Boşanma Davalarının Başlıca Konuları

Günümüzde yapılan evliliklerin boşanma oranı % 20 olarak biliniyor. Dolayısıyla mahkeme koridorlarını dolduran kişilerin hatırı sayılır bir çoğunluğu boşanma talebiyle dava açmış kişiler. Maltepe boşanma avukatı olarak bu yazımızda sizler için boşanma davalarında ele alınan konuları anlatmaya çalışacağım.

Boşanma Davası Türleri Nelerdir?

Boşanma davalarını tarafların sağladığı uyuma göre iki grupta inceleyebiliriz.

Anlaşmalı Boşanma Davaları: Bu tip davalar eşlerin her ikisinin de boşanma konusunda aynı derecede istekli olduklarını ifade etmeleri neticesinde görülür.

  • Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin ıslak imzalarının olduğu dilekçe varsa Aile Mahkemesi’ne, yoksa Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilir.
  • Tarafların duruşmaya katılımları zorunludur. Herhangi bir tarafın mahkemeye gelmemesi haline dava ertelenir. Bu yüzden yalnızca Maltepe avukat tavsiyesine başvurulabilir.
  • Bu tip davalarda taraflar, mal paylaşımı, nafaka ve velayet gibi konularda her açıdan anlaşma içinde olduklarını beyan etmiş sayılırlar.

Çekişmeli Boşanma Davaları: Bir tarafın boşanmayı reddetmesi veya ortak konulardan birinde anlaşmazlık çıkması durumunda görülen davalardır.

  • Çekişmeli boşanma davalarında, başvuru yeri yine öncelikle Aile Mahkemesi’dir. İkinci ve zorunlu opsiyon olarak Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gidilebilir.
  • Bu davalarda taraflar konuyu hâkimin taktirine bırakırlar. Yani kanun hükümleri çerçevesinde karar merci mahkemedir ve buna uymak zorunludur.
  • Çekişmeli boşanma davalarında konu daha kapsamlı olarak ele alındığı için süre bakımından da uzunluk görülür.

Maltepe avukat ile birlikte takip edilen çekişmeli boşanma davaları daha sağlıklı çözümler oluşmasına vesile olur. Çünkü bu davalarda zamanında atılan adımlar ve hukuki örneklerin bilinmesi, davanın seyrini değiştirebilir.

Nafaka Davalarında Uygulanan Süreç

Nafakanın miktarının ve ödeme şeklinin belirlenmesi davanın gidişatına göre hakim tarafından alınan kararla netleşir. Nafakaları üç başlık altına toparlayabiliriz.

  • Tedbir Nafakası: Boşanma davası devam ederken, hakimin kamu yararına aldığı kararlardan biridir. Eğer eşin ve reşit olmayan çocukların, dava sürecinde ekonomik olarak zarar görebilecekleri zannı oluşursa hakim, boşanma kararı vermeden nafaka ödenmesine hükmedebilir. Buna tedbir nafakası adı verilir.
  • Yoksulluk Nafakası: Boşanma gerçekleştikten sonra eşlerden birisi eğer yoksulluğa düşecekse, bu noktada hakim diğer tarafında maddi olarak yardım etmesine karar verir. Ancak ölüm halinde ödenmesi duran bu miktara yoksulluk nafakası adı verilir.
  • İştirak Nafakası: Boşanma kararı ile birlikte hükmedilen bu nafaka türü, çocukların eğitimi ve diğer ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenen nafaka çeşididir. Velayet verilmemiş eşten alınır.

Velayet Davalarında Uygulanan Süreç

Boşanma davalarında ebeveynler çocuğun velayeti konusunda bir anlaşamaya varamamışsa, mahkemenin verdiği karar uygulanır. Bu noktada kanun genel olarak velayetin anneye verilesi konusunda örneklere sahne olmuştur.

Velayet hakkının anneden alınabilmesi için, çocuğa kötü muamelede bulunması, sağlığını tehdit edici hareketler sergilemesi gerekir. Ancak bu durumun ispatı lazımdır. Bu noktada izlenmesi gereken süreç hakkında Maltepe boşanma avukatı ile işbirliği içinde hareket ederek daha kesin çözümler elde edebilirsiniz.

0-3 Yaş Arası Çocuğun Vekaleti: Bu yaş aralığı tamamıyla anne bakımını muhtaç olarak değerlendirildiği için vekalet anneye verilir. Annenin çalışıp çalışmaması önemli değildir. Mahkeme babanın nafaka ödemesine hükmederek de velayet konusunu karara bağlayabilir.

3-7 Yaş Arası Çocuğun Velayeti: Çocuğun hayati gereksinimlerinin baba tarafından da gerçekleştirilebileceği bir dönem olarak kabul edildiği için bakış açıcı biraz daha farklılık arz edebilir.

7-17 Yaş Arası Çocuğun Velayeti: Bu yaşlardaki çocukların birincil ihtiyaçlarından ziyade eğitim hayatların baz alınır. Hakim çocuğun alışkın olduğu düzenin bozulmaması adına bir değerlendirme yaparak karar verir.

Çekişmeli Boşanma Kaç Yıl Sürer?
Çekişmeli boşanma davaları yaklaşık 5 ila 6 celse arasında karara bağlanmaktadır. 6 celselik bir dava 1 ila 1,5 yıla tekabül etmektedir. Kişilerin davalarında farklı bir durum söz konusu olmazsa kişilerin davaları 1,5 sene sonunda karara bağlanmaktadır.
Boşanmamak İçin Ne Yapmak Lazım?
Boşanmak istemeyen kişiler şayet hatalı tarafsa hatalarını telafi edeceğine karşı tarafı ve hakimi ikna etmesi gerekmektedir. Bunun yanında kusur bulunmayan taraf ise davadan vazgeçmeleri yeterli olacaktır.
Bosanma Kararini Almazsak Bosanmis Olunur Mu?
Mahkemeler tarafından boşanma kararı kesin bir şekilde taraflara bildirilmediği müddetçe kişilerin resmi bir şekilde boşanma işlemi gerçekleşmemektedir. Bu sebeple kişilerin boşanmalarının kesin bir hal alabilmesi için beklemeleri gerekmektedir.
Hakim Boşanma Davasını Neden Reddeder?
Hakimler boşanma davalarında kişilerin delillerinin yetersiz olduğuna karar verdiklerinde, evlilik birliğinin temelden sarsıldığına ikna olmadıkları sürece ve kişiler yanlış sebeplerle dava açıktıklarında kişilerin boşanma davalarını reddedebilmektedir.

İlginizi Çekebilir;

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları

En Sık Karşılaşılan Boşanma Davası Konuları

Orta Mahallesi Boşanma Avukatı

Boşanma Davasında Velayet

Zümrütevler Mahallesi Kira Hukuku Avukatı

“Boşanma Davalarının Başlıca Konuları” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara