0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Boşanma Davası Açmak İçin Yapılması Gerekenler

Türk medeni kanununda evlenmek ne kadar doğal bir olaysa aynı şekilde boşanmak da son derece doğal bir gelişmedir. Evlilikleri beklediği gibi gitmeyen ve evlilik süreçlerinden memnun olmayan çiftler ortak bir karar olarak boşanmayı gündemlerine alabilirler. Biz de Helvacı hukuk danışmanlık ve avukatlık bürosu olarak Maltepe boşanma avukatı kapsamında sizlerin boşanma davalarıyla yakından ilgilenebiliriz.

Boşanma Davasının Açılması İçin Ne Yapılması Gerekiyor?

Eşlerin ortak bir şekilde ya da ayrı şekilde boşanma davası açabilmesi için öncelikle bir boşanma davası dilekçesi hazırlamaları gerekir.

Hazırlanmış olan boşanma davası dilekçesi ikamet edilen yere en yakın olan aile mahkemesine götürülür. 3 nüsha haline getirilen dilekçe aile mahkemesine verilir ve nüfus cüzdanları ile boşanma davası için başvuru yapılır. Ardından davanın açılması için gereken harç masrafları yatırılır. Birkaç gün sonra da aile mahkemesinden yapılan başvuru için yanıt gelir.

Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde boşanma davaları açmak için asliye hukuk mahkemelerine gitmek gerekiyor.

Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanıyor?

Boşanma davasının başvurusu için hazırlanacak olan boşanma dilekçesinin uygun bir şekilde hazırlanmış olması gerekiyor. Bu bağlamda Maltepe avukat kapsamında sizlere boşanma sürecinde dilekçenin nasıl hazırlandığı konuda da yardımcı oluyoruz.

Hukuk nezdinde karar kılınmış şekilde dilekçe hazırlanır. Açılan dilekçede boşanma sebebi de iyi şekilde belirtilmelidir. Usulüne uygun olmayan dilekçeler otomatik olarak ret cevabı alırlar.

Boşanma Davası Açabilmek İçin Gereken Sebepler

Boşanma davasının açılması için ortada geçerli bir sebebin bulunması şarttır. Eşler bu sebeplere göre ortak şekilde ya da tek başlarına boşanma davası açabilirler.

  • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sonrasında anlaşmalı boşanma kararı
  • Zina
  • Ter etme durumu ya da fiili şekilde uzun süredir ayrı yaşama durumu
  • Eşlerden birisine kötü muamele ve hayatına kas etme durumu
  • Yüz kızartıcı suç işlemiş eşten boşanma isteği

Boşanma Süreci Nasıl Gelişir?

Boşanma davası açmak isteyenlerin en çok merak ettiği bölüm boşanma sürecinin nasıl işlediğine yöneliktir. Gelin şimdi sizlere Maltepe avukat hizmetlerimiz kapsamında bir boşanma sürecinin nasıl işlediğinden bahsedelim.

  • Boşanma süreci eşlerden birisinin ya da her ikisinin de hazırlamış olduğu boşanma dilekçesinin aile mahkemesine verilmesiyle başlar
  • Ardından mahkeme tarafından gerekli incelemeler yapılır ve dilekçeye cevap verilir. Cevap olumluysa dava açılır
  • İlk olarak ön inceleme aşamasına geçilir. Bu aşamada tanıklar dinlenir ve deliller toplanır
  • Sonrasında gerekçeli kararın tebliği istinaf ya da temyiz başvurusu gibi işlemler yapılabilir
  • Son olarak da hakimin kesin kararı ve bu kararın nüfus müdürlüğüne işlenmesi vardır

Boşanma Davası Çeşitleri

Eşler arasında ortaya çıkan boşanma davaları iki farklı türdedir. Bunlar anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davalarıdır. Maltepe boşanma avukatı olarak her iki türde de boşanma davalarına bakmaktayız.

Anlaşmalı Boşanma Davası; Eşlerin kendi aralarında konuşarak ortak bir karar sonucunda boşanmak istemeleriyle ortaya çıkar. Eşler mahkemenin uzun sürmemesi için kendi aralarında mal paylaşımını ve çocuk velayetini ayarlamışlardır. Ancak çiftlerin anlaşmalı boşanabilmesi için en azından 1 sene evli kalmaları şarttır. Dava 2 ile 3 ay kadar sürer.

Çekişmeli Boşanma Davası; Genellikle eşlerden bir tanesinin isteği üzerine açılan davalardır. Dava öncesinde eşler hiçbir konuda anlaşma yapamamışlardır. Bundan dolayı da eşler arasındaki mal paylaşımı ve çocuk velayeti mahkeme karşısında belli olur. Bu sebep gereği dava daha uzun sürer. Ortalama şekilde 10 – 12 ay içinde çekişmeli boşanma davaları sonuçlanır.

Call Now Button