0 533 351 98 54
Sosyal Medya Hesaplarımız

Aile Konutu Şerhi Nedir?

Yeni Türk Medeni Kanunu’nu incelediğiniz zaman aile konutu şerhi kavramına rastlayabilirsiniz. Kısacası aile konutu olarak bahsedeceğimiz kavram, ailenin oturduğu yer anlamına gelmektedir.Eşler ve varsa çocuklar aile konutu içerisinde yaşayan bireylerdir. Yani bir aile konutunun eşler ve çocuklar için maddi olduğu kadar manevi öneminin de olduğundan bahsedebiliriz. Aile konutu şerhi hakkında kanunda çok fazla yeni düzenleme vardır. Özel sınırlamalar ve düzenlemeler çerçevesinde aile konutu incelenmelidir.

Düzenlemelerin en önemlilerinden bahsetmek gerekirse bunların başında kira sözleşmesiyle ilgili kısım gelmektedir. Eşlerden biri, diğerinin rızası olmadan aile konutu içerisindeki kira sözleşmesini baştan düzenleyemez ya da iptal edemez. Kira sözleşmesinin iptal edilebilmesi için iki tarafın da onayı gerekir. Konut tapu maliki bile sayılsa satılamaz ve üzerinde yer alan hakların da sınırlandırılmasından söz edemez. Tapu kütüğüne istenildiği zaman aile tapusu olduğuna dair bir kayıt koyulabilir ve zaten buna da aile konutu şerhi denir.

Malik Olmayan Eş Şerhi Nasıl Koydurur?

Malik olmayan eşin şerh koydurabilmesi için bazı belgelere ihtiyacı vardır. Bunun için öncelikle yapması gereken yöneticiden ya da bulunduğu bölgenin muhtarlığından ikametgah belgesi alacaktır. Ardından evlenme cüzdanıyla birlikte Tapu Sicil Müdürlüğü’ne gitmesi gerekir. Tapu Müdürlüğü içerisinde bulunan yetkiliye bu taşınmazın bir aile konutu olduğunu söyleyecek ve bu özelliğin de tapuya dahil edilmesi gerektiğini bildirecektir. Tapu sicil müdürlüğü gereken tüm işlemleri yaptıktan sonra gerekli alana aile konutudur yazısını girecektir ve şerh koyulmuş olacaktır.

Aile konutu ile alakalı hakların hepsinden yararlanabilmeniz için bu kaydın tapu müdürlüğünce yapılması şarttır. Tapu müdürlüğüne şerh konduktan sonra bu konut bir diğer eşin haberi olmadan hiç bir şekilde satılamaz. Yani konutu satmak için iki eşin de mutlaka haberinin olması gerekir ve onay vermeleri şarttır. Meskeniyet iddiası gibi durumlarda da eğer bir aile konutundan söz ediliyorsa diğer eş de mülkiyetten aynı hakka sahip olduğu için haciz hakkında itiraz etme hakkına sahip olur. Meskeniyet iddiası için borçlunun sosyal durumu ve evi münasip bulup bulmadığına bakılır.

Malik Eşler Aile Konutunu Satabilir mi?

Aile konutu şerhi hükmü koyulduğu halde aile konutunun satılması durumda oluşabilecek bazı konulardan bahsetmek gerekir. Öncelikle tapuda aile konutu şerhi koyulduğu halde satılmışsa bu satışın bir hükmü olmadığından bahsedebiliriz.  Eşinin onayını almadan satılan aile konutlarının konuyla ilgili tapu kaydı da silinir. Satıştan sonra onayı olmayan satışlar da geçersiz sayılır. Eğer konutu satın alan şahıs, bunun bir aile konutu olduğunu bilerek satın almışsa iyi niyetli kabul edilmez. Bu nedenle de satış geçersiz olacaktır. Eğer konutu satın alan bunun bir aile konutu olduğunu bilmeden aldıysa ve tapu kaydında da aile konutu hükmü yer almadığı için tapu kaydına güvendiyse o zaman satışın geçerli olacağını söyleyebiliriz. İşte bu nedenden ötürü aile konutlarının mutlaka tapu kütüğüne şerh ettirilmesi önem teşkil etmektedir.

Genel olarak ülkemizdeki örf ve adetlere baktığımız zaman aile konutu kavramı bilhassa kadınların haklarını koruyan bir yapılanma olduğu için önemlidir. Çünkü evi kiralayan malik genelde erkek olduğundan satın alan da erkek olmakta ve ileride boşanma gibi durumlarda, erkek, evde oturan kadına sormadan ev hakkında istediği hükmü verebilmektedir. Ancak bu durumda ev üzerinde ortak söz sahibi olunduğu için kadınların ve çocukların  da ev üzerinde söz hakkı oluyor ve boşanma gibi davalarda da ev üzerinde birlikte karar veriliyor.

Call Now Button