Beşiktaş Avukat

Beşiktaş avukat Mehmet Ali Helvacı her türlü boşanma davaları ile ilgilenen tecrübeli bir avukattır. Boşanma davanız ile ilgili tüm süreçlerde çözüme ulaştırmasının yanı sıra Beşiktaş avukat Mehmet Ali Helvacı icra davaları ve tanıma tenfiz davaları konusunda da alanında uzman ve oldukça tecrübelidir.

Beşiktaş Boşanma Avukatı

Beşiktaş avukat, bir boşanma avukatı olarak ayrılmak isteyen evli çiftlerin, boşanma davası açarak dava süreci boyunca maddi ve manevi olarak ortaya çıkabilecek tüm uyuşmazlıklar ile ilgili olarak önemli bir savunma işlevi görür. Aile hukuku alanında uzman olan Beşiktaş avukatı boşanma sürecinde oldukça etkin bir rol oynar. Aile hukuku içerisinde oluşabilecek uyuşmazlıklarda, boşanma, velayet, nafaka, tazminat gibi konularda üst düzey bilgi sahibi olan ve bu süreçler boyunca taraflardan birisini savunan Beşiktaş avukat, boşanma avukatıdır. Boşanma davasının başlangıcından itibaren çiftler için oldukça zorlu bir süreç başlar. Beşiktaş boşanma avukatı aracılığı ile boşanma davanız süresince destek almanız, davanızın sizin yararınıza sonuçlanması için oldukça önemlidir. Bu önemli hukuki süreç bir avukatın takibi altında yürütülmesi davanın seyrini sizin açınızdan oldukça önemli ölçüde etkiler.

Boşanma davası hukuki olarak resmî birçok prosedür gerektirir. Beşiktaş boşanma avukatı tarafından yürütülecek bu süreç, davanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve takip edilmesi için oldukça önemlidir. İyi bir boşanma avukatı müvekkilin davada nelere ihtiyacı olacağını ve hangi durumda neler yapılması gerektiğini bilir ve müvekkili doğru şekilde yönlendirir. Bu sebeple iyi bir Beşiktaş avukat, boşanma davalarında taraflardan birisi için çok önemli bir unsurdur.

Dava sonuçlandığı zaman çıkan kararın müvekkile en faydalı şekilde çıkması için çalışır. Müvekkilin hukuki haklarını kazanabilmesi için gerekli tüm ayrıntılar hakkında adımlar atar ve müvekkili gerekli şekilde yönlendirir. Bu sebeple Beşiktaş avukat, boşanma davasında mutlaka davaya müdahil olmalıdır. Dava süreciniz boyunca haklarınızın korunması ve hak kaybına uğramamanız için mutlaka bir avukattan destek almalısınız. Beşiktaş boşanma avukatı, davanın tüm süreçlerinde sizinle bağlantı kurar ve sizi bilgilendirir. Avukatınız ile kuracağınız bağ, sürecin sağlıklı devam edebilmesi için çok önemlidir. Sağlıklı bir iletişim bağı kurulduğu zaman dava sürecinde tüm unsurların net olarak konuşulması için çok önemlidir. Bu sebeple Beşiktaş boşanma avukatı, bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve dava sürecinde kullanılması açısından çok önemlidir.

Dava süreciniz ile ilgili avukatınız sizi sürekli olarak bilgilendirecek ve sırasıyla hangi adımların atılması gerektiği konusunda yol gösterici ve uygulayıcı olacaktır. Tecrübeli ve hukuki bilgisinin iyi olduğu bir boşanma avukatı ile küçük detaylardan bile önemli sonuçlara varabilirsiniz. Ayrıca dava süreci içerisinde gelebilecek taleplerin ve gerekli savunmanın yapılabilmesi için bilgili ve tecrübeli bir boşanma avukatına ihtiyacınız olacaktır.

Beşiktaş Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma, boşanmanın sonucunun ve hukuki düzenlemesinin taraflar arasında anlaşarak çözüme ulaştırması demektir. Yani bir çeşit sözleşme yolu ile tarafların boşanmasıdır. Anlaşmalı boşanma, adından da anlaşılacağı üzere tarafların ortak olarak oluşturduğu sözleşmeyi imzalayarak, yani anlaşarak boşanmasıdır.

Beşiktaş anlaşmalı boşanma avukatı ile birlikte tarafların her türlü konuda anlaşmaya vardığı bir sözleşme hazırlanır ve her iki tarafın da bunu kabul ederek imzalaması gerekir. Varsa ortak çocuğun velayeti, mal varlığının paylaşılması, tazminat, soyadı ve nafaka gibi konularda her iki eş de ortak bir karara varır.

Her iki eşin de birlikte başvuru yapabileceği Beşiktaş anlaşmalı boşanma avukatı ile birlikte anlaşmalı boşanma prosedürleri doğru bir şekilde sonuçlandırılır. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evlilik tarihinden itibaren 1 yıl dolması gerekir. 1 yıl dolmadan açılan boşanma davaları sadece çekişmeli olarak devam eder. anlaşmalı boşanma davası açmak için öncelikle Beşiktaş anlaşmalı boşanma avukatı ile detaylı bir görüşme yaparak süreç hakkında bilgi alınmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için yapılması gereken ilk şey, Beşiktaş avukat ile anlaşmalı boşanma dava dilekçesi hazırlamaktır. Sonrasında bu dilekçeye ek olarak anlaşmalı boşanma protokolü yazılmış olması gerekir. Sonrasında adliyede anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için UYAP sistemine bağlı bir tevzi bürosuna başvuru yapılması gereklidir. Bu başvuru sırasında nüfus cüzdanınız mutlaka yanınızda olması gereklidir. Dava açılışında belirli bir miktarda harç yatırılması gerekir. Harç yatırıldıktan sonra dava açılır ve sonrasında davanın görüleceği kaleme gidilerek dava dilekçesi verilir. Sonrasında ise mahkemenin görüleceği gün tebligat yolu ile size ve eşinize ulaştırılır.

Mahkeme gününde hâkim tarafından her iki tarafa boşanma isteği tekrarlatılır. Her iki tarafın kabul etmesi halinde dilekçelerdeki imzalarınızın size ait olup olmadığı kontrol edilir. Detaylar ile ilgili hâkim tarafından sorular sorulup anlaşmaya varıldıktan sonra hakim tarafından boşanma kararı verilir. Karar verildikten sonra gerekçeli karar çıkar ve bu gerekçeli karar taraflara gönderilir. Sonrasında kararı temyiz etme hakkından feragat ettiğinizi belirterek boşanma kararı tamamen kesinleşir. Kesinleşmiş boşanma kararı ile birlikte nüfus dairesine giderek medenî durum düzenlenir ve soyadı değişerek işlem tamamlanır.

Beşiktaş anlaşmalı boşanma avukatı tarafından anlaşmalı boşanmanın tüm detayları ile ilgili olarak fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Anlaşmalı boşanma davası açmak için başvuru yapmanız gereken yer Aile Mahkemesidir. Eğer bulunulan yerde aile mahkemesi yoksa bu durumda Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru Beşiktaş avukat tarafından ya da kendi tarafınızdan yapılmalıdır.

Beşiktaş Çekişmeli Boşanma Avukatı

Taraflardan birisinin boşanmak istememesi, evlilik tarihi itibari ile henüz 1 yıl dolmamışsa ya da boşanma ile ilgili konularda tarafların anlaşmazlığa düştükleri durumda açılacak dava çekişmeli boşanma davasıdır. Taraflar çocuğun velayeti, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi durumlarda anlaşamadıkları takdirde çekişmeli boşanma davası açılır. Beşiktaş avukat ile dava açarak süreci etkin ve doğru bir şekilde yönetebilirsiniz.

Beşiktaş Avukat; Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası süreci oldukça yorucu ve yıpratıcı bir süreçtir. Bu sebeple boşanmak isteyen çiftler anlaşmaya varamadıkları durumda bu yola başvurmalıdırlar. Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusu çok sayıda boşanmak isteyen kişiler tarafından sorulan bir sorudur. Çekişmeli boşanma davası Beşiktaş avukat ile en fazla 4 duruşmada tamamlanır. Dava açmak için belirli bir süre evli kalma zorunluluğu bulunmaz fakat ilk 1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır, bu tür boşanma davasının süreci ve şartları çok önemlidir. Bu sebeple Beşiktaş avukat aracılığı ile süreç daha kontrollü şekilde yürütülebilir. Çekişmeli boşanma davasına, eğer eşlerden birisi boşanmak istiyor, diğeri istemiyor ise başvuru yapılabilir. Boşanma davasını açan taraf, boşanmak istediğine dair sebeplerini bu dava süresince belirtecek ve iddiada bulunacaktır. Bu sebeple boşanma sebebini dayandırdığı delillerle birlikte öne sürmelidir. Hatta sadece tarafların sadece birisinin boşanmak istemesiyle değil, her iki tarafın da boşanmak isteyip, şartlarda anlaşamadıkları durumda her iki taraf da boşanma davası açabilir. Dava açabilmek için ilk aşama çekişmeli boşanma davası dilekçesi hazırlanmasıdır. Bu aşama ilk olarak taraflardan birisinin dava dilekçesini vermesi ile başlar. Sonrasında karşı taraf bu dilekçeye cevap vermesi gerekir. karşı taraf cevap verdikten sonra davayı açan taraf tekrar cevaba cevap olarak bir dilekçe daha verir. Çekişmeli boşanma davası aşamaları taraflardan birisinin ilk dava dilekçesini vermesi ile başlar.

Dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra davanın ön incelenmesinin yapıldığı ilk duruşma yapılır. Bu duruşma sırasında tarafların neden uyuşmazlık içinde oldukları ve birbirlerinden taleplerinin ne olduğu belirlenecektir. Ön inceleme denen ilk duruşmadan sonra tahkikat duruşması adı verilen ikinci duruşma yapılacaktır. Bu duruşmada davacının ortaya koyduğu iddialar, deliller ve karşı tarafın da savunması ve iddiası varsa dinlenir. Tanıklar da bu aşamada dinlenir ve tüm deliller incelenir. Müzekkere yazıları ilgili yerler için yazılacak ve süreç takip edilecektir.

Çekişmeli boşanma davası için gerekli olan evraklar eğer dava Beşiktaş avukat tarafından yürütülecek ve takip edilecek ise avukat tarafından vekaletname ile birlikte boşanma dilekçesi de sunulması gereklidir. Beşiktaş avukat için verilecek vekaletname için ise müvekkil tarafından iki adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı ile birlikte noterliğe başvuru yapılması gereklidir. Çekişmeli boşanma davası açan kişi avukat aracılığı ile davayı yürütmeyecek ise o zaman dava dilekçesini kimliği ile birlikte kendisi getirecektir. Ayrıca dilekçeye ek olarak boşanma dava harcı yatırıldığına dair makbuz da sunulmalıdır. Bu harç mahkeme kaleminin veznesine yatırılması gerekir.

Dava açıldıktan sonra bazen taraflar boşanmaktan vazgeçebilirler. Bu durumda çekişmeli boşanma davasından vazgeçme işlemi yapılmalıdır. Davacı ya da davalı davayı geri çekmek istediğinde haklarından feragat etmek istediğine dair Beşiktaş avukat ile birlikte mahkemeye dilekçe vermelidir. Karşı taraf da bunu kabul ettiğini belirten bir dilekçe yazarak vazgeçme işlemi yapılmış olur ve mahkeme tarafından davaya ret verilir.

Çekişmeli boşanma davası nasıl düşer? Dava, davacının herhangi bir mazeret bildirmeden duruşmaya katılmaması halinde işlemden kaldırılacaktır. Bu durumda tekrar işleme alınması için de yenileme dilekçesinin verilmesi gereklidir. Beşiktaş avukat aracılığı ile boşanma davasını tekrar işleme koyabilirsiniz.

Beşiktaş Avukat; Beşiktaş Anlaşmalı Boşanma Fiyatları

Beşiktaş avukat ücretleri, avukatın o dava için göstereceği emek ve harcayacağı vakte göre değişiklik gösterir. Avukatın dilekçe yazarken harcadığı vakit ve görüşmesi gereken kurumların çok olması da ücret konusunda oldukça önemlidir. yıllık olarak avukatların bağlı olduğu baroları tarafından davalar için belirlenen bir tarife ücreti bulunur. Beşiktaş avukat tarafından da hangi dava için ne kadar ücret talep edeceği bu tarifelere göre belirlenir.

Avukat tarafından tarifenin altında ücret talep edilebilir mi?

Avukat tarafından baronun belirlediği bu ücretin altında ya da üzerinde fiyat belirlenebilir. Yani Beşiktaş avukat dilerse bu tarifenin altında ya da üzerinde ücret talep edebilir.

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar? Anlaşmalı boşanma davası İstanbul ili için baro tarafından belirlenen ücret 9 bin TL’dir. 2021 yılı için belirlenmiş olan anlaşmalı boşanma davası ücreti sadece avukat ücretidir. Avukat ücreti haricinde dava için gerekli ödemeler de yapılması gereklidir.

Anlaşmalı boşanma davasının ücreti neye göre belirlenir?

Anlaşmalı boşanma için ne kadar emek ve zaman harcayacağına göre Beşiktaş avukat tarafından belirlenir.

Beşiktaş Çekişmeli Boşanma Fiyatları

Çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanmaya göre biraz daha zor ve meşakkatli bir süreçtir. Beşiktaş avukat tarafından yürütülen bu süreç için avukatın alacağı ücret için de baro tarafından tavsiye niteliğinde bir ücret belirlenmiştir.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar? Çekişmeli boşanma davası için baro tarafından belirlenmiş miktar İstanbul ili için 14 bin TL olarak belirlenmiştir. her il için farklı ücret tarifesi belirlenmiştir. Çekişmeli boşanma davası ücreti her avukat tarafından farklı olarak belirlenebilir. Bazı avukatlar tarifenin altında ücret talep edebilirken bazıları da tarifenin üzerinde ücret talep edebilir.

Çekişmeli ve maddi manevi tazminat davasında avukat ücreti ne kadar? Bu durumda da avukat ücreti 14 bin TL’dir. Yani tazminat faktörü dava ücretini etkilemez.

Beşiktaş Avukat; Beşiktaş Boşanma Davası Açma

Boşanma avukatı Mehmet Ali Helvacı ile dava sürecini yürütmeniz halinde öncelikle Av. Mehmet Ali Helvacı’ya vekalet vermeniz gereklidir. Vekalet vermek için de 2 fotoğrafınız ile birlikte noterlikten vekalet ücretini yatırmalısınız. Makbuz ile birlikte avukatınıza teslim etmelisiniz. Avukatınızla birlikte boşanma davanızın çekişmeli mi, anlaşmalı mı olacağına karar verdikten sonra buna göre dava dilekçesi yazılarak işlemler avukatınız tarafından başlatılacaktır.

Boşanma davası açmak için ne yapmak lazım? Haklarınızı bilmek ve hak kaybına uğramamak için mutlaka iyi bir avukatla süreci yönetmeniz sizin lehinize olacaktır. Bu sebeple öncelikle Mehmet Ali Helvacı ile görüşerek bilgi almalısınız. Boşanma davası açma hakkı her zaman her iki taraf için de vardır. Fakat dava açma hakkı veren şartlar, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, zina, suç işleme ve haysiyetsiz bir yaşam, hayata kast, kötü ve onur kırıcı davranış, terk ve akıl hastalığı gibi durumlardır. Beşiktaş avukat tarafından boşanma sebebiniz değerlendirilecek ve ona göre bir sebep seçilerek dava açılacaktır.

Boşanma davası açma süresi ne kadardır? Evlilik başladıktan 1 saat saat sonra bile boşanma davası açılabilir fakat evlilik yaşı 1 yılı dolmadan açılan boşanma davaları çekişmeli olacaktır. 1 yıl dolduktan sonra anlaşmalı boşanma davası açılabilir. Ayrıca davayı avukatınızla yürütmeniz halinde avukatınız mahkemeye dilekçe sunması ile birlikte dava hemen açılacak ve e devlette ile birlikte UYAP’ta görülebilecektir.

Beşiktaş Boşanma Avukatı Tavsiye

Beşiktaş avukat, dava süreci boyunca tamamen yol gösterici ve bilgilendirici olmalıdır. Müvekkilin her sorusuna doyurucu bir cevap verebilmeli ve müvekkilin lehine olabilecek durumları iyi saptayabilmelidir. Bu sebeple boşanma dilekçesi yazılırken müvekkili çok iyi dinleyerek detayları yakalayabilmelidir. Beşiktaş Boşanma avukatı tavsiye arayanlar için Avukat Mehmet Ali Helvacı ile görüşerek davanız ile ilgili destek alabilirsiniz. Beşiktaş avukat ile değerlendirme yapmak ve süreç ile ilgili bilgi almak için randevu alarak detaylı bir görüşme sağlayabilirsiniz.

Beşiktaş Boşanma Avukatı Ücreti

Her şehirde birbirinden farklılık gösterebilir. Her şehrin barosu tarafından belirlenen tarifelere göre avukatlar ücret belirler.

Boşanma avukatı ücretleri 2021 yılı için şu şekilde belirtilmiştir;

 • Anlaşmalı boşanma için avukat ücreti 9000 TL
 • Çekişmeli boşanma için avukat ücreti 14000 TL
 • Boşanma davası bittikten sonra nafaka davası açılmak istenirse 8000 TL olarak belirlenmiştir.
 • Belirlenen ücretler İstanbul ili için geçerlidir.

Boşanma avukatları ücretleri her ile göre farklılaşmakla birlikte avukat ücreti ile birlikte avukatın mahkemeye yatırdığı diğer ücretler bulunur;

 • Mahkeme harçları başvurma harcı 35,90 TL
 • Peşin harç 35,90 TL
 • Vekalet harcı 5.20 TL olarak toplam 77 TL anlaşmalı boşanma harç ücreti ödenir. Eğer anlaşmalı boşanıyor ve avukat ile çalışmıyorsanız bu durumda harç ücretini kendiniz yatırmanız gerekir.

Boşanma avukat ücretleri tarifeye göre farklılık gösterir fakat bunun haricinde mahkemeye ödenmesi gereken mahkeme masrafları da bulunur;

 • Dosya gideri 1 TL
 • Diğer iş ve işlemler 60 TL
 • Taraf tebligat gideri 140 TL
 • TMM vekalet pulu ücreti 8,20 TL olmak üzere toplam 209,20 TL olarak belirlenmiştir.

Avukat Mehmet Ali Helvacı ile boşanma davanız ile ilgili tüm sorularınızı 0 533 351 98 54 numaralı telefondan randevu alarak sorabilirsiniz. Detaylı bilgi almak ve yüz yüze değerlendirme yapmak için de Avukat Mehmet Ali Helvacı adres; Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi, Füsun Sokak Ritim İstanbul Residance No: 46/E, A/5 Blok D:128 Kat:4 Maltepe/ İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü avukatı
İstanbul’un Beşiktaş Spor Kulübü avukatı Mehmet Ali Helvacı, spor kulüplerinde yaşanılan çeşitli dava süreçlerinde avukatlık görevi yapmaktadır. Aynı zamanda yalnızca davalar değil, avukata ihtiyaç duyulan her türlü Spor Kulübü sürecinde bulunur.
En İyi Avukatlar Listesi
En iyi avukatlar listesi içerisinde çoğunluğun dava sürecinde tercih ettiği Avukat Mehmet Ali Helvacı, kesinlikle bulunur. Siz de dava sürecinin lehinize sonuçlanmasını istediğiniz takdirde Mehmet Ali Helvacı ile iletişime geçebilirsiniz.
Beşiktaş Avukat
İstanbul Beşiktaş’ta ikametgah eden vatandaşlar, belirli etmenler doğrultusunda Avukat gereksinimi duyabilir. Burada Avukat Mehmet Ali Helvacı ile iletişim kanalları üzerinden irtibata geçilmesi mümkün.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/uzlasma-avukati-istanbul-uzlasma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/ferdi-kaza-avukati-istanbul-ferdi-kaza-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/vekalet-ucreti-hesaplama-islemleri.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/maltepe-avukat.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/arnavutkoy-anlasmali-bosanma.html

Yorum yapın

Hemen Ara