Uzlaşma Avukatı | İstanbul Uzlaşma Avukatı

Uzlaşma avukatı, uzlaşmaya tabi olan suçlarda suçtan zarar gören kişi ve sanık ya da şüpheli arasında uzlaştırma sürecini yürütür. Her suç uzlaştırma kapsamına girmemektedir. Uzlaştırma sürecine girilebilecek olan suçlardan bazıları şunlardır:

 • Kovuşturma ve soruşturma süreci şikayete tabi olanlar
 • Taksirle yaralama suçlarında uzlaşmaya gidilebilir
 • Konut dokunulmazlığını ihlal etme suçları
 • Çocuğun alıkonulması veya kaçırılması vb. suçları
 • Bazı ticari sırların, belgelerin açıklanması, yayılması suçlarında uzlaşma mümkündür

Cinsel saldırı, etkin pişmanlık hükümleri bulunan suçlar, kamu kurumuna ve görevlilerine karşı işlenen suçlar vb. için uzlaştırma hükümleri uygulanmamaktadır.

Uzlaşma Avukatı: Uzlaşma Cumhuriyet Savcısı tarafından başlatılan bir süreçle sağlanabileceği gibi uzlaşma avukatları da devreye girmektedir.

Uzlaşma Avukatı hizmetleri ile dava açılmadan ya da açılan davada daha fazla vakit kaybedilmeden zarar gören kişi ile sanık arasında uzlaşma sağlanırsa, bu uzlaşmanın her iki tarafa da faydası olabilir.

Başakşehir Uzlaşma Avukatı

Uzlaşma avukatı ile suçun mağduru ile faili arasında anlaşma vekalet aracılığıyla sağlanabilir. Başakşehir uzlaşma avukatı uzlaşma sürecinde her iki tarafın da ortak noktalarda buluşmasını sağlamayı amaçlar; müvekkilinin çıkarları ise ön plandadır. Uzlaşma sağlanamazsa suç mağduru davayı geri çekmez ya da şikayetini geri almaz.

Başakşehir, İstanbul’da özellikle son yıllarda modern binaları, yaşam standartları ile dikkat çeken biçimde gelişmiş bir semttir. Avrupa Yakası’nda yer alan Başakşehir’de 10 mahalle ve 3 ana bölge bulunmaktadır. Nüfusu gittikçe artmaktadır; şu an itibariyle 427,000 civarındadır.

Uzlaşma avukatı sayesinde dava sürecinin sıkıntılı aşamalarını atlayarak uzlaşma sağlanabilmektedir. Suçun mağduru olan taraf maddi ve manevi tazminat alabilir, zararını dava süresi dikkate alınırsa daha kısa sürede karşılayabilir. Sanık ise uzlaşmadan şu gibi faydalar elde etmektedir:

 • Açılan bir dava varsa bu dava düşer
 • Şüpheli kişi hakkında uzlaşma halinde dava açılmaz
 • Şüpheli herhangi bir ceza almaz veya sabıka kaydına suç yazılmaz
 • Kamu yararına bazı görevlerde yer alabilir
 • Mutlaka uzlaşma maddelerini yerine getirmelidir

Başakşehir’de uzlaştırma sürecinde vekalet vermek için hukuk büromuzdaki deneyimli avukatlardan hizmet alabilirsiniz.

Bahçelievler Uzlaşma Avukatı

Uzlaşma, uzlaştırma sürecinin sonunda her iki tarafın da anlaşmaya varması anlamına gelmektedir. Uzlaşmanın hem şüpheliye ya da sanığa hem de mağdura faydaları vardır. Mahkeme müdahalesi olmadan taraflar kendi istekleri doğrultusunda uzlaşma maddelerini belirleyebilirler. Uzlaşma için şüphelinin uzlaşma maddelerini mutlaka yerine getirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, dava geri çekilmez ve uzlaşma yapılmamış kabul edilir.

Bahçelievler ilçesi, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda konumlanmıştır. Çevre ilçeleri Bakırköy, Küçükçekmece, Güngören ve Bağcılar’dır. İlçenin nüfusu ise 598,000 civarındadır. İlçede 11 mahalle bulunmaktadır. Havaalanına yakındır.

Bahçelievler uzlaşma avukatı Bahçelievler’de vekalet ile müvekkilinin ve karşı tarafın ortak noktalarda buluşmasını sağlar. Özellikle müvekkilinin haklarını ve çıkarlarını daha ön plana alarak hareket ederek en iyi uzlaşma koşullarında anlaşmayı hedefler. Uzlaşma sağlamanın önemi genellikle her iki taraf için de büyüktür.

Uzlaşma Maddelerinin Yerine Getirilmesi: Uzlaşma maddelerinin yerine getirilmesi şüpheli taraf için yükümlülüktür. Kamu görevinde kamu yararına geçici olarak çalışabilir, suçtan zarar gören tarafın zararını kapatabilir; bağışta bulunabilir vb. Suçun mağduru kısa süre içerisinde uzlaşmadan yarar sağlayabilecektir. Şüpheli hakkında dava açılmışsa düşer ve sabıka kaydına bu suç işlenmez.

 

Bakırköy Uzlaşma Avukatı

Uzlaştırma süreci CMK 253. Maddede düzenlenmiştir. Uzlaştırma sürecine dahil edilemeyecek suçlar ya da bazı maddelerde istisnai durumlar da belirtilmektedir. Uzlaşma temel itibariyle şikayete tabi suçlar için gerçekleşen bir durumdur ancak kesin bir koşul değildir. Soruşturulması ve kavuşturulması için mağdur kişinin şikayetinin gerektiği suçlarda uzlaştırma süreci çoğunlukla devreye girer.

Bakırköy ilçesi, İstanbul’da Avrupa Yakası’nda yer almaktadır. Hızla kentleşen bu ilçede hava, deniz ve kara ulaşımı da oldukça gelişmiştir. Kıyı şeridinde bulunan Bakırköy’ün nüfusu ise ortalama 222.000 civarındadır. Kentleşme çalışmalarına rağmen doğal güzellikleri de bulunur.

Bakırköy uzlaşma avukatı aracılığıyla karşı tarafla ortak noktalarda anlaşabilir, kendi çıkarlarınızı en iyi biçimde gözetebilirsiniz. Suçtan zarar görmüşseniz karşı tarafla iyi bir anlaşma sağlanması halinde maddi-manevi zararınızı kısa sürede giderebilirsiniz. Aynı zamanda şüphelinin ya da sanığın özür dilemesi gibi hukuka uygun olan taleplerde bulunmak da mümkündür.

Uzlaştırma Sürecinin Süresi: Normalde uzlaştırma süreci 30 gün olarak tanımlanmıştır ancak gerekirse 20 gün kadar bu süre uzayabilir. Soruşturma dosyasının kapatılması için uzlaşma maddelerinin yerine getirilmesi şarttır.

Beşiktaş Uzlaşma Avukatı

İşlenen fiil nedeniyle verilen zarar uzlaştırma süreci sonunda giderilebilmektedir. Bu durumda dava ve mahkeme sürecine gerek kalmaz. Bazı durumlarda dava açıldıktan sonra da uzlaşma yoluna gidilebilir. Uzlaşma için gerekli olan bazı unsurlar aşağıda verilmektedir:

 • Her iki taraf da anlaşma isteğini bildirmelidir
 • Suçun şüphelisi ya da sanık birden fazla mağdur varsa hepsi ile uzlaşma sağlamalıdır
 • Uzlaşmada taraflar kendi anlaşma maddelerini kendileri belirlemektedir
 • Ulaşma avukatı aldığı vekalet ile karşı tarafın avukatı veya bizzat kendisiyle iletişime geçer
 • Suçun şüphelisi mutlaka anlaşmaya varılan yükümlülükleri yerine getirmelidir ancak bu şekilde dava açılmışsa düşer ve hakkındaki ceza yargılaması sona erer

Uzlaştırma süreci hızlı bir süreçtir ve çoğu kez taraflar davaya göre daha kısa bir zamanda sorunları aşabilmektedirler.

Beşiktaş, Avrupa Yakası’ndaki en popüler ve yoğun nüfuslu ilçeler arasındadır. Boğaziçi’nin Rumeli kıyısında konumlanmıştır. Beşiktaş ilçesinde 15 mahalle ve 3 tane bucak bulunmaktadır. Beşiktaş’ın nüfusu ise 181.074 civarlarındadır. İş yerlerinin de yoğun olduğu, merkezi bir ilçedir.

Beşiktaş uzlaşma avukatı, manevi ve maddi zararların nasıl giderileceği hakkında karşı tarafla görüşmeleri yürütür. Uzlaştırma sürecinin yürütülmesini kabul etmek suçu kabul etmek anlamına gelmez ve görüşmeler gizlice sürdürülür. Bu görüşmeler şüpheli kişi aleyhine kullanılmayacaktır. Beşiktaş’ta uzlaşma avukatı hizmetleri için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Bayrampaşa Uzlaşma Avukatı

Uzlaştırma süreci ile kanunlarda uzlaşmaya yer verilen suçlarda taraflar anlaşmaya varabilmektedirler. Uzlaşmaya yer verilen suçlar genellikle kovuşturma ve soruşturma sürecinin başlaması için şikayete tabi olan suçlardır; etkin pişmanlık hükümleri bulunan ve cinsel saldırı niteliği taşıyan suçlar bu tanımın dışında kalmaktadır. Suç şüphelisi ve mağdur/mağdurlar bu durumda ortaklaşa kararlar alırlar.

Bayrampaşa ilçesi Esenler, Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu ilçeleri ile çevrilidir. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda bulunmaktadır. 11 mahallesi olan bir ilçedir ve yaklaşık olarak nüfusu 273,000 civarlarındadır. Kültür, alışveriş, iş ve eğitim gibi alanlarda hareketli bir ilçe olmasıyla dikkat çeker.

Bayrampaşa uzlaşma avukatı suçtan mağdur olan gerçek veya özel tüzel kişi adına vekalet alabilir. Mümkün olduğunca tarafların çıkarları gözetilir. Dava açılmadan uzlaşma yapılabildiği gibi dava açıldıktan sonra da uzlaştırma sürecine gidilmesine karar vermek mümkündür. Zaman zaman mağdur olan kişiler bu sürecin şüpheliye zaman kazandıracağı endişesi yaşayabilirler ancak çoğunlukla 30 gün içinde uzlaşma sağlanmaktadır.

Beylikdüzü Uzlaşma Avukatı

Uzlaşma avukatı, süreçte iki tarafında da çıkarlarını korumaktadır. Kendi müvekkilini ön planda tutarak en iyi koşullarda kişileri anlaşma yapmaya yönlendirir. Uzlaşma çoğu kez hem mağdur hem de suçun şüphelisi için avantajlar sağlamaktadır. Uzlaşma avukatına vekalet verip, karşı taraf ile uzlaşma sağladığınızda:

 • Ortaklaşa olarak karar verdiğiniz uzlaşma hükümlerini suçun şüphelisiyseniz yerine getirme zorunluluğunuz vardır
 • Maddi-manevi zararı gidermeye yönelik uzlaşmaya varılır; şüpheliden hukuka uygun olmak kaydıyla her şey talep edilebilir ( Özür dilenmesi vb. )
 • Taraflar uzlaşmaya varacakları konular hakkında tamamen serbesttirler
 • Kamu yararına geçici görevlerde çalışmak uzlaşma maddelerinde bulunabilir ya da şüpheli kişi yardıma muhtaçlara, kuruma vb. bağış yapabilir

Beylikdüzü ilçesi çevresinde Avcılar, Marmara Denizi, Büyükçekmece ve Esenyurt bulunmaktadır. İstanbul’un Avrupa Yakası’nda konumlanmıştır. Şehrin en düzenli ilçelerinden biridir. Ulaşım bakımından en avantajlı bölgelerden biri haline gelmiştir. Beylikdüzü nüfusu ise 314,670 civarındadır.

Beylikdüzü uzlaşma avukatı için hukuk büromuzdan hizmet alabilirsiniz. Çıkarlarınıza en uygun biçimde anlaşma sağlanması için deneyimli avukatlar tarafları ortak noktalarda uzlaşmaya yönlendirmektedirler. Suç şüphelisi ve suçun mağduru böylece iletişim kurarak, anlaşmaya varabilir ve başlamışsa hukuki süreci sonlandırabilirler.

Beyoğlu Uzlaşma Avukatı

Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre (CMK 253.madde ) ceza soruşturması veya davası aşamasında suç fiilinden zarar gören mağdur veya mağdurlar ile şüpheli uzlaşma sağlamak için görüşmelere başlayabilirler. Uzlaştırma müzakerelerinin gerçekleşmesi için suçların içeriğinde uzlaşmaya kanunlar tarafından yer verilmesi gerekmektedir. Her suç için uzlaştırma sürecine gidilemez.

Beyoğlu ilçesi, İstanbul’da Avrupa Yakası’nda bulunan, turistler bakımından da çoğunlukla bilinen, en merkezi yerlerden biridir. Beyoğlu nüfusu 230.000 civarındadır. En eski yerleşim bölgelerinden biri olan Beyoğlu, 45 mahalleyi kapsamaktadır. Birçok kültür merkezi bulunmaktadır.

Beyoğlu uzlaşma avukatı, şirket, vakıf, dernek gibi özel hukuk tüzel kişilerinin veya gerçek kişilerin çıkarlarını ön plana alarak süreci yönetebilir veya suç şüphelisi lehine çalışabilir. Sonuç itibariyle iki tarafın da çıkarlarına uygun olan her türlü madde üzerinde anlaşma sağlanabilmektedir.

Büyükçekmece Uzlaşma Avukatı

Uzlaştırma hükümleri yalnızca belirli suçlar için uygulanmaktadır. Örneğin Belediye, valilik, SGK gibi kamu tüzel kişilerine karşı işlenen suçlar için uzlaştırma sürecine gidilemez. Kamu görevlisine küfür etmek de bu kapsamın dışında kalmaktadır. Kamu tüzel kişileri için uzlaşma mümkün değilse özel hukuk kişilerine karşı işlenen suçlarda uzlaşmaya varılabilmektedir.

Büyükçekmece ilçesi, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer alan, yaklaşık 380.000 kadar nüfusa sahip olan bir yerdir. İstanbul’un Batı kısmında bulunmaktadır. Çevresinde Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü, Çatalca, Arnavutköy ve Marmara Denizi vardır. Endüstriyel sektörün geliştiği bir alandır.

Büyükçekmece uzlaşma avukatı, genellikle şikayete tabi suçlar için uzlaştırma sürecini başlatır ancak cinsel saldırı, cinsel taciz gibi cinsel dokunulmazlığa yönelik ve şikayete tabi suçlarda uzlaşma yolu kanunlar tarafından kapatılmıştır. Aynı zamanda uzlaşma yapılabilen bir suç, uzlaşmanın açık olmadığı başka bir suç ile beraber işlenirse uzlaştırma sürecine başvurulamamaktadır.

Uzlaşma Yapılabilecek Suçlar: Bu bölümde aktarılacak olan suçlar şikayete tabi olabilir veya olmayabilir ancak uzlaştırma sürecine açıktırlar. Bu suçlardan bazıları aşağıda verilmektedir:

 • Tehdit suçu uzlaşma kapsamındadır
 • Basit kasten yaralama için uzlaşmaya gidilebilir
 • Taksirle adam yaralama için uzlaşma açıktır
 • Güveni kötüye kullanma suçu için uzlaşmaya varılabilir
 • Dolandırıcılık suçu için taraflar uzlaşabilirler
 • İcra-iflas suçları için uzlaştırma sürecine gidilebilir
 • Hakaret suçu için uzlaşma olabilir ancak kamu görevlisine karşı işlenen hakaret suçu bu kapsama dahil edilmemiştir
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçunda taraflar uzlaşabilirler

Birçok suç için uzlaşmaya varılabilmektedir. Hukuk büromuzdaki deneyimli avukatlardan konu hakkında detaylı bilgi almanız mümkündür.

Çekmeköy Uzlaşma Avukatı

Uzlaştırma süreci sonucunda uzlaştırma hükümlerine tabi olan suçlardan zarar gören veya bu suçun şüphelisi/sanığı olan taraf ortak maddelerde anlaşma sağlarlar. Uzlaşma avukatı her iki tarafın da görüşünü alır ve buna göre uzlaştırma teklifi hazırlar. Bu müzakerelerin güvenli biçimde yürütülmesini sağlar. Gizlilik konusunda önlem alma sorumluluğu uzlaşma avukatına aittir.

Çekmeköy ilçesi, İstanbul Anadolu Yakası’nda bulunmaktadır. Modern yerleşim alanlarının dışında yemyeşil ve mavi doğası ile de güzel bir ilçedir. İlçenin denizden yüksekliği ise 100 metre kadardır. Ümraniye, Şile, Sancaktepe ve Beykoz ile çevrilidir. Nüfusu 252.000 civarındadır.

Çekmeköy uzlaşma avukatı, uzlaştırma sürecini 30 gün içinde tamamlamalıdır; bazı durumlarda süre biraz daha uzayabilir. Görüşmelere mağdur taraf veya taraflar, şüpheli ve avukatlar katılabilirler. Eğer mağdur olan kişinin avukatı veya kendisi görüşmelere katılmazsa, uzlaşma teklifini reddetmiş sayılırlar.

Çatalca Uzlaştırma Avukatı

Uzlaştırma müzakereleri birçok suç için yapılabilmektedir. Uzlaşma avukatı iyi ve tecrübeliyse bu müzakerelerden avantaj sağlanabilir. Uzlaştırma sürecinde taraflar ortak bir görüşe varırlarsa davaya göre daha kısa sürede istenilen sonuçlara ulaşmak mümkündür.

Çatalca ilçesi, yüz ölçüsü bakımından değerlendirildiğinde İstanbul’un en büyük ilçesidir. Batı tarafında konumlanmıştır; Avrupa Yakası’ndadır. Karadeniz ve Marmara Denizi’ne kıyısı olan bir ilçedir. Tekirdağ, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Silivre ile çevrilidir. Çatalca’nın nüfusu 73.000 civarındadır.

Çatalca uzlaşma avukatı eğer uzlaşmayı gerçekleştiremezse dava açılır veya dava açılırken uzlaştırma müzakereleri gerçekleştiyse hakim yargılamaya devam eder. Bu durumda uzlaşma avukatı müvekkilinin haklarını en iyi biçimde korumaya çalışacaktır.

Eyüpsultan Uzlaşma Avukatı

Uzlaşma avukatı, bir suçun şüphelisi ile mağduru arasında orta yolu bulmaya ve onları uzlaştırmaya çalışır. Uzlaştırma süreci kısa sürmelidir ve genellikle 30 gün içinde taraflar bir uzlaşmaya varılmalıdır. Uzlaşma teklif edilen taraf 3 gün içinde cevap vermezse teklifi reddetmiş olarak değerlendirilir.

Eyüpsultan ilçesi, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda konumlanmıştır; yaklaşık 368.000 nüfusu bulunur. Fatih, Zeytinburnu, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer, Şişli, Arnavutköy, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ile yakındır. İl merkezine uzaklığı yaklaşık 3 km ‘dir.

Eyüpsultan uzlaşma avukatı aşağıdaki nedenlerle görüşmeleri gerçekleştirebilir:

 • İşlenen suçun nedenlerini ortadan kaldırmak için şüphelinin veya sanığın bir programa katılması sağlanabilir; hayata sağlıklı ve uyumlu biçimde devam etmesi amaçlanır
 • Zararın giderilmesi, eski haline getirilmesi yönünde müzakereler gerçekleştirilir
 • Sanık veya şüphelinin kişiye ya da kurumlara bağış yapması talep edilebilir
 • Mağdur kişiden özür dilenmesi istenebilir; bu özellikle itibar kaybını telafi etmek, kişiye veya markaya verilen zararın giderilmesi içindir
 • Kamu yararına bir kurumda çalışma talebi görüşülebilir

Bu konular yalnızca en öne çıkanlardır; taraflar müzakere konularında sınırlanmamışlardır; sadece isteklerin hukuk dahilinde kurallara uygun olması gerekmektedir.

Esenler Uzlaşma Avukatı

Uzlaştırma müzakereleri ile bir suçun tarafları dava sürecine gerek olmadan ya da açılan dava düşürülerek kendileri istedikleri anlaşmayı gerçekleştirebilmektedirler. Uzlaştırma maddelerinde ortak bir anlaşmaya varılması halinde kovuşturmaya gerek olmadığı kararı çıkacak ya da dava düşürülecektir.

Esenler ilçesi, Avrupa Yakası’ndadır. Güngören, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Sultangazi, Başakşehir ve Zeytinburnu ile komşudur. Esenler ilçesinin nüfusu 455.000 civarındadır. Ulaşım olanakları gelişmiştir ve İstanbul’un 12. büyük ilçesidir.

Esenler uzlaşma avukatı Esenler’de uzlaştırma müzakereleri için şüpheli ya da tanık ile suçun mağdurlarını ortak noktada buluşturmak ister. Uzlaştırma sonucunda adli sicil kaydına suç işlenmeyecektir ancak özel bir sisteme süreç kaydedilir. Yalnızca Cumhuriyet Savcısı, mahkeme ve hakim kararı ile bu sisteme bakılabilmektedir.

Esenyurt Uzlaşma Avukatı

Uzlaşma avukatı, şikayete tabi olan suçlarda tarafların arasında uzlaştırıcı bir rol alabilir. Her şikayete tabi olan suç için uzlaştırma durumu söz konusu değildir. İstisnai durumlardan biri cinsel taciz, cinsel saldırı diğeri ise kamu kurumlarına karşı işlenen suçlardır.

Esenyurt ilçesi, İstanbul’da Avrupa Yakası’nda bulunan bir bölgedir ve nüfus olarak yaklaşık 687.000 civarındadır. Esenyurt, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy ile çevrilidir. Merkeze yakındır; iş yerleri yoğundur. Ulaşımı ise rahat olan bir bölgedir.

Esenyurt uzlaşma avukatı için hukuk büromuzdaki deneyimli avukatlarımızdan hizmet alabilirsiniz. Soruşturma aşamasında eğer avukat teklifte bulunmuş ve uzlaşma teklifi reddedilmişse, kovuşturma aşamasında tekrardan uzlaştırma teklifi yapılamaz. Uzlaştırma süreci hukukta çok eski bir kurum değildir bu nedenle uzman bir avukatla çalışmak daha çok önem kazanır.

Gaziosmanpaşa Uzlaşma Avukatı

Uzlaşma, Kanun ve Yönetmeliklerdeki usus ve esaslar göz önüne alınarak, uzlaştırma kapsamındaki bir suç nedeniyle mağdur-zarar gören veya şüpheli/sanık arasında anlaşmaya varılmasıdır. Uzlaştırma ise suç hakkında tarafların arasındaki anlaşmazlığın giderilmesi için yürütülen süreçtir. CMK ‘da bu iki kavram arasında ayrım yapılmaktadır.

Gaziosmanpaşa, kuzeybatıda Avrupa Yakası’ndadır. İstanbul’da bulunan bir ilçe olup, yaklaşık 498.000 nüfusa sahiptir. Çevresinde Eyüp Sultan, Esenler, Sultangazi ve Bayrampaşa bulunmaktadır. Alt yapı çalışmalarının hızlandığı bir ilçe olarak gündemdedir.

Gaziosmanpaşa uzlaşma avukatı talebiniz için hukuk büromuzdaki tecrübeli ve bu alanda bilgisi geniş avukatlarla beraber çalışabilirsiniz. Uzlaşma sağlanarak anlaşmazlık hem daha az masraflı hem de daha kısa sürede çözülebilmektedir. Bu nedenle de dava sürecine gidilmesinden çoğu kez daha fazla yarar sağlaması mümkündür.

Fatih Uzlaşma Avukatı

Uzlaşma avukatı aracılığıyla karşı tarafa veya avukatına uzlaşma teklifi yapılır. Teklifin kabul edilip edilmemesi konusunda kişiler ve kurumlar serbesttirler. Eğer taraflardan biri uzlaşmayı kabul etmezse bu süreç gerçekleşmez ve dava açılır ya da yargılama devam eder. Tarafların avukatları aynı haklara sahiptirler. Uzlaşma müzakereleri başladıktan sonra taraflardan biri bunu sürdürmek istemezse süreç sonra erdirilir.

Fatih ilçesi, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda yer almaktadır. Etrafındaki ilçeler ise Haliç, Zeytinburnu, Bayrampaşa ve Eyüp’tür. Fatih ilçesinin nüfusu ise 215421 civarındadır. Ulaşım açısından İstanbul’un rahat olan bölgelerinden bir tanesidir.

Fatih uzlaşma avukatı, müvekkili iyi tanıdığı ve dosyaya hakim olduğu için uzlaşma sürecinde kişi ve kurumlara iyi avantajlar sağlayabilir. İki taraf avukatları ve müvekkilleri beraber görüşmelere katılarak, süreci mahkemeye taşımadan ya da davanın düşmesini sağlayarak kendi istedikleri maddelerde uzlaşma sağlayabilirler.

Güngören Uzlaşma Avukatı

Uzlaşma avukatı, çoğu kez saatler içinde bile taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözüp, anlaşma sağlayabilir. Bu durum çok daha az masrafla ve kısa sürede sorunların giderilmesi anlamına gelmektedir. Hukuka uygun olmak şartıyla bir suçun uzlaştırma sürecinde dahil olması çoğu kez sanık/şüpheli veya mağdur/suçtan zarar gören taraf için olumlu bir durumdur.

Güngören ilçesi, İstanbul’da Avrupa Yakası’nda konumlanan bir yerdir. Bu ilçenin güney kısmında Bahçelievler ve Bakırköy bulunurken, doğuda Eyüp, kuzeyde ise Bayrampaşa, Esenler ve Batı tarafında da Bağcılar yer almaktadır. Güngören’in nüfusu 290.000 civarındadır.

Güngören uzlaşma avukatı tarafları her görüşmeye katılmaları için teşvik eder; bu süreci gittikçe kısaltacaktır. Uzlaşma Tutanağı’nda hem tarafların hem avukatların imzaları bulunmalıdır. Tutanakta şunlar yer alır:

 • Avukatların ve tarafların imzaları
 • Taraflara ait bilgiler ( İkametgah, TC kimlik numaraları, iletişim bilgileri vb. )
 • Her iki tarafın da iddia ve savunmalarının özeti
 • Uzlaşmanın konusu
 • Uzlaştırıcı sürecin sonunda varılan mütabakat ve yerine getirilmesi gereken yükümlülükler
 • Her bir taraf hakkında görüş birliğine varılan karar, borçlar ve hakların açıklanması
 • Harç ve gider bilgileri, bunları kimin yükleneceği

Taraflar, tutanakta da yer alan yükümlülükleri yerine getirmelidirler. Sanık veya şüpheli bunları yerine getirinceye kadar dava düşmemektedir.

Kağıthane Uzlaşma Avukatı

Uzlaştırma sürecinde, tarafların avukatları ortak maddelerde anlaşma sağlamak için buluştukları yer genellikle avukatlardan birinin bürosudur ya da beraber kararlaştırdıkları bir yerdir. Yer konusunda teklifi çoğunlukla uzlaşmaya davet eden taraf yapar. Uzlaştırma müzakerelerinde bilgiler, belgeler, sesli kayıtlar, söylenenler gizli tutulmalıdır. Bu yasal bir zorunluluktur. Taraflar bunu birbirlerinin aleyhinde kullanamazlar.

Kağıthane ilçesi, Avrupa Yakası’nda bulunan bir ilçedir. İstanbul’da en yoğun iş merkezlerinden bir tanesidir ve Maslak’a oldukça yakındır. Sarıyer, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu ve Eyüpsultan ile komşudur. Kağıthane’nin nüfusu ise yaklaşık olarak 443.000 civarındadır. Metro, otobüs vb. birçok ulaşım olanağı vardır.

Kağıthane uzlaşma avukatı, uzlaşma sağlanamaması halinde kendi müvekkilinin çıkarlarını en iyi biçimde korumak üzerine hareket eder. Eğer uzlaşma sağlanamazsa görüşmelerdeki tutanaklar ve açıklamalar geçersizdir; bu nedenle delil olarak kullanılamazlar. Aykırı biçimde gizliliği ihlal eden taraflar için yasal hükümler uygulanır.

Kadıköy Uzlaşma Avukatı

Uzlaşma avukatı, uzlaştırma teklifini karşı tarafa yapmak için çekişme konusunu ve uzlaşma iradesini yazılı olarak bildirmektedir. Zaman ve yer önerisi de bu yazılı bildirimde bulunmalıdır. Uzlaşma talebini alan taraf ise görüşmelere katılıp katılmayacağını en geç 2 hafta içinde bildirmelidir. Cevap verilmemesi talebi reddettiği anlamına gelir.

Kadıköy, Anadolu Yakası’nın en popüler, merkezi ilçelerinden biridir. Deniz, kara ve hava ulaşımı bakımından elverişli bir konumdadır. Kadıköy’ün nüfusu ise yaklaşık 459.000’dir. Ümraniye, Üsküdar, Marmara Denizi ve Maltepe ile komşudur.

Kadıköy uzlaşma avukatı, genellikle duruşma başlamadan önceki süreçte, dava ve mahkemeye gidilmemesi için uzlaşma sağlamaya çalışır. Dava açıldıktan sonra da anlaşma yapılabilir. Bunun için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Uzlaştırma müzakereleri için CMK 253. maddede bu konudaki hususlar belirtilmektedir.

Küçükçekmece Uzlaşma Avukatı

Uzlaşma avukatı, bir fiilin mağduru veya suçtan zarar göreni ile sanık/şüpheli arasında uzlaşma sağlama amacıyla Uzlaştırma Müzakereleri gerçekleştirmektedir. Özellikle sürecin mahkemeye taşınmaması, daha kısa sürede ve daha az masrafla anlaşmazlığın giderilmesi anlamına da gelmektedir. Kısacası, taraflar arasında üstelik kendi istedikleri biçimde adalet sağlanabilecektir.

Küçükçekmece ilçesi, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda bulunmaktadır. Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Çatalca, Avcılar ve Esenler ilçeyi çevrelemişlerdir. Küçükçekmece ilçesi 770.000 civarındaki nüfusu ile İstanbul’un en kalabalık ilçeleri arasında yer almaktadır.

Küçükçekmece uzlaşma avukatı, müvekkili ile beraber görüşmelere katıldığında süreç daha etkili ve hızlı ilerler. Uzlaştırma görüşmeleri sonucunda tutanak tutulur ve bu tutanak ilam hükmündedir. Avukat ile müvekkil arasında ücret ile ilgili bir sözleşmenin yapılmış olması durumunda bu sözleşme hükümleri uygulanır. Uzlaşma sonucunda şüpheli ya da sanık kişi yükümlülükleri kabul edip, sonradan bunlardan cayamaz. Cayarsa uzlaşma geçersizdir ve mahkeme süreci başlar/ devam eder.

Sarıyer Uzlaşma Avukatı

Uzlaştırma görüşmelerinde edim konuları üzerinden gidilmektedir. Konu belirlemekte taraflar serbesttirler. Tarafların ya da 3.şahısların maddi-manevi zararlarının tamamen veya kısmen giderilmesi, eski haline getirilmesi en çok konuşulan edim konuları arasında yer almaktadır. Edim konuları arasında kamu görevinde geçici çalışma, bağış yapma, özür dileme vb. başka unsurlar da vardır.

Sarıyer ilçesi, İstanbul’un batı tarafında Avrupa Yakası’nda bulunan bir yerdir. Şişli, Eyüp Sultan, Beşiktaş, Karadeniz ve İstanbul Boğazı ile çevrilidir. İlçenin yüz ölçümü büyüktür ve 35 mahallesi vardır. Sarıyer nüfusu 343.000’e yakındır.

Sarıyer uzlaşma avukatı, görüşmelerin sonunda karşı taraf ile anlaşırsa ve bu uzlaşma soruşturma döneminde meydana gelirse şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı çıkacaktır. Uzlaştırma görüşmelerinde uzlaşma sağlanırsa bunun hukuki sonuçlarından biri şüphelinin siciline bu suçun geçirilmeyecek olmasıdır.

Uzlaşma Sağlanmazsa: Soruşturma aşamasında uzlaşma sağlanmaz ise kamu davası açılmaktadır. Eğer kavuşturma aşamasında uzlaştırma görüşmeleri yapılmış ve anlaşma olmamışsa yargılamaya devam edilir.

Sancaktepe Uzlaşma Avukatı

Uzlaşma avukatı, bir suçun şüphelisi veya sanığı ya da mağduru lehine hizmet verebilir. Uzlaştırma görüşmelerinde amaç ortak çıkarlara göre anlaşma sağlamaktadır. Bunu yaparken avukat, müvekkili için mümkün olduğunca en yararlı sonucu almayı hedefler. Uzlaşmanın sağlanması halinde soruşturma konusu olan suç sebebiyle tazminat davası açılamamaktadır.

Sancaktepe ilçesi, İstanbul şehrinin Anadolu Yakası’nda bulunmaktadır. Güneybatıda Maltepe, güneyde Kartal, batıda Ümraniye, Ataşehir ve güneydoğuda Sultanbeyli ve doğuda da Pendik ilçeleri Sancaktepe’ye komşulardır. İlçenin nüfusu ise yaklaşık olarak 403.000 civarındadır.

Sancaktepe uzlaşma avukatı, mağdurun lehine çalışıyorsa uzlaşmanın sağlanması mağdurun maddi-manevi rahatlamasına neden olur. Mağdur, karşı taraftan özür dilenmesini talep edebilir ve bu durum onun itibarını düzeltmesine yardımcı olur. Mağdur, suçtan zarar görmesi nedeniyle uzun süreli yargılamalarla uğraşmak durumunda kalmaz. Adalet duygusunu sağlar.

Sultanbeyli Uzlaşma Avukatı

Uzlaşma avukatı, uzlaştırma görüşmelerine açık olan suçlarda dava ve mahkeme sürecine girmek yerine taraflar arasında ortak noktayı bularak daha kısa sürede işleri yoluna koymayı amaçlar. Uzlaştırma görüşmeleri sonrasında maddeler fazla vakit geçirilmeden yerine getirilir; bu süre mahkemeye göre daha kısadır. Çoğu kez soruşturma aşamasında uzlaşma teklif edilmektedir. Eğer bu aşamada uzlaşma olmazsa kovuşturma aşamasında dava süreci başlayacaktır.

Sultanbeyli ilçesi, Anadolu Yakası’nda konumlanmıştır. İlçenin doğu tarafında Pendik, güneybatısında Kartal ve kuzeybatısında da Sancaktepe bulunmaktadır. İlçenin nüfusu ise yaklaşık 328.000’dir.

Sultanbeyli uzlaşma avukatı, fail için görüşmelere katılmışsa şu sonuçlar müvekkili için yararlı olacaktır:

 • Fail öncelikle suçun mağdur üzerinde yarattığı olumsuzlukları bu görüşmede anlayabilir, görebilir
 • Dava süreçlerine girilmesini önler, sadece mağdura karşı yükümlülük almasını sağlar
 • Hatalarını telafi etme fırsatı sunar
 • Şüpheli kişi mağdurdan özür dileyebilir ve işlediği suçun gerekçesini açıklayabilir
 • Yeniden suç işleme ihtimalini azaltabilir
 • Sabıka kaydına suçun geçirilmesi engellenir
 • Kişinin hapse girmesini ya da başka bir ceza almasını önler

Sultanbeyli ilçesinde uzlaşma avukatı hizmetleri için bu alanda bilgili ve tecrübeli olan hukuk bürosu avukatlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Silivri Uzlaşma Avukatı

Uzlaşma avukatı, uzlaşmanın mümkün olduğu suçlarda tarafları ortak paydada buluşturmaya çalışır. Uzlaştırma görüşmeleri sonucunda tek bir edim üzerinde anlaşma yapmak gerekmez. Birden fazla edim için taraflar uzlaşmaya varabilirler. Çocukların işledikleri ya da çocuklara karşı işlenen suçlarda da uzlaşma yapılabilir.

Silivri, İstanbul şehrinin Avrupa Yakası’ndadır. İstanbul’un merkezine 68 km uzaklıkta olup, bir sahil beldesi olarak konumlanmıştır. Yüzölçümü bakımından da şehrin en büyük ilçeleri arasında yer almaktadır. Nüfus olarak 187,601 civarındadır.

Silivri uzlaşma avukatı, çocuklar için uzlaşma tekliflerini yasal temsilciye iletir. Suçu işleyen ya da suç mağduru olan çocuk için uzlaştırma müzakereleri gerçekleştirilir. Suçu işleyen çocuk içinse uzlaşma teklifi kanuni temsilciye iletilmektedir. Uzlaşma teklifine hemen yanıt vermek gerekmemektedir ancak kanuni olarak tanınan süre içerisinde bir cevap verilmelidir. Teklife yanıt verilmezse uzlaşma teklifi reddedilmiş sayılır.

Sultangazi Uzlaşma Avukatı

Uzlaştırma görüşmeleri genellikle şikayete tabi olan suçlar için gerçekleşen hukuki bir durumdur. Türk Ceza Muhakemesi Kanunu’nda bu durum incelenmiştir. Uzlaştırma, hukuki anlaşmazlıkların çözülmesi için alternatif çözüm yollarından biri olarak çoğu kez hem faile hem de mağdura yararlı olmaktadır.

Sultangazi ilçesi, İstanbul Avrupa Yakası’nda konumlanmıştır. Deniz seviyesinden 50 metre yüksekliktedir. Esenler, Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Eyüp ilçeleri ile komşudur. Yaklaşık nüfusu ise 528.000’dir.

Sultangazi uzlaşma avukatı, bu yöntem ile failin, mağdurun ihtiyaçlarını dengeler. Uzlaşmalarda taraflar arasında bir adalet duygusu baskındır. 2005 senesinden beri hukuk sisteminde kullanılan, onarıcı adalet yöntemlerinden biridir. Çözüme odaklı, tarafların anlaşmaya vardıkları uzlaştırma müzakereleri sonunda fail mutlaka yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

Şile Uzlaşma Avukatı

Uzlaşma avukatı ile yapılacak olan Uzlaştırma Müzakereleri sonucunda mağduriyetin giderilmesi daha kısa sürede gerçekleşirken, fail ise sorumluluğu alarak ve mağdura karşı olan yükümlülüklerini yerine getirerek mahkeme tarafından cezalandırılmaktan kurtulur. Ayrıca adli sicil kağıdına söz konusu suç işlenmez.

Şile ilçesi, İstanbul’da Anadolu Yakası’nda yer alan, aynı zamanda sahil beldesi olan bir yerdir. Beykoz ve Çekmeköy ilçenin batısında bulunurken, güneyde-doğuda Kocaeli ve güneybatıda da Pendik vardır. Şile’nin yaklaşık nüfusu ise 36.000 civarlarındadır.

Şile uzlaşma avukatı, fail lehine hizmet veriyorsa özellikle kısa ve orta vadeli, özgürlüğü kısıtlayıcı mahkeme kararları alınmaması için çalışmalarını sürdürür. Aynı zamanda uzlaşmalar mağduru tatmin etmek ve onun mağduriyetini gidermek için de çok önemlidir. Mağdur, anlaşmaya varılması halinde faile ayrıca Tazminat Davası açmaktan da kurtulacak ve maddi-manevi hasarı fail tarafından daha kısa sürede kısmen veya tamamen giderilecektir.

Şişli Uzlaşma Avukatı

Uzlaştırma müzakerelerinde bir suçun mağduru için özel edinim koşulları üzerinde anlaşmaya varılabilmektedir. Kısa sürede suç nedeniyle uğradığı zarar giderilecek ve karmaşık dava süreçlerinden ve masraflardan kurtulacaktır. Zararı nakit veya başka yollarla tahsil edebilir. Uzlaştırma görüşmelerini kabul eden fail ise suçu kabul etmiş olmaz. İyi bir uzlaşma avukatı tarafların ortak çıkarına en uygun maddeleri ortaya koyacaktır.

Şişli ilçesi, İstanbul’un batısında Avrupa Yakası’nda canlı, merkezi bir alandır. Hem iş hem de alışveriş, kültür ve yerleşim yeri olarak en hareketli ilçelerden biridir. Beyoğlu, Kağıthane ve Beşiktaş gibi yine çok canlı olan merkezi ilçelerle çevrilidir. Şişli’nin nüfusu ortalama 275.000’dir.

Şişli uzlaşma avukatı, taraflar arasında olası bir anlaşma seçeneğini tecrübeli ve bilgiliyse en iyi biçimde değerlendirir. Fail böylece soruşturma/kovuşturma süreçlerini yaşamak zorunda kalmaz ve mağdur kişiye karşılıklı görüşmede kedini anlatabilir. Bu yöntem alternatif bir hukuk yoludur ve yargı sürecini destekleyicidir. Davaların açılmasını engeller ve süreci basitleştirir.

Ümraniye Uzlaşma Avukatı

Uzlaşma avukatı, günümüzde oldukça önemli bir rol oynar. Mağdur ile failin bir suç nedeniyle karşılıkla uzlaştırma görüşmelerine katılmaları ve süreci mahkemeye taşımamaları çoğu kez ikisine de bahsetmiş olduğumuz faydaları getirmektedir. Uzlaştırma yöntemleri tüm suçlar için geçerli bir yöntem değildir. Uzlaşmaya gidilebilecek bazı suçlar:

 1. Soruşturma ve kovuşturma için şikayete tabi olan suçlar
 2. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan bazı suçlar ( Bunlarda şikayete tabilik önemli değildir )

Uzlaştırma kapsamının bu iki temel kategori dikkate alındığında oldukça geniş olduğu görülebilmektedir.

Ümraniye ilçesi, Anadolu Yakası’ndaki popüler ilçeler arasında yer almaktadır. İlçenin güneyinde Ataşehir, batısında Üsküdar, kuzeyinde Beykoz, doğusunda ise Çekmeköy ve Sancaktepe bulunmaktadır. İlçenin nüfusuna bakıldığında yaklaşık 690.000 olduğu görülmektedir.

Ümraniye uzlaşma avukatı sayesinde hem failin hem mağdurun temel hak ve hürriyetlerinin yanı sıra menfaatlerine de uygun olan bir uzlaşma tutanağı hazırlanır. Müzakereler esnasında taraflar hukukun tanıdığı temel güvencelere sahiptirler. Birden fazla fail varsa uzlaşmayı kabul eden sanık/şüpheli ile mağdur arasında anlaşma yapılır.

Tuzla Anlaşma Avukatı

Anlaşma avukatı fail ve mağdur arasında uzlaşmaya yönelik adımlar atar. Sanık ya da şüpheli birden fazla mağdur ile uzlaşacaksa bunlardan yalnızca biri ile anlaşması ile sonuca ulaşamaz. Tüm mağdurlarla uzlaşmaya vardığında hukuka göre uzlaşmanın hükümleri yerine gelmiş olacaktır.

Tuzla ilçesi, İstanbul’da Anadolu Yakası bölümünde konumlanmıştır. Komşu ilçeleri ise Pendik’dir. Aynı zamanda Kocaeli ile de komşudur. 255.500 civarında nüfusu bulunan bir ilçe olan Tuzla, İstanbul merkezinden uzaktır.

Tuzla anlaşma avukatı, uzlaştırdığı kişi sayısına göre daha fazla ya da daha az ücret alabilmektedir. Taraflar arasında ücret konusunda bir sözleşme yapılmışsa buna göre avukatlık ücreti ödenecektir. Uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi 2019 yılı listesine de göz atabilir. Uzlaştırma görüşmeleri neticesinde mağdur ve fail kişiler, hukuki süreçlerden, tazminat davalarından da kurtulmuş olacaklardır

Zeytinburnu Anlaşma Avukatı

Uzlaşma avukatı, etkin iletişim becerilerini devreye sokarak uzlaşma sürecinin gerçekleşebileceği suçlar için taraflar arasında anlaşma sağlamak için çaba gösterir. Suç failleri kişiler topluma kazandırılabilir, suçtan zarar gören mağdurların ise hakları korunurken, zararları kısmen ya da tamamen giderilerek adalet sağlanır. Tarafların yalnızca kendi istedikleri konularda anlaşma sağlamaları bu alternatif hukuk çözümünün iyi özellikleri arasındadır.

Uzlaşma Sağlanamayacak Olan Suçlar: Türk Ceza Muhakemesi Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’na göre bazı suçlarda uzlaştırma görüşmeleri yapılamaz. Kanunlar özellikle cinsel saldırı, cinsel taciz suçlarını, etkin pişmanlık hükümleri bulunan suçları, CMK 253/1 maddede istisnaların dışında şikayete tabi olmayan tüm suçları vb. uzlaşma kapsamında tutmamaktadır.

Zeytinburnu ilçesi, İstanbul Avrupa Yakası’nın ilçelerindendir. Kuzeyinde Eyüp Sultan, Bayrampaşa bulunurken, ilçe batısında ise Bakırköy, Güngören ile komşudur. Kuzeybatı bölümünde ise Esenler konumlanmıştır. Marmara Denizi’ne kıyısı da vardır. İlçedeki nüfus ise ortalama 285.000’dir.

Zeytinburnu uzlaşma avukatı, suçun faili ile mağduru arasında doğrudan bir iletişim sağlar. Hukuk sisteminde daha işbirliğine dayalı bir süreç olan uzlaştırma müzakereleri sonucunda suçun faili mağdurun zararını kısmen ya da tamamen giderir; eski haline getirir. Uzlaşma avukatı iki tarafın menfaatlerini de göz önüne almalı ve süreci tatmin edici biçimde sonuçlandırmalıdır. Uzlaşma avukatlarının deneyimli, alanında eğitilmiş ve bilgili olmaları her iki taraf için de çok daha büyük avantajlar sağlar. Uzlaştırıcı sürecin toplumsal işbirliği ve yararı açısından da olumlu etkileri bulunmaktadır.

Üsküdar Uzlaşma Avukatı

Türk Ceza Muhakemesi ve Türk Ceza Kanunlarında uzlaştırıcı görüşmeler 2005 yılından itibaren uygulamaya geçirilmeye başlanmıştır. Yargının yükünü de hafifleten bu alternatif hukuk yolu, suçtan zarar gören mağdur ve suçun failine de çoğu kez yararlı olur. Tarafların kendi istedikleri gibi karşılıklı anlaşmalı adalet duygusunu daha fazla hissettirir. Böyle durumlarda faillerin yeniden suç işleme olasılığın da biraz daha azaltılır.

Üsküdar ilçesi, İstanbul şehrinin en bilinen turistik ilçelerindendir. Meşhur Kız Kulesi de bu ilçede yer almaktadır. İstanbul’un Anadolu Yakası’nda konumlanan Üsküdar, güney tarafında Kadıköy ile komşuyken, doğuda ise Ümraniye, kuzeyde de Beykoz ilçesi ile çevrilidir. Aynı zamanda İstanbul Boğazı’na da komşudur. Üsküdar’ın nüfusu ortalama olarak 536.000 civarlarındadır.

Üsküdar uzlaşma avukatı, Üsküdar’da uzlaşmaya tabi olan suçlar için tarafları en iyi biçimde sonuca ulaştırabilir. Hukuk büromuzda bu alanda başarılı sonuçlar elde etmiş, deneyimli avukatlar hizmet vermektedir. Uzlaşma avukat ücretlerimiz ise oldukça uygundur. Uzlaştırılacak kişi sayısına ve uzlaşmaya varılan edimlere vb. bağlı olarak ücretler kesinlik kazanacaktır.

*Uzlaşma avukatlık hizmetlerinden faydalandığınızda suçun faili de olsanız mağduru konumunda da bulunsanız uzun sürecek, masraflı ve sıkıntılı dava süreçlerinden kurtulmuş olursunuz. Çok daha kısa sürede bazen saatler içinde taraflar arasında uzlaşma sağlanabilecekken mahkemelerde bu süreç çok daha uzun süreye yayılacaktır. Uzlaşma teklifi bir kez reddedildiğinde davanın sonraki zamanlarında bir daha uzlaşma yoluna gidilemez.

Uzlaşma Olmazsa Dava Açılır Mı?
Kişiler arası uzlaşma sağlanamazsa kişilerin davaları gerekli mahkemelere taşınmaktadır. Bu noktadan sonra kişilerin akıbetlerinin ne olacağı hakimlerce karar verilmektedir. Bu karara bağlı olarak kişilerin cezaları veya hakları kişilere ulaştırılmaktadır.
Uzlaşma Sağlanamazsa ne olur?
Uzlaşmanın sağlanamadığı durumlarda kişilerin dosyaları mahkemeye taşınır. Bu sebeple kişilerin sorunlarında artık söz sahibi hakimler olmaktadır.
Uzlaşma Teklifi Avukata Yapılır Mı?
Şayet zarar gören tüzel bir kişi olduğu durumlarda avukatların bu konuda bir yetkileri var ise, mağdur gerçek bir kişi ise uzlaşma teklifi direkt olarak avukatlara yapılabilmektedir.
35 A Uzlaşması Nedir?
Davanın açılmasından önce ya da kişilerin duruşmalarının henüz görülmeden avukatların tarafları uzlaşmak amacıyla bir masada toplamasına ilişkin kararın açıklandığı Avukatlık Kanunu maddesidir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/uzlastirma.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/taksirle-yaralanma.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/istanbuldaki-en-iyi-hukuk-burosu-nasil-tespit-edilir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/atasehir-barbaros-mahallesi-bosanma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/istanbul-aile-avukati-aile-mahkemesi-avukati.html

“Uzlaşma Avukatı | İstanbul Uzlaşma Avukatı” üzerine 6 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara