Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları

Boşanmayla sonuçlanan davaları başlıca iki kategoride irdeleyebiliriz.  Buradaki ayrım, tarafların boşanma konusundaki isteği ve evliliğin içerdiği hususlarda ortak bir karara varıp varmamaları noktalarındadır.

Boşanmanın hangi türü olursa olsun konuya mutlaka hukuki destek alarak yaklaşmak gerekir. Maltepe boşanma avukatı ile yapacağınız görüşmeler sonrasında daha pozitifi bir süreç yaşamanız mümkün olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Davaya katılan her iki eşin de boşanmaya istekli olması ve mal paylaşımı, velayet, ve nafaka gibi konularda tam uzlaşma sağlaması halinde, anlaşmalı boşanma davalarından söz edilebilir.

Nasıl Başvurulur?:Boşanma davalarının her ikisi için de başvuru yeri aynıdır. Taraflar, yaşadıkları yerde bulunan Aile Mahkemesi’ne bizzat dilekçe vermek sureti ile davanın açılması için ilk adımı atmış olurlar.

Anlaşmalı boşanma davaları için hazırlanacak dilekçede bulunması gereken bazı detaylar ise şöyledir.

  • Dilekçede her iki eşin de imzası olmalıdır ve dilekçeyi verirken taraflar bizzat bulunmalıdır.
  • Dilekçede boşanmaya konu olan sebep ayrıntılı olarak belirtilmeli ve her iki tarafın da bu konuda mutabık olduğu ifade edilmelidir.
  • Başvuru dilekçesinde ilgili mahkemeden gün beklendiği yazılmalı ve bu bildirimin yapılacağı adres açık bir şekilde yazılmalıdır.

Davayı açmadan önce dilekçenin nasıl yazılması gerektiğini Maltepe avukat ile iletişim kurarak netleştirebilirsiniz.

Süreç Nasıl İşler?:Davaya konu olan dilekçe verildikten sonra, mahkeme uygun olduğu bir tarih için duruşma günü belirler. Daha sonra eşlere dava günü yazılı olarak bildirilir.

Anlaşmalı boşanma davalarında her iki eşin de mahkemede şahsen olması gerekir. Vekalet vererek duruşmaya katılmak bu davalar için mümkün değildir. Hakim duruşmada her iki tarafı da dinlemek isteyecektir. Bu yüzden bir taraf davaya katılım sağlamadığında hakim davanın ertelenmesine hükmeder.

Çekişmeli Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davalarında gözlemlenen mutabakatın sağlanamadığı hallerde dava çekişmeli hale gelir. Bu davalara neden olan durumu iki kısma ayırabiliriz.

  • Eşlerin her ikisi de boşanmayı istemelerine rağmen, herhangi bir konuda anlaşmazlık yaşıyorlarsa olaya mahkeme müdahale edecektir.
  • Boşanma kararı sadece tek bir kişi tarafından verildiyse, yani diğer taraf boşanmaya istekli değilse de yine çekişmeli bir boşanma davası oluşur.

Dava Konuları Nelerdir?:Çekişmeli boşanma davaları evliliğin içerdiği her türlü öğeyi konu alabilir. En fazla görülen dava örneklerini kısaca açıklamaya çalışalım.

Velayet Davaları: Davanın taraflarının reşit olmamış çocuklarının, kim tarafından büyütüleceğine karar verilen davalardır. Çocuğun yaşına bağlı olarak üç ayrı olasılıktan söz edilebilir.

  • 0-3 Yaş Arası Çocuklar: Bu yaştaki çocukların öz bakım becerileri gelişmediği için anne ilgisine muhtaç olarak nitelendirilirler. Bu yüzde annenin sabit bir geliri olmasa bile takdir hakkı genellikle anneden yana kullanılır.
  • 3-7 Yaş Arası Çocuklar: Kısmen büyümüş olarak kabul edilirler ve muhtaçlık konusu ikinci plana atılır. Emsal davalarda yine anneden yana alınan kararların çokluğu görülür ancak burada baba da devreye girebilir.
  • 7-17 Yaş Arası Çocuklar: Artık bakımdan ziyade eğitim ihtiyacının ön plana çıktığı yaş aralığıdır. Bu yüzden çocuğun rutinini bozmamak üzere karar alınmaya çalışılır.

Nafaka Davaları: Boşanma davalarında hakimin hükmü üzerinde bir tarafın ekonomik olarak destek alması için kararlaştırılan maddi ödemedir.

Tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakası gibi çeşitleri vardır. Tedbir nafakası dava henüz sonuçlanmadan düşülecek ekonomik zorluk için belirlenen ödemedir. Yoksulluk nafakası boşanmanın ekonomik zorluk yaşatacağı kişiye ödenir ve iştirak nafakası da çocuğun masrafları için belirlenen nafakadır.

Bu tip davalarda Maltepe boşanma avukatı tarafından profesyonel destek alınması gerekir.

Boşanma davaları e devlette görünür mü?
Boşanma davalarında kişilerin kişisel e-devlet sistemlerinde dava görünebilir. Davanın sonucununda aynı sistem üzerinden görülmesi mümkün.
Anlaşmalı olmayan Boşanma davaları ne kadar sürer?
Anlaşmalı olmayan boşanma davaları diğer bir ifade ile çekişmeli boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanmaya göre daha uzun bir sürece yayılır. Yaklaşık 8 celsede tamamlanması mümkün. Buradaki süreç ise bir buçuk yıl kadardır.
Boşanma davası dava türlerinden hangisine girer?
Boşanma davası içerisinde çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma olmak üzere farklı davalar bulunur. Boşanma davası boşanma hukukunun alt dalıdır. Bu dava içerisinde görülen süreçler Türk Medeni Kanunu’nun gerekliliğine uygun olarak gerçekleşir.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/yoksulluk-nafakasi-davasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davalarinin-baslica-konulari.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/arnavutkoy-anlasmali-bosanma.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/yoksulluk-nafakasi-davasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/arnavutkoy-anlasmali-bosanma.html

“Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara