Beyoğlu Avukat

Beyoğlu Avukat Mehmet Ali Helvacı, avukat ihtiyacı duyduğunuz anda size rehberlik eder. Beyoğlu Avukat, avukatlık işlemlerinizde sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına, yanınızda yer alır.

Beyoğlu Boşanma Avukatı

Aile hukuku kapsamı altında yer edinen boşanma davalarında uzmanlaşmış avukat, boşanma avukatı olarak adlandırılır. Boşanma davaları, aile hukuku başlığı altında ele alınır. Fakat buradaki boşanma süreci karşılıklı olarak tarafların başvurularına göre değişkenlik gösterir. Her başvuru işlemine göre boşanma sürecine dair oldukça fazla bilgiye sahip Beyoğlu avukat, kişilerin yanında bulunur.

Hukuki zemine bağlı olarak, birbirinden farklı prosedürlerde boşanma davaları uygulanır. Boşanma davalarında ya da dava süreci dışında etkili bir yönetim yapılması, uzman bir avukat ile sağlanır. Avukatın süreci yönetmesi, takip etmesi, müvekkilinin davranışlarının ne şekilde olması gerektiğine dair her türlü etmen, gerçekleşir. Beyoğlu boşanma avukatı, müvekkilin boşanma süreci esnasında ki ihtiyaç duyduğu her türlü hukuki desteği, tam anlamıyla sağlar.

Burada yalnızca dava süreci değil, dava dışındaki süreçte önemlidir. Dava sonucunda müvekkilinin lehine bir karar alınması için uğraşan Beyoğlu avukat, hukuki hakların kazanımı adına da çalışma sergiler. Beyoğlu boşanma avukatı için dava esnasında müdahil olması, oldukça önemli bir durumdur. Müvekkili ile karşılıklı olarak süreçte önemli bir bağ oluşturan Beyoğlu avukat, hakim karşısındaki iletişimi de aynı şekilde yansıtır.

Aynı zamanda deneyimli ve hukuki açıdan bilgi konusunda yeterlilik sağlayan boşanma avukatı, dava sürecinin gerektirdiği her türlü talep ve savunmayı hukuki boyuta uygun bir şekilde sağlar. Burada müvekkilin ve avukatın hakim karşısında ki yükümlülüğü önemlidir. Müvekkil tek başına kendisini yeterli donanımda ifade edemez. Buradaki en büyük destekçisi, Beyoğlu boşanma avukatı olur. Dava sürecinin bilgilendirilmesi, dava sürecinde müvekkilin karşısına çıkabilecek durumlar ya da karşı tarafın yapacağı hamleler, hızlı ve net olarak Beyoğlu Avukat tarafından aktarılır. Böylelikle süreç esnasında kişi en az şekilde etkilenir ve verimli bir sonuç elde edilir. Beyoğlu boşanma avukatı, anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası sürecinde müvekkilinin her türlü konuda yanında olur.

Gerekli dosyaları, delilleri ile birlikte toparlayıp, hakim karşısına çıkarır. Aynı zamanda velayet durumu, mal ya da mülk paylaşımı gibi çeşitli etmenler de, yine dosya içerisinde hukuka uygun olarak avukat gözetiminde bulunur. Boşanma avukatı yalnızca kişinin dava sürecinde avukatı olarak değil aynı zamanda rehber ve yol göstericisidir.

Beyoğlu Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Boşanma süreci, anlaşmalı ya da çekişmeli olarak değişkenlik gösterir. Anlaşmalı boşanma davası, çiftin evliliklerini karşılıklı olarak bitirmeleri üzerine gerçekleşir. Karşılıklı olarak tam bir mutabakat sağlanması, burada önemlidir. Dava esnasında ya da dava sonrasında karşılıklı olarak problem çıkmadığı takdirde, bu durum anlaşmalı boşanma davası şeklinde ifade edilir. Anlaşmalı boşanma davası, yalnızca çiftlerin anlaşmalı olarak boşanması değil velayet, mal ya da mülk paylaşımı gibi her türlü konuda da anlaşmaya varmalarını gerektirir. Anlaşmalı boşanma davasında, kişinin süreç hakkındaki bilgilendirmesini donanımlı bir şekilde sağlayan Beyoğlu Anlaşmalı boşanma avukatı, hukuki yükümlülüklere uygun bir çalışma sergiler. Anlaşmalı boşanma süreci, kısa bir süre içerisinde gerçekleşir. Diğer bir ifade ediliş şekli ile tek celsede boşanmadır. Aynı gün içerisinde boşanma gerçekleştiği gibi aksi bir durum olduğu takdirde bu durum, en fazla 2 ya da 3 gün içerisinde tamamlanır. Aynı zamanda anlaşmalı boşanma, kişilerin karşılıklı olarak herhangi bir münasebetinde olmaması ile sağlanır. Beyoğlu Anlaşmalı boşanma avukatı, süreçte kişinin karşısına çıkabilecek durumlara karşı yardımcı olur. Karşı taraf anlık olarak istenmeyen bir davranış sergilediği zaman, Beyoğlu anlaşma boşanma avukatı müvekkilinin nasıl bir durum sergilemesi adına rehberlik eder. Burada Beyoğlu avukat ile davada olunması önemlidir. Anlaşmalı boşanma davasında, mahkemeye gitme zorunluluğu yoktur. Beyoğlu avukat aracılığıyla, boşanma davası sağlanır. Karşılıklı olarak tarafların anlaşması durumunda, nispeten en kısa dava türü anlaşmalı boşanma davasıdır. Süreçteki yaşanabilecek aksiliklere karşı Beyoğlu avukat, işlemlerin müvekkilin lehinize olması adına çalışır. Çocuk, mal ve mülk paylaşımı gibi konular Beyoğlu Anlaşmalı boşanma avukatı ile birlikte hukuki boyutta çözüme kavuşur. İleriki süreçlerde de hukuki olarak çözümlendiği için herhangi bir sorun yaşanmaz.

Beyoğlu Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma, belirli sebepler doğrultusunda çiftlerin zıtlık yaşadığı boşanma durumudur. Çekişmeli boşanma, tek taraflı boşanmak isteyen kişinin de davasıyla açılabilir. Medeni kanuna göre her iki tarafın nafaka, maddi manevi tazminat, velayet gibi konularda anlaşmaya varamadıkları takdirde, hukuki boyutta çözüme kavuşturulması için açılan davadır.

Çekişmeli boşanma süreci; Çekişmeli boşanma davası tek bir duruşma ile tamamlanmaz. Dava sürecindeki en önemli detay, ispat ve kusur tespitidir. Çekişmeli boşanma sürecinde, davacının davadaki iddiasına uygun bir savunmayı, delillerle birlikte ispatlaması önemlidir. Çekişmeli boşanma davası nasıl düşer? Çekişmeli boşanma davasının düşmesi, genel olarak bir tarafın boşanmak isteyip diğer tarafın istemediği durumlarda gerçekleşir. Bir taraf hala evliliğini devam ettirmek istediği takdirde, dosyayı geri çekerek davanın düşmesini sağlar. Çekişmeli boşanma davası, karşı taraftan birinin dosyayı işlemden kaldırmasıyla davanın düşmesi kabul edilir. Çekişmeli boşanma davası süreci içerisinde, taraflardan herhangi birinin ya da hakimin dava dosyasını kaldırmasıyla dava düşer. Tekrardan davanın işlenebilmesi için yeniden işlemlere başlanılması gerekir. Bu durumda da dilekçe başvurusu şarttır. Çekişmeli boşanma davası dilekçesi, görevli mahkemeye ile yapılan başvuru dilekçesidir. Dilekçe içerisinde, boşanmanın hukuki olarak boyutundaki gerekli yükümlülükleri yer edinir. Burada Beyoğlu avukat bilgilendirme sağlar. Dilekçenin gelişigüzel hazırlanması, kesinlikle mümkün değildir. Beyoğlu Avukat gözetiminde yapıldığı takdirde, hukuki olarak direkt işleme girer. Dilekçede boşanmanın gerekliliği, velayet durumu, mal ya da mülk paylaşımı gibi her türlü detay yer edinir. Bu sebeple dikkatli ve özenli bir şekilde hazırlanması ve sonrasında da mahkemeye sunulması gerekir. Aksi takdirde işler, kişinin istemedi şekilde gerçekleşir. Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer? Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanmaya göre daha uzun bir süreci gerektirir. Çekişmeli boşanmada aile içindeki maddi ve manevi olaylar, delillerle birlikte sunulur. Davada delil bulundurmayan kişi, hakim karşısında reddedilir. Bu sebeple ispatlarla ve devirlerle mahkemeye çıkılmalıdır. Bu konuda da kişinin en önemli yardımcısı Beyoğlu Avukat olur. Beyoğlu avukat, donanımlı ve hukuka uygun bir şekilde dosya oluşturursa, 10 ay kadar süre içerisinde dava tamamlanır. Fakat genel olarak çekişmeli boşanma davaları 2 ya da 3 yıla kadar sürebilir. Boşanma davası sürecinde, taraflardan herhangi birinin geri çekilmesi ya da her iki tarafında boşanmaktan vazgeçip evliliklerini devam ettirmek istemeleri üzerine, davanın ilerleyişi sona erer. Buradaki deliller ya da diğer işlemler yok sayılır. Fakat tekrardan aynı taraflar boşanmak istedikleri zaman, işlemler dilekçe süreci ile yeniden başlar. Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır? Çekişmeli boşanma davası, karşılıklı olarak tarafları anlaşmaya varamadıkları zaman açtıkları davadır. Burada maddi ve manevi sebepler göz önünde tutulurken, çocuk, mal ya da mülk gibi çeşitli etmenler de çekişmeli boşanma davasını oluşturur. Çekişmeli boşanma davası, tarafların herhangi birisinin görevli mahkemeye başvurusu ile gerçekleşir. Başvuruda bir dilekçe beyan edilmesi gereklidir. Dilekçe içerisinde, boşanmanın gerektirdiği her türlü yükümlülük ifade edilir. Aynı zamanda delillerle birlikte, görevli mahkemeye ulaştırılır. Mahkeme dilekçeyi onayladığı takdirde, dava süreci de her iki taraf için başlar. Çekişmeli boşanma davası aşamaları, ilk olarak dilekçe sürecinin tamamlanması ile gerçekleşir. Karşı taraftan biri boşanmak istemediği zaman, bu durum daha meşakkatlidir. Burada da devreye Beyoğlu Avukat girer. Avukatın delilleri tam anlamıyla dosya içerisinde bulundurması, sürecin aşamasını hızlandırır. Fakat burada müvekkilin de davranışları önemlidir. Sürecin dilekçe aşamaları tamamlandıktan sonra hakim karşısında lehine sonuç elde edilmesi için delil ve ispat toplama işlemleri başlar. Çekişmeli boşanma davası aşamalarının, kişinin en az şekilde etkilenmesi adına ilerlemesi için delillerin, ispatlı bir şekilde bulunması gerekir. Burada fotoğraf, belge, video, bilirkişi olarak ifade edilen tanıklar, önemli faktörlerdir. Boşanma davası aşamaları, her duruşmada farklılık gözetir. Aynı zamanda da tek bir duruşma ile sonuçlanmadığı için her duruşmaya farklı tanıklar da getirilebilir. Tanık, video, fotoğraf ve belge gibi önemli delillerin yeterlilik sağlaması, hakim karşısında müvekkilin hukuki boyutta da bir kazanım elde etmesini sağlar. Ardından haklılığını ispat eden tarafın, hakim tarafından da onaylanmasıyla dava sonlanır ya da karşılıklı olarak çekişme farklı duruşmalarda devam eder. Çekişmeli boşanma davasında vazgeçme durumu, her iki taraf için de mümkündür. Davadan vazgeçme, diğer bir ifade ile davadan feragat edilmesidir. Noter karşısında ya da hakim huzurunda kişinin kendi imzası ile davadan vazgeçmesi, dosyanın kapanmasını sağlar. Tekrardan davanın açılması istenildiği zaman, burada da işlemler en baştaki şekliyle gerçekleşir.

Beyoğlu Anlaşmalı Boşanma Fiyatları

Anlaşmalı boşanma süreci, karşılıklı olarak her konuda mutabakata varılması ile sağlanır. Bu sebeple uzun süreli işlemler gerçekleşmez. Anlaşmalı boşanma sürecinin yargılama ücreti başlangıçta, ortalama 300 TL ile 500 TL arasında bulunur.

Anlaşmalı boşanma davası için ödenen miktar; Anlaşmalı boşanma davası ücreti, hukuki sürecin ilerleyişine göre farklılık gözetir. Anlaşmalı boşanma davası ne kadar? Anlaşmalı boşanma davası ücreti, 5.200 TL’dir.

Beyoğlu Çekişmeli Boşanma Fiyatları

Çekişmeli boşanma sürecinde, yargılama başlangıç fiyatı ortalama 400 TL ile 700 TL arasındadır. Çekişmeli boşanma fiyatı maddi ve manevi tazminat, nafaka ve beraberindeki tarafların karşılıklı olarak süreçteki istemlerine göre değişkenlik gösterir.

Çekişmeli boşanma davası için ödenen miktar; Tarafların dava sürecindeki haklılıklarını çıkarmaları adına, çekişmeli boşanma davası ücreti değişebilir. Çekişmeli boşanma davasının ne kadar? Çekişmeli boşanma davası, 7 bin 500 TL.

Beyoğlu Avukat; Boşanma Davası Açma

Boşanma süreci, evliliklerini devam ettiremeyen bireyler için oldukça meşakkatlidir. Anlaşmalı boşanma gerçekleştiği takdirde, süreç istenilen şekilde ilerleyebilir. Fakat çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanmaya göre kişiyi yıpratır. Boşanma davasında davanın, Mehmet Ali Helvacı’ya verilmesi sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi adına önemlidir. Boşanma davası açıldıktan sonraki süreç, hukuki boyutta ilerlemeye başlar. Burada yeterli bilgi donanımı olmadığı takdirde, kişi istenilen doğrultuda bir kazanım elde edemez. Bu sebeple Beyoğlu avukat, müvekkilinin dava öncesinde bilgilendirilmesini sağlar. Dava öncesinde bilgilendirilen kişi, dava süreci boyunca da kendi lehine konuşmalar ve davranışlar sergiler. Bu durumda da çocuğun velayeti, mal ya da mülk paylaşımı gibi çeşitli etmenlerden en az şekilde etkilenir. Özellikle çekişmeli boşanma sürecinde, hâkim karşısında karşı tarafın faydasına olacak bir duruş sergilenmemelidir. Aksi taktirde, haklılık payı yitirilir.

Boşanma davası açma süreci ve gereklilikleri; Boşanma davası, anlaşmalı ya da çekişmeli olarak değişkenlik gösterir. Evli bir çift, evliliklerini istedikleri doğrultuda ilerletemedikleri takdirde, boşanma davası açılır. Boşanma davası açma hakkı, taraflardan herhangi birisine ait değildir. Belirli bir taraf davayı Aile mahkemesine başvurarak açabilir. Burada herhangi bir kişinin önden davayı başlatması, hakim karşısında artı bir durum olarak gözetilmez. Boşanma davası açma süreci, görevli aile mahkemesinde gerçekleşir. Aile Mahkemesi, ikametgah edilen il ya da ilçede bulunmadığı zaman, Asliye hukuk mahkemeleri ile başvuru yapılır. Boşanma davasının yapılması için 3 nüshalık dilekçe gereklidir. Dilekçe, hukuki sürecin yükümlülüklerini göre yer edinir. Burada da Beyoğlu avukat yardımcı olur.

Beyoğlu avukat, dilekçenin hakim karşısında reddedilmemesi adına, donanımlı bir çalışma sergiler. Dilekçe kabul gördükten sonra dava başlar. Anlaşmalı boşanmada, dilekçe gerekli değildir. Burada aksi bir durum yoksa delillerde detaylı bir şekilde bulunmaz. Fakat çekişmeli boşanma için durum değişir. Çekişmeli boşanmada, deliller önemlidir. Özellikle velayet durumu olduğu takdirde çocukların müvekkilden yana olması için Beyoğlu Avukat detaylı incelemeler yapmalıdır. Beyoğlu Avukat topladığı verileri hakim karşısına çıkardığı zaman, hukukun gerekliliklerine dayanarak hizmet sağlamalıdır.

Boşanma davası açmak için ne yapmak lazım? Boşanma davası, karşılıklı olarak tarafların tam anlamıyla boşanmaya karar verdikleri zaman açılır. Hakim, kişilerin boşanmak isteyip istemediklerini anlayamadığı takdirde, duruşmayı erteler. Boşanma davası açılması için görevli Aile mahkemesine başvuru dilekçesi verilir. Bu dilekçenin ardından süreç başlar. Sürecin lehine ilerlemesi için Beyoğlu Avukat ve müvekkilin, aralarındaki bağ güçlü olmalıdır. Böylelikle dava sonucunda verimli bir kazanım elde edilir. Aynı zamanda yalnızca kişinin lehine bir sonuç değil, hukukun gerektirdiği kazanımlarda elde edilir.

Beyoğlu Boşanma Avukatı Tavsiye

Boşanma işlemlerinde, hukuki sürecin gerektirdiği her türlü konuda ihtiyaçların karşılanması önemlidir. Buradaki ihtiyaçlar hukuki olarak önem taşır. Deliler, çocuğun velayet durumu, evlilik süresi boyunca karşılıklı olarak tarafların bir arada oluşturdukları mal ve mülk paylaşımı gibi birçok etmen, bu konu hakkında bilgisi olmayan kişinin bilgilendirilmesi gereken adımlardır. Boşanma süreci tarafların karşılıklı uzlaşmaya varmaması, maddi ve manevi bir takım durumların yürütülmemesi gibi oldukça zorlayıcıdır. Burada ki her türlü konunun hukuki boyutta çözüme kavuşması için Avukat Mehmet Ali Helvacı’dan randevu talep edilebilir. Beyoğlu avukat,  müvekkilinin lehine sonuçlanması için hukuki boyutta uyumlu çalışmalar sergiler. Boşanma sürecini en az şekilde etkilenerek atlatmak isteyenler için Beyoğlu boşanma avukatı tavsiye edilebilir. Yalnızca bir avukat değil, davanız boyunca yol gösterici olur.

Beyoğlu Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma süreci, anlaşmalı ya da çekişmeli olarak değişkenlik gösterir. Anlaşmalı boşanma davası için avukat ücreti 9.000 TL. Çekişmeli boşanma davasında avukat ücreti ise 14.000 TL’dir.

Beyoğlu Avukat; Boşanma avukat ücretleri ne kadar?;

  • Boşanma avukat ücretleri harç; 500 TL
  • Boşanmada mal ayrılığı için avukat ücreti; 3.400 TL
  • Velayet davası için avukat ücreti; 3.400 TL

Beyoğlu Avukat;  Boşanma avukatı ücretleri 2021;

  • Anlaşmalı boşanma avukatı; 5000 TL ile 9000 TL,
  • Çekişmeli boşanma avukat ücreti; 7000 TL ile 20.000 TL arasında değişkenlik gösterir.
  • Davada tanık ücreti 290 TL
  • Aile Mahkemesi’ne başvurma harcı; 55 TL
  • Gider avansı; 250 TL

Boşanma davası sürecinde, hukukun gerektirdiği yükümlülüklere uyumlu çalışma sergileyen, Avukat Mehmet Ali Helvacı’dan randevu talep edebilirsiniz. Beyoğlu avukat, hukuki boyuttaki kazanımlarında müvekkilin lehine olması adına hizmet gösterir.

Adres; Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi, Füsun Sokak, Ritim İstanbul Residence No:46/E A/5 blok d:128 k:24 Maltepe/İST

Telefon; 0 533 351 98 54

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/uzlasma-avukati-istanbul-uzlasma-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/ferdi-kaza-avukati-istanbul-ferdi-kaza-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tuketici-hukuku-is-hukuku.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davalarinda-dikkat-edilmesi-gerekenler.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/anlasmali-bosanma-protokolu-soyadi.html

Yorum yapın

Hemen Ara