Bayrampaşa Avukat

Bayrampaşa Avukat Mehmet Ali Helvacı, 2000 senesinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünde üniversite eğitim hayatına başladı ve 2005 senesinde mezun olduktan sonra, 2006 senesinde İstanbul şehrinin Kartal ilçesinde Helvacı Hukuk Bürosu’nu kurdu ve resmi avukatlık hayatına böylelikle başladı. Bayrampaşa Avukat Mehmet Ali Helvacı; üniversite hayatında aldığı eğitimin yanı sıra, yıllardır devam ettirdiği avukatlık tecrübesiyle de pek çok davada başarıyla görev almıştır.

Bayrampaşa Boşanma Avukatı

Boşanma avukatı olarak medeni hukukun bir alt dalı olarak bilinen aile hukuku anlaşmazlıklarından dolayı; mal paylaşımı, boşanma, nafaka, velayet ve benzeri davalara bakan avukatlara verilen bir sıfattır. Ailelerin avukatlığını yapan avukatlara da boşanma avukatı denilmektedir. Yasalarda boşanma avukatı diye resmi bir kavram bulunmamaktadır. Fakat, halk arasında boşanma davalarında görev alan Bayrampaşa avukat “boşanma avukatı” ismi ile bilinmektedir. Boşanma davalarında, devletin yasalarına bağlı olarak pek çok farklı yönteme başvurulması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, dava gidişatının olumlu ve etkili bir biçimde yönetilmesi de davanın sonucunu önemli oranda etki edebileceği için; sürecin uzman bir Bayrampaşa avukat tarafından iyi bir şekilde yönetilmesi ve takip işlemleri yapılması gerekmektedir. Boşanma davalarının açılabilmesi için; sebeplerin teslim edildikten sonra dava dilekçeleri hazırlanması gerekmektedir. Özellikle de bireylerin birbiri ile boşanmanın yanı sıra başka talepleri de olabileceği için, tüm bu isteklerin müvekkil ile yapılacak ayrıntılı bir görüşmeyle sağlamlaştırılması gerekmektedir. Bayrampaşa avukat, müvekkili dinledikten sonra boşanma nedenleri ve talep tespiti yapılıp, ulaşılan olgular ve istekler doğrultusunda davanın, hukuki kaynağı tespit edilir ve bununla birlikte dava dilekçesi yazılır. Dilekçenin istenilen sonucun elde edilebilir duruma gelmesinden sonra dava dosyası hazırlanmaya başlanır. Bayrampaşa avukat, boşanma işlemleri esnasında müvekkilin gerek duyduğu hukuki desteği sağlamakla yükümlüdür. Dava sonucunda elde edilmesi amaçlanan hukuki hakların kazanılması için, boşanma avukatının boşanma davasına müdahale etmesi oldukça önemli bir hamledir. Bayrampaşa boşanma avukatı en önemli özelliklerinden bir tanesi ise herhangi bir müvekkili ile bağ kurabiliyor oluşudur. Bayrampaşa boşanma avukatı, boşanma davasına tam anlamıyla müdahale edebilmesi için; müvekkil ve avukat arasında bu bağı kurmakta çaba sarfetmelidir. İyi bir Bayrampaşa avukat özelliği olması gereken bu bağ kurma neticesinde, ortaya etkili bir iletişim çıkmaktadır. Etkili bir iletişimin sonucu olarak da dava sonucuna etkisi olacak unsurların masaya yatırılmasına ve etkili bir hamle ortaya çıkmaktadır.  Müvekkili ile etkili bir iletişim bağı kuramayan Bayrampaşa boşanma avukatı, bilgi toplama ve bu bilgilerin sunulması konumunda maalesef yetersiz kalacaktır. Bayrampaşa boşanma avukatı ile aile mahkemesinden, aile hukukundan kaynaklı bir takım önlemlerin alınması talebinde bulunulabilir. Tedbir önlemleri doğrultusunda, boşanma davasının açılıp, açılmadığının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Bayrampaşa avukat tarafından yapılan tedbir başvuruları, bu sürecin hızlanmasında büyük bir rol oynamaktadır. Özellikle de şiddet mağduru bireylerin önlem başvurularının aile mahkemesine uygun yollarla iletilmesi durumunda, ilişkideki şiddeti uygulayan kişi hakkında önleyici önlemler uygulanmaktadır.

Bayrampaşa Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Bayrampaşa anlaşmalı boşanma avukatı vasıtası ile yapılan anlaşmalı boşanma davası, boşanma haklarının sonuçlarını düzenleyen ve her iki taraf tarafından imzalanması gereken bir tür kontrat niteliğindedir. Tazminat, velayet, soy ismi, mal varlıkları ve nafaka hakkında kişilerin talepleri için önemli bir anlaşma metnidir. Evlilik başlangıcından itibaren en az 1 sene geçmiş olması gerekliliği hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının ilk aşaması olarak; anlaşmalı boşanma dava dilekçesi Bayrampaşa anlaşmalı boşanma avukatı vasıtasıyla hazırlanmaktadır ve bu dilekçeye artı olarak “ anlaşmalı boşanma protokolü” Bayrampaşa anlaşmalı boşanma avukatı tarafından yazılmaktadır. Adliyede dava açılabilmesi adına, UYAP sistemine bağlı bir tevzi ofisine gidilmektedir. Kimlik kartınızı mutlaka yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Dava açıldığı esnada belirli bir miktarda harcın yatırılması gerekmektedir. Dava açılma işlemi tamamlandıktan sonra davanın görüleceği özel kaleme gidilip, hazırlanan dilekçe verilmelidir. Davanızın mahkeme gün bilgisi tebligat ile size ulaşmaktadır. Mahkeme sırasında ise boşanma nedenler hakim karşısında bir kez daha tekrarlanmaktadır. Protokolde bulunan imzaların, bireylere ait olduğu ispatlanıp, sorulan soruların tamamlanmasında sonra, hakim tarafından boşanma kararı söylenir. Bu kararın ardından, gerekçeli kararın çıkması ve kararın tebliğ ile alınmasından sonra kararın, temyiz etme hakkından vazgeçildiği belirtilmektedir. Son olarak kararın tamamıyla kesinleşmesinden sonra mahkeme, kararı nüfus müdürlüğüne göndererek yeni medeni durum adına gerekli düzenlemeler işleme alınmaktadır. Anlaşmalı boşanmada tutanak hazırlanması kesinlikle gereklidir. Protokol, anlaşmalı boşanma gidişatının yönü ve anlaşmalı boşanma şartının varlığının belirlenmesi açısından oldukça fazla bir öneme sahip olup, Bayrampaşa anlaşmalı boşanma avukatı yardımı ile düzenlenmesi, bu sürecin aslı göz önünde bulundurulduğunda son derece gerekli bir mevzudur. Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarında olduğu gibi Aile Mahkemeleri’nde açılmaktadır. Boşanma davaları, Aile Mahkemesi olmayan yerlerde, Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülmektedir.

Anlaşmalı boşanmanın bozulabilirliği konusuna bakacak olursak; kişilerin boşanmalarında karar kılınsa bile davacının anlaşmalı boşanma kararını, gerçekleşen anlaşmasına rağmen temyiz etmesi, açık bir şekilde vazgeçmedikçe anlaşmalı boşanma istediğinden vazgeçmesi halinde, bu durumda davanın çekişmeli boşanma olarak görülmesi gerekliliği, ön inceleme yapılıp soruşturmada deliller toplanarak, sonuca göre son karar verilmektedir.

Bayrampaşa Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma davası, evlilik ilişkisi içinde olan bireylerin anlaşamaması halinde boşanmanın temel nedenlerinden olan; velayet, teminat ve nafaka konularından en az bir tanesi nedeni ile uzlaşamamasından ötürü iddia, talep ve de savunmalarını aile mahkemesi önünde söylemeleridir. Çekişmeli boşanmanın sebepleri olarak da; hayata kast, zina, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış, suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı, terk gibi özel nedenler ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması genel maddeleri doğrultusunda açılabilen davalardır. Özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri doğrultusunda açılan boşanma davalarında; boşanmanın sonuçları bakımından farklılıklar olduğu gibi kusurlu eş bakımından daha ağır sonuçları ortaya çıkaran özel boşanma nedenleriyle bağlantılı düzenlenen zaman aşımı süreleri de ayrıcalıklı bir faktörü ortaya çıkarmaktadır. Nitekim hem özel, hem de genel nedenler doğrultusunda boşanma davası açılmış ise bunlardan doğacak hukuki sonuçlar farklı olacağından, öncelikli olarak özel boşanma nedenlerinin bulunup, bulunmadığı tespiti yapılmalı. Eğer ki özel bir neden varsa; bu sebep doğrultusunda özel boşanma nedenlerinin gerçekleşmemesi ya da özel sebebe dayalı dava hakkının düşmüş olması durumunda deliller, genel boşanma sebebi sınırlarında değerlendirilerek çıkan sonuca göre karar verilmektedir. Halk arasında “şiddetli geçimsizlik” adı altında bilinen evlilik birliğinin temelden sarsılması durumunda, evlilik ilişkisi içerisinde olan bireylerin ortak hayat sürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olması, genel boşanma nedenlerindendir. Çekişmeli boşanma, evlilik ilişkisi bakımından kendi şartları içinde farklı olarak değerlendirilebilir bir boşanma davasıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası Hakkında;

Çekişmeli boşanma davası nasıl düşer sorusuna cevap olarak; boşanma nedenini öğrenildiği andan itibaren 6 ay ve gerekçenin üzerinden 5 yıllık bir zamanın geçmesinin ardından, dava açabilme hakkı ortadan kalkar. Boşanma davasının düşmesi için davalının, davayı takip etmek istememesi halinde hakimi dosyanın kaldırılmasında karar kılabilir. Çekişmeli boşanma davası süreci; aslında uygun evrakların hazırlanması, ön inceleme duruşması, inceleme duruşması ve karar duruşması gibi birçok aşamadan oluşur. Çekişmeli boşanma davası dilekçesi içerisinde; boşanma sebebini kanıtlayan deliller, nafaka ve tazminat talepleri, velayet talebi gibi talepler bulunmalıdır. Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusunu; 8 ila 12 ay olarak yanıtlayabiliriz. Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır? Bireylerden birinini ikamet ettikleri şehirdeki Aile Mahkemesi’ne başvuru yapmasıyla ya da Bayrampaşa avukat aracılığıyla eşin vekili olarak açılabilir. Çekişmeli boşanma davası aşamaları; dilekçe alış verişi, ön inceleme mahkemesi, sözlü yargı ve karar olarak ilerlemektedir. Çekişmeli boşanma davasından vazgeçme için; kişinin sözlü ya da imzasının bulunduğu noter onaylı dilekçeyi sunmasıyla feragat edilebilmektedir.

Bayrampaşa Anlaşmalı Boşanma Fiyatları

Boşanmak için Bayrampaşa avukat kişisine ödenecek ücret, davanın zorluk ve de türü ile doğru orantılı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bayrampaşa avukat ücretleri belirlenirken “Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi” göz önünde bulundurulmaktadır. Bu tarifenin doğrultusunda, bir boşanma davası için alınacak en düşük ücret belirlenmiştir. Sınıra Bayrampaşa avukat uymak zorundadır ve uyulmaması durumunda, uymayan Bayrampaşa avukat hukuki sorumluluğunu getirmektedir. Avukatlık asgari ücret tarifesi neticesinde, Bayrampaşa avukat ücretlerinin minimum seviyesi belli olup, üst sınır ise davadan davaya ya da avukattan avukata değişiklik göstermektedir.

Anlaşmalı boşanma dava ücretleri;

Bayrampaşa avukat anlaşmalı boşanma davası ücreti, müvekkillerin özgür iradesi ile belirlenmektedir. Bu davanın niteliği, harcanan zaman, davanın görüleceği şehir vs. gibi sebepler, Bayrampaşa avukat ücret miktarını belirlemekte büyük rol oynamaktadır. Anlaşmalı boşanma davası ne kadar; 4.080,00 TL’dir

Maltepe Çekişmeli Boşanma Fiyat

Bayrampaşa avukat çekişmeli boşanma davası için fiyat “Avukatlık Asgari ücret Tarifesi”ne göre belirlenmektedir. Her yıl resmi gazetede yayınlanmakta olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ndeki alt sınır ücretine Bayrampaşa avukat, uymak zorundadır. Bu tarifede yazılı olan avukatlık ücretlerinden daha aşağıda bir ücret alınması mümkün değildir. Fakat; işin niteliğine bağlı olarak daha yüksek ücret alınması mümkündür. İlk açılış için 600 TL ile 700 TL arasında bir ücret alınmaktadır.

Çekişmeli boşanma dava ücretleri;

Bayrampaşa avukat anlaşmalı boşanma davası ücreti, avukatlık asgari tarifesindeki taban fiyata göre belirlenmiştir ve buna giderler dahil değildir. Çekişmeli boşanma davası ne kadar; 4.080,00 TL’dir. Bu ücret sadece tek bir taraf için geçerlidir ve her iki taraf da ayrı Bayrampaşa avukat tutarak, ayrı Bayrampaşa avukat ücreti ödemesi gereklidir.

Bayrampaşa Boşanma Davası Açma

Evli çiftlerin boşanmaya karar kıldıktan sonra boşanma davası açması gerekmektedir fakat; boşanma davası açabilmek için de bir karar verme zorunluluğu vardır. Bu kararı vermek için de; anlaşmalı şekilde ya da çekişmeli boşanma türlerinden bir tanesini seçmek zorundalar. Her iki boşanma türü için de; Aile Mahkemesi’ne başvuru yapılması gerekmektedir. Bu başvuruyu yapabilmek içinse; 1 kopya, 1 asıl dava dilekçesi olmak üzere 2 nüsha dava dilekçesi, kimlik kartı fotokopisi ve eğer varsa; eklemek istediğiniz belgeler. Öncelikle; tarafların haklarının korunması, dava sürecinin düzenli olarak takibi yapılması, dava sonucu mahkeme hükmü için yapılması gereken çeşitli hukuki işlemlerin doğru olarak yönetilmesi ve özellikle de ispatların netleştirilmesi için Bayrampaşa avukat Mehmet Ali Helvacı’ya danışmak ve bu süreci Bayrampaşa avukat aracılığı ile yürütmek son derece önemlidir. Bayrampaşa avukat ile birlikte öncelikle; dilekçeyle boşanma nedenini, gerekçelerini ve kusurun ne olduğunu açık bir şekilde ifade etmek gereklidir. Tüm bunların yanı sıra; tazminat, nafaka ve velayet isteklerinin de belirtilmesi son derece önemlidir.

Boşanma davası;

Boşanma davası açma hakkı; “evliliğin, kişi için çekilmez bir hal alması”, “fiilen ve manen, kişi için bitmiş olması”, “kişinin, hukuken sona ermesini istemesi” gibi sebeplerden dolayı ayrılık isteyen bireye doğmaktadır. Boşanma davası açmak için ne yapmak lazım sorusuna kısaca yanıt verecek olursak; dava dilekçesi, kimlik ya da pasaport, varsa avukat vekaleti, dilekçeyi destekleyen deliller, anlaşmalı boşanma ise anlaşma protokolü. Boşanma davası açma süresi kusura göre farklılık göstermektedir. Anlaşmalı yapılan boşanma davası için; evlilikle 1 yıl dolmalıdır. Zina nedeniyle açılan davayı; sebebi öğrenmesinden itibaren 6 ay ve her halde zina eyleminin üstünden 5 sene geçmesiyle birlikte dava hakkı düşer. Suç işleme, akıl hastalığı ya da haysiyetsiz hayat sürme nedeni ile boşanma davasında zaman aşım süresi yoktur.

Bayrampaşa Boşanma Avukatı Tavsiye

Bayrampaşa boşanma avukatı tavsiye almak isteyenler; Bayrampaşa Avukat Mehmet Ali Helvacı’dan müsait bir güne randevu talebinde bulunabilir. Bayrampaşa avukat aracılığı ile aldığınız tavsiyeler sonucunda, açmak istediğiniz davaya dair detaylı bilgi edinebilirsiniz ve davanızı doğru yönde yürütmenize neden olabilirsiniz. Bayrampaşa avukat ile işbirliği yapmanız durumunda davanızda daha olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Bayrampaşa avukat işlemlerinizi bu tavsiyeler sonucunda yürütmeniz, sürecinizin hızlanmasına da yardımcı olacaktır.

Bayrampaşa Boşanma Avukatı Ücretleri

Bayrampaşa boşanma avukatı ücretleri;

  • Harç ücretleri; 500 TL
  • Anlaşmalı boşanma davası; 9.000 TL
  • Çekişmeli boşanma davası; 14.000 TL

Bayrampaşa avukat Mehmet Ali Helvacı’nın hukuk bürosu olan “Helvacı Hukuk Bürosu” adresi; Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi, Füsun Sokak, Ritim İstanbul Residence No:46/e a/5 blok d:128 k:24 Maltepe/İST

Telefon; 0 533 351 98 54

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/uzlasma-avukati-istanbul-uzlasma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/ferdi-kaza-avukati-istanbul-ferdi-kaza-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/maltepe-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/arnavutkoy-anlasmali-bosanma.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/arnavutkoy-anlasmali-bosanma.html

Yorum yapın

Hemen Ara