0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

En Sık Karşılaşılan Boşanma Davası Konuları

Aile Mahkemeleri, ülkemizdeki boşanma davalarında karar vermekle yetkilendirilmiş mercilerdir. Bu mahkemelerde görülen boşanma davaları temel özelliklerine göre ikiye ayrılır.

  • Anlaşmalı Boşanma: Çiftlerin boşanma konusunda bir tereddüdünün olması ve maddi konularda uzlaşma içinde hareket ettikleri davalardır.
  • Çekişmeli Boşanma: Boşananın en zorlu süreci bu tip davalarda yaşanır. Eşlerin uyuşmazlık içine düştükleri konuya kanunlar çerçevesinde hakim tarafından karar verilen davalardır.

Boşanma davalarında en fazla konunun ele alındığı dava tipi çekişmeli boşanmalardır. Maltepe boşanma avukatı iştirakiyle yaklaşılan davalarda tarafların daha olumlu sonuç alması mümkündür. Çünkü uzman bir yaklaşım sürecin daha sağlıklı ilerlemesine vesile olur.

Nafaka Davaları

Çekişmeli boşanma davalarında eşlerin en çok sorun yaşadığı konular arasında nafaka da sayılabilir. Nafaka en basit tabirle, ekonomik olarak sıkıntı yaşayacak tarafa ödenmesine karar verilen para olarak tanımlanabilir. Nafaka çeşitleri ise şunlardır.

  • Yoksulluk Nafakası: Eşlerden bir tanesinin boşandıktan sonra hayat standardı ciddi olarak düşecekse, yani ekonomik anlamda darlık yaşayacaksa diğer tarafın nafaka ödemesi konusunda bir karar verilebilir.
  • İştirak Nafakası: Bu nafaka tipi çocukla alakalıdır. Velayeti alamayan tarafın diğer tarafa çocuk için gıda, eğitim ve yol gibi konularda maddi destek sağlaması anlamına gelir.
  • Tedbir Nafakası: Boşanma davası devam ederken ödenmesine karar verilen nafaka türüdür. Çekişmeli boşanma davaları uzun sürdüğü için bir tarafın bu konuda mağdur olmaması adına hakim tedbir nafakası kararı verebilir.

Velayet Davaları

Velayet, çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi için taraflardan birine yetki verilmesi olarak tanımlanabilir. Bu davalarda asıl olan çocuğun gelişimi için en iyi kararın alınmasıdır. Hakim anne ya da babanın çocuğu olan ilgisinden ziyade çocuğun çıkarlarını gözeterek karar verir.

Velayet Her Zaman Anneye Mi Verilir?: Anne, velayet konusunda hukuki olarak avantajlı pozisyondadır. Özellikle küçük çocukların fiziki ve ruhsal gelişiminde annenin yeri çok önemlidir.

  • Annenin gelir durumunun yetersiz olması velayet verilmesi için bir engel teşkil etmez.
  • 0-3 yaş arası çocuklarda anneye muhtaçlık ön planda olduğu için çok olumsuz bir koşul olmadığı müddetçe velayet anneye verilir.
  • Velayetin babaya ya da başka bir aile büyüğüne verilmesi için, annenin fuhuş, uyuşturucu ve dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı haller göstermesi gerekir.
  • Annenin, çocuğun bakımı konusunda yetersiz olduğu veya çocuğu şiddet uyguladığı açığa çıkarsa velayet hakkı kaybolur.

Vasi Atama: Hakim, anne ya da babanın çocuğa bakamayacak durumda olduğunu kanaat getirirse, aileden birini çocuğun vasisi olarak atayabilir. Ayrıca mahkemenin çocuğun bakımının devlet eliyle gerçekleştirilmesine hükmetme hakkı da vardır.

Velayet davaları ebeveynler için çok yıpratıcı olabilmektedir. Bu yüzden mahkeme süresince Maltepe avukat desteği almak minimum zararla sürecin atlatılmasını sağlar.

Tazminat Davaları

Boşanma davalarında maddi ya da manevi tazminat talepleri de gözlenebilir. Bu beklentinin nafaka ile karıştırılmaması gerekir. Çünkü aynı davada hem tazminat hem de nafaka ödenmesine karar verilebilir.

Maddi Tazminat İstemi: Boşanma sonucunda eşlerden birisi maddi olarak zorluğa düşeceği için karşı taraftan maddi tazminat isteyebilir. Bu miktarın belirleyicisi mahkemedir. Belirlenen tutar tek seferde ödenir.

Bir tarafın maddi tazminat hakkına sahip olabilmesi için, diğer taraftan daha az kusurlu olması şartı vardır.

Manevi Tazminat: Dava sürecinde ve öncesine yaşanan sıkıntıların dayanak gösterildiği tazminat isteme şeklidir. Burada miktar belirlenirken talep edilen tazminatın üzerine çıkılamaz.

Manevi tazminat, evliliğin bitmesine neden olan üçüncü kişilerden de istenebilir. Maltepe boşanma avukatı ile irtibat kurarak konu hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.  

Call Now Button