0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Yardım Veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçu

Yardım veya bildirimi yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu, kendi bakımını yapamayan kişilerin, yaşın ilerlemesi yada ileri derecede hastalık sahibi olan insanların yada yaralanan kişinin durumunu gören birisinin ilgili mercilere iletmemesi ile oluşan, tehlikeye sebep verdiği için suç kabul edilmiştir.

Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçu Nasıl Oluşur

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçunun nasıl oluştuğunu incelemek gerekirse, Kişinin imkânı olduğu halde o durumdaki insana yardım etmemesi suç unsurunu oluşturmaktadır.  Fakat bu durumda mağdur olan kişi ile suçlu kişi arasında her zaman bir yakınlık derecesi olmak zorunda değildir. Mesela bakıma muhtaç olunan bir bebek annesi tarafından bırakılırsa terk suçu işlenmiş olur. Dolayısıyla bakımı yapmakla zorunlu olan kişilerin bırakması durumunda terk suçu, diğer durumlarda yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirmeme suçu oluşur.  Fakat örneğin yaralanma durumunda yaralanan kişi kendisine yardım çağıramayacağı için herhangi birisi ilgililere bilgi verdiği takdirde başka bir gören için artık suç unsuru oluşturmayacaktır. Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu TCK 98 ile belirlenmiştir ve sınırları çizilmiştir.

Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesinin Ahlaki Boyutu

Yasalarla da yükümlülüğün düzenlenmesinde amaç o anda veya genel hayatı boyunca yardıma muhtaç kalan kişinin kişinin yaşama hakkını korumaktır. Bu aslında toplum arasında da sosyolojik bağlamda manevi bir toplumsal görev olarak da düşünülmektedir. Toplumsal dayanışmayı, birlik ve beraberliği de beraberinde getirmektedir. Yardımlaşma ve iyilik bilincinin gelişmesi için de faydalı bir düzenlemedir.

Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesinin Suç Sayıldığı Durumlar

Yardıma muhtaç kişinin durumunu gerek hemen ilgili yerlere bildirmemek durumunda, gerekse ihmal etmek durumunda da suç oluşturacaktır. Kişinin yardım etmek istememesi, gücü yettiği, imkânları elverdiği halde bildirmediği tespit edildiğinde suçlu kabul edilir. Fakat bildirmeyen kişinin o anki durumu, sahip olduğu maddi olanakları, gerekli araç gereçlerinin olup olmadığı, konu ile ilgili bilgi düzeyi, ya da o anki panik durumu mahkeme sırasında hâkim tarafından karar verilip sonuca bağlanacaktır. Fakat kişi tüm imkânlarını kullandığı halde yine sonuca ulaşamıyorsa durumu mutlaka hemen ilgili yerlere bildirmesi zorunluluğu vardır.

Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçunun Cezası

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi suçu ile asliye ceza mahkemesi ilgilenmektedir. Yardıma muhtaç olan, kendi bakımını yapamayacak olan, yaralanan, yaşı sebebiyle kendi ile ilgilenemeyecek olan kişilere tüm imkânı olduğu halde ilgili yerlere bilgi vermeyen kişilere 1 yıl hapis cezası ya da adli para cezası verilmektedir. (TCK98/1) yardım edilmemesi sonucunda mağdur kişinin ölmesi durumunda ise ceza 1-3 yıl arası arttırılır (TCK98/2). Bu suçtan dolayı hapis cezası para cezasına çevrilemez. Fakat bu suçta hapis cezasına hükmedilirse ceza ertelemesi şartlı olarak yapılabilmektedir. Yardım yükümlülüğünün yerine getirilmemesi sebebiyle kişiye açılan davalarda bir avukat yardımı mutlaka alınması gerekmektedir.

Call Now Button