0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Meskeniyet İddiası Sayesinde Haciz Durdurma

Aile konutu ifadesi çok önemli bir konudur. Çünkü burada eşler arasında eşitlik söz konusu olacaktır. Tabi ki de bunların yanında hacizlik durumlarda da sizlere büyük avantaj sağlandığını görebiliyorsunuz. İlk olarak Medeni Kanun üzerinden ifade ediliyor. Burada 194.madde üzerinde eşlerin bir arada aldıkları ve çocukları ile birlikte bir arada yaşadıkları ev aile evi olarak kabul ediliyor. Bu aile evi üzerinde ise eşlerin ortak hakları söz konusudur. Aile konutu şerhi sayesinde hukuk önünde de eşlerin eşit sayılması söz konusudur. Bu durumda eşler birbirlerinden habersiz işlem yapamayacak konumda oluyor.

  • Devir işlemlerinin yapılması gerekiyorsa her iki eşin de imzasının olması gerekiyor.
  • Bunun yanında konut üçüncü kişilerin yararına kullanılacaksa yine iki eşin de imzası söz konusudur.
  • Üçüncü kişilere kiralama durumunda da eşlerin imzaları çok önemlidir.
  • Burada ortak eşlerin ortaklık durumları da denetlenir.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Yapılır?

Öncelikle bir eş imza vermiyorsa o zaman diğer eş aile konutunun satışını, kiralamasını ya da devrini yapamaz. Aynı şekilde ipotek yapılması da söz konusu olan bir durum değildir. O nedenle de aile konutu şerhi yaparak iki eşin ortak haklara sahip olması sağlanabilir. Bu aşamada kira sözleşmesinin iptali için de mutlaka iki eşin imzasının bulunması gerekiyor. Bu şerhi yapabilmek adına da nüfus dairesinden alınacak bir nüfus kayıt örneği çok önemli bir konudur. Bunların yanında mutlaka taşınmaz içerisinde yaşanıldığını gösteren bir belge de olmalıdır.

Meskeniyet İddiasının Anlamı Nedir?

Öncelikle bu tanım İcra Kanunu üzerinde yapılıyor. 82.maddenin 12.bendi sayesinde açıklamaya kavuşuyor. Eğer ki icralık bir durum söz konusu ise ve borçlu aile evinde yaşıyorsa o zaman o eve haciz gönderilmesini engellemek mümkün oluyor. İlk olarak bu durum için şikayette bulunuluyor olması çok önemlidir. şikayette bulunabileceğiniz süre de 7 gün kadar oluyor. Memur işlemlerini 7 gün içerisinde şikayet etmeniz lazım. Meskeniyet iddiası için bu süre çok önemlidir. Aşıldığı zaman ise yeniden şikayette bulunmak söz konusu olamaz.

Meskeniyet İddiasında Hangi Şartlar Olmalıdır?

Söz konusu icra olduğunda icranın aile konutuna gelmemesini sağlamak mümkün oluyor. bu aşmada ön bir şart sunulması gerekmiyor. Yani borcun neden yapıldığının pek de bir önemi yok. Ama eğer ki borç konutu satın alırken yapılıyorsa o zaman burada medeniyet iddiasında bulunulamaz. İlk önce mahkemenin incelemesi gereken durumların söz konusu olduğunu bilmelisiniz. Burada icra borçlusunun gelirinin incelenmesi, konut içerisinde kimlere bakıldığının incelenmesi, bakılan kişilerin gelirlerinin incelenmesi bir o kadar önemlidir. Bunların sonucunda hazırlanan dosya ise hemen bilirkişiye aktarılacaktır. Bilirkişi ise bu dosyayı incelemek ve sonuç olarak bir karara varmak durumundadır. Eğer ki haline münasip kararı çıkıyorsa o zaman burada hacizler duracaktır. Ama çıkmıyorsa ev satılacak, haline münasip olan bölüm alınacak, geri kalan bölüm ise alacaklıya verilecektir. O nedenle meskeniyet iddiası yapmak önemli bir konudur.

Öncelikle burada ipotek yapılması demek mahkeme için kabul edilebilen bir durum olmayacaktır. Çünkü icra borçlusu evinden vazgeçebilir konumda yargılanacaktır. Ama ipotek konusunda da açıklar bulunuyor. Eğer ki ipotek zorunlu bir durumdan dolayı yapılıyorsa o zaman kabul edilebiliyor. Öncelikle burada zirai kredilerde, mesken kredilerinde ya da esnaf kredilerinde yapılan bir ipotek söz konusu oluyorsa o zaman zorunlu ipotek olarak kabul ediliyor. Öncelikle burada her türlü yardımı sizlere sağlıyor ve işlemlerinizin de hızlı bir şekilde ilerlemesi için yardımda bulunuyorum.

Call Now Button