0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Aile Konutuna Haciz Gelme Durumu

Aile konutlarına haciz gelmesini istemiyorsanız ilk olarak aile konutu yasalarına uymanız gerekiyor. Bu aşamada ise yapılması gereken işlemler bir o kadar kolaydır. Çünkü Medeni Kanuna göre eşlerin bir arada yaşadıkları ve bir şeyler paylaştıkları evler aile konutu olarak kabul ediliyor. Bunun yanında Yargıtay üzerinde de yine eşlerin birlikte almış ve yaşamış oldukları evler aile evi olarak kabul ediliyor. Bu aşamada birbirinden farklı avantajları elde edebiliyorsunuz. İlk olarak aile konutu olarak kabul edilebiliyor olması için evlilik sürüyor ve eşlerin o konut içerisinde yaşaması gerekiyor. Aile konutu şerhi sayesinde eşlerden birinin haberi olmadan bir diğer devir ya da ipotek yapamıyor. Kira sözleşmelerinde de fesihlerinde de hiçbir şekilde tek imza ile işlem yapılması söz konusu olmuyor. Bunların yanında üçüncü bir kişi konuttan yararlanacaksa yine eşlerin ikisinin de bu duruma izin vermesi gerekiyor. Haciz durumlarında aile konutlarına hacizlerde çıkar yollar söz konusu olabiliyor. O nedenle de konutun aile konutu adı altında değerlendirilmesi çok önemlidir.

Aile Konutu Şerhi İçin Neler Gereklidir?

Genel olarak insanlar aile konutu şerhi alır ve bu sayede iki eş de birbiri ile birlikte hareket edebilir. Özellikle de konutun devredilmesi ya da ipotek altına alınması gibi durumlar eşlerin ortak kararına bırakılan durumlar olarak karşınıza çıkar. Ama öncelikle bu işlemleri yapabilmeniz adına tüm belgeleri hazırlamak zorundasınız. Bu aşamada hem ikamet belgesinin hem de nüfus kayıt örneğinin elinizde olması çok önemli bir konu olacaktır. İşlemleri yapan eşler birbirlerinden habersiz olarak kira sözleşmelerini bile iptal edemez.

Meskeniyet İddiası Nedir?

Bir kere meskeniyet iddiası sayesinde aile evinize gelen haczi durdurma hakkı yasal olarak sizlere verilen bir durumdur. Ama bunu yapabilmek adına öncelikle şikayette bulunulması gerekiyor. Şikayet ise işlem yapan memurlara karşı yapmanız lazım. Ama bunun için belirli bir süre olduğunu da unutmamalısınız. Sadece 7 gününüz vardır. Bu 7 gün içerisinde şikayette bulunmayan kişiler bu davayı açamıyor. Süre ilk olarak haciz işlemlerinin yapılacağını öğrendiğiniz günde başlıyor. Bu öğrenmeyi ihtarname ile ya da tapu incelemesinde net şekilde yapabilirsiniz.

Meskeniyet İddiasında Hangi Şartlar Olmalıdır?

Meskeniyet iddiası üzerinden elbette ki haciz durdurma hakkına sahipsiniz. Öncelikle bunun için bir ön şart aranmasa da araştırmalar yapılacaktır. Borç durumunuz çok önemli olmasa da eğer ki bu borcu ev için yaptıysanız o zaman bu davayı açmanız söz konusu olamaz. Mahkeme öncelikle borçluyu araştıracaktır. Bu aşamada mutlaka gelir düzeyi incelenecektir. İncelenme durumundan sonra ise bakılması ile yükümlü olan kişi sayısı ve bu kişilerin gelirleri de incelenecektir. Bunların tümü bilirkişiye rapor olarak sunulacaktır. Bilirkişi ise tüm bu raporu inceleyerek bir karara varacaktır. Eğer ki haline münasip kararı çıkar ise o zaman konuta haciz gelmez. Ama başka bir karar çıkar ise konut satılır ve içerisinden haline münasip bölümü çıkarılarak alıcıya verilir.

İpotek durumu olduğunda meskeniyet iddiasında bulunulması aleyhinize sonuçlanabiliyor. İcra borçlusu daha öncesinde ipotek ile evinden vazgeçebileceğini gösterdiği için aleyhinize bir sonuç çıkması da muhtemel olan durumlardan biri oluyor. O nedenle de sadece zorunlu ipotekler kurtarıcı olabiliyor. Mahkemelere göre bu zorunlu ipotekler mesken kredilerinde, zirai kredilerde ya da esnaf kredilerinde yapılmış olmalıdır. İcra hukuku ile ilgili tüm sorunlarınızda sizlere bilgi ve tecrübelerimle yardımcı olabiliyorum. İşlemlerinizin en hızlı şekilde yapılması için gerekli tüm yetkileri kullanabiliyorum.

Call Now Button