Boşanma Davalarında Tazminat ve Nafaka Konusu

Boşanmanın içine parasal konular dahil olduğu zaman olay başka bir boyuta geçer. Evlilik, iki şirketin birbirinden ayrılması gibi değildir. Ayrıca işin bir de psikolojik boyutu olduğu için tarafların sancılı bir süreç yaşamasına sebep olur. Maltepe boşanma avukatı danışmanlığında ilerleyen davalar, kişilerin yaşadıkları sorunları hafifletme noktasında avantaj sağlar.

Boşanma Davalarında Nasıl Tazminat Alınır?

Bilindiği gibi hukuki süreçlere maddi ve manevi tazminat istemiyle dava açılabilir. Boşanma konusunda da tazminat istemleri davanın normal seyrine dahil edilebileceği gibi ayrı olarak da ele alınabilir.

Boşanmada Maddi Tazminat: Davaya konu olan taraflardan birinin, yaşadığı ekonomik problemler için karşı taraftan talep ettiği tazminat türüdür. Bu bedelin talep edilebilmesi için, hak iddia eden tarafın diğer taraftan daha az kusurlu olması gerekir.

Tazminat Miktarı Neye Göre Belirlenir?: Tazminat bedeli öncelikle konuyu dile getiren tarafın istediği miktar üzerinden şekillenir. Örneğin, 100.000 TL tazminat isteniyorsa, mahkeme tazminat isteminin nedenlerine bakarak bu miktarın gerekliliğini saptamaya çalışır.

Davacının hayat standardını değişiminde boşanmanın ne kadar bir etkiye sahip olduğu da tazminat miktarını belirleyen faktörler arasındadır. Diyelim ki iki eş aynı zamanda şirket ortaklığı yürütüyor. Alınan boşanma kararının şirkete verdiği mali zarara hesaplanır ve ona göre bir tazminat miktarı belirlenir.

Boşanmada Manevi Tazminat: Boşanmanın verdiği zarar her zaman maddi olmayabilir. Bu nedenle eşlerden herhangi birisi bu sürecin kendisini manevi olarak yıpratmış olduğu gerekçesiyle manevi tazminat davası açabilir.

Manevi tazminat miktarı da dava açan kişi tarafından mahkemeye sunulur. Hakim, talebin makul olup olmadığına karar verir. Ancak her iki tazminat türünde de talep edilen miktardan daha fazla bir tazminata hükmedilemez.

Üçüncü Kişilere Manevi Tazminat Davası Açma: Evliliğin noktalanmasında eşlerden başka bir kişinin parmağı olduğu düşünülüyorsa, o kişiden manevi tazminat istenebilir. Bu durum özellikle zina sebebiyle açılan boşanma davalarında ortaya çıkar.

Eşini aldatan kişinin birlikte olduğu erkek ya da kadın da manevi tazminat istemiyle karşı karşıya kalabilir. Bu durumda atılacak adımların belirlenmesinde Maltepe avukat desteği alınması önemlidir.

Boşanma Davalarında Nasıl Nafaka Alınır?

Nafaka konusu, çekişmeli boşanma davalarının en zorlu dosyalarını içerir. Çünkü bir taraf için gereksinim olarak addedilirken diğer tarafa ömür boyu bir yükümlülük getirir.

Nafaka Türleri Nelerdir?: Kanunda açıkça belirtilen iki tip nafaka vardır. Ancak tedbir amaçlı verilen nafaka kararını da ekleyerek bunu üç gruba ayırabiliriz.

Tedbir Nafakası: Çekişmeleri boşanma davaları uzun sürdüğü için bu süre zarfında mağdur olacağını düşünen eş mahkemeden tedbir nafakası ödenmesini talep edebilir. Bu sebeple hakim diğer tarafın nafaka ödemesine karar verirse, bu miktar tedbir nafakası adını alır.

İştirak Nafakası: Çocukların masrafları için belirlenen nafaka türüdür. Boşanma sonrasında velayeti alamayan kişi, diğer tarafa ekonomik olarak destek sağlamak amacıyla bu nafakayı öder. Ödenen miktar, çocuğun eğitim, sağlık, gıda ve ulaşım gibi giderleri için kullanılmak zorundadır.

Yoksulluk Nafakası: En çok tartışma konusu olan nafaka türüdür. Boşanan eşlerden birisi eğer maddi olarak sıkıntı yaşayacaksa, hakim diğer tarafın masrafları karşılaması için nafaka bedeli belirler. Ömür boyu ödenen bu paraya yoksulluk nafakası denir.

Nafaka Miktarının Değişimi: Açılan davadan çıkan karara göre nafaka bedeli artabilir ya da azalabilir. Nafaka alan eş eğer başka birisiyle evlenirse ya da evli gibi bir ilişki yaşamaya başlarsa, mahkeme nafakanın durdurulmasına karar verir. ancak durumun ispat edilmesi gerekir. Maltepe avukat yardımıyla konuyu daha kolay ele alabilirsiniz.

Davalı eş boşanma davasında nafaka isteyebilir mi?
Davalı olan eşin boşanma davasında nafaka istemesin mümkündür. Ancak davalı olan eşin kusursuz olması nafaka istemesi adına önemli olur.
Boşanmada ne kadar tazminat ödenir?
Boşanma davasında ne düzeyde tazminat ödeneceği davanın sebebine göre farklılık gözetir. Burada davaya ilişkin tazminat ödeme durumları için net bir ifade söylenemez.
Maddi manevi tazminat ödenmezse ne olur?
Boşanma davası bünyesinde maddi manevi tazminat ödenmediği takdirde buna ilişkin bir dava açılabilir. Tazminatın ödenmesine dair bir dava ile birlikte tazminatın ödenmesi mümkün olur.

İlginizi Çekebilir;


Anlaşmalı Boşanma Süreci ve Nafaka Türleri

Boşanma Davalarında Nafaka

Çekişmeli Boşanmalarda Nafaka Almak

İştirak Nafakası | Tedbir İştirak Nafakası

Nafaka Avukatı | İstanbul Nafaka Avukatı

“Boşanma Davalarında Tazminat ve Nafaka Konusu” üzerine bir yorum

Yorum yapın

Hemen Ara