Boşanma Davaları Türleri

Boşanma davaları türlerine göre kolay sonuçlanabileceği gibi zorlu geçen davalarda olabilmektedir. İki farklı boşanma davası vardır. Bunlardan ilki anlaşmalı boşanma davalarıdır. Adından da anlaşılacağı gibi boşanmanın taraflarca anlaşma için yapılmasıyla boşanma gerçekleşmektedir. Bir diğeri ise çekişmeli boşanma davaları. Bunun da adından anlaşılacağı üzere tarafların anlaşamadıkları konu ya da konular üzerine çekişme yaşanması ve boşanma seyrinin uzaması anlamına gelir. Her iki davanın da sağlıklı takip edilmesi ve yürütülmesi adına Maltepe avukatlık bürosu olarak bizlere sizlere yardımcı olmaktayız.

Boşanma Nedenleri Nelerdir?

Boşanma davalarında en önemli içeriklerden biri de boşanma nedenleridir. Bireylerin evlilikleri süresince meydana gelen bir takım olay ve durumlar karşısında evliliklerini yürütemeyeceklerine karar vermeleri ya da tek bir kişinin bu duruma gelmesi boşanma davalarının açılmasına neden olmaktadır. Hukuki anlamda evliliklerin sonlandırılması için geçerli olan nedenler şunlardır;

  • Her iki eş için geçerli bir durumdur. Taraflardan birinin evlilik dışı ilişki yaşaması boşanma nedenleri arasında yer almaktadır.
  • Cana kastetmek. Öldürmeye teşebbüs etmek anlamına gelmektedir. Can güvenliğinden şüphe eden eş boşanma davası açabilmektedir.
  • Kötü muamele. Eşlerden birinin diğer eşe fiziksel, maddi ya da ruhsal anlamda şiddet uygulaması anlamına gelir.
  • Onur kırıcı davranışta bulunma. Evlilik içinde hakaret edici, küçük düşürücü sözlerin sarf edilmesi üçüncü kişilerin arasında bu tutum ve davranışların sergilenmesi boşanma nedenlerindendir.
  • Suç işlemek. Eşlerden birinin ağır bir suç işlemesi ve diğer eşin evliliğini yürütemeyeceğine karar vermesiyle gösterilen boşanma nedenlerindedir.
  • Haysiyetsiz yaşam sürme durumunda da eşlerinden birinin diğer eşi etkileyecek şekilde yaşamına devam etmesidir. Alkol, uyuşturucu kullanımı, kumar oynama bu nedenlere girebilecek durumlardır.
  • Terk edilme. Eşlerden birinin evi terk etmesi durumunda boşanmaya neden oluşmaktadır.
  • Akıl sağlığının yerinde olmaması. Eşlerden birinin akıl sağlığında meydana gelen değişim ve evlilik kurumunu etkileyecek şiddette akıl hastalığı boşanma nedenlerindendir.

Bu nedenler altında eşler boşanma davaları açabilmektedirler. Her iki tarafın anlaşmalı olarak boşanma davası açması durumunda dava anlaşmalı boşanma şeklinde takip edilirken anlaşmazlıkların olması ve uzmanlaşmaya gidilmesi halinde dava çekişmeli boşanma davası olarak devam etmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Anlaşmalı boşanma davaları boşanma sürecinin en hızlı ilerlediği dava türlerindendir. Boşanmanın her iki eş tarafından istenmesi ve şartlar konusunda anlaşılması anlamına gelmektedir.

Evlilik kurumunun devam ettirilemeyecek duruma gelmesi neticesinde boşanma davaları kaçınılmaz olmaktadır. Bu durum karşısında eşlerin maddi ve manevi olarak evlilikten doğan tüm hukuki süreçlerinden anlaşmaları ve bunu yazılı olarak anlaşmalı boşanma protokolünde beyan etmeleri durumunda davalar en erken 7 en geç 3 ay gibi bir sürede sonuçlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları kolay gibi görülen bu nedenle avukat tutulma zorunluğu olmadığı düşünülen davalardır. Bunun tam aksine hukuki süreçlerin takip edilmesi ve evrakların kanunlara uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir. Davanın hızlı sonuçlanması için her şeyin usulüne göre yapılması taraflar adına doğru olacaktır. Aksi bir durumda davanın reddedilmesi mümkün olabilirken tekrar dava açılması süresi 3 yılı bulmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davaları

Maltepe boşanma avukatı olarak bizler çekişmeli boşanma davalarında yurt içinde ya da yurt dışında sizleri temsi etmekteyiz. Çekişmeli davalar anlaşmalı boşanma davalarına göre daha zorlu geçmektedir. Maddi konularda, vekâlet, nafaka, mal paylaşımı, tazminat gibi maddelerin en az birinde eşlerin uzlaşamaması sonucu açılan boşanma davalarına denir çekişmeli davalar. Bu davalarda dava süresi de taraflardan ve dava içinde tanıkların dinlenmesi bili kişi raporu hazırlanması gibi nedenlerden dolayı 8 ila 12 ay süren davalardır.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-turleri-nelerdir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davalarinda-surecler.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-nedenleri-nelerdir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanmanin-nedenleri-nelerdir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/akil-hastaligi-nedeni-ile-bosanma-nasil-olur.html

Hemen Ara