0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

10 Soruda Boşanma Davaları

Sayısı her geçen gün artan boşanma davaları birçok insan için hayatlarında verecekleri en önemli kararlardan biridir. Konu hakkında detaylı bilgisi olmayanların Maltepe boşanma avukatı ile işbirliği içinde hareket etmelerinin daha sağlıklı olacağını belirterek konumuza geçelim.

Boşanma Davaları Kaça Ayrılır?

Boşanma davaları usul ve dava işleyişim bakımından iki ayrı başlık altında toplanır.

  • Anlaşmalı Boşanma Davaları: Eşlerin her ikisinin de boşanmayı istediği ve her konuda fikir birliğinin sağlandığı durumlarda görülen davalardır.
  • Çekişmeli Boşanma Davaları: Boşanacak tarafların bir ya da daha fazla konuda anlaşmazlık içinde olduğu ve bu konuda mahkemenin görüşüne başvurdukları dava tipleridir.

Tek Taraflı Boşanma Davası Nedir?

Tek taraflı boşanma davalarında eşlerden bir tanesinin boşanmayı reddetmesi veya her iki tarafında istemesine rağmen belli konularda anlaşamamaları söz konusudur. Burada davayı açan tarafında beyan ettiklerinin gerçekleşmediğini öne süren kişi karşı dava açma hakkına da sahiptir.

Boşanma Davası Dilekçesi Nereye Verilir?

Boşanma davalarında Medeni Kanun’a göre yetkili kılınan merci Aile Mahkemesi’dir. Fakat ülkemizde her yerde Aile Mahkemesi yoktur. Taraflar, bu durumla karşılaştıkları zaman Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de dilekçelerini iletebilirler.

Boşanma Kararı Neye Göre Verilir?

Boşanma kararına etki eden faktörlerde bazı temel sebepler esas alınır.

  • Evliliğin temelinin yeniden oluşturulamayacak şekilde sarsılması
  • Taraflardan birinin zina yapması
  • Eşlerden birinin ortak mülkü terk etmesi ve verilen ihtara rağmen geri dönmemesi
  • Onur kırıcı davranışlarda bulunulması ve hakaret edilmesi
  • Taraflardan birisinin akıl hastalığına sahip olduğunun anlaşılması ve durumun tıbbi delillerle ispat edilmesi

Sayılan sebeplerin dışında ilk maddeye dahil edilebilecek birçok sebep vardır. Şiddetli geçimsizlik, aileye saygısızlık, zorla ters ilişkiye girme, sürekli olarak alkol kullanmak veya ortak eşyalara zarar vermek gibi fiiller de duruma göre evlilik bitirici sebeplerden sayılır.

Boşanma Davalarında Avukat Tutmak Önemli Midir?

Boşanma davalarında avukat tutmak, sürece hakim bir profesyonelle çalışmak demektir. Bu da size zaman kazandıracağı gibi kolaylık da sağlar.

Maltepe avukat tarafından takip edilen bir boşanma davası, gerekli hamlelerin zamanında yapılması açısından da son derece önemlidir.

Boşanma Davalarında Nafaka Kararı Neye Göre Alınır?

Nafaka kararının gerekçesi olarak boşanma sonrasında eşlerden birinin yoksulluğa düşeceği öne sürülür. Nafakanın ne kadar ödeneceği konusu ise davaya göre değişiklik gösterir. Örneğin çocuk varsa nafaka miktarı yükselir.

Velayet Konusunda Nasıl Bir Yol İzlenir?

Velayet, en çok çekişmeye sahne olan boşanma davası sebeplerindendir. Mahkeme genelde anneden yana tavır alır. Ancak eğer anne çocuğun bakımı konusunda gerekli niteliklere haiz değilse, o zaman velayet babaya veya başka bir aile üyesine verilebilir. Ya da çocuk devlet eliyle bakım için alıkonabilir.

Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mal paylaşımlarında tarafların malın edinimindeki rolüne bakarak karar alınır. Paylaşılacak malların evlilikten sonra sahip olanları kapsamasına özen gösterilir. Ancak her zaman yarı yarıya bir paylaşım olmaz. Maltepe boşanma avukatı desteğine en çok ihtiyaç duyulan konulardan biri budur.

Boşanma Tazminatı Nedir?

Maddi ya da manevi tazminat olarak iki ayrı başlıkta incelenebilecek bu konuda maddi tazminat talebi anı nafaka gibi boşanmadan ekonomik olarak etkilenecek tarafın istediği miktardır. Ancak tazminat isteyebilmek için karşı taraftan daha az kusura sahip olunmalıdır.

Dava Reddedilirse Ne Olur?

Boşanma davalarında hakim davanın reddine karar verirse, aynı konu üzerinden en az 3 yıl tekrar dava açılamaz. Bu yüzden Maltepe avukat tarafından dilekçenin ve dava dosyasının incelenmesi büyük önem taşır.

Call Now Button