Ev Sahibinin Kiracı Üzerindeki Hakları Nelerdir?

Kiracılar ve mülk sahipleri karşılıklı olarak bazı kurallara uygun davranmakta ve bu kuralları da yazılı yaparak uygunluğunu kesinliştirmelidir. Adına kira sözleşmesi denilen bu belge kiracıların da mülk sahiplerinin  de haklarını göstermesi açısından son derece önemlidir. Aile konutu şerhi gibi durumlarda tüm bireylerin kabul ettiğini söyleyebileceğimiz kira sözleşmesi aynı zamanda süresiz olabilmektedir. Yani belirli bir süre için belirlense bile süre bittikten sonra eskisi gibi kiracı ve mülk sahibi ilişkisine devam ediyorsanız o zaman bunun süresiz bir kontrata dönüştüğünü söyleyebiliriz. Kira sözleşmelerinin neredeyse hepsi aksi olmadığı sürece başa döner.

Kiraya Veren Mülk Sahibinin Hakları Nelerden Oluşmaktadır?

Kira sözleşmesinde sadece kiracının hakları olduğunu görmeyeceksiniz. Çünkü kiracının olduğu kadar aynı zamanda kiraya veren kişinin de bazı hakları kullanmakla yükümlü olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca ev sahibi evle ilgili sorunlarını da bilmelidir. Örnek vermek gerekirse  meskeniyet iddiası gibi bir haciz işlemi olursa, ev sahibinin borcundan dolayı olduğunu söyleyebileceğimiz bu işlem için kiracıların mağdur olmayacağı bir yol seçilmelidir.

Kiraya veren kişi, evini kiraya verdiği gibi yıpranmamış bir şekilde kalmasını sağlamaya çalışır. Ancak bu durum kirada oturan kişinin oturma süresine bağlı olarak da çok ciddi şekilde değişebilmektedir. Kullanımdan dolayı yıpranmalara dikkat edilmez. Kira sözleşmesinde aksi bir durumdan bahsedilmemişse ev sahibi sigorta ve vergi gibi ödemelerini de aksatmadan yapmalıdır.

Kullanımdan kaynaklı olan bir yıpranma ya da benzeri bir hasar varsa bunu ev sahibi değil kiracı karşılamalıdır. Eğer sonradan ortaya çıkan bir durum oluştuysa ve kiracı evle alakalı bir zarar gödüyse o zaman zararı karşılamak kiracıya aittir.Kira bedeli geç ödense bile cezai koşulun yer aldığı bir anlaşma yapılması mümkün değildir. Ev sahibinizle ilişkiniz oldukça normal olsa da her şeyi yazılı bir şekilde biliyor ve görüyor olmak güveni arttırır.

Kiracının Kira Sözleşmesinde Hakları Nelerdir?

Aile konutu şerhi olan kişilerin tek başına kira sözleşmesi iptal edemeyeceğini ve bunun için de hane içerisindeki diğer üyelere ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. Kira kontratı yapan kiracılar vaktinde kirayı ödemekle yükümlüdür ve kiracıyı ev sahibi hiç bir ihbar süresi olmadan da çıkartamaz. İhbar süresi çıkarmadan önce bir aydır ve bu süreyi geçtiyseniz kontratınız dolmuş olsa bile kendiliğinden yenilenmiş ve süresiz bir kontrat olmuştur.

Ev içerisinde özellikle demirbaşlarda sorun çıkıyorsa bunun sebebinin ne olduğuna bakmadan tamir ettirme ya da yenileme görevi tamamen ev sahibine aittir. Ev sahibi istediği şekilde değiştirse de kiracının önerilerini de dinler. Aile konutu şerhi seçeneğine sahip olan haneler de kira sözleşmesinin  hepsini yani tüm maddelerini hem kadın hem de erkek bilmektedir. Ancak ikisi de onay verdiği zaman ev sahibi kontrat içerisinde ya da ev içerisinde bir takım değişiklikler yapma hakkına sahip olacaktır. Ev içerisinde memnun olmayan kiracı dilediği zaman evden çıkma hakkına da sahip olur. Bunun için gerekçesini önceden ev sahibine aktarırsa daha az sorun yaşar diyebiliriz. Aile konutu şerhine sahip olan kişiler kendilerini daha fazla güvende hissedecektir. Zaten incelediğimiz zaman bu kanunun daha çok kadınlar için çıkarıldığını ve kadınların yararı için kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü evi terkeden ve borçları için de bu adresi mesken gösteren adamlar, boşanmak istemeyen eşlerine de belki bu sayede yıldırma politikası izleyerek boşanmayı kabul ettiriyordu. Ancak şimdi aile konutu sayesinde haber vermeden erkek adaylar hiç bir işlem yapamayacaktır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kira-sozlesmesi-meskeniyet-icin-onemli-mi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/haciz-icra-kurtulusu-meskeniyet-iddiasinda-saklidir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/is-sozlesmelerinde-taraflarin-borclari.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/fatih-mahallesi-kira-hukuku-avukati.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/tapuda-aile-konutu-serhi-kaldirilir-mi.html

“Ev Sahibinin Kiracı Üzerindeki Hakları Nelerdir?” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara