0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Eşlerden Birinin Boşanmak İstememesi Durumunda Ne Olur?

“Eşlerden birinin boşanmak istememesi durumunda ne olur?”  sorusu herkesin merak ettiği sorulardan biridir. Bilindiği üzere iki çeşit boşanma yöntemi vardır: Birinci anlaşmalı boşanma yöntemi, ikincisi ise çekişmeli boşanma sürecidir. Anlaşmalı boşanma davasında eşlerin her ikisi de boşanma konusunda istekli olmaktadırlar ve boşanmanın sonucunda tüm hukuki konularda uzlaşma yapmaktadırlar. Çekişmeli boşanma davalarında ise, adından da anlaşılabildiği üzere taraflar bir çekişme içine girmektedirler. İçine girdikleri çekişmenin konuları nafaka ödenip ödenmemesi, tazminat alınıp alınmaması konusu, çocuğun velayeti veya mal paylaşımı gibi çeşitli konulardır. Ancak eşlerden biri farklı düşünüp boşanmak istemediği durumlarda nelerin yapılabileceğini ve bu konu hakkında bilgiler yazının devamında yer almaktadır.

Eşlerden birinin boşanmama taraftarı olması ortaya farklı sebeplerle çıkabilir. Boşanmak istemediğini söyleyen birey, evini, eşini ve evliliğini sevdiğini ve devam etmesini istediğini söyleyebilir ancak bazı boşanmak istemeyen bireyler de eşine acı çektirmek gibi çeşitli nedenlerle boşanma davasını uzatmak istemektedir. Bazı bireyler de boşanma davasının neticesi hakkında mal paylaşımı, nafaka, velayet gibi konularda eşiyle çeşitli fikir ayrılıkları yaşadıkları için boşanmayı istemeyebilmektedir. Boşanmayı isteyip istememek aslında boşanmanın neticesini değil, süresini etkilemektedir. Bu hususta eşin boşanmayı istememesi durumunda açılacak olan dava çekişmeli boşanma davası olacaktır. Dolayısıyla dava çekişmeli olarak yürütülecektir. Maltepe avukatları bu konuda bireylere destek olmaktadırlar. Boşanmak istemeyen bireyler Maltepe boşanma avukatına danışarak yardım alabilirler.

Eşlerden Biri Boşanmayı İstemezse Dava Ne Olur?

Boşanma davalarında hâkimin boşanma lehine karar vermesi, eşlerden birisinin boşanmayı isteyip istememesi ile alakalı bir durum değildir. Boşanma davası açacak olan birey boşanmaya neden olan hadiseleri ve boşanma sebeplerini kanıtlarıyla birlikte ispat ettiği takdirde hâkim boşanmalarına karar verir. Bu hususta eşlerden biri boşanmak istemese bile boşanma sebeplerinin varlığı nedeniyle ve bu nedenler de ispat edildiğinden hâkim tarafları boşamaktadır. Boşanma davasının reddedilebilmesi için davayı açan bireyin ispat yükümlülüğünü yerine getirememesi gerekmektedir. Mesela aldatma nedeniyle dava açan birey bu aldatma olayını kanıtlayamadığı takdirde dava reddedilir.

Boşanmayı İstemeyen Birey Ne Yapabilir?

Boşanmayı istemeyen bireylerin yapabileceği tek şey, davanın uzaması yönündedir. Haklı bir boşanma sebeplerine sahip olunması ve boşanmaya neden olan olayların tanık veya deliler sayesinde ispatlanması durumunda boşanma gerçekleştirilecektir.

Boşanmak istemeyen birey, bu süreç içerisinde kendisine karşı açılan boşanma davasına gitmeme gibi bir karar alabilir. Tebligatlara cevap vermeyebilir. Bu davranışlar boşanmak istemeyen birey açısında davanın uzaması algısı oluşturabilir. Hâkimin kendisini dinlemeden tarafları boşamayacağı kanısına da varabilirler. Bu tarz davranışlar, boşanmak istemeyen bireyin kendisine yöneltilen iddiaları reddettiği izlenimi oluşturuyor olabilir ancak karşı taraf boşanmaya neden olayları ispat ettiği takdirde yargılama daha hızlı bir şekilde ilerleyerek sonuçlandırılabilir. Birey boşanmak istemese de bu tür davranışları sergilemesi boşanma davasının daha çabuk neticelenmesine yol açabilir.

Boşanmak istemeyen bireyin yapabileceği sadece davanın reddini sağlamak olacaktır. Bu hususta uzman bir avukattan yardım alarak boşanma sürecini lehine olacak şekilde yönetebilir, eldeki kanıtların ve öne sürülen boşanma nedenlerinin boşanmanın gerçekleşebilmesi için yeterli olmadığı konusunda savunma yaparak boşanma davasının reddini sağlayabilme olanağı bulunmaktadır. Boşanma davasının reddi sağlandığı takdirde aynı boşanma sebebiyle 3 yıl içinde yeniden bir boşanma davası açmak mümkün olmayacaktır.

Taraflardan biri boşanmak istemese de yargılama sonrasında boşanma işlemi hakim tarafından gerçekleştirilecektir. Özellikle boşanma nedenlerinin ispatlanması, hakimin karar vermesi konusunda oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Boşanmak istemeyen eşin yapabileceği çok fazla bir şeyi yoktur ancak uzman avukatlar sayesinde davanın reddini sağlayabilir. Maltepe boşanma avukatından bu konuda destek alabilirsiniz. Ayrılmak istemeyen bireye Maltepe avukatları yardımcı olabileceklerdir.

Call Now Button