0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Anlaşmalı Boşanma Süreci ve Nafaka Türleri

Boşanma davaları Türk Medeni Hukuk’una göre iki şekilde gerçekleşmekte. Anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası.  Evlilik kurumunu sonlandırmak isteği ile eşlerin yetkili mahkemelere giderek başvuruda bulunmaları sonucunda boşanma işlemi gerçekleşir.

Anlaşmalı Boşanma: Eşlerin nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat, haklar konusunda ortak bir karara varması ile açılan davalar Medeni Kanun’a göre Anlaşmalı Boşanma davası olarak adlandırılır. Anlaşmalı boşanma ücreti yıldan yıla değişiklik göstermektedir. Alanında uzman ve profesyonel bir avukattan destek alarak boşanma süreci başlatılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır?

Ortak olarak yaşanılan yere en yakın olan Aile Mahkemesine giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Eğer ikamet adresine yakın olan yerde Aile mahkemesi bulunmuyor ise bu durumda Asliye Mahkemesi de aynı vazifeyi görecektir. Eşler Avukat eşliğinde anlaşma protokolü ve anlaşma dilekçesi hazırlayarak anlaşmalı boşanmak için başvuruda bulunabilir. Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği incelenerek uzman bir Avukattan destek alınmalıdır. Avukat Mehmet Ali Helvacı bu konu da engin tecrübesi ile sizlere gerekli desteği sunacaktır. Helvacı Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek aklınıza takılan tüm soruları sorabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü:  Evlilik birliğinin temelden sarsıldığı durumlarda anlaşmalı olarak boşanabilmek için kişilerin ortak bir dille anlaşmalı boşanma avukatının protokolü hazırlaması gerekir. Protokolde yer alması gerekenler bilgiler;

 • Protokolde anlaşmalı olarak ayrılacak olan eşlerin kimlik bilgileri ve açık adresleri doğru bir şekilde belirtilmelidir.
 • Tarafların çocukları var ise velayet hakkında karara varılması önemlidir. Bu anlamda çocuğun hangi eşte kalacağı protokolde açıkça düzenlenmelidir.
 • Müşterek çocukların velayeti üzerinde iştirak nafakası ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse miktarı belirtilmelidir.
 • Maddi ve manevi tazminat protokolde mutlaka yer alması gereken hususlar arasında yer alır.
 • Evliliği bitirme talebinde bulunan kişilerin mal paylaşımı konusunda da bir düzenleme yapmaları gerekir. Bu durumda boşanma protokolünde açık bir şekilde beyan edilmelidir.
 • Boşanma avukat vekalet ücreti ödenip ödemeyeceği açıklığa kavuşturulmalıdır.
 • Protokolün kaç maddeden oluşacağı, tarihi ve tarafların ıslak imzaları düzenlenmelidir.
 • Hazırlanan protokol dava başında mahkemeye ibraz edilmelidir.
 • Anlaşmalı boşanma karşı vekalet ücreti belirlendikten sonra protokol vasıtasıyla ödeme durumunun yapılıp yapılmayacağı da boşanma protokolünde yer alır.

Boşanma Nafakası:  Boşanma davasının sona ermesinden sonra ya da boşanma davası sürerken her ay ödenmesi gereken para, boşanma nafakası olarak belirtilir. Nafaka şartlarının yerine getirilmesinden itibaren alınabilir.

Boşanma Nafakası Türleri

Boşanma sonrasında ya da öncesinde mağdur duruma düşülmemesi için Türk Medeni Hukukuna uygun bir şekilde 3 nafaka türü belirlenmiştir.

Tedbir Nafakası:  Boşanma davası sürerken yoksul duruma düşen kişiye verilen nafaka türüdür. Hayat standartları değişecek olan kişinin tedbir nafakası talebinde bulunması, nafakanın alınması için öncelikli olan şatlardan biridir. Genellikle tedbir nafakası kadınlar tarafından talep edilmektedir. Boşanma davasının sona ermesi ile birlikte tedbir nafakası da dolar. Tedbir nafakası talep eden kişinin herhangi bir işte çalışmaması gerekir.

Yoksulluk Nafakası: Boşanma sonrasında alınabilecek olan nafaka türüne yoksulluk nafakası denir. Evlilik esnasında maddi bir gelire sahip olan eşten boşanılması sonrasında mağdur ve yoksul duruma düşen eş tarafından talep edilebilir. Nafaka adına birtakım şartlar bulunur;

 • Eşinden daha az kusura sahip olan eş yoksulluk nafakası alabilir. Eşinden daha fazla kusura sahip olan bireyler yoksulluk nafakası alamaz
 • Aldatma nedeni ile açılmış olan boşanma davalarında eş yoksulluk nafakası alamaz. Nafaka alınabilmesi için boşanma sürecinde herhangi bir kusurun bulunmaması gerekir.
 • Karşı tarafa nafaka ödemek istemeyen kişiler boşanma davası sürecini doğru bir şekilde yürütemez ise kendisinden daha fazla kusura sahip eşine yoksulluk nafakası ödemek zorunda kalır.
 • Eşit kusur olması halinde ise eşlerden birisinin yoksulluğa düşeceği belirlenir. Eş böyle bir durumda yoksulluk nafakası alabilir.

İştirak Nafakası: Çocuk bakımı için ödenen nafaka türüdür.  İştirak nafakası alabilmek adına çocuğun velayetini almış olması gerekir. Çocuğun temel ihtiyaçlarının sağlanması için ödenir.

Medeni Kanun’a Göre Kimler Nafaka Alabilir?

 • Herhangi bir gelire sahip olmayan ev hanımları
 • Asgari ücretle çalışan eşler
 • Geçici işlerde çalışan düzenli bir işi ve geliri olmayan eşler
 • İşten çıkarılmış kişiler

Nafaka Alamayacak Kişiler

 • Eşi yoksul olanlar, yoksulluk nafakası alamazlar.
 • Eğer iş ile aynı gelire sahipseniz yine nafakadan yaralanamazsınız.
 • Mesleği olan ve bir kazanca sahip olan kişiler nafaka alamaz.
 • Bankada parası olan kişiler
 • Memur olanlar ve kumar bağımlısı olanlar
 • Yeterli miktarda sosyal yardım alanlar
 • Yurtdışından belirli bir gelire sahip olanlar ve işsizlik maaşı alan kişiler

Bunun dışında eğer kişiler boşanma davasını vekalet ile yönlendirmek istiyorlarsa ücret araştırmasında bulunabilir. Anlaşmalı boşanma vekalet ücreti 2018 senesinde değişti.

Nafakanın Ödenmemesi Durumunda;

 • Nafakayı ödemekle yükümlü olan kişinin her ay belirlenen miktarda nafakayı ödemesi gerekir.
 • Nafakanın ödenmemesi halinde kişiye icra uygulanır. İcra yolu ile nafaka tahsili yapılır.
 • 3 aylık hapis ise nafaka ödemeyen kişilere uygulanmakta. Nafaka ödemekle yükümlü olan kişi üç ay boyunca hapis cezasına çarptırılır
 • 3 aylık hapis cezası uygulandıktan sonra ise nafaka ortadan kalkmaz. Kişi hapis cezası sonrasında nafakasını ödemekle yükümlüdür.
 • Nafakanın ödenememesi gibi hallerde; azaltılmasına ya da kaldırılmasına dair karşı dava açılabilir.

Boşanma Dava Süresi:  Davanın açılması ve kararın netleşmesi gibi durumlardan sonra mahkemenin yoğunluğuna da bağlı olarak 2-3 ay gibi bir süre sonunda dava sonuçlanır.

Çekişmeli boşanma davalarında ise bu süre 10 ya da 12 ay gibi kısa bir sürede sona erer. Kararın kesinleşmesi ise 18 ya da 20 ayı bulabilir.

Boşanma İçin Gerekli Olan Evraklar 

Boşanmak için gerekli olan belgelere baktığımızda, TC Kimlik Numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı yeterlidir.  İkametgah ilmuhaberi, doğum belgeleri ya da pasaport gibi belgelere gerek yoktur.  Anlaşmalı boşanma protokolü, dava dilekçesi gerekli olan evraklar arasında yer alır.

Gerekli olan tüm evraklarını tamamlayan kişiler Aile mahkemesine ya da Asliye mahkemesine giderek anlaşmalı boşanma davası açabilir. Anlaşmalı boşanmada hakim ne sorar diye merak edenler;

Hakim anlaşmalı olarak boşanma isteği ile mahkemeye gelen eşlere protokolde yer alan bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla boşanmak isteyip istemediklerini sorar.

Anlaşmalı boşanma protokol örneği incelenerek hazırlanan, anlaşmalı boşanma belgesinde ibraz edilen hususların doğruluğundan emin olabilmek amacıyla; protokolde yer alan vekâlet, nafaka, maddi ve manevi tazminat gibi konularda ortak bir karara sahip olup olmadıklarını sorgular.

Mahkemede hâkime karşı verilen bilgiler ve beyanlar sonucunda bir karara varılır. Eğer anlaşmalı olarak duruşmaya katılan eşler, mahkeme esnasında fikir değiştirir ya da protokol konusunda değişiklik yapmak isterler ise dava çekişmeli olarak devam eder.

Çekişmeli Boşanma Davası: Anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun sürer. Kişilerin maddi ve manevi tazminat, nafaka, çocukların kimde kalacağı konusunda bir karara varamadıkları durumda çekişmeli boşanma davası açılır. Bu durumda mahkeme her iki tarafı da inceleyerek bir karara varır. Kişilerin dava açarken Türk Medeni Kanunun 166. Maddesi gereğince evlilik birliğinin temelden sarsılması durumunu öne sürmeleri gerekir.

3000 Tl Maaş Alan Ne Kadar Nafaka Verir?
3000 Türk Lirası maaş alan bir kişinin vereceği nafaka bedeli bu gelirin %25’ine tekabül etmektedir. Kişilerin vermesi gereken ücret bu noktada yaklaşık 750 Türk Lirası olmaktadır.
Anlaşmalı Boşanmada Kadın Nafaka Alır Mı?
Boşanma davalarında kişiler davacı olduğu taraftan nafaka talebinde bulunabilmektedir. Bu nafakalardan bir tanesi de iştirak nafakasıdır. Kişiler dava süresinde kendisi için, dava bitiminde de çocuk adına nafaka bağlanması için dava açabilmektedir.
Nafaka Miktarı Neye Göre Belirlenir?
Nafaka miktarları kişilerin gelir düzeylerine göre belirlenmektedir. Kişinin gelirinin yaklaşık %25 kadarı karşı tarafa nafaka olarak verilmektedir. Örneğin 5.000 Türk Lirası geliri olan bir kişinin karşı tarafa vermesi gereken nafaka miktarı 1250 Türk Lirası olmaktadır.
Iştirak Nafakası Sonradan İstenebilir Mi?
Normal süreçlerde nafaka istemleri kişilerin dava süreçleri içerisinde istenmektedir. Ancak kişiler dava süresinde kendileri için bir nafaka istemeseler dahi dava süreci bittikten sonra çocukları için iştirak nafakası isteyebilir, belirli bir süre sonra ise artırılması için dava açabilirler

İlginizi Çekebilir;

Boşanma Türleri Nelerdir?

Kimler Yoksulluk Nafakası Alamaz?

Yoksulluk Nafakası | Yoksulluk Nafakası Ne Kadar 2022

Yoksulluk Nafakası Davası

Boşanma Davaları Türleri

Call Now ButtonHemen Ara