Yoksulluk Nafakası | Yoksulluk Nafakası Ne Kadar 2024

Medeni kanuna göre 4 farklı nafaka var. Yoksulluk nafakası da bunlardan birisidir.  Belirli durumlarda meydana gelen ve boşanma sonucunda taraflardan birisinin yoksulluğa düşmesi sonucu verilen para yardımıdır. Biz de sizin için bu yazımızda yoksulluk nafakası hakkında merak edilen bütün sorulara cevap verip bilmesi gereken noktalara değindik.

Süresiz Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk nafakası yapısı itibarıyla süresiz olarak verilen bir para yardımıdır. Boşanmadan sonra taraflardan birisi diğerine oranla daha yoksul olur.  Bu durumda hâkim tarafından onun lehine yoksulluk nafakası kararı çıkar. Neredeyse her konuda olduğu gibi nafaka için de geçersiz. Bunlardan ilki nafaka alan tarafın vefat etmesi durumunda nafakayı veren kişinin bu görevden azledileceğidir.

Diğer yandan nafaka yardımından faydalanan taraf boşandıktan sonra bir başkası ile evlenirse almış olduğu bu para yardımı kendiliğinden düşecektir. Tıpkı vefat etme durumunda olduğu gibi verilen bu nafaka tipinin iptal edilmesi için başvurdu bulunulmasına gerek kalmaz. Yoksulluğu ortadan kalkması durumunda ise nafakayı veren kişinin ödemiş olduğu nafaka yardıma ortadan kalkar.

Bu olay genellikle yeni bir işe girme, miras kalma ya da ekonomik halin daha iyiye gitmesi durumlarında ortaya çıkar. Süresiz yoksulluk nafakası aynı zamanda bu yardımdan faydalanan kişinin evlilik dışı ilişki yürütmesi durumunda da ortadan kalkacaktır. Bunun için başvuru yapılması ve alınan yoksulluk nafakasının düşmesi için söz konusu birliktelik durumunun ispatlanması gerekir. Son olarak haysiyetsiz bir hayat sürme de yoksulluk nafakasından faydalanamamak için yeterli bir sebeptir. Özellikle boşandıktan sonra toplumun ahlak kurallarına uymayan bir hayat süren kişiler almış oldukları bu yardımdan faydalanamazlar.

Çocuğun Yoksulluk Nafakası

İştirak nafakası olarak da bilinen çocuğun yoksulluk nafakası genellikle boşanmadan sonra ortaya çıkan durumdur. Bir başka deyişle çocuğun nafakası boşanmış olan taraflardan çocuğun velayetini üstlenen kişi alır. Bu yardım çocuğun eğitim, yaşam, beslenme, giyim, eğlence ve kültürlenmesi için verilen paraları kapsar.

Çocuğa verilen yoksulluk nafakasında faydalanabilmeniz herhangi bir yükümlülük yok. Çocuğun yoksulluk nafakası alabilmek için başvuruda bulunabilecek 4 farklı kişi var. Bunlardan ilki boşanma sonrasında velayeti alacak olan çocuğun anne veya babasıdır. Ergin olmayan çocuklar için verilen bu nafakada yoksulluk durumu önemli değildir. Çocuğa verilen yoksulluk nafakası alabilecek ilk kişi ise fiili olarak ona bakan ve velayetini almış olan ebeveynlerden birisidir.

Yoksulluk Nafakası Çocuk Velayet 

Çocuğun velayetini elinde bulunduran bu ebeveyn ihtiyaçlarını karşılayabilmek için nafaka alabilir. Bu nafaka tipinden faydalanabilecek diğer kişi boşanmadan sonra çocukla ilgilenip onların velayetini alacak olan kayyum olur. Sizin de bildiğiniz gibi boşanma davalarının çoğunda hakimler velayeti iki tarafa da vermez.

Bunun nedeni söz konusu ebeveynlerin çocuğa bakabilmek için yeterli psikolojik, ruhsal, ekonomik ve sağlık durumlarının olmamasıdır. Aynı zamanda çocuğun gelişimi için olumsuz etkide bulunabilecek ebeveynlerin de velayeti almaları neredeyse mümkün değildir. Böyle durumlar için ise hâkim çocuğa bakması için bir kayyum atayıp bakımını üstlenmesini sağlar. Ailesinden ayrıldıktan sonra bakımının üstlenmesi için ise boşanan taraflardan nafaka alıp onunla ilgilenecek olan kayyuma verilmesini sağlar. İştirak yani çocuğun yoksulluk nafakasından faydalanabilecek bir diğer kişi ise vasi olur.

Genellikle hala, amca, dayı, teyze, enişte, büyükanne ve büyükbabalardan seçilen bu vasiler tıpkı yukarıda olduğu gibi boşanan çiftlerin çocuğa bakabilmek için gerekli koşulları sağlamadığı durumlarda devreye girer. Hakimler de çocuğun velayetini alan vasilerin onları daha iyi bir ortamda büyütebilmesi için boşanan taraflardan yoksulluk nafakası talep eder. Çocuğun yoksulluk nafakasından faydalanabilecek son kişi ise bizzat çocuğun kendisidir. Ayırt etme veya diğer bir deyişle karar verme yetisine sahip olan çocuklar ergin yaşlarına gelene kadar ebeveynlerinden yoksulluk nafakası alabilir.

Anlaşmalı Boşanmada Yoksulluk Nafakası 

Neredeyse bütün boşanma davalarında olduğu gibi anlaşmalı boşanma davalarında da yoksulluk nafakası talep edilebilir. Bu nafaka çeşidinden faydalanabilmek için ihtiyaç duyulan tek şey boşanma sonrası taraflardan birisinin diğerine oranla daha kötü bir ekonomik duruma düşeceği olur. Yoksulluk olarak da nitelendirilebilecek bu durum sonucu yoksulluk nafakasından faydalanmak mümkündür.

Sizin de bildiğiniz gibi boşanma davaları içerisinde en zahmetsiz olanı anlaşmalı boşanma davaları olur. Nitekim çiftler hâkim karşısına çıkmadan önce neredeyse bütün konular üzerinde uzlaşmış olup gerekli anlaşmaları sağlamıştır. Bunu da sözleşme ile yazılı hale döküp mahkemeye sunmadan önce imzalarlar. Eğer anlaşmalı boşanma davası gerçekleşmeden önce yoksulluk nafakası sözleşmeye eklenirse bu yardımdan faydalanabilmek mümkündür. Ancak belirtmekte fayda vardır ki nafaka sadece boşandıktan sonra daha kötü bir ekonomik duruma düşecek kişilere verilen bir yardımdır.

Bir başka deyişle boşandıktan sonra diğer kişiye oranla daha iyi bir ekonomik durumda olan taraf yoksulluk nafakasında faydalanamaz. Nitekim bu yoksulluk nafakasının amacına aykırı olup gerekli olan nitelikleri taşımaz. En basit hali ile açıklayacak olursak anlaşmalı boşanma davalarında yoksulluk nafakası yardımı alabilmek için bunu talep eden kişinin boşanmak istediği kişiye oranla daha kötü bir ekonomik duruma sahip olması gerekir.

Bu durum sağlanıyorsa nafaka yardımı almak mümkün olacaktır. Yoksulluk nafakasından faydalanabilmek için talep eden kişinin boşanmadan sonra adından da anlaşılabileceği üzere yoksul duruma düşmesi gerekir. Diğer bir açıdan bakacak olursak hangi tür boşanma davasında olursa olsun yoksulluk nafakasından faydalanabilmek için talep eden kişinin diğer tarafa oranla daha yoksun durumda olması gerekir.

Anlaşmalı Boşanmada Yoksulluk Nafakası Örnek

Mesela çalışıp para kazanamayan ve bunun için ekonomik yoksunluk çeken kişiler genellikle yoksulluk nafakasını veremez. Eğer yoksulluk nafakası talep eden kişi de verecek olan kişiye oranla daha iyi bir ekonomik duruma sahip ve daha fazla geliri bulunuyorsa bu yardımdan faydalanamaz. Anlaşmalı boşanma davalarında yoksulluk nafakası alabilmek için yapılması gereken tek şey mahkemeye ibraz edilecek olan sözleşmeye her iki tarafında yoksulluk nafakasına kabul ettiği, miktarı üzerinde anlaştığı ve ödeme gününü belirlediği konusunda bir madde ekletmesi olur. Bu maddeyi boşanma öncesinde anlaşmış olacağınız avukata kolay bir şekilde ekletebileceğiniz gibi kendi hazırlayacağınız sözleşmeye de ekleyebilirsiniz.

Yoksulluk Nafakası Ne Kadar 2023

Yoksulluk nafakası ne kadar soruna gelecek olursak öncelikle belirtmemiz gerekir ki şu an uygulamada olan herhangi bir sınır, alt limit veya üst limit yoktur. Bir başka deyişle yoksulluk nafakası kişilerin ekonomik durumuna, ne kadar yoksulluğa düşecek yerine ve hayatlarını idame ettirebilmek için ne kadar paraya ihtiyaç duyduklarına göre değişkenlik gösterir.

Kimi şehir ve ilçelerde insanlar ayda 3 bin lira ile geçinebilirken bu kimi zaman da özellikle büyük şehirler için 6 – 7 bin lira düzeyine çıkabiliyor. Buradan da anlayabileceğiniz gibi nafaka herhangi bir alt veya üst gidip sahip değildir. Çünkü yaşanılan şehir, koşullar, çocuk sayısı ve halihazırdaki ekonomik durum farklı olacağı için sabit tutmak mümkün olmaz. Ancak her konuda olduğu gibi yoksulluk nafakasında da belirleyici olan bazı etkenler bulunur.

Bunlardan ilki yoksulluk nafakası talep eden tarafın hangi şehirde yaşadığıdır. Eğer, İstanbul, Ankara, İzmir ya da Antalya gibi büyük şehirlerde ikamet ediliyorsa alınacak olan nafaka miktarı normale oranla daha yüksek olacaktır. Daha doğuda kalan ve geçinmek için daha az paraya ihtiyaç duyulan şehirlerde ise bu miktar daha düşük olacaktır. Öte yandan nafaka belirlenirken hakimlerin göze aldığı önemli bir husus daha bulunur. Çocuk sayısı olarak karşımıza çıkan bu husus verilecek olan yoksulluk nafakasının doğrudan etkiler. Nitekim tek bir çocuğun gideri ile 5 çocuğun gideri bir olmayacaktır.

Haliyle verilen yoksulluk nafakası miktarı da bu oranda değişkenlik göstermelidir. Eşlerden biri çok yüksek ekonomik güce sahip olabilir. Böyle durumlarda taraflar boşandığında diğer taraf güçlük çeker.

Özellikle çocukların velayeti de kendisindeyse hem onlarla ilgilenmek hem de çalışmak oldukça zor olacaktır. Hakimler çocukların daha iyi bir ortamda büyüyüp daha fazla ilgi görebilmesi için yoksulluk nafakası verir. Yoksulluk nafakasında kişilerin ekonomik durumu ve boşandıktan sonra düşecekleri yoksulluk olur.

Yoksulluk Nafakası TMK

Türk Medeni Kanunu’na göre yoksulluk nafakası boşandıktan sonra yoksulluk çekecek kişi alır. Adından da anlaşılabileceği üzere bu nafaka çeşidinden faydalanabilmek için boşandıktan sonra yoksulluk hali olmalı. Yoksulluk nafakası alabilmek için çocuklara sahip olmak avantajdır. Ancak medeni kanuna göre çocuk şartı yok.

Boşandıktan sonra yoksulluk nafakasından faydalanabilmek için çocuklara sahip olmak gerekmez. Burada ihtiyaç duyulan tek nitelik boşandıktan sonra yoksulluk hali yaşamaktır.  Türk Medeni Kanunu’na göre yoksulluk nafakasında faydalanabilmek için belirli şartlar bulunur.

Bunlardan ilki nafakayı alacak kişinin diğer kişiye oranla daha kötü bir ekonomik koşulda bulunması olur. Mesela boşandıktan sonra yoksulluk nafakası talep eden bir kişinin geliri diğerine oranla daha yüksek. Bu kişi söz konusu bu nafaka tipinden faydalanamaz. Birbiriyle aynı düzeyde gelire sahip olan taraflarda nafaka durumu oluşmaz. İki taraf da asgari ücret veya dengi olabilecek bir gelire sahipse yoksulluk nafakası alınmaz.

Yoksulluk olarak da tabir edebileceğimiz bu durum mahkemenin vereceği karara göre değişkenlik gösterir. Burada değişmeyen tek şey ise ekonomik durumdur.

Ayrıca Türk Medeni Kanunu’na göre yoksulluk nafakasından faydalanabilmek için birçok şart bulunur. Bunlardan en önemlisi boşandıktan sonra başka biriyle birlikte olmamak. Boşanmadan önce veya sonra bir başkası ile hayatına devam ediyorsa nafaka alamaz.

Yoksulluk Nafakası Nedir?

Nafaka, herhangi bir boşanma davası sonucunda taraflardan birisinin diğerine oranla yoksul düşmesi sonucunda alır. Yani boşandıktan sonra herhangi bir geliri bulunmayan kişiler için geçerlidir. Ve hâkim tarafından verilecek kanaate göre yoksulluk durumu yaşayacak kişiler yoksulluk nafakası alır.

Bu nafaka çeşidinden faydalanabilmek için çocukların velayetini elinde bulundurmak gerekiyor. Yeni çıkan Medeni Kanuna göre kadınları korumak amacıyla nafaka alabilmek için çocuk şartı aranmaz. Nitekim boşandıktan sonra herhangi bir çocuğu bulunmasa da yoksulluk durumu yaşayabilir. Söz konusu bu olay ispatlandığı takdirde kişi nafaka alır. Günümüzde verilen nafaka örneklerine de bu durum kanıtlanır. Her durumda olduğu gibi yoksulluk nafakasının verilip verilmediği durumlarda mevcut olur.

Madde madde ilan verecek olursak öncelikle yoksulluk nafakalarının kendiliğinden düştüğü durumlara göz atalım. Eğer yoksulluk nafakasından faydalanan kişi vefat ederse kendiliğinden düşecektir. Yoksulluk nafakası alan kişi evlendiği takdirde bu nafakayı ödeyen kişi nafakayı ödemeyi bırakır. Bunlar kendiliğinden düşen nafaka çeşitleridir.  Herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yoktur. Başvuru yapmanız gereken durumlar; kişinin ekonomik durumunda iyileşme olacaktır.

Yoksulluk Nafakası ve Nafaka İptali

İşe girme ve nafakayı veren kişiye oranla yüksek gelir elde etme iptal için geçerli sebeptir. Aynı zamanda yoksulluk nafakası alan taraf evlendiği takdirde bu yardımdan artık faydalanamaz. Nitekim kendisinin geçimini evlenmiş olduğu yeni kişi üstlenecektir. Nafakanın iptal edildiği durumlardan bir diğeri yardımdan faydalanan kişilerin haysiyetsiz bir hayat sürmesidir.

Özellikle toplum içerisinde ve yasalarca onur kırıcı olarak nitelendirilen durumlarda nafaka durumu ortadan kalkacaktır.  Yoksulluk nafakasının iptal edilebilmesi için ağır kusurlu davranışlar da geçerli sebeptir.

Şiddet, sebepsiz yere evden kaçma, işkence ve evden kovma ağır kusurdur.  Aç kalmasını sağlama ve cinsel ilişkiye zorlamak gibi durumlarda ağır kusur arasında yer alır. Yukarıda yer alan bu durumlardan herhangi birisi meydana geldiği takdirde nafaka alamaz. Kişinin ekonomik durumu ne olursa olsun nafaka yardımından yararlanamaz. Bu zamana kadar görülmüş olan davalarda durumu kanıtlar. Çocuklar için verilen nafaka tipi iştiraktır. Bu nafaka çeşidinin de düştüğü durumlar mevcuttur.

Yoksulluk Nafakası Miktarı

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz gibi nafaka miktarında herhangi bir alt veya üst sınır olmaz. Nitekim günümüzde yaşanmakta olan şehir, ekonomik koşullar ve çalışma durumu yoksulluğu doğrudan belirler.

Ayrıca yoksulluk nafakasında çocuklar da belirleyici etkendir. Çocuk velayeti alan kişi bu durumda hem iştirak hem de yoksulluk nafakası alma hakkına sahiptir. Nafaka miktarını belirleyen bir diğer unsur ise verecek olan kişinin geliridir. Asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olan kişilerle fabrikası olan kişilerin verebileceği nafaka aynı olmaz.

Burada takdir tamamen hâkime bağlıdır. Doğru karar için hakim tarafların gelir durumunu inceler. Yoksulluk nafakası için kişinin ekonomik durumu kötü olmalı. Böyle durumlarda fazla nafaka alırsınız. Her iki tarafta yoksul ve ortalama asgari ücret düzeyinde bir gelire sahipse durum değişir. Bu gibi durumlarda yoksulluk nafakası alamazsınız. Tarafların aynı ekonomik seviyede olduğunu düşünelim.

Bu durumda kişi nafaka alamaz. Aynı zamanda taraflar arasında boşandıktan sonra bir gelir farkı olmalı. Merak edilen bir diğer konu ise yoksulluk nafakasının miktarıdır.  Öncelikle belirtilmesi gerek ki yoksulluk nafakasında halihazırda her sene belirli bir artış olur.

Yoksulluk Nafakası TÜİK 

Yapılacak olan bu artış miktara TÜİK açıklamış olduğu ÜFE oranlarına göre değişkenlik gösterecektir. Örneğin;  3000 liralık bir yoksulluk nafakası yardımı alan bir kişi var. Bu kişiye her yıl üfe oranına uygun zam alır.  2019 için konuşacak olursak ÜFE oranının %7,4 olduğunu görüyoruz. Bu durumda zam 222 liradır.  Kişinin alacağı miktar 3222 liradır.

Tabii nafakayı artırmak için sadece üretici veya tüketici endeksi belirleyici değildir. Aynı zamanda kişilerin gelir durumu da belirleyici bir unsur olacak. Mesela yoksulluk nafakasını veren kişinin gelirinde ani ve büyük bir artış meydana geldi. Söz konusu bu artışı kanıtlayacak olan unsurların da kanıtlarla sunmanız şart.

Nafaka miktarında ne kadar faydalanabileceğiniz ve ne kadarlık bir artış alabileceğiniz konusunda bilgi verir. Son olarak  miktarında artış yaşanabilmesi için hakkaniyetli durumların meydana gelmesi şart.  Ve halihazırda verilen nafaka ücretinin yeterli olmadığı ispatlanmalıdır. Bu gibi durumlarda yapacağınız başvurulardan kısa sürede sonuç alırsınız. Eğer haklı görürseniz talep ettiğiniz artış miktarını alabilirsiniz.

Yoksulluk nafakası nasıl ortadan kalkar?
Yoksulluk nafakası, belirli durumlara göre sona erebilir. Bu durumun kendilerinden ya da mahkeme kararı ile birlikte gerçekleşmesi mümkün.
Yoksulluk ve iştirak nafakası nedir?
Iştirak nafakası boşanma davası esnasında çocuğun velayeti hangi ebeveyninde değilse çocuğun giderlerini aleyhine sağlamak üzere, hüküm giren bir nafakadır. Yoksulluk nafakası ise evliliğin sona ermesi ile beraber, yoksulluğa düşecek diğer eşin aleyhine ve kendi lehine hükmedilen nafakadır.
Yoksulluk nafakası temyiz edilir mi?
Yoksulluk nafakasının temyiz edilmesi mümkün. Nafaka ya da velayet ücreti yönünden erkek tarafından temyiz edilmesi, anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarında uygundur.

İlginizi Çekebilir;

https://mehmetalihelvaci.av.tr/yoksulluk-nafakasi-davasi.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/kimler-yoksulluk-nafakasi-alamaz.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davalarinda-nafaka-2.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/yoksulluk-nafakasi-nasil-alinir.html

https://mehmetalihelvaci.av.tr/bosanma-davalarinda-nafaka.html

“Yoksulluk Nafakası | Yoksulluk Nafakası Ne Kadar 2024” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

Hemen Ara