0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Kadıköy Avukat

Hukuksal süreçlere normal bir vatandaşın yaklaşımı ile uzman bir avukatın yaklaşımının aynı olmayacağı gerçeği herkes tarafından bilinmektedir. Bu doğrultuda Kadıköy avukat bakımından çok fazla seçeneğe sahip olacağınız bir yerdir. Kalabalık nüfusu her konuda muhakkak bir dava örneğine rastlamanıza ve bu davalar üzerine tecrübe kazanmış avukatlara denk gelmenize vesile olur.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Dünya genelinde ve ülkemizde mahkeme koridorlarından en çok karşılaşılan davacı ve davalı örneklerinde boşanma davalarında tanık oluruz. İstatistiklere bakıldığında kısaldığı net olarak far edilen evlilik süreleri de bu durumun kanıtıdır. Boşanma davaları için vereceğiniz dilekçenin adresi aile mahkemeleri olmalıdır. Boşanmaya taraf olan kişilerin yerleşim yeri bu konuda baz alınan ilk tercihtir. Eşlerden herhangi birine ait bir adresin olması dava açılması için yeterlidir. Bu durum eşlerin farklı yerlerde ikamet ettikleri vaziyetler için geçerlidir. Bunun dışında eğer eşlerinde ikamet ettikleri yerde bir aile mahkemesi yer almıyorsa, asliye hukuk mahkemesine dilekçe vererek de boşanma talebi resmen iletilmiş olur.

Eşler bireysel veya birlikte dava için başvuru yapabilirler. Ayrıca taraflardan her Kadıköy avukat seçeneğini değerlendiremeye alarak vekalet vermek sureti ile boşanma işlemlerini başlatabilir ve davanın takibini bir avukatın üstlenmesini sağlayabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Sadece ismine bakarak hakkındaki birçok şeyi anlayabildiğimi bu davalar eşlerin karşılıklı bir fikir birliğine vararak evliliklerini bitirmek istemeleri sonucu açılan boşanma davalarıdır. Bu davalarda eşlerin ortak malların nasıl paylaşılacağı, çocuğun kimde kalacağı veya nafaka ödenip ödenmeyeceği konularında anlaşamaya varmış olması gerekir. Normal şartlarda mahkemede vakit alacak unsurların burada devreden çıkmış olması dolayısıyla bu davaların karar süreleri çok daha kısadır.

Anlaşmaya dayanan boşanma davalarında tarafların genellikle bir avukata da ihtiyaçları olmaz. Verilen ilk duruşma gününde hakim her iki eşi de dinler. Kararlarında emin olup olmadıklarını ve bu kararı kendi hür iradeleri ile verip vermedikleri konusu netleştirilir. Hakim ifadelerin arkasından eğer evliliğin artık devam etmesinin mümkün olmadığına karar verirse tek bir celsede boşanma kararı verir. Davada nafaka talebi olmasa bile hakim eğer durumun nafaka verilmesi gerektiğine kanaat getirirse tarafların birine nafaka ödenmesi konusunda hükme varabilir.

Çekişmeli Boşanma Davaları

Boşanmak isteyen kişilerin isteği eğer tek taraflıysa veya kamuyu da alakadar eden konularda bir fikir ayrılığı söz konusu olmuşsa dava çekişmeli boşanma davası olarak adlandırılır.

Taraflar burada Kadıköy avukat seçeneklerinden bir tanesi yönelmek sureti ile süreci daha pozitif karşılayabilirler. Çünkü bu tip davalar çoğunlukla meşakkatli bir zamandan geçmeyi gerektirir. İş mahkeme aşamasına gelinde eşler birbirlerinin daha önce görmedikleri yüzlerini görebilirler. Bu durumda bir avukat desteği almak konuya soğuk kanlı bakan objektif bir göz anlamına gelir. Bu da sürecin yıpratıcılığı baz alındığında oldukça avantaj sağlayacaktır.

Kadıköy avukat tercihinde bulunanlar, çekişmeli boşanma davalarında takip konusunda da bir adım öne geçerler. Bu tip davalar zamanın çok önemli olduğu davalardır. Her aşamada belirli süreler çerçevesinde atılması gereken adımlar olabilir. Örneğin hakim bir belge talep ettiğinde onu mahkemeye sunmak için gerekli olan gün sayısı bellidir. Bu da avukat tarafından takip edilirse mahkeme aksamadan devam eder. Eğer belirtilen süre içinde hakimin istediği veriler mahkemeye sunulmamışsa, hakim davayı dire bir sonraki tarihe erteler. Bu da kararın gecikmesine neden olur. Çekişmeli boşanma davalarında ele alınan konulardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Çocuk velayeti
 • Nafaka
 • Manevi Tazminat
 • Vasi atama
 • Mal paylaşımı

Her türlü hukuki problemin çözümünde avukat varlığı oldukça önemli olmakla beraber, avukatın niteliklerinin davaların seyrini önemli ölçüde değiştirdiği de göze çarpan önemli bir gerçektir. Ceza davaları başta olmak üzere miras, boşanma, iş anlaşmazlıkları gibi birçok durumda Kadıköy Avukat hukuki süreçlerin kısaltılması için de oldukça önemlidir.

Avukat Varlığının Önemi

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında davaların nitelikleri çerçevesinde kişilerin avukat tutmadıkları durumlarda kendilerine avukat tahsis edilebilmekle beraber, birçok durumda böyle bir hak tanınması da mümkün olmamaktadır. Ancak avukat varlığı özellikle İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerde çok önemli bir etkendir. Avukat niteliği ne olursa olsun tüm hukuki sorunların çözümünde müvekkilinin kanunda belirtilen haklardan faydalanmasını sağlarken elinden gelen tüm hukuki desteği de sağlamaya çalışır. Bu durum gerekirse temyiz sürecinde de devam eder. Ceza davalarında ceza alınmasının kesin olduğu durumlarda cezanın azaltılmasına neden olan hallerin tespit edilmesi de avukat gerekliliğine verilecek önemli bir örnektir.

Avukatın Genel Anlamda Sağlayacağı Faydalar

Her türlü davada avukatların müvekkilleri lehine sağlayabilecekleri yüzlerce faydadan bahsetmek mümkündür. Kadıköy Avukat verdiği psikolojik desteğin yanında davayla ilgili delillerin toplanması, değerlendirilmesi ve müvekkili lehine kullanılması açısından önemli kazanımlar sağlayabilir. Bu yönde avukat;

 • Müvekkilini merkeze alarak duygu ve düşünceleri çerçevesinde hukuki açıdan gereken tüm desteği sağlar.
 • Müvekkili açısından herhangi bir kovuşturma ve soruşturmayla alakalı güncel durumlara itiraz edebildiği gibi, tutukluluk aşamalarının ortadan kaldırılması için de çaba sarf eder.
 • İddia ve savunmaların tüm hatlarıyla oluşturulması yönünde avukat etkisi çok önemli olduğu gibi avukatın şüpheli, sanık ve şikayetçiye vekillik yapabilmektedir.
 • Müvekkilinin lehine olabilecek talepleri değerlendirerek delil toplama konusunda önemli aşama kaydedebilir. Elde ettiği delilleri gerektiğinde müvekkili lehine kullanır.
 • Avukat müvekkilinin tüm duruşmalarını takip edip, müvekkiline vekillik ederek, süreç sonunda müvekkilinin kazançlı çıkması için çalışır.
 • Gerektiğinde müvekkilinin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasını sağlar.
 • Mahkeme süreci müvekkilinin aleyhinde sonuçlandığında temyiz sürecini işleterek, etkin bir şekilde kararın bozulması yönünde çalışır.
 • Müvekkilinin ceza evi görüşme ve ziyaret sürecinde etkin bir şekilde rol alır. Gerekirse süreci yönetir. Gerekli tüm izinlerin alınması hususunda birinci derece sorumludur.

Avukat Seçimi Çok Önemli

Tüm mahkeme süreçleri için sanık, davalı ya da şüphelinin veya diğer tarafta davacının en önemli hukuki destekçisi olan avukat seçiminin etkin bir şekilde yapılması çok önemlidir. İyi bir avukat müvekkiline çok önemli kazanımlar sağlayabileceği gibi, çok zor davaların üstesinden de kolaylıkla gelebilmektedir. Tersi bir durumda ise umulmadık bir davada ortaya çıkan olumsuz durum önemli sorunlara yol açabilmektedir. Kadıköy avukat hem maddi hem de manevi anlamda müvekkili için en önemli hukuki destekçidir. Siz de tüm hukuki sorunların çözümünde Avukat Mehmet Ali Helvacı’yla iletişim kurabilir, her türlü durumda destek alabilirsiniz.

Call Now Button