Uzlaştırma

Ceza hukuku içerisinde uzlaştırma işlemi bir kişinin arabuluculuğu ile gerçekleşir. Tarafsız olarak seçilen kişinin gerçekleştirdiği arabulucuk ile anlaşmazlıklar çözülebilir. İşlenen suçun faili ve mağdurlarının birbirleri ile iletişime geçtiği ve anlaşmaya çalıştığı sürece uzlaştırma süreci denilir. Ceza muhakemesi kanununda yer alan uzlaşma seçeneği tarafların iletişim süreci sonucunda vardıkları anlaşmaları ifade eder. Uzlaştırmak için gerçekleşen müzakereler ve uzlaşma anlaşmaları hem soruşturma hem de kovuşturma aşamalarında gerçekleştirilebilir. Suç bağlantısı bulunmayan özel hukuk anlaşmazlıklarına arabuluculuk ismi verilir.

Uzlaştırma Şartları Nedir?

Uzlaştırmanın şartları ceza muhakemesi kanunu içerisinde yer alır. Bu kanunun md.253 uyarınca uzlaştırmanın şartları belirtilmiştir. Bu uzlaştırma şartları şu şekildedir;

 • Özel hukuk tüzel kişisi suçları uzlaştırma kapsamında yer alır.
 • Kamu tüzel kişilerinin bulunduğu suçlar uzlaştırma kapsamında yer almaz.
 • Kovuşturma ve soruşturması şikayet ile gerçekleşebilecek suçlar için uzlaştırma yapılabilir.
 • Şikayet kabul edilen suçlar dışında TCK maddeleri dışında özel kanunlarla düzenlenmiş uzlaştırma koşullarının yerine getirilebilmesi için özel kanunda uzlaştırmaya gidilebileceğini belirten bir hükmün yer alması gerekir.
 • Eğer işlenen suçun bir kişiden daha fazla faili bulunuyorsa bu kişilerin aralarında iştirak ilişkisi bulunsun ya da bulunmasın uzlaşan kişi veya kişiler uzlaşma için belirlenen hükümlerden yararlanabilirler.
 • Suçlu birden fazla kişiyi mağdur ettiyse yalnızca bir kişiyle uzlaşması yetmez. Mağdur olan kişilerin hepsi ile uzlaşması gerekir.

Soruşturma Sırasında Uzlaştırma Nasıl Yapılır?

Ceza muhakemesi hukukunda yer alan uzlaştırmanın soruşturma yürüten genel soruşturma savcısı yani cumhuriyet savcısı tarafından başlatılması gerekir. Savcı soruşturma konusunu incelemeli ve suçun işlendiği hakkında sunulan delilleri araştırmalısınız.

Mağdurların, şüphelilerin ve tanıkların ifadeleri alınmalıdır. Soruşturma için iddianame ve kamu davasını açabilmek için yeterli şüphe olduğu bulunursa savcılığı dava açmadan önce bir uzlaştırma prosedürü başlatması gerekir.

Soruşturma savcısı kamu davası için soruşturmanın dosyasını uzlaştırma bürosuna yollaması gerekir. soruşturma savcısının dosyaları uzlaştırma bürsouna yolladıktan sonra gerçekleştirilmesi gereken diğer işlemler uzlaştırma bürosunun görevlileri ve o büronun savcıları tarafından gerçekleştirilir.

Savcılık kamu davası açmadan önce mutlaka uzlaştırma yoluna gitmelidir. Fail ve mağdur arasında bir ilişki varsa ya da ikametgah adresleri birbirine yakında özellikle uzlaştırma usulünün uygulanması gerekir.

Mahkeme Sırasında Uzlaştırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Ceza mahkemesi tarafından gerçekleştirilen uzlaştırma tiki tarafın birbiri ile anlaşmasını sağlamak için gerçekleştirilir. Eğer tarafların arasında uzlaştırma sağlanamazsa mahkeme yanı şekilde kaldığı yerden devam eder. Eğer uzlaşma anlaşmaları istenilen sonuca varırsa ceza mahkemeleri bu anlaşmaya uygun kararlar verir. Uzlaşma işlemlerinin gerçekleşmesi durumunda anlaşma tarafları kararlarını özgür bir şekilde verdiklerini beyan ettikten sonra ceza davasının düşme kararı verilir.

Uzlaşma Ve Uzlaştırma İçinde Geçerli Olan Suçlar Nedir?

Uzlaşma ve uzlaştırma içinde geçerli olan suçlar ceza hukuk mahkemelerinde taraflar arasındaki görüşmeler sonucunda karara bağlanabilir. Bu kapsamda yer alan suçlar;

 • Taksirle adam yaralama
 • İcra iflas suçu
 • Kişilerin sükununu bozma suçu
 • Tehdit suçu
 • Basit kasten yaralama

Yukarıda yer alan suçlar uzlaştırma kapsamında yer alan bazı suçlardandır.

Yeni uzlaşma yasası 2021
2021 TCK 144. Madde gereğince, yeni uzlaştırma yasasında nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve kişinin aleyhine işlenen suçlarda, uzlaşma kararı verilmesi kabul görmektedir. Yeni uzlaşma yasası 2021 düzenlemesinde, geniş kapsamlı güveni kötüye kullanmak da yer almaktadır.
Uzlaştırma Yönetmeliği
Ceza muhakemesinin uzlaşma yönetmeliği, 5271 sayılı kanunun 253. Üncü maddesini kapsamaktadır. Yeni düzenlemeler kapsamında, diğer kanun maddelerine yönelik geniş çaplı uzlaştırma kanunu düzenlenmiştir.

İlginizi Çekebilir;

Uzlaşma Avukatı | İstanbul Uzlaşma Avukatı

Büyükbakkalköy Mahallesi İşçi Avukatı

Anlaşmalı Boşanmak İstiyorum

Taksirle Yaralanma | Taksirle Adam Yaralamak Trafik Kazası Tazminat

İstanbuldaki En İyi Hukuk Bürosu Nasıl Tespit Edilir?

“Uzlaştırma” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara