya bizzat gelmeleri gerekir.

Anlaşmalı boşanma için eşlerin mahkemeye kesin olarak bir neden belirtmesi gerekmez. Boşanmada mahkeme için önemli olan her iki tarafın da kesin olarak boşanmak istemesi ve haklar konusunda anlaşmaya varmış olmalarıdır. Şile avukat ile birlikte hazırlanacak protokol ile sorunsuz ve hızlı şekilde sonuca varılır. Şanlaşmalı boşanma davası açmak için öncelikle son 6 ay içerisinde eşlerin oturduğu ilin Aile Mahkemesine başvuru yapması gerekir. Aile mahkemesi o ilde bulunmuyorsa o zaman Asliye Mahkemesi’ne başvuru yapılmalıdır. Anlaşmalı boşanma dilekçesi ile birlikte anlaşmalı boşanma protokolü de başvuru esnasında teslim edilmelidir. Ayrıca anlaşmalı boşanma mahkeme giderleri ve dosya masrafları da ödendikten sonra makbuzu da teslim edildiği zaman dava açılmış olacaktır. Sonrasında ortalama 2 hafta sonrasında verilen duruşma gününde tarafların her ikisi de duruşmada boşanmak istediklerini belirtmeleri halinde hâkim boşanmalarına karar verecektir.

Boşanma protokolünde tüm ayrıntıların bulunması gerekir. Örneğin tarafların birbirinden tazminat talebi varsa miktarı yazılmalı, talep yoksa “tazminat talebi yoktur” şeklinde bir madde bulunmalıdır. Velayet konusu protokolde çok önemlidir ve bu konuda Şile avukat desteği alınmalıdır. Örneğin çocuk 5 yaşına kadar anneye, sonrasında babaya verilecek şeklinde bir düzenleme yapılamaz. Nafaka isteniyorsa da istenmiyorsa da mutlaka belirtilmelidir. Velayet konusu kamu düzenini ilgilendiren bir durum olduğu için hâkim protokoldeki maddeleri değiştirebilir. Bu durumu taraflar kabul etmezse o zaman dava çekişmeliye döner.

Şile Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma davaları, boşanma sonucunda ortaya çıkacak durumlarla ilgili tarafların anlaşmaya varamamaları sebebiyle açılacak davalardır. Taraflardan birisi boşanmak istemediğinde ya da velayet, nafaka, tazminat gibi konularda anlaşma sağlanamaması haline çekişmeli boşanma davası açılır. Şile avukat tarafından yürütülmesi daha sağlıklı olan bu süreç oldukça uzun ve yıpratıcı bir süreçtir. Anlaşmalı boşanmada olduğu gibi kısa ve kolay şekilde ilerlemez. Genellikle tarafların birbirine düşmanca tavrı sebebi ile daha uzun ve zor bir süreç olur. bu yüzden çekişmeli boşanma davası süreci bir Şile avukat tarafından takip edilmeli ve savunma yapılmalıdır.

Şile Avukat; Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davaları hangi eşin daha kusurlu olduğunun bulunmasına ve hakların verilmesine dayanan bir davadır. Bu davada tanıklar dinlenir, deliller sunulur ve Şile avukat tarafından etkili bir savunma yapılır. Taraflar kendi haklarını en iyi şekilde korumaya çalışarak boşanma sürecini tamamlamaya çalışır. Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır? Çekişmeli boşanma davası açmak için öncelikle Şile avukat ile dava açma nedenlerinizi detaylı olarak görüşmelisiniz.

Bu şekilde Şile avukat size özel bir yol haritası çıkaracak ve haklarınızı almanıza yardımcı olacaktır. Sonrasında Şile avukat ile birlikte çalışmaya karar vermeniz halinde çekişmeli boşanma davası dilekçesi yazılır. Boşanma dilekçesi yazılırken evlilik süresi içerisinde yaşanan kötü olaylar yazılır. Varsa ses kaydı, fotoğraf, darp raporu gibi deliller eklenir ve devlet tarafından alınan mahkeme giderleri ödenerek dava açılır. Boşanma dilekçesi aşaması davanın ilk ve en önemli aşamalarından birisidir. Burada yazılan iddialara göre ve delillere göre hâkim bir karar verecektir. Bu sebeple sürecin lehinizde ilerlemesi ve dilekçe aşamasının doğru şekilde ilerleyebilmesi için dilekçenin Şile avukat tarafından yazılması son derece önemlidir.

Sonrasında ise çekişmeli boşanma davası aşamaları başlar. Çekişmeli boşanma davasının ilk aşaması dilekçeler aşamasıdır. Dilekçeler aşaması oldukça detaylı bir aşamadır ve bu sürecin Şile avukat tarafından dikkatle takip edilmesi son derece önemlidir. Dilekçelerin yazılması için belirli süreler vardır ve bu sürelerin takip edilmemesi sebebi ile kaçırılması büyük hak kayıplarına neden olabilir.  İlk olarak davacı tarafın yazdığı dilekçeye davalı taraf cevap verir. Ardından davacı taraf ikinci dilekçe olarak cevaba cevap dilekçesi yazar. Sonrasında davalı taraf da ikinci cevabı yazdıktan sonra ilk duruşma günü verilir.

İlk duruşma ön inceleme duruşmasıdır ve bu duruşmada hakim tarafların birbirinden beklentilerini öğrenir ve sulh olup olmayacağını sorar. Eğer bu duruşmada taraflar anlaşırsa dava anlaşmalı boşanmaya çevrilebilir. Fakat anlaşmazlık devam ediyorsa o zaman ikinci duruşma için gün verilir. İkinci duruşmada tarafların Şile avukat savunmaları dinlenir. Deliller varsa incelenir. Her iki tarafın da tanıkları ile görüşülerek hâkim değerlendirme yapar. Bu duruşma da bu yüzden çok önemlidir. Şile avukat sizi bu duruşmada temsil edecektir ve yaptığı savunma ile davanın seyrini etkileyebilir. Bu yüzden Şile avukat seçiminiz tecrübeli ve bilgi birikimi fazla olan bir avukattan yana olmalıdır. Bu duruşmada hâkim iki tarafı da dinledikten sonra sözlü tahkikat aşaması adı verilen bir diğer duruşmanın gününü verir. Bu duruşmada tarafların son sözleri ve eklemek istedikleri varsa bunlar dinlenir. Taraflardan birisinin duruşmaya katılmaması halinde yokluğunda karar verileceğine dair taraflara ihtar çekilir.

Son duruşma ise karar duruşmasıdır. Burada sözlü tahkikat aşamasında şekillenen karar, bu duruşmada son halini alır. bu duruşmada hakim tarafların boşanmasına karar vererek velayet, tazminat gibi konuları netleştirir. Eşlerin mal paylaşımı için boşanma kesinleştikten sonra 10 yıl içerisinde tekrar dava açmaları gerekir. Yani mal paylaşımı davası boşanma ile birlikte sonuçlanmaz. Ayrı olarak yeni bir dava açmayı gerektirir. Çekişmeli boşanma bu şekilde gerçekleştikten sonra gerekçeli karar yazılarak nüfus müdürlüğüne gönderilir ve taraflar nüfus müdürlüğünden medeni durum değişikliklerini yaparak yeni kimliklerini alabilirler.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer? Çekişmeli boşanma davası davanın durumuna göre en az 6 ay ile 1 buçuk yıl arası sürebilir. Tarafların birbirine karşı tutumu, delillerin ve tanıkların durumu, bilirkişi incelemeleri gibi durumların fazla olması davanın süresini etkileyen durumlardır.

Çekişmeli boşanma davası devam ederken bazı durumlarda taraflardan birisi davadan vazgeçebilir. Çekişmeli boşanma davasında vazgeçme işlemi davacı tarafından yapılır. bu işlem aslında davacının haklarından feragat etmesidir. Davacı, davalının herhangi bir işlem yapmasına gerek duymadan davadan vazgeçebilir. Bunun içim Şile avukat aracılığıyla ya da kendisi bizzat vazgeçme dilekçesi ibraz etmelidir. Bu durumda dava kapanacak fakat davacı aynı sebeplere dayanarak tekrar boşanma davası açamayacaktır. Vazgeçme işlemi ile birlikte davacı davalıyı affetmiş sayılır. Davayı geri çekme işlemi ise davacının geri çekme işlemini yapmak için dilekçe vermesi ile birlikte davalının bunu kabul etmesiyle yapılmış olur. yani burada davalının kabul etmesi esastır. Bu şekilde davacı aynı nedenlerle tekrar dava açabilir. Bu işlemleri Şile avukat ile doğru bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Çekişmeli boşanma davası nasıl düşer, taraflar davaya katılmadığı zaman ya da boşanma nedeni hâkim tarafından yeterli bulunmadığı zaman dava düşürülür. Eğer çekişmeli boşanma davası açan davacı taraf duruşmaya mazeretsiz olarak gelmezse, davalı tarafa hâkim duruşmayı takip edip etmeyeceğini sorar. Eğer davalı taraf takip edecekse davalının yokluğunda karar verilir. Takip etmeyecekse hâkim dosyayı düşürecektir. Şile avukat aracılığı ile düşen dava dilekçe ile tekrar açılabilir.

Şile Avukat; Şile Anlaşmalı Boşanma Fiyatları

Anlaşmalı boşanma davası ücreti taraflar arasında protokolde belirtildiği şekilde ödenir. Her yıl yenilenen ve her il için değişen anlaşmalı boşanma fiyatları ile ilgili olarak Şile avukat ile görüşme yaparak net fiyat bilgisi alabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma davası ne kadar?

 • Anlaşmalı boşanmalarda başvuru harcı olarak 45 TL
 • Posta ve müzekkere masrafları için de 100 TL ücret ödenmesi gereklidir.
 • Anlaşmalı boşanmalarda Şile avukat ücreti hariç devlet tarafından alınan tüm masraflar ortalama olarak 500 TL civarıdır.

Şile Çekişmeli Boşanma Davası

Şile avukat aracılığı ile çekişmeli boşanma davası açtığınız zaman vekâlet vererek işlemleri sizin adınıza avukatınız başlatacaktır. Çekişmeli boşanma davası uzun ve yorucu bir süreçtir ve bu sebeple uygulanması gereken birçok prosedür bulunur. Çekişmeli boşanma davası ücreti davayı açan kişi tarafından ödenir. Ancak boşanma davası açan kişinin maddi anlamda avukat tutacak imkânı yoksa baro tarafından avukat sağlanır. Çekişmeli boşanma davası ne kadar?

 • Çekişmeli boşanma harç ücreti 54 TL
 • Dosya ve müzekkere masrafı 100 TL
 • Gider avansı 250 TL
 • Peşin harç 54.40 TL olarak belirlenmiştir.
 • Çekişmeli boşanma davası ücretleri davanın açılışında mahkemeye peşin olarak ödenecektir.

Şile Avukat; Şile Boşanma Davası Açma

Boşanma davası açmak için ne yapmak lazım? Şile avukat Mehmet Ali Helvacı ile boşanma sürecinizi yürütmeye karar verdikten sonra boşanma davası için dilekçe oluşturarak sürece başlayabilirsiniz. Boşanma davası açmak için öncelikle boşanma davası açma hakkı oluşması gerekir. Bunun için de eşlerden birinin zina yapması ve bunun kanıtlanması, eşlerden birinin suça karışması, eşin aile üyelerine kötü davranması, eşin evi terk etmesi ya da akıl sağlığının yerinde olmaması gibi durumlar sebep gösterilerek boşanma davası açılabilir. Ayrıca fiziksel, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, sevmediğini açıkça beyan etme, ilgisizlik ya da evlilik içerisinde farklı birçok olumsuz olayın yaşanması gibi durumlarda da evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile dava açılabilir. Boşanma davası açma süresi anlaşmalı boşanma açmak için en az 1 yıllık evli olmak gerekir. Fakat zina gibi durumlarda, zinanın öğrenilmesinden itibaren en geç 6 ay içerisinde dava açılması gerekir. Bunun haricinde suça karışma gibi olaylarda dava açmanın belirli bir süresi yoktur. Şile avukat ile boşanma davası açılması ile ilgili süreyi değerlendirebilirsiniz.

Şile Boşanma Avukatı Tavsiye

Anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davalarınızın en doğru şekilde takip edilmesi için Şile boşanma avukatı tavsiye arayanlar Mehmet Ali Helvacı’dan randevu alarak görüşme sağlayabilirler.

Şile Avukat; Şile Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma avukatları ücretleri her yıl değişmekle birlikte bulunulan ile göre farklılık gösterir. Boşanma avukatı ücretleri 2021 yılı içi baro tarafından belirlenmiştir. Şile boşanma avukat ücretleri ne kadardır?

 • Çekişmeli dava ücreti 14 bin TL
 • Anlaşmalı boşanma ücreti 9 bin TL
 • 1 saatlik sözlü danışma ücreti 540 TL
 • Çağrı üzerine gidilen sözlü danışma için 1125 TL olarak ücretlendirilmiştir.

Boşanma davalarının açılışından sonuçlanmasına kadar her türlü hukuki desteği alabileceğiniz Şile avukat Mehmet Ali Helvacı ile 0 533 351 98 54 numarasını arayarak görüşme sağlayabilirsiniz. Ayrıca Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi, Füsun Sokak, Ritim İstanbul Residence No:46/e a/5 blok d:128 k:24 Maltepe/İSTANBUL adresinde de detaylı olarak durum değerlendirmesi yapabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/maltepe-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/arnavutkoy-anlasmali-bosanma.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kadikoy-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davasi-nasil-acilir-surec-nasil-isler.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/cekismeli-bosanma-davasi-nedenleri.html

Yorum yapın

Hemen Ara