Çekişmeli Boşanma Davası

Boşanma süreçleri içinde açılabilecek çeşitli dava türleri vardır. Usulleri ve şekilleri bakımından birbirinden çok farklı olan bu boşanma davaları, bireylerin tüm konularda anlaşmaları veya anlamamaları durumuna göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bu hususta anlaşmalı boşanma davası açılabileceği gibi, çekişmeli boşanma davası da açılabilmektedir. Çekişmeli boşanma, eşlerden birinin boşanmayı istememesi veya her ikisinin de boşanmayı istese bile boşanmanın hukuki neticeleri üstünde anlaşma sağlayamadıkları durumlarda açılan boşanma davaları türü olarak bilinmektedir.

Boşanma yönünde dava açacak bireyler ister anlaşmalı boşanma ister de çekişmeli boşanma davası olsun, müracaat etmeleri gereken yer Aile Mahkemeleri’dir.  Aile Mahkemeleri olmayan şehirlerde ise boşanma davaları Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülebilmektedir. Çekişmeli boşanma davası açmak isteyen bireyler hukuki olarak doğru hazırlanmış ve tam olan bir boşanma dilekçesi ile yetkili Aile Mahkemesi’ne başvurmak zorundadır.

Boşanma davalarının görüleceği mahkemelerin neler olduğunu biliyoruz. Yetkili mahkemeler ise, eşlerin son 6 ay içinde birlikte ikamet ettikleri şehirde veya ilçede bulunan Aile Mahkemeleri’dir. Örnek vermek gerekirse, Üsküdar’da ikamet eden eşler boşanma davasını Üsküdar Adliyesi’ne açmak zorundadırlar.

Boşanma davasını açarken dikkat edilmesi gereken ilk unsur, davanın hukuki bir temeli olmasıdır. Boşanma sonrasında çeşitli hak kayıpları yaşanabilmektedir. Çocuğun velayeti, mal paylaşımı, nafaka gibi birçok konuda hak kaybına rastlanılma durumu oldukça yüksektir.  Dolayısıyla, hak kaybına uğramamak için Maltepe boşanma avukatından yardım alabilirsiniz. Maltepe avukatları hak kaybına uğramamanız için size yardımcı olacaklardır.

Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Gün Sürmektedir?

Anlaşmalı boşanma yöntemine kıyasla çekişmeli boşanma davalarının daha uzun sürdüğü bilinmektedir. Neden daha uzun sürdüğünün birkaç nedeni vardır. Öne sürülen boşanma sebeplerinin araştırılıp incelenmesi, kanıtların toplanması, bilirkişiden gelecek rapor, tanık olacak bireylerin dinlenmesi ve daha birçok sebep çekişmeli boşanma davasının süresini uzatan nedenler arasındadır. Eğer prosedürlerin ve işlemlerin doğru bir şekilde yürütülmesi durumunda ortalama 4 veya 5 celsede boşanma gerçekleştirilebilir. Bu da doğal olarak ortalama 10 ay ve 1 yıl aralarında bir süreye tekabül etmektedir. Boşanma davaları takip edilmez ve gerekli prosedürle doğru bir şekilde gerçekleştirilmez ise çekişmeli boşanma davasının süresi 4-5 yıla kadar uzayabilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Nedenler

Boşanma esnası bakımından en önemli etkenlerden biri de hukuki boşanma nedenleridir. Boşanma davasını açarken önce sürülecek olan boşanma sebeplerini doğru seçmek gerekmektedir. Örneğin eşi tarafından aldatılmış bir birey boşanma davası açarken belirli bazı prosedürleri uygulamak zorundadır. Aldatma sebebiyle boşanma davası açacak bireyler aldatma olayını öğrendikten itibaren 6 ay içinde boşanma davası açmak zorundadır. Aksi takdirde aldatılma nedeniyle boşanma davası açma hakkı düşecektir.

Boşanma davalarında nedenler doğru seçilmediği ve öne sürülen boşanma sebepleri ispat edilemediği takdirde boşanma davası reddedilmektedir. Boşanma sebeplerini ispat etme yükümlülüğü davayı açan bireye aittir ve gerekli ispat yapılmadığı takdirde dava reddedilecektir.

Tek Taraflı Boşanma Davası Nedir?

Boşanma işlemleri içinde eşlerden birinin boşanmayı reddetmesi durumunda veya her iki bireyin de boşanmayı istemesine rağmen boşanmanın manevi ve maddi neticelerinde anlaşamamaları halinde tek taraflı boşanma davaları açılabilmektedir. Tek taraflı boşanma davası, çekişmeli boşanma davası olarak da nitelendirilebilmektedir. Davayı hukuki bir nedene dayandırarak davayı açan davacı, bu hukuki nedenlerini ispatlamak zorundadır. Öte yandan tek taraflı boşanma davası açılan birey de boşanmaya neden olan olayların farklı bir şekilde geliştiğini belirtebilir ve karşı tarafa dava açabilir.

Alanında uzman Maltepe boşanma avukatlarından yardım alarak işlemlerinizi ve prosedürleri başarılı bir şekilde yürütebilirsiniz. Maltepe avukatları tecrübeli ve deneyimli birikimlerini sizinle paylaşacaklardır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tek-tarafli-bosanma-nasil-olur.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tek-tarafli-bosanma-davasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/is-kazalari-davalari.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tek-tarafli-bosanma-davalari.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kaza-avukati-ne-is-yapar.html

“Çekişmeli Boşanma Davası” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara